PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK informatiky Gymnázia V. B. N.

informatiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Odkaz na dotazník

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi5OT2K11ol5unG3KQpo2aYaSUL4MA37cng9fHMNjL6Ku29w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Vedecký a kariérny deň, 7. 2. 2023

Do historicky prvého ročníka Vedeckého a kariérneho dňa na našej škole sa zapojila aj predmetová komisia informatiky. Oslovili sme preto dievčatá z Aj ty v IT a vďaka nim sme zorganizovali workshop Programujeme s micro:bitom. Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať, podporovať a vzdelávať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.

Workshopom nás previedla lektorka Bc. Lenka Krajčíková, MBA. Lenka vedie projekt ENTER, ktorý popularizuje základy programovania prostredníctvom micro:bitu. Na dnes si vybrala tému samozavlažovací kvetináč s micro:bitom.

Počas nášho workshopu sme študentom predstavili BBC micro:bit a možnosti, ako k nemu pripojiť ďalšie senzory, ktoré sa dnes bežne využívajú v tzv. inteligentných domácnostiach (Smart Home). S týmito vstupmi sme ovládali ďalšie zariadenia a ukázali sme si, čo môžeme navzájom prepojiť. Cieľom bolo vytvoriť a naprogramovať kvetináč, v ktorom senzor vie rozoznať vlhkosť pôdy a ak zistí, že pôda v kvetináči je príliš suchá, automaticky ju poleje.

Veríme, že sa nám podarilo našich študentov zaujať a priblížiť im možnosti programovania smart zariadení. A možno aj pootvoriť im dvierka pre ich štúdium IT.


Kamila Kuhajdová

Fotografie

iBobor 2019

V tomto školskom roku sa konal už 13. ročník medzinárodne informatickej súťaže pod názvom iBobor. Súťaž prebehla súčasne v 57 krajinách, do tohto ročníka sa ich len na Slovensku zapojilo 89768 zo 1116 škôl . U nás súťažilo spolu 210 žiakov, z toho 50 v kategórii Benjamín – úspešných riešiteľov bolo 14. V kategórii Kadet bolo z 59 riešiteľov – úspešných 36, v kategórii Junior z počtu 57– bolo úspešných riešiteľov bolo 28 a zo 44 súťažiacich v kategórii Senior si úspech pripísalo7 riešiteľov. Úspešných riešiteľov sme odmenili diplomami a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť.
PaedDr. Karin Malátová

Fotografie

ElkoExpo 2019

Dňa 17. 10. 2019 mohli študenti 1.B triedy zažiť netradičnú hodinu informatiky. Namiesto klasického sedenia pri počítači v odborných učebniach navštívili spolu so svojimi vyučujúcimi PaedDr. Karin Malátovou a Mgr. Jánom Opáleným výstavu ElkoExpo 2019. Už pred budovou Domu kultúry v Prievidzi študentov zaujal stánok firmy Orange, kde si mohli na kolese šťastia vytočiť aj nejaké ceny a veru nikto neobišiel naprázdno. Na poschodí nás potom čakali jednotlivé expozície, ku ktorým na požiadanie poskytli aj odborný výklad. Študenti si mohli pozrieť nové modely notebookov, 3D tlačiarne aj s ukážkami softvéru a konkrétnych výrobkov, špičkové tlačiarne, ktoré zvládli aj fotografie vo výbornej kvalite, rôzne prezentačné tabule a mnoho ďalšieho. Aj keď výstava nebola veľmi obsiahla, žiaci získali prehľad o vývoji výpočtovej techniky a podujatie hodnotili ako vydarené.
PaedDr. Karin Malátová

Fotografie

FUTURIKON

Dňa 26. 9. 2019 sa študenti II.F spolu so svojou profesorkou informatiky PaedDr. Karin Malátovou zúčastnili exkurzie FUTURIKON v Žiline. V hlavnej budove Žilinskej univerzity si mohli prezrieť výdobytky najnovšej výpočtovej techniky, vyskúšať si trenažér automobilových pretekárov, urobiť si fotku s rôznymi rekvizitami, pozrieť ukážky 3D tlače, softvéru spolupracujúceho s ľudským organizmom, skúsiť oklamať termovíznu kameru, naprogramovať rôzne reálne modely a ovládať ich svojím mobilným telefónom. Súbežne prebiehali prednášky na zaujímavé témy, v ktorých sa dozvedeli, že „Aj harvér môže byť zábavný“, „Ako online svet zmenil šport“, ako sa snímajú biologické signály, niečo o digitálnom marketingu. V Divadle zážitkov si mohli vyskúšať virtuálnu realitu, zneškodniť bombu svojimi vedomosťami, zahrať si počítačové hry a mnoho iného. Každý si mohol vybrať podľa svojho záujmu a ponuka bola širšia ako množstvo času, ktorý sme tam mohli reálne stráviť. Súbežne prebiehala vedomostná súťaž o zaujímavé ceny, do ktorej sa mohli návštevníci zapojiť pomocou mobilných telefónov. Síce žiaden z našich študentov nevyhral, ale všetci dostali občerstvenie aj nápoje, mohli si zobrať propagačné materiály u jednotlivých vystavovateľov aj reklamné predmety a spolu so širokou ponukou aktivít toto podujatie študenti zhodnotili ako profesionálne pripravené a veľmi vydarené.

Fotografie

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza