PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE telesnej a športovej výchovy

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu telesná a športová výchova.

Vedúci

PaedDr. Tasch Juraj

Členovia

 • Mgr. Dobrotková Vlasta
 • Mgr. Faráriková Marcela
 • Mgr. Husárová Ľudmila
 • Mgr. Klocoková Andrea
 • Mgr. Lančaričová Marta
 • Mgr. Marošová Iveta
 • Mgr. Mlynárik Tibor
 • Mgr. Opálený Ján
 • Mgr. Uhrin Jaroslav
 • Mgr. Urbanová Eva
 • Mgr. art. Výskoková Alena
Členovia PK telesnej a športovej výchovy
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza