PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Exkurzia do NR SR

Dňa 26. novembra 2019 sa študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, zúčastnili exkurzie do NR SR. Stretli sme sa ráno o 6:00 hodine a cestovali sme spolu s pani profesorkou K. Rajcigelovou a E. Vargovou. Cesta trvala cca 3 hodiny, ktoré sa samozrejme nezaobišli bez menších kolón pred Bratislavou. Prvý bod nášho programu bola návšteva firmy Sygic, Mlynské Nivy. Je to slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja navigačný systém pre mobilné zariadenia, známy pod skratkou GPS. Okamžite po vstupe do budovy sme pochopili, že ide o modernú firmu. Privítala nás veľmi príjemná asistentka, ktorej úlohou, ako sme neskôr zistili, je spríjemňovať prostredie a podmienky práce svojim kolegom. S prezentáciou firmy jej pomáhal kolega, ktorý bol jeden z IT technikov. Ten nám odpovedal na všetky naše otázky po odbornej stránke a spolu nás previedli celým pracoviskom. Prostredie bolo veľmi príjemne zariadené. Veľa dreva, skla a tuli vakov dodávalo celému priestoru domovskú atmosféru. Nechýbala relaxačná zóna s pódiom, s klávesami a gitarou pre rôzne akcie. Čo nás však veľmi milo prekvapilo, bolo to, že všetci sa správali tak, akoby boli doma. Takú pracovnú klímu by sme radi zažili aj my na našich budúcich pracoviskách.

Po rozlúčke so Sygicom sme sa presunuli k Bratislavskému hradu, kde sme si porozprávali o jeho histórii a o sochách na nádvorí. Dostali sme na chvíľku rozchod, ktorý každý využil inak.

Potom nasledovala návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Mysleli sme si, že to bude nudná prehliadka, avšak opak bol pravdou. Pri vstupe nás skontrolovala ochranka. Vo vstupnej hale sa nás ujala veľmi milá pani, ktorá nás sprevádzala po celej budove. Rozprávala nám o histórii SR. Spomínala hlavne osobnosti, ktoré sa podieľali na vzniku nášho štátu, a bez ktorých by sme nemali ani písmo, ani naše práva ako občania. Rozprávala veľmi zaujímavo. A myslím si, že viacerí moji spolužiaci ocenili to, že nás vedela zaujať. Keď svoj výklad skončila, presunuli sme sa na balkón v rokovacej sále, kde sme sa mali možnosť sledovať zasadnutie Národnej rady.

Keďže celá budova bola postavená za vlády komunistov, nikto nepredpokladal, že by o zasadnutia Národnej rady bol veľký záujem. Balkón pre návštevy je veľmi malý, v súčasnosti by potreboval viac miest. Preto sme sa tam naraz všetci nezmestili. Na dvakrát sme sa vystriedali, aby si každý zažil tú povestnú ,,horúcu” atmosféru. Potom sme sa presunuli do kinosály pod rokovacou sálou NR SR, kde sa nám venovali dvaja poslanci, pán Karol Galek a Marián Viskupič. Porozprávali nám o fungovaní NR SR. Objasnili nám celý proces schvaľovania zákonov i to, akú dôležitú úlohu zohrávajú v štáte hlasy občanov vo voľbách. Zdôraznili, že nie je jedno, kto našu krajinu bude spravovať a riadiť. Dali nám aj priestor na otázky, ktorý sme samozrejme využili. Pri odchode z NR SR sme sa poďakovali príjemnej pani sprievodkyni, ktorá nás pochválila za sústredenosť počas jej výkladu. Niektorým z nás darovala Ústavu SR.

Pokračovali sme v našom programe, ktorým bola návšteva vianočných trhov, kde si určite každý (samozrejme aj ja) prišiel na svoje. Či už horúcim čajom, alebo lokšou sme si spríjemnili prechádzku medzi stánkami s vianočnou výzdobou. Práve vianočné trhy boli pekná bodka na konci celého dňa. A môžem povedať, že to bola ďalšia vydarená exkurzia, ktorú si, dúfam, niekedy zopakujeme.

Dominika Dobišová, septima

Fotogaléria

Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 02.mája 2019 sme v škole zorganizovali simuláciu volieb do EP. Našim cieľom bolo prostredníctvom miery účasti zistiť záujem našich študentov o veci verejné . Aj napriek tomu, že naši študenti prevažne kladne hodnotia účasť Slovenska v EÚ, volebná účasť bola nízka. S aktivitami podporujúcimi občiansku zapojenosť a angažovanosť preto budeme pokračovať aj v budúcnosti. Za pomoc pri realizácii ďakujem študentom oktávy: Tomášovi, Emme, Aničke a Rebeke.

Výsledky (volebná účasť - 17,5%)
strany sú uvádzané v poradí na hlasovacom lístku
Európska ľudová strana3,49%
Európski socialisti a demokrati12,58%
Liberáli a demokrati za Európu32,86%
Zelení22,37%
Európski reformisti4,19%
Konfederatívna ľavica3,49%
Európa priamej demokracie3,49%
Európa národov6,29%

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Fotogaléria

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 10.-12.4.2019 sa Tomáš Štrba (VIII) zúčastnil po získaní 1. miesta v krajskom kole celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Zo 64 súťažiacich sa po dvoch súťažných kolách (obhajoba eseje a riešenie aktuálnych modelových situácií) prebojoval do finálovej dvanástky a nakoniec obsadil 7. miesto. Za najväčší úspech však považujeme, že jeden z garantov súťaže - Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii ( BISLA) vyhodnotila spomedzi všetkých súťažných prác za najlepšiu práve esej nášho študenta a udelila mu špeciálnu cenu = štipendium pre štúdium na tejto škole, ktoré sa nakoniec rozhodol aj využiť.

Garantom tejto súťaže bola aj Kancelária prezidenta SR. Preto dvanásť finalistov bolo tiež ocenených návštevou prezidentského paláca a osobným stretnutím s prezidentom Slovenskej republiky pánom Andrejom Kiskom. K dosiahnutému úspechu Tomášovi gratulujeme.

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Fotogaléria

Z činnosti PK OBN

Uplynulé obdobie bolo pre PK OBN veľmi plodné.

14. decembra 2018 sme sa spolu so siedmimi študentmi štvrtého ročníka vybrali do Štrasburgu. Mali sme možnosť zúčastniť sa Euroscola Day. Študenti si na vlastnej koži vyskúšali prácu europoslancov a spolu so svojimi kolegami z celej Európy sa aktívne pokúšali diskutovať, hľadať návrhy riešení a názorové kompromisy, hlasovať a prijímať zákony a rezolúcie. Neobyčajná skúsenosť bola aj príjemným predvianočným výletom. Okrem Štrasburgu sme navštívili aj vianočné trhy v Norimbergu a naladili sa tak na záver roka.

Január sme obohatili o tri akcie. 22.januára 2019 sa dve tretiacke triedy stretli so zaujímavými hosťami. Trieda 3.B mala na programe workshop zameraný na odbúravanie predsudkov a internáboženský dialóg. Cieľom stretnutia, ktoré nieslo názov Stretnú sa kresťan, moslim a žid… bolo stretnutie ľudí rôzneho náboženského vyznania a hľadanie prienikov v ich hodnotovej orientácii.

Trieda 3.F sa zúčastnila besedy na tému Slovensko, Afrika a migrácia. Diskutovali o skutočných podmienkach a možnostiach afrického študenta na Slovensku.

Študenti štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný či dejepisný seminár, sa stretli s významným slovenským politológom Grigorijom Mesežnikovom. Téma bola rámcovaná ako Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku. V diskusii sa však diskutujúci dotkli aj iných aktuálne zaujímavých a pre mladých ľudí dôležitých tém.

7. februára 2019 naša škola po prvýkrát hostila krajské kolo olympiády ľudských práv. Bolo pre nás potešením privítať víťazov školských kôl z celého kraja. Rovnako sme verili v úspech nášho reprezentanta Tomáša Štrbu (VIII.) pod vedením p. profesorky K. Rajcigelovej. Celý deň sa niesol v duchu príjemnej atmosféry a veríme, že aj to prispelo k výborným výkonom súťažiacich študentov. O to viac nás teší, že Tomáš obsadil prvé miesto a čaká ho účasť na celoslovenskom kole. Veríme, že svoju neobyčajnú angažovanosť a vedomosti zúročí aj tam.

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Fotogaléria

Vedecká čajovňa v Prievidzi

Dňa 22.11.2018 sa naša škola spolupodieľala na organizácii podujatia Vedecká čajovňa. Kreatívne prostredie Artpointu v Prievidzi počas nej hostilo študentov z celého Trenčianskeho kraja. Program bol venovaný otázkam sociálnych vied a bol naozaj atraktívny. S radosťou sme privítali Dr. Alexandru Matejková a Dr. Máriu Suríkovú (Sociologický ústav SAV), ktoré prezentovali časť celoeurópskeho výskumu hodnôt venovanú zmenám v súčasnej rodine. Rovnako výborné boli vystúpenia a workshopy Mareka Šimona (náš absolvent), ktorý prezentoval svoje skúsenosti z oblasti ochrany práv a rovnosti.

Ďakujeme Helsinskému výboru pre ľudské práva za možnosť usporiadať stretnutie, ktoré prinieslo príjemnú atmosféru aj bohatý obsah.

Dr. Zuzana Laluhová, hlavná organizátorka Vedeckej čajovne

Pozvánka

Fotogaléria

Vedecká čajovňa

Pozývame vás na VEDECKÚ ČAJOVŇU, venovanú otázkam demokracie, liberalizmu a ľudských práv.

Viac informácií

Mladí Európania na cestách!

Pre Tomáša Štrbu, Lukáša Vavrinca a Tomáša Vlčka bol október cestovateľským mesiacom. Vďaka úspechu v súťaži Mladý Európan sa im podarilo navštíviť hneď dve miesta. Prvý výlet smeroval do Bulharska. Chlapci navštívili hlavné mesto Sofia, pohorie Rila i historický Nesebar. Cestu do Bulharska poctivo zaznamenávali a natočili o nej vlastný film. Po Bulharsku prišlo na rad Belgicko, konkrétne Brusel. Úžasný zážitok z mesta, rovnako tiež možnosť stráviť čas v priestoroch európskych inštitúcií a na nazrieť do zákulisia európskej politiky.

Tomáš, Lukáš a Tomáš- ďakujeme za Vašu snahu, odhodlanie a pracovitosť. Ste našou pýchou!

Ďakujeme tiež kolegom M. Petrovskému a K. Rajcigelovej, ktorí študentov na cestách sprevádzali.

Fotogaléria

Mladý Európan

Dňa 14. júna 2018 sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnilo v poradí už 13. finále vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z pomerne náročného testu pozostávajúceho z 50 otázok, v druhom kole si študenti vyberali otázky zo 4 konkrétnych oblastí, a to z histórie, geografie, osobností a zaujímavostí. Tretie kolo pozostávalo zo samostatnej prezentácie súťažných tímov. Ich úlohou bolo prezentovať jednu z tohtoročných predsedajúcich krajín Rady Európskej únie- Bulharsko alebo Rakúsko.

Absolútnym víťazom sa stalo družstvo Gymnázia V. B. Nedožerského v zložení Tomáš Štrba (VII), Tomáš Vlčko (3.F) a Lukáš Vavrinec (3.A). Chlapci preukázali nielen úžasné vedomosti, ale aj odhodlanie, vytrvalosť a tímového ducha. Ich celoročná príprava pod vedením Mgr. Zuzany Laluhovej, PhD. a Mgr. Romana Steinhübla priniesla okrem hodnotných vecných cien aj možnosť vycestovať do Bulharska a pripraviť tam vlastný dokument o tejto krajine.

Fotogaléria

Deň Európy na našej škole

9.máj je Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi a viedla k ich jednote a spolupráci. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli a zasadili sme Strom Európy. Jabloň dostala meno Roland a veríme, že sa jej u nás bude dariť.

Fotogaléria

Mladý Európan

Témy súvisiace s Európskou úniou v súčasnej dobe rezonujú vo viacerých oblastiach spoločnosti. Argumenty za a proti tomuto spoločenstvu sú často rozoberanou témou. Politická rovina integračných snáh Európy po druhej svetovej vojne je však len jednou z mnohých oblastí, ktorých vynikajúcu znalosť prejavili Lukáš Vavrinec (III.A), Tomáš Štrba (VII) a Tomáš Vlčko (III.F). Študenti dokázali, že história, geografia, politika či kultúra členských štátov EÚ sú zaujímavé oblasti a vyhrali krajské kolo súťaže Mladý Európan. V júni ich čaká ich celoslovenské finále. Všetci držíme palce.

Fotogaléria

Prednáška

Dňa 12/02/2018 sme privítali v našej škole politológa a politického analytika Jána Baráneka. Prednáška bola venovaná téme Európska únia a jej historické kontexty. Zúčastnili sa jej študenti tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti zapojenia sa do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie.

Fotogaléria

Exkurzia do Bratislavy

Študenti spoločenskovedného seminára sa 29.11.2017 zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Spolu s pani profesorkou Laluhovou a pani profesorkou Košeckou najskôr navštívili Najvyšší súd SR. Po obhliadke priestorov súdu sa presunuli do pojednávacej miestnosti, kde sa stretli so sudcami, vypočuli si vynesenie rozsudku v mene Slovenskej republiky a diskutovali o práci sudcov a činnosti inštitúcie súdu. Odtiaľ ich kroky viedli do Národnej rady SR. Po oboznámení sa s históriou inštitúcie a budovy sa stali priamymi svedkami zasadania nášho parlamentu, z balkóna sa prizerali na prebiehajúcu schôdzu. Exkurzia prebehla v priateľskej atmosfére, užili sme si nielen nové poznatky a zaujímavosti, ale aj bratislavskú predvianočnú náladu.

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Naša škola sa v školskom roku 2017/ 2018 zapája do vzdelávacieho programu pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie. My sme sa rozhodli, že našim cieľom bude spoznávať rôznorodosť krajín tvoriacich Európsku úniu a ich vzájomnú kooperáciu. V priebehu roka pripravíme pre našich študentov niekoľko podujatí a aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať. Už v týchto dňoch v škole vznikli dve informačné miesta, ktoré sú našou prvou snahou a zároveň príležitosťou spoznať európsky priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju a získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu.

Fotogaléria

Najlepší mladí Európania v Trenčianskom kraji

V Trenčíne sa dňa 24.04.2017 konalo krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné centrum Europe Direct. Otázky o histórii a geografii Európy, Európskej únii a jej inštitúciách či osobnostiach najlepšie v celom Trenčianskom kraji zvládlo trojčlenné družstvo našich študentov v zložení Ľubomír Blaho (III. E), Dominika Mikulová (III. B), Lívia Pánisová (III. E). Z 15 zúčastnených družstiev získali 1. miesto a postup do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 6. júna 2017 v Bratislave.
PK OBN
foto

Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 29.11.2016 sme sa spolu so semináristami zo spoločenskovedného seminára a pani profesorkami Laluhovou a Škopcovou zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Navštívili sme rokovaciu miestnosť a mohli sme vidieť ako samotné rokovanie prebieha. Aktuálne prebiehalo schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok 2017. Ďalej nasledovala menšia prehliadka parlamentu a na záver sme mali možnosť viesť diskusiu s poslancom Karolom Galekom, kde sme diskutovali o rôznych aktuálnych témach. Exkurziu sme zakončili prehliadkou historickej Bratislavy a návštevou vianočných trhov.
Dominika Mikulová, III.B

EXPERT geniality show

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej bolo zúčastnených celkovo 9210 žiakov zo 419 škôl Slovenska. Za našu školu súťažilo 10 žiakov v kategóriách G12 (prváci, druháci štvorročného štúdia) a G34 (tretiaci, štvrtáci štvorročného štúdia).
Žiaci si vyberali dve súťažné témy z oblasti dejepisu, spoločenského prehľadu, logiky, matematiky, geografie a anglického jazyka. Poradie úspešnosti sa určovalo za každú tému zvlášť (udelením titulu Expert do miesta 100) i za celkovú úspešnosť v súťaži (udelením titulu TOP Expert do miesta 100) . Do miesta 100 úspešní riešitelia obdržali aj diplomy. Do našej školy tento raz poputovalo 17 diplomov, za čo všetkým Expertom srdečne blahoželáme!
Tu je zoznam našich úspešných žiakov a ich úspešne vyriešené témy:
Samuel Šubík, II.F – Svetobežník
Ladislav Ferov, III.A – Mozgolamy, Svetobežník, TOP Expert
Pavol Šimko, III.A – Mozgolamy
Pavol Hepner, III.A – Mozgolamy
Lukáš Pavlíček, IV.A – Mozgolamy
Branislav Šlenker, IV.A – Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Tomáš Šrámek, IV.B - Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Sára Čuková, IV.C – Mozgolamy
Matúš Hagara, IV.C - Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Školská koordinátorka PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza