PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK psychológie Gymnázia V. B. N.

psychológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

2019/2020

Duševné zdravie – tak dôležité a často zanedbávané

„Ako sa máš?“ „V pohode...“ často pri pozdrave počuješ tieto slová, keď sa zaujímaš o priateľoch či známych. Možno sa ani nezamyslíš nad tým, či je ich „pohoda“ skutočná, a či je naozaj bežnou súčasťou života väčšiny mladých ľudí.

„ V pohode“ sa cítiš vtedy, keď ťa nič závažné netrápi, nezaťažujú ťa mimoriadne problémy alebo sa necítiš zle. Spája sa s ňou okrem telesného aj duševné zdravie.

Duševné zdravie je definované ako stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné aj neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie zo svojej činnosti. Niekedy sa jednoduchšie definuje ako neprítomnosť duševnej poruchy. Niektorí odborníci upozorňujú, že samotný pocit pohody nestačí, ten dokonca môže byť niekedy aj varovným signálom, pretože byť neustále v pohode nie je celkom možné.

Psychika je pojem, ktorým odborne označujeme celok vnútorného sveta človeka, jeho prežívanie (myslenie, cítenie, chcenie) človeka, ako aj vonkajší prejav prežívania – správanie (výraz, reč, konanie) človeka. V súčasnosti sa uprednostňuje slovné spojenie psychohygiena. Psychohygiena je systém vedecky prepracovaných pravidiel a rád slúžiacich k udržaniu, prehĺbeniu alebo znovuzískaniu duševného zdravia, duševnej rovnováhy.

Nevieš si dať rady? Zavolaj na linku detskej istoty :116 111

Karásek Nikolas, 4.B

1.december - Svetový deň boja proti AIDS

HIV, AIDS - strašiak nezodpovedných "spáčov". Jeden nezodpovedný čin vás môže stáť aj život. Aj keď nie hneď. Ľahko sa žije bez ohľadu na následky. Užívať si tu a teraz. Neraz sa to však ľuďom vypomstilo. To konanie bez rozmyslu. HIV a následne AIDS je zákerná pliaga. Málokto však správne vyhodnotí jej príznaky. Sú totižto veľmi podobné bežnej chrípke. Preto je často krát neskoro, keď sa zistí ich pravý dôvod. Tieto príznaky vám google zobrazí za pár minút. Teda sekúnd. Dôležitejšie je klásť dôraz na prevenciu a opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť nákaze. Najdôležitejšie opatrenia: ‌používať ochranu pri pohlavnom styku, ‌obozretnosť pri výbere sexuálnych partnerov, ‌časté striedanie sexuálnych partnerov. Riziko nakazenia sa zvyšuje ‌druhým najčastejším spôsobom a to je prenos krvou, či ‌častým spôsobom prenosu je aj infikovanie cez injekčné striekačky. Príliš veľa ľudí už podľahlo tomuto zradnému ochoreniu - asi tak 25 miliónov. Aj z tých svetu známejších - Freddie Mercury, Ondrej Nepela, Isaac Asimov, Earvin Johnson a ešte mnohí. Nebuďte ďalší. Rozmýšľajte až potom konajte. Jedno správne rozhodnutie vás môže zachrániť. Aj keď sa môže zdať naozaj nepatrné a bezvýznamné. Informujte sa vopred. Stačí tak málo. Dbať na svoje zdravie a jeho ochranu.

Šopoňová Nina, 4.B


fotogaléria

Hodina deťom

Aj my sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.

Dňa 14.novembra sa 31 dobrovoľníkov zúčastnilo celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Vybrali sme sa na miesta v Prievidzi, ale aj v Bojniciach, kde sa pohybuje veľa ľudí. Vyzbrojení sme boli nielen pokladničkami a nálepkami či odznakmi, ale hlavne dobrou náladou. Tá je dosť dôležitá. Stretávali sme ľudí, ktorí sa ponáhľali za svojimi povinnosťami, ale aj ľudí, ktorí sa prechádzali a mali dosť času. Boli rôzni. S dobrou náladou, ale aj naopak. Spoločným úsilím sme vyzbierali 631,34€.

Tvorili sme 8 tímov, ale v konečnom dôsledku sme vytvorili jednu skupinu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať.

dobrovoľníci GVBN


fotogaléria

2018/2019

Senior roka 2018 a odovzdanie ceny Mariána Ondáša „Anjel pomoci“ našim študentom

Trinásty ročník bol podľa organizátorov výnimočný a niesol sa v znamení výborného redaktora RTVS Mariána Ondáša, ktorý bol súčasťou rozhlasového éteru viac ako 40 rokov a zaslúžil sa o založenie ankety Senior roka. Venovaná mu bola mimoriadna cena Senior roka In memoriam.

Marián Ondáš vždy túžil po tom, aby anketa nebola len o senioroch, ale aj mladých, ktorí pomáhajú starším občanom. Po jeho smrti sa organizátori rozhodli udeliť ceny, ktoré sú pomenované práve po ňom. Cenu „Anjel pomoci“ získali Eva Némethová, Vít Zajac a kolektív našich študentov zo 4.B, 4.E a oktávy, ktorí prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom a počas svojho voľného času navštevujú seniorov v Domovoch dôchodcov v Prievidzi.

Mgr. Ľudmila Zaujecová


fotogaléria
Cena Mariána Ondáša

Návšteva seniorov

Študenti našej školy prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom. Nadviazali spoluprácu s OZ Fórum pre pomoc starším a Domovom dôchodcov v Prievidzi. Budúci maturanti začali navštevovať seniorov v zariadeniach Domova dôchodcov na Ulici Rázusa a Okáľa. Jednou z myšlienok je spolupráca a výmena skúseností, spomienok, ale aj úsmevov medzi dvoma generáciami.

S veľkým odhodlaním sa do tohto projektu pustila Evka Némethová z triedy oktáva, ktorá pritiahla svojich spolužiakov Víta Zajaca, Ivanku Mokrú, Rebeku Kubovičovú, Jakuba Daumera, Samuela Bezáka, Dianu Považanavú. Oslovili aj ďalších spolužiakov, napr. Vanessu Valterovú, Emmu Toračovú, Bianku Árvovú, Kristiána Vlačuhu, Adriána Kočiša, Braňa Hromadu, Mareka Blaháča, Líviu Rumpliovú, Andriána Kršku, Jessicu Réveszovú a mnoho ďalších.


fotogaléria

Deň boja proti AIDS

Tak ako každý rok, aj tento školský rok žiačky 4. ročníka informovali študentov Gymnázia VBN o šírení ochorenia AIDS. Informovali najmä mladú generáciu, pričom ako symbol tejto kampane študentom a profesorom pripínali červenú stužku. Všetky takéto aktivity, nielen na našej škole, ale aj ďalších škôl, zapojených do tejto kampane, by malo viesť k tomu, aby sa najmä mladá generácia začala k životu správať zodpovedne.


fotogaléria
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza