PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Finále národnej ankety Najväčší Slovák – priamy prenos

1. mája 2019 naši gymnazisti mali účasť na priamom prenose RTVS, ktorý odvysielal finále celonárodnej ankety Najväčší Slovák. Tomuto hlasovaniu predchádzala diskusia na školách, do ktorej sa zapojila aj naša škola, a gymnazisti hlasovali za osobnosti prvej desiatky. Na našej škole vyhral Ľudovít Štúr, v celoslovenskom hlasovaní to bol Milan Rastislav Štefánik.

Sochu Milana Rastislava Štefánika pred komplexom Eurovea si naši študenti prehliadli po príchode do Bratislavy, keďže finále sa konalo v jej bezprostrednej blízkosti, v Sále opery a baletu nového Slovenského národného divadla. Podrobnosti o finálovom večeri sú publikované napr. na tomto odkaze: Odkaz

Veríme, že aj účasťou na takomto podujatí (za účasti popredných slovenských historikov a osobností verejného života) sa posilnil vzťah mladých ľudí k našej histórii, ktorá prešla mnohorakým vývojom tak, aký bol mnohoraký i osud osobností nominovaných do prvej desiatky celonárodnej ankety. Organizátorom ďakujeme za možnosť zúčastniť sa takéhoto podujatia, bol to nevšedný zážitok.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Začnime hľadať odpovede – prednášky o M. R. Štefánikovi

Študenti III.B triedy sa dňa 16. apríla 2019 zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi podujatia organizovaného v rámci projektu „Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019", podujatie malo názov Začnime hľadať odpovede - Tri pohľady venované M. R. Štefánikovi.

Prvý pohľad ponúkla práve táto beseda spojená s prednáškou, a to s historikom a bývalým ministrom obrany SR PhDr. Mgr. Pavlom Kanisom, CSc. Pán Pavol Kanis sa celý život venuje téme M. R. Štefánika. V spolupráci so Žilinskou univerzitou natočil DVD o okolnostiach smrti M. R. Štefánika a dal vypracovať simuláciu posledného letu M. R. Štefánika, ktorého tragický koniec a deň si onedlho budeme pripomínať a od ktorého uplynulo už 100 rokov. Časť filmu, ako i zaujímavo podané aspekty zo života tohto slovenského velikána si mohli žiaci vypočuť a zapojiť sa do diskusie.

Prednášajúci ponúkol nevšedný pohľad na Štefánika, objasnil jeho pôsobenie v zahraničí a faktory, ktoré ovplyvnili jeho život i vtedajšiu politickú situáciu, ktorá zápasila s vojnou a s rozpadom Rakúsko-Uhorska. Tak isto tlmočil i tézy, ktoré Štefánikovi dávajú možnosť byť v celoslovenskom hlasovaní (ukončenom v máji 2019) zvolený za Najväčšieho Slováka. Zo záverov prednášky vyplynulo, že Štefánik je neoddeliteľnou súčasťou našich dejín, a máme nie jeden, ale desiatky dôvodov byť naňho pyšní a ďakovať mu za to, čo pre náš národ urobil.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Celonárodná anketa Najväčší Slovák – „školské“ hlasovanie

V piatok 12. apríla 2019 na našu školu zavítali producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a asistenciou, ktorí zastrešujú anketu Najväčší Slovák. Anketu „v malom“ sa rozhodli v rámci propagácie tohto podujatia uskutočniť na viacerých slovenských školách, naše gymnázium bolo jednou z nich. Pod záštitou pani riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M. Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová.

Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností viedol debatu s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami zameranú na to, aby sme sa na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul Najväčší Slovák. Boli nám predstavené tieto osobnosti. Kliknutím na meno osobnosti sa zobrazí prezentácia o jej živote.


III.A
1. Kavka, Andrej (Anton Srholec)
III.B
2. Jariabka, Adam (Juraj Jánošík)
3. Šmida, Adam (Ľudovít Štúr)
III.C
4. Barniak, Tomáš (Alexander Dubček)
5. Huba, Quido (Jozef Gabčík)
6. Mazúr, Jakub (Cyril a Metod)
7. Kuželová, Sofia (Peter Sagan)
8. Štetiarová, Sofia Mária (Gustáv Husák)
III.D
9. Grolmusová, Martina (Milan R. Štefánik)
10. Vida, Adam (Andrej Hlinka)

Po vypočutí všetkých diskusných príspevkov nastalo hlasovanie. 82 prítomných hlasovalo nasledovne: 1. Ľudovít Štúr (32), 2. Anton Srholec (24), 3. Milan Rastislav Štefánik (18), 4. Jozef Gabčík (3), 5. Juraj Jánošík (2), 6. Andrej Hlinka (1), 7. Cyril a Metod (1), 8. Alexander Dubček (1), 9. Peter Sagan (0), 10. Gustáv Husák (0).

Vybraní študenti sa budú môcť zúčastniť celoslovenského finále tejto ankety v Bratislave. Na výsledky sme zvedaví. Veríme, že i touto cestou sa organizátorom podarilo študentom priblížiť významné osobnosti našich dejín a uvedomiť si ich prínos, bez ktorého by sme určite nežili život, ktorý sa mnohým z nás zdá samozrejmý.

za realizačný tím PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň prednášok z dejepisu – multiperspektívne pohľady

V utorok dňa 2. apríla 2019 mohli žiaci z III.B, III.C, II.F a sexty zažiť netradičné vyučovanie vo forme odborných prednášok, ktoré doplnili klasické učivo podávané v rámci štandardných hodín dejepisu.

Prvou témou z dvojice prednášok bola téma Zbrane a zbraňové systémy druhej svetovej vojny, ktorú predniesol v rámci rovesníckeho vyučovania Michal Líška z triedy kvinty B. Dozvedeli sme sa o typoch ručných zbraní (pištole, samopaly, guľomety), tankov, lietadiel, lodí a ponoriek používaných USA, V. Britániou, Nemeckom či ZSSR v období najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, s podaním podrobných vyčísliteľných a výkonnostných charakteristík. Dotkli sme sa okrem dejepisu aj fyziky, mechaniky, matematiky, konštrukcie, náuky o materiáloch a rôznych ďalších technických odborov.

Druhá prednáška sa niesla v téme Prírodné katastrofy a ich vplyv na dejiny. Prednášajúcim bol tento raz náš pravidelný hosť doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý prišiel študentom podať informácie o štúdiu histórie na jeho fakulte, ako i zamyslieť sa nad tým, ako človek svojou činnosťou a nešetrným prístupom k prírode ničí svoje životné prostredie, spôsobuje zánik civilizácií, mení tvár krajiny a škodí okoliu i sebe. Dozvedeli sme sa i o tom, ako prírodné katastrofy, najmä supervulkány a sopky, dokázali zničiť a zabiť množstvo ľudí a civilizácia sa musela z týchto prírodných katastrof spamätávať a obnovovať. Prednáška taktiež nebola len o dejepise, ale aj o environmentalistike, biológii, geografii, štatistike, sociológii a demografii.

Ďakujeme obom hosťom za spestrenie dejepisného vyučovania a sprostredkovanie množstva nových poznatkov!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí: Storočie zmien 1919 – 2019

Predmetová komisia DEJEPISU si pre všetkých návštevníkov na deň 23. marca 2019, kedy sa konal Deň otvorených dverí, pripravila prezentáciu výučby predmetu dejepis, ako i ohliadnutie sa 100 rokov dozadu a pripomenutie si významných udalostí zo života školy i života spoločnosti. Návštevníci, minulí, terajší i budúci študenti gymnázia zavítali do našich priestorov s úmyslom načerpať nové informácie a dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého z prezentačnej ponuky:

 • Gymnázium 100: torzo z výstavy Na vlastné oči (Hornonitrianske múzeum, Prievidza)
 • Ukážky dobových a moderných učebníc dejepisu a odbornej literatúry
 • Dobová hudba (reprodukovaná, živá)
 • Sprievodcovia v dobovej móde
 • Občerstvenie
 • Informácie o výučbe dejepisu na gymnáziu, o aktivitách a úspechoch žiakov
 • Ukážky žiackych prác
 • Prezentácia predmetu s fotografiami zo života školy
 • Nástenky – informácie o akciách a priebehu vyučovania

Ďakujeme všetkým organizátorom: predmetovej komisii dejepisu (Z. Orságová, E. Juríčková, M. Siváková), rodine Mazúrovej (občerstvenie), E. Ziaťkovej, D. Dobišovej, S. Pittnerovi, M. Petrášovi (sprevádzanie), M. Líškovi, D. Páleníkovi (hudobné vstupy), K. Erneyovej (propagačný leták). Veríme, že dejepis a dejiny si naďalej zachovajú priazeň tých, ktorým naša minulosť nie je ľahostajná.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Noc v škole – Večer s Fantómom opery

V rámci osláv storočnice školy prebehla v piatok 22. februára 2019 Noc v škole, kde návštevníci mohli zažiť to najlepšie, čo škola ponúka v súčasnosti. Predmetová komisia dejepisu si pripravila ústredné podujatie Večer s Fantómom opery, konané v telocvični, ktoré reflektovalo 100 rokov existencie gymnázia, 100 rokov Československej republiky a 100 rokov od deja muzikálu Fantóm opery od Andrewa Lloyda Webera.

V duchu Fantóma sa niesol celý večer, rozdelený na tri časti: Opera (hudobné, tanečné a herecké čísla doprevádzané sprievodným slovom moderátorov), Paríž (prednáška o životnom štýle v Paríži na začiatku 20. storočia) a Rok 1919 (vedomostný kvíz a prehliadka dobových odevných doplnkov). Podujatie zastrešili žiaci a učitelia našej školy, hostia z Gymnázia Grösslingová z Bratislavy a iní hostia. Nechýbalo občerstvenie, odmeny víťazom a ukážky dobovej hudby, v technickom prevedení ozvučenia a osvetlenia spoločnosti JG music, s. r. o. Všetkým zúčastneným i sponzorom srdečne ďakujeme za pomoc, priazeň a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry!

PhDr. Monika Siváková, koordinátorka podujatia

Fotogaléria

Na vlastné oči – výstava k storočnici gymnázia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

V rámci hodín dejepisu sme sa s pani profesorkami vybrali do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na výstavu k stému výročiu našej školy. Okrem našej triedy výstavu s názvom Na vlastné oči mohli v priebehu januára a februára 2019 vidieť všetci žiaci našej školy. Na vlastné oči sme sa naozaj mohli pozrieť na jednotlivé artefakty, školské pomôcky a potreby, či historické fotografie. Súčasťou prehliadky bol aj výklad, v ktorom sme dostali jasné objasnenie toho, ako to v minulosti fungovalo. Zistili sme, že naša škola sídlila až na 4 miestach v rozličných rokoch pod rôznym názvom.

Najzaujímavejšie nám prišli práve jednotlivé školské pomôcky, ktoré sa v minulosti používali. Niektoré lavice, či učebnice, používame my sami aj dodnes. Rovnako tak nás zaujali aj vyučovacie hodiny a predmety, kde napríklad taká latinčina bola povinná. Každoročne sa konali rôzne súťaže a olympiády, chodilo sa na lyžiarsky výcvik, spartakiádu, brigády či v septembri sa pravidelne žiaci zúčastňovali zberu zemiakov. Stužková sa konala poväčšine v športovej hale v rovnošatách, ktoré by si teraz z nás už asi nik neobliekol. Na konci roka študenti pravidelne zložili posledné koncoročné skúšky a mali prázdniny. V rámci fotografií sme sa mohli preniesť do obdobia, kde vyrastali, študovali a vzdelávali sa naši rodičia či profesori.

Ďakujeme za jedinečnú príležitosť dozvedieť sa niečo viac o histórii našej školy na vlastné oči. Bol to pre nás všetkých naozaj neopakovateľný zážitok!

Andrea Lörincziová, III.E

Fotogaléria

Yad Vashem v Jeruzaleme – seminár o výučbe holokaustu

Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu, Svetové centrum pre pamäť holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme v Izraeli, Edah, o. z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Program pre výučbu holokaustu v Európe. To boli hlavní organizátori semináru, ktorého sa tento rok, ako každoročne, v dňoch 9. – 16. decembra 2018 zúčastnilo 20 pedagógov zo Slovenska. Na základe úspešnej spolupráce s Múzeom holokaustu v Seredi a s jej vedúcim PhDr. Martinom Korčokom, PhD., som bola oslovená a následne výberovým konaním prijatá medzi kolegov učiteľov, ktorí uvažovali o holokauste a témach jemu príbuzných vo vzdelávacom programe v Yad Vashem.

Seminár otvoril J. E. Peter Hulényi, veľvyslanec SR v Izraeli, riaditeľka Európskeho oddelenia Yad Vashem Richelle Budd Caplan, a Miriam Mouryc, vedúca sekcie pre SR a ČR v Yad Vashem. Hailey Sharon Dilman predstavila v prednáške holokaust a genocídy v 21. storočí, Noam Gittin viedla workshop o predvojnovom živote Židov na ulici v Poľsku, so sprievodkyňou Janou Marcus sme prešli historické múzeum v Yad Vashem a prezreli si výstavu Záblesky spomienok. Daniel Rozenga predstavil súčasné židovské identity, Jana Marcus pokračovala v prehliadke areálu Yad Vashem po Údolí komunít, v synagóge a prechádzkou cez záhradu Spravodlivých medzi národmi. Yiftach Meiri uskutočnila s nami workshop o každodennom živote v getách. Vo večerných hodinách sme navštívili Izraelské múzeum v Jeruzaleme, kde sme sa bližšie dozvedeli o židovskej kultúre a o osudoch zvitkov z Mŕtveho mora, najstarších rukopisov Starého Zákona. Dr. Daniel Uziel v prednáške uvažoval nad tým, Kto dal rozkaz? Evolúcia „konečného riešenia“. Anna Stocker nám vo workshope priblížila prípadovú štúdiu deportácie nemeckých Židov z Düsseldorfu do Rigy. Medzi aktivitami sme mali možnosť diskutovať, zoznamovať sa so vzdelávacími materiálmi, prechádzať sa areálom Yad Vashem. Ako čeliť súčasnému antisemitizmu – to bol názov workshopu (viedla Dr. Noa Mkayton), v ktorom na základe filmovej ukážky zazneli mnohé antisemitské mýty, ktoré pretrvávajú dodnes. Doc. Peter Borza z UPJŠ v Košiciach prednášal o katolíckej cirkvi v období holokaustu. Kolegovia pedagógovia predstavili svoje koncepty výučby holokaustu na vyučovacích hodinách. Pán Naftali Juraj Fürst bol vzácnym hosťom, ktorý ako preživší holokaust zaujímavo predstavil svoj životný príbeh. O perzekúcii Nežidov v čase druhej svetovej vojny rozprával Yossi Gilad. Miriam Mouryc premietla film o dvoch sestrách preživších holokaust, ktorý je možné využiť i na vyučovaní. Dva posledné dni pobytu sme mali možnosť so sprievodkyňou Kateřinou spoznať Jeruzalem, pevnosť Massada a Mŕtve more.

Okrem uvedených aktivít zvýšil ešte čas i na osobné rozhovory, budovanie priateľských kontaktov, ochutnávku miestnych špecialít, duchovné aktivity, prechádzky po meste, spoznávanie rôznosti miestneho obyvateľstva, jeho života a kultúry. Som vďačná za možnosť byť súčasťou takéhoto organizačne i časovo náročného projektu. S plnou zodpovednosťou si z neho odnášam mnoho poučenia i rád, ktoré budem vedieť využiť pri vyučovaní, aby som mojich žiakov viedla k vzájomnému porozumeniu, k odsúdeniu ľudskej nenávisti, k úcte voči životu a k prijímaniu rôznosti v akejkoľvek podobe.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny – dejepisná výstava

Tak písali ženy mužom do boja – to je názov sprievodnej výstavy k scénickému programu folklórnych kolektívov hornej Nitry venovanému 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. Autorom výstavy je Mgr. Stanislav Malega a jej materiály v súčasnosti vlastní Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Výstavu si zapožičala naša škola a v priestoroch dejepisnej učebne sme sprístupnili žiakom panely, ktoré hovoria o výpovednej hodnote fotografií či listov z vojny, prezerajúc si tváre ľudí, ktorí zažívali vojnové zážitky, bojovali na fronte, boli väznení, mnohí vo vojne padli. Fotografie pochádzajú z osobných archívov obyvateľov nášho regiónu, napr. Nitrianske Rudno, Čavoj, Nováky, Oslany, Nedožery-Brezany, Bojnice, čím nám dávajú dôkaz o tom, ako hlboko zasiahla vojna do osudov ľudí na hornej Nitre, i keď priamo táto oblasť nebola súčasťou vojnového frontu.

Autor výstavy v úvodnom komentári uviedol poučnú myšlienku, dovolíme si parafrázovať: prečítajme si pozdravy mužov, ktoré písali z vojny domov, títo muži pred viac ako sto rokmi prešli peklom vojny; možno sa potom budeme viac tešiť z našej súčasnosti a menej nás budú znechucovať malé problémy, ktoré musíme riešiť.

Fotogaléria

Výstava Slovensko: významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO

Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo je aktívne i na poli kultúrnej diplomacie, preto ambíciou tejto výstavy pod názvom Slovensko - významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996 je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi so slovenskými koreňmi. O výstave sa budú naši študenti učiť prostredníctvom hodín dejepisu a anglického jazyka.

Výstavu otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová po tom, čo Spevácky zbor Vavrinec odspieval úvodný kultúrny vstup. Nasledoval príhovor pani Miroslavy Píšovej z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá prítomných oboznámila so zámerom výstavy a obsahovou koncepciou vystavovaného materiálu, vrátane informačnej brožúry o výstave, ktorá je vyhotovená v anglickom jazyku. Michal Líška, žiak triedy kvinty B, v krátkosti priblížil dejiny našej školy, ktorá bola, je a bude súčasťou národných i európskych dejín. Nasledovala prehliadka výstavy, o ktorej žiaci mohli diskutovať. Výstava na našej škole potrvá do 31. januára 2019.

Fotogaléria

Exkurzia v archíve a výstava k 100 rokom ČSR

Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice pripravil pre verejnosť výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR, prednášku Obraz nášho regiónu v dejinách, ako i možnosť prehliadnuť si depoty archívu, ktoré sú verejnosti bežne neprístupné. Túto možnosť využili žiaci našej školy z tried II.F a zo semináru Svetové dejiny pod vedením vyučujúcich Moniky Sivákovej a Zuzany Orságovej, ktorí v dňoch 20. až 23. novembra 2018 zavítali do priestorov archívu a absolvovali pripravené podujatia.

Vedúca bádateľne Eliška Kolečanská v prednáške uviedla množstvo zaujímavých informácií, ako prebiehal politický, hospodársky, kultúrny, spolkový, zdravotný, dopravný a školský život v Prievidzi a na jej okolí po vzniku Československej republiky. Oboznámila aj s činnosťou archivára, fungovaním archívov, organizovaním a registrovaním archívnych písomností.

Žiaci si prehliadli výstavu s množstvom písomných prameňov a fotografií, nasledovala prehliadka depotov, kde sme sa zoznámili so spôsobom ukladania kartónov a videli sme i ukážky matrík či školských katalógov. Práca archivára a činnosť archívu je dôležitá pre uchovanie svedectva minulosti, ktorá je súčasťou nášho historického vedomia.

Fotogaléria

Medzinárodný odborný seminár o holokauste

V rámci akreditovaného kontinuálneho vzdelávania Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách sa 19. novembra 2018 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnil medzinárodný odborný seminár zameraný na analýzu vzdelávacích aktivít v téme holokaust.

Aktívnymi účastníkmi semináru bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý ponúkol prítomným pohľad do štruktúry práce Múzea holokaustu v Seredi a priblížil činnosť vzdelávacieho strediska múzea, Mgr. Miriam Mouryc z Medzinárodnej školy pre výučbu holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme, v ktorej podaní sme počuli ponuku vzdelávacích programov medzinárodnej školy, praktické ukážky aktivít pre žiakov, vo workshope nám predstavila projekt Vymazať pamäť, ktorého výstupom sú pohľadnice, výtvarné pochopenie vyrovnania sa s udalosťami holokaustu.

PhDr. Martin Korčok, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi informoval o organizačných podrobnostiach semináru, ktorý sa bude konať v decembri 2018 v Jad Vašem v Jeruzaleme. V závere semináru sme si vypočuli prezentácie dvoch kolegýň, ktoré sa s nami podelili o skúsenosti a didaktické postupy pri výučbe o holokauste na vyučovacích hodinách. Po krátkej diskusii organizátori seminár ukončili. Zo semináru si každý účastník odniesol nové podnety, námety k reflexii svojej práce a odkaz ďalej sa vzdelávať v postupoch pri výučbe tejto vážnej témy našich dejín.

Fotogaléria

Rozhlasové pásmo k 100 rokom vzniku prvej ČSR

JA Firma Copy4You si 26. októbra 2018 pripomenula významný dátum z histórie našich dejín, a to vznik prvej Československej republiky. Pripravili sme si rozhlasové pásmo pre všetkých študentov a zamestnancov našej školy, aby sme prispeli aj my k dôstojným oslavám tohto významného dátumu. Obsahom pásma boli ukážky z dobových dokumentov, hymna ČSR a komentár o základných historických súvislostiach.

Ing. Marcela Škopcová, garantka JA Firmy Copy4you

Fotogaléria

Ladislav Bielik - Čierne dni (pocta fotoreportérovi)

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi zorganizovala v rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 na deň 5. október 2018 pre študentov našej školy zo Seminára svetových dejín a triedy I.F (v popoludňajších hodinách i pre verejnosť) besedu s Petrom Bielikom, redaktorom spravodajskej televízie TA3, o auguste 1968 a o jeho fotograficko-dokumentačnom zachytení očami a rukami jeho otca Ladislava Bielika.

Peter Bielik vyrozprával dojemné svedectvo o osudoch slávnej fotografie Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom, ktorej autorom je jeho otec, o jeho neľahkom boji za autorské práva k tejto fotografii, o ktoré musel zápasiť v súdnom procese v Nemecku. Pán Ladislav Bielik bol obeťou normalizácie, kvôli fotografiám z dôb okupácie musel opustiť redakcie Smeny i Štartu.

Slávnu fotografiu našiel sám Peter Bielik spolu s inými ďalšími, čo popísal nasledovne: "Všetky tieto fotografie, respektíve ich negatívy, som našiel v roku 1989, ako šestnásťročný, v starom ošúchanom kufri v pivnici v paneláku, v ktorom bývame. Domnievam sa, že ich tam ukryl otec, ktorý zrejme nechcel, aby ich niekto zničil alebo ich našli policajti. Stačilo naozaj len veľmi málo a celý tento vzácny dokument mohol byť navždy stratený. Kufor bol totiž značne napadnutý plesňou a negatívy samotné už tiež niesli stopy času. Dnes sú našťastie v dobrej opatere a na bezpečnejšom mieste."

Aj pri príležitosti uvedenej prednášky, ktorá sa rozvinula do zaujímavej besedy, sme si uvedomili silu a čaro historickej fotografie, zachytenie významného momentu, sekundový výsek doby vo vizuálnej podobe, formát, ktorý nenahradí žiaden iný zvuk či slovo.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Krásy Južných Čiech – dejepisná exkurzia

V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Južných Čiech, ktorá mapovala historické dedičstvo i špecifický charakter tohto regiónu. Pozorujúc výnimočné rysy prírody, vodných tokov, rybníkov bolo možné nahliadnuť do procesu výroby tradičného českého nápoja – piva v pivovare Budweiser v Českých Budějoviciach, obdivovať kultúrne pamiatky mesta České Budějovice, v ktorého centre sa práve v tých dňoch konal audiovizuálny festival Vltava žije.

Tradície českej kuchyne, atmosféru českej pohostinnosti a chuť českých jedál sme mohli vychutnať na každom kroku. Neďaleký zámok Hluboká upútal študentov svojím zjavom (ponášajúcim sa na zámok Windsor v Anglicku), detailne a útulne zariadeným interiérom a starostlivo udržiavaným záhradným areálom.

Organizácia UNESCO chráni i české pamiatky, medzi nimi Český Krumlov, ktorý sme navštívili na ďalší deň. Výhľad zo zámockej veže na blízke i vzdialenejšie okolie naozaj stál za to, obzvlášť sústredene sme sledovali meander rieky Vltavy. Prechádzali sme sa v zámockých záhradách, obzreli sme si otáčavé hľadisko – prezieravý stavebný unikát, študovali prvky takmer dokonalo zachovalej renesančnej architektúry. Na námestí sme ochutnali ďalšie špeciality zo stánkov, ktoré ponúkali rôzne pochúťky a produkty remeselnej výroby. Navštívili sme Múzeum obchodu a Múzeum vltavínov – moldavitov, ktoré patria medzi vzácne nerasty zelenej farby vzniknuté roztavením po páde meteoritu.

Záverečný pohľad na siluetu historického centra nám bol umožnený priamo z hladiny rieky Vltava, na ktorú sme sa dostali v rafte a splavovali sme mestský okruh, pozdravujúc okoloidúcich domácich obyvateľov i množstvo návštevníkov z Európy a Ázie. Nevyčerpateľnou studnicou informácií a zaujímavostí bol pre nás pán profesor Roman Steinhübl, ktorý nás s nadhľadom a sprievodcovským zanietením previedol po všetkých krásach, ktoré sme mali v pláne navštíviť. Patrí mu za to veľká vďaka!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

August 68 – Alexander Dubček

V rámci projektu Literárna Prievidza sa dňa 26. septembra 2018 v priestoroch Horononitrianskej knižnice v Prievidzi uskutočnilo podujatie August 68, ktoré v podobe prednášky pre žiakov III.B a III.F priblížilo udalosti roku 1968 a invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Prednášateľom bol doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., ktorý hovoril o historickom dianí v Československu počas augusta 1968, o náladách v radoch obyvateľov, a dotkol sa aj postojov Alexandra Dubčeka k vzniknutej situácii. Načrtol zároveň detstvo a mladosť Alexandra Dubčeka, jeho život v ZSSR, sťahovanie jeho rodiny z USA, pôsobenie v Trenčíne a na okolí, účasť v Komunistickej strane Československa a rôzne politické a pracovné aktivity.

Obohatení o nové poznatky sme s vďakou z prednášky odchádzali, uvedomujúc si závažnosť doby okolo roku 1968 a odvahu vtedajších politických predstaviteľov kritizovať systém a vyvíjať úsilie o dôstojnejší a spravodlivejší život spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Výstava Z víru vojny zrodená (Vznik ČSR, 1918)

Udalosti spojené s koncom prvej svetovej vojny v roku 1918, zápasom o samostatnosť, konštituovaním a zriaďovaním novej republiky so zameraním na Slovensko, obzvlášť hornú Nitru, zachytila výstava Z víru vojny zrodená, ktorú Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sprístupnilo verejnosti a žiaci I.F a III.F si ju mohli prezrieť dňa 15. júna 2018.

S prvou svetovou vojnou je spätý zánik Rakúsko-Uhorska, monarchie, ktorá vojnu začala a prináležala k porazeným mocnostiam. Medzi inými národmi, ktoré prispeli k jej rozpadu v snahe sa osamostatniť, boli Česi a Slováci. Roky úsilia o svojbytnosť viedli k úspešnému vzniku nového štátu, Československa. Mladý štát sa musel budovať od základov, pričom sa boril s množstvom problémov. Zmeny sa však následne prejavili hospodárskym a kultúrnym rozkvetom, ktorý zasiahol i oblasť hornej Nitry.

O všetkých týchto skutočnostiach sa žiaci prostredníctvom výstavy mohli viac dozvedieť, zároveň mali možnosť pracovať s pracovnými listami, kde si svoje vedomosti overovali a prehlbovali. Spoločne prišli k záveru, že je na mieste si výročie vzniku ČSR s úctou pripomínať, lebo vďaka nemu i dnes žijeme v demokratickej spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova

Jeden z mnohých citátov, ktoré sme mali možnosť čítať. Či už počas sprievodných slov alebo mlčky. 24. máj 2018 sa žiakom tretieho ročníka zapíše do pamäti v súvislosti s prvou časťou citátu, pretože v tento deň sme urobili významný krok k spoznávaniu vlastnej minulosti. Pred exkurziou sme mali množstvo otázok, ale po jej skončení ich máme zrejme ešte viac.

Videli sme totiž Osvienčim a jeho okolie: koncentračné tábory Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau. Napriek veľkému množstvu návštevníkov a značnej rýchlosti prehliadky tieto miesta dodnes uchovávajú temno dôb minulých. Pri predstave, že práve v nich zomrelo viac ako milión ľudí, človeka doslova mrazí. Preto si nik z nás neželá, aby sa kedykoľvek v budúcnosti čo i len sčasti naplnila druhá časť spomínaného citátu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Majú aj dejiny svoje vzorce?

Prednášku so zaujímavým názvom Majú aj dejiny svoje vzorce? si mohli vypočuť žiaci kvarty, druhého a tretieho ročníka dňa 16. mája 2018. Prednášateľom bol hosť, ktorý už viackrát na našu školu zavítal, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pán docent hovoril o výskyte najstarších druhov človeka Homo sapiens, o existencii a rozšírení nám nie veľmi známych etník, o význame tetovania, o migrácii človeka, o vlastnostiach genetických informácií, ktoré nosí v sebe každý Európan. Dozvedeli sme sa, že história naozaj nie je len o „faktoch a rokoch“, ale aj o mnohých iných skutočnostiach, ktoré formovali a formujú život človeka na tejto planéte.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Od bunkra k vagónu

Druháci a tretiaci, 25. apríl 2018, Mgr. Eva Juríčková a PhDr. Monika Siváková. K tomu milý pán vodič, sprievodcovia múzeí a krásne počasie. Trochu opekačky i športových aktivít, a výlet za históriou bol takmer dokonalý. S dokonalosťou tohto typu bola však téma tejto dejepisnej exkurzie v úplnom kontraste. Uvažovať v koncentračnom tábore v Seredi o hrôzach holokaustu, či predstaviť si strach vojakov pred vojenským útokom v protinemeckom bunkri v Bratislave – Petržalke, to chce silnú dávku odvahy a nebojácnosti pozrieť sa na dejiny priamo a pravdivo.

Ocitnúť sa v dobytčom vagóne, čítať mená obetí holokaustu vyryté do sklených tabúľ, stáť zoči-voči hlavni dela, hľadieť na pruhovaný pracovný odev z koncentračného tábora či nasadiť si na hlavu vojenskú prilbu. Všetko toto sme mohli v deň exkurzie zažiť. Sme radi, že to boli zážitky z exkurzie, nie z reálneho života. Dojmy a pocity, ktoré sme exkurziou získali, nás vedú k uvedomeniu si vďaky za pokojný svet okolo nás, za mier a za život sám.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Reformácia a rekatolizácia na hornej Nitre

Návšteva Piaristického kostola v Prievidzi patrí medzi tradičné destinácie exkurzií spoločenskovedných tried. Potvrdil to i deň 16. apríl 2018, kedy triedy I.F a II.F pod vedením PhDr. Moniky Sivákovej navštívili priestory kostola a vypočuli si prednášku pátra ThDr. Pavla Kollára, PhD., SchP.

Téma prednášky sa niesla v duchu historických priestorov hlavnej lode kostola. Baroko, reformácia, rekatolizácia, Turzovci, Pálfiovci, baroková hudba, J. S. Bach, krypta, kostolné zvony, sochárske a maľované výjavy. O tomto, i o mnohom inom zaujímavom páter Kollár žiakom porozprával. Veríme, že umelecká i duchovná krása tohto miesta zanechala vo všetkých pekný zážitok a napomohla k aktívnejšiemu pochopeniu dejín 16. – 18. storočia.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí – Osmičky v našich dejinách

10. marca 2018 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, ako o takomto čase každý rok. Predmetová komisia dejepisu si pre verejnosť pripravila súbor aktivít zameraných na pripomenutie si významných výročí našich dejín, takzvané osmičky (1918, 1938, 1948, 1968). Žiaci pripravili veľkoplošné postery, na ktorých uviedli známe i neznáme skutočnosti, ktoré s danými rokmi súvisia.

K posterom bol vypracovaný kvíz, do ktorého sa návštevníci mohli zapojiť. Z najlepších odpovedí sme vylosovali tri, ktoré boli odmenené. Ďalšiu časť ponuky dejepisu tvorila interaktívna počítačová hra o období druhej svetovej vojny, viaceré ďalšie hry zamerané na poznanie dejín a ich osobností.

Všetci, ktorí zavítali do učebne dejepisu, mohli vidieť i prezentáciu výučby dejepisu, ukážky odbornej literatúry, učebníc i žiackych prác, mohli diskutovať s vyučujúcimi o možnostiach štúdia i uplatnení absolventov. Dejepis patrí medzi kľúčové oblasti vzdelávania na gymnáziu, preto veríme, že členovia predmetovej komisie robia všetko pre to, aby boli dejiny pre žiakov zaujímavé a poučné.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Noc v škole – Castrum nostrum: Triumphemus victoriam

Dňa 2. marca 2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník Noci v škole, podujatia zameraného na bližšie spoznanie našich predmetov, našich vyučujúcich i žiakov navzájom.

Predmetová komisia dejepisu pripravila pre tento večer zaujímavý program Náš hrad – oslávme víťazstvo. Dej programu sa odohrával vo vrcholnom stredoveku, na stredovekom hrade. Zoznámili sme sa so stredovekým menu (prednášal PhDr. Ján Vingárik z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a pani Lenka Mazúrová), videli sme dobový tanec pavanu, prehliadli sme si dobové kostýmy, za ktoré bolo možné hlasovať, víťazi dostali odmeny. Podávali sa chody stredovekej hostiny, kuchyňu mala na starosti rodina Mazúrovcov.

Náladu spríjemnila aj kapela Amok, ktorá až do polnoci zabávala hodujúcich. Všetkým organizátorom srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalší úspešný ročník!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT – geniality show

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola opäť zúčastnila celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show, ktorú organizuje Talentída, n. o. 30. novembra 2017 sa konalo na školách súťažné kolo, súťažilo 10 297 žiakov zo 478 škôl Slovenska.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 10 žiakov v kategóriách Expert 9 a Expert G12. Z kategórie Expert 9 to bol Jakub Veselý (IVa), ktorý v konkurencii vyše 900 žiakov získal diplom za jeden z najlepších výkonov v témach Tajomstvá prírody a Svetobežník. Ďalší diplom poputuje do rúk Jakuba Mazúra (II.C), ktorý sa z počtu vyše 2500 súťažiacich kategórie Expert G12 umiestnil na 30. mieste v súťažnej téme Do you speak English?, v ktorej súťažilo vyše 500 žiakov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, že si zmerali sily s ostatnými žiakmi Slovenska, a do ďalších ročníkov vedomostnej súťaže držíme palce!

PhDr. Monika Siváková, školská koordinátorka

Fotogaléria

Viedeň nepoznaná

V intenciách tradícií návštev vianočnej Viedne sa skupina kvinty, druhých ročníkov a III.B triedy vybrala spoznávať doposiaľ nepoznané zákutia a pamiatky tohto mesta. Stalo sa tak dňa 12. decembra 2017. S O. Kurbelovou, M. Sivákovou a R. Steinhüblom žiaci začali program prehliadkou Technického múzea s nespočetnými a vzácnymi zbierkami. Pokračovala prehliadka záhrad cisárskeho Schönbrunnu, ako i najstaršej rakúskej ZOO, ktorá vyžarovala jedinečný historický šarm.

V dvoch skupinách sa pokračovalo ďalej, prvá línia viedla cez habsburskú cisársku hrobku, Sacherov hotel a staré uličky až k Dómu sv. Štefana a k Námestiu Márie Terézie, druhá časť žiakov absolvovala prehliadku Sissi múzea a cisárskych apartmánov v sídle Habsburgovcov v Hofburgu, odkiaľ sa popred budovu parlamentu presunula k mestskej radnici a zažila atmosféru každoročne sa konajúceho adventno-vianočného trhu, kde sa miešala zmes vôní a svetiel.

Záverom možno skonštatovať, že napriek tomu, že človek do tejto rakúskej metropoly chodí v živote viac razy, vždy je na nej čo objavovať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Holokaust na Slovensku – Peter Salner a jeho pohľad na dobu utrpenia

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi usporiadala 22. novembra 2017 prednášku známeho etnológa, publicistu a autora literatúry faktu (najmä o histórii židovskej kultúry v Bratislave a na Slovensku), Petra Salnera pod názvom Holokaust na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "História na dlani - projekt o holokauste".

Zúčastnili sa ho za našu školu žiaci II.B triedy spolu s vyučujúcou dejepisu PhDr. Monikou Sivákovou. Pán Salner priblížil holokaust zo zaujímavého pohľadu presahu do dnešných čias, do osudov rodín, ktorých holokaust zasiahol, či už priamo alebo ako potomkov dotknutých osôb.

Vypočuli sme si príbehy dvoch životov (pani Lenky Moškovičovej a pána Henricha Fundáreka), ktoré boli s pokorou vyrozprávané, ale zároveň s dôstojnosťou prežité. Hlavnou myšlienkou prednášky bolo odovzdať mladým ľuďom posolstvo, aby sme sa v každom okamihu života mohli cítiť rovnocenní s inými ľuďmi a aby sme takúto rovnocennosť i sami voči druhým preukazovali.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Scriptum est (Napísané je)

Dňa 10. novembra 2017 si prváci a tretiaci zo spoločenskovedného odboru štúdia mohli v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi vypočuť prednášku Scriptum est (Napísané je), ktorá sa venovala dejinám latinského písma a používaniu písacích materiálov a písacích pomôcok. Prednášateľom bol PhDr. Ján Vingárik z HNM Prievidza, ktorý okrem mnohých zaujímavostí a historicko-geografických súvislostí dejín latinského písma poskytol možnosť vyskúšať si vytvárať historické písmená na papier použitím husacieho pera a atramentu.

Žiaci vlastnoručne vyrobili nápisy v písme gotickom, humanistickom či karolínskom. Zaujímavé bolo dozvedieť sa, ako dejinne navzájom na seba nadväzovali písmo starých Egypťanov, Feničanov, západných Grékov, Latínov, Frankov, Veľkomoravanov či pápežov. Uvedomili sme si, aký obrovský prínos pre ľudstvo malo vynájdenie písma ako komunikačného prostriedku.

Druhá časť exkurzie v múzeu bola venovaná výstave Zatratená elegancia/Buržoázny prepych II., ktorej dominovali dekoračné kúsky z ateliérov renomovaných i menej známych dizajnérov obdobia art deco. Výstava ponúkla pohľad do meštianskych rodín medzivojnového obdobia, poukázala na predmety dennej potreby, aké boli častou súčasťou života večierkov, koktailov, recepcií a banketov.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

História ako dedičstvo – Potulky Východným Slovenskom

Jesenné farebné počasie, kolektív príjemných mladých ľudí z prvých a druhých ročníkov v spoločnosti Mgr. Romana Steinhübla a PhDr. Moniky Sivákovej. 10. – 11. október 2017. Výlet za poznaním našej minulosti.

Toto boli ciele dejepisnej exkurzie, ktorá sa uskutočnila, a ktorá tieto ciele do poslednej bodky naplnila. Bola to návšteva pamätníka a múzea v Nemeckej v spojitosti s dejinami Kališťa či Kremničky, kde sme uvažovali nad tým, ako dedičstvo dejín preniesť do súčasného konania, aby sa vojnové hrôzy spojené s vyvražďovaním obyvateľstva v čase druhej svetovej vojny už nezopakovali.

Dedičstvo dejín sme si pripomenuli aj na pozadí stredovekých gotických dejín Levoče (návštevou Chrámu sv. Jakuba a Domu majstra Pavla) či dejín náboženských vzťahov (evanjelický artikulárny kostol v Hronseku a katolícky kostol v Žehre). Obdivovali sme i dedičstvo dejín prírody (hornatý kraj Spiša pri výhľade zo Spišského hradu, gejzír a travertín Sivá brada, jaskyňa Baradla v Aggteleckom krase v Maďarsku), ktoré spolu s kultúrnym dedičstvom chráni organizácia UNESCO.

Spomienky, ktoré si z exkurzie odnášame, sa stali súčasťou nášho osobného dedičstva. Veríme, že v nás zostanú, a že si budeme krásy Slovenska a okolia, ktoré nám história zanechala, vždy a s úctou chrániť.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Veronika Homolová Tóthová – Mengeleho dievča

Viola Stern Fischerová, žena, ktorá prežila Mengeleho pokusy za druhej svetovej vojny, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Hlavná hrdinka knihy Mengeleho dievča. S autorkou tejto knihy Veronikou Homolovou Tóthovou sa mohli žiaci III.F triedy dňa 6. októbra 2017 osobne stretnúť v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi v rámci projektu História na dlani – projekt o holokauste.

Veronika Homolová Tóthová sa venuje mapovaniu osudov ľudí, ktorí boli prenasledovaní nacistickým alebo komunistickým režimom, získala viacero novinárskych ocenení. Medzi jej diela patrí i dokumentárny film Nehodní žitia. V súčasnosti režíruje dokument Atentát na Heydricha.

Kniha Mengeleho dievča opisuje príbeh v mnohom výnimočný, no v mnohom podobný utrpeniu iných. Pani Viola hovorí: „Bola som Mengeleho dievča. Jedna z mnohých, ktoré museli zniesť jeho pokusy. Jedna z mála tých, ktoré to prežili. A možno som jediná, ktorá ho porazila – on a jeho tím mi robili veci, po ktorých by som už nikdy nemala spoznať ten najväčší dar – držať v náručí vlastné dieťa. Porazila som ich dvakrát. Mám dve skvelé dcéry.“

Napriek hrôzam opísaným v tejto knihe pani Veronika povedala, že je to kniha pekná. A mala na to dôvod. Preto sa určite oplatí si ju prečítať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Légiovlakom k 1. svetovej vojne

Triedy III.D a spoločenskovedná zložka III.F sa dňa 26. septembra 2017 zúčastnili dejepisnej exkurzie do Bratislavy a prezreli si Légiovlak, ktorý v našom hlavnom meste mal jednu z viacerých zastávok v rámci Slovenska (napr. Žilina, Košice, Zvolen, Nitra).

Légiovlak putuje od roku 2015 aj po Českej republike a približuje históriu 1. svetovej vojny z pohľadu legionárov pôsobiacich najmä v Rusku, na Sibíri. Má 13 vozňov základnej zostavy (napr. poľná pošta, tepluška, zdravotný, štábny, obrnený, krajčírsky, predajný, kováčsky). Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu z rokov 1918 – 1920, ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále. Légiovlak tvorí súčasť projektu Légie 100, ktorého hlavným organizátorom je Československá obec legionárska, spoluúčastníkom je i Nadácia M. R. Štefánika.

Pútavým spôsobom a prostredníctvom odborného výkladu mladých historikov si žiaci mohli hlbšie uvedomiť význam formujúceho sa československého vojska a intenzívnejšie sa naladiť na oslavy 100. výročia prvej Československej republiky, ktoré si budúci rok pripomenieme.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Odhalenie pamätnej tabule pracovného a koncentračného tábora v Novákoch

Deň 26. september 2017 sa stal pre dnešnú generáciu pamätným tým, že sme si pripomenuli dejiny a odhalili pamätnú tabuľu Židovského koncentračného a pracovného tábora v Novákoch – Laskári, na miestach, kde tento koncentračný tábor stál.

Za účasti čelných predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s., Mesta Nováky, Mesta Prievidza, našej pani riaditeľky Eleonóry Porubcovej spolu so žiakmi zo Speváckeho zboru Vavrinec pod vedením Moniky Sivákovej, ostatných pozvaných hostí a návštevníkov slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule vykonali dve dámy, ktorých životné cesty boli späté s koncentračnými tábormi a druhou svetovou vojnou.

Pani Ružena Becková, Židovka z Prievidze, a pani Dagmar Lieblová, predsedníčka Terezínské iniciativy. Obe v minulom období už navštívili naše gymnázium a stretli sa so študentmi. Obe rozpovedali i teraz svoj osobný príbeh a apelovali najmä na mladých ľudí, aby poznaním minulosti predchádzali chybám v budúcnosti a nikdy sa nedopustili zla, ktoré ľudia v koncentračných táboroch prežili na vlastnej koži.

Pamätná tabuľa bude osudy všetkých, ktorým osud nedoprial žiť dôstojný život, pripomínať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Dagmar Lieblová – Z Čiech do Belsenu a späť

V pondelok 25. septembra 2017 si žiaci nášho gymnázia vypočuli ďalšie zo svedectiev, ktoré vydali dôkaz o hrôzach druhej svetovej vojny a o holokauste. Do priestorov školy prišla pani Dagmar Lieblová, česká Židovka, ktorej osud šťastnou náhodou pomohol prežiť to, čo sa mnohým jej blízkym nepodarilo. Predstavila film Z Čiech do Belsenu a späť, ktorý mapoval jej životnú dráhu od čias malého dievčaťa až po oslavu zlatej svadby so svojím manželom. Po premietnutí filmu pútavo a poučne rozprávala, čo zažila na vlastnej koži, to, o čom my mnohokrát len čítame a vnímame cez sprostredkované informácie.

Pani Dagmar sa narodila v roku 1929 v Kutnej Hore. Spolu s rodinou bola v roku 1942 transportovaná do Terezína, odtiaľ v roku 1943 do Osvienčimu-Birkenau, kde prišla o otca, mamu i sestru. V roku 1944 sa dostala na nútené práce do Hamburgu spolu s kamarátkou Dášou, v roku 1945 bola prevezená do Bergen-Belsenu, do tábora, ktorý spojenci oslobodili 15. apríla 1945. Do Československa prišla až v júli 1945, ale bola veľmi chorá. Istý čas sa liečila, potom si dokončila vzdelanie (maturitu a štúdium nemčiny a češtiny na FF UK v Prahe). V roku 1955 uzavrela manželstvo, má tri deti. Po roku 1989 sa podieľala na založení Tereziánské iniciativy, ktorá sa usiluje zachovať pamiatku na českých Židov.

Ďakujeme pani Dagmar Lieblovej za návštevu, za všetky úprimné a povzbudivé slová. Priniesla so sebou svedectvo o neprávosti, bezmocnosti, ale predovšetkým o vôli žiť, poctivo kráčať deň za dňom a tešiť sa zo slobody a mieru, ktorý, našťastie, okolo seba máme.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Geograficko – historická exkurzia

Vo štvrtok 18.5. 2017 sa žiaci 2.C triedy zúčastnili geograficko – historickej exkurzie, zorganizovanej p. profesom Romanom Steinhublom.
Hneď ráno ich privítala slnkom zaliata Kremnica. Po krátkej prehliadke historického jadra mesta navštívili jeden z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete – kremnickú mincovňu. V raziarni , ktorú nazývajú srdcom každej mincovne, sa zoznámili s procesom razenia mincí. Študenti neváhali navštíviť aj hradný areál s Kostolom sv. Kataríny. Po zdolaní 127 schodov sa pokochali prekrásnym výhľadom na mesto i okolitú prírodu.
Ďalšou zastávkou bol najstarší slovenský pivovar Steiger v obci Vyhne. Študentov zaujal spôsob varenia piva od výberu jednotlivých surovín až po konečný predaj tohto zlatého moku.
V okolí obce Vyhne nemohli obísť ani Vyhňanský travertín a európsky unikát Kamenné more.
Nepotrebovali ani ďaleko cestovať, aby pochopili, že aj na Slovensku a dokonca v ich v blízkom okolí je veľa čarovných miest hodných ich obdivu.
Mgr. Eva Juríčková
fotogaléria

Neofašizmus a Slováci na Dolnej zemi

Dňa 16. mája 2017 na našu školu zavítal už po niekoľký krát vzácny hosť, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študentom II.F a III.F triedy ponúkol dve prednášky, ktoré výrazne prepájali minulosť a naše dejiny s problémami súčasnej spoločnosti.
Prvá prednáška sa niesla v duchu témy neonacizmu, neofašizmu a jeho prejavov nielen na Slovensku, ale i v širšej Európe. Prednášajúci poukázal na filozofické základy budovania totalitných ideológií, ich symboliku, základné črty, výrazné osobnosti, zdôraznil úskalia budovania totalitnej moci jednotlivca a zhubný vplyv totalít na život spoločnosti.
V druhej prednáške sme sa zamýšľali nad osudmi Slovákov na Dolnej zemi, v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku. Skúmali sme, akým spôsobom sa Slováci na Dolnú zem dostali, aké tam majú v súčasnosti aktivity a do akej miery je ešte dnes živá ich slovenčina a národné povedomie.
Mnoho otázok je aj v dnešnej dobe aktuálnych, tieto prednášky nám pomohli pochopiť nové súvislosti, rozšíriť si pohľad na dané problémy a ich možné riešenia.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Dejepisná exkurzia – Po stopách druhej svetovej vojny

V stredu 26. apríla 2017 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie Po stopách druhej svetovej vojny, ktorá bola zameraná na prehliadku historických pamiatok sprístupnených verejnosti v nedávnej dobe.
Prvou zastávkou bolo Múzeum holokaustu v Seredi, kde si žiaci v areáli niekdajšieho pracovného židovského tábora prezreli expozíciu o dejinách holokaustu, vypočuli prednášku Mgr. Mateja Beránka, PhD., s názvom Deti a holokaust. Prezreli sme si zrekonštruovaný dobytčí vagón, ktorým židov odvážali transportmi do vyhladzovacích táborov v Poľsku. Za barakmi sa nachádzal tzv. Appellplatz, za ním vila správcu tábora, povedľa nemocnica pre židov.
V bratislavskej Petržalke neďaleko slovensko-rakúskych hraníc bola druhá zastávka, protinemecký bunker BS-8, ktorý v období pred druhou svetovou vojnou tvoril súčasť opevnení pozdĺž štátnej hranice, zabezpečujúcich obranu pred Hitlerovou Treťou ríšou. Počas výkladu sme sa dozvedeli ďalšie príbehy ľudí z toho obdobia, okolnosti mobilizácie z roku 1938, videli sme mnoho originálnych predmetov, ktoré vojaci v bunkri používali, prešli sme sa streleckými miestnosťami, kuchyňou, priestormi, kde vojaci spávali.
Na všetkých navštívených miestach sme si uvedomili mnohé nové súvislosti, položili si otázky, na ktoré nie je ľahké hľadať odpovede. Krutosť a nezmyselnosť vojny, najmä všadeprítomné utrpenie a smrť sú pojmami, ktoré by nikto z nás s určitosťou zažiť nechcel.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

J. M. Hurban – 200. výročie narodenia (literárno-hudobné pásmo

V duchu výroku „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je len hŕba koží otrockých“, ktorého autorom je J. M. Hurban, si aj Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi pripomenulo 200. výročie narodenia J. M. Hurbana slávnostným literárno-hudobným pásmom.
Dňa 22. marca 2017 piesňami i hovoreným slovom žiaci i pedagógovia zamerali svoju pozornosť na dejinný význam tohto oduševneného slovenského národovca 19. storočia. Pásmo z obsahovej a hudobnej stránky pripravili vyučujúce PaedDr. Miroslava Šutová a PhDr. Monika Siváková. K realizácii pásma aktívne prispeli speváci Speváckeho zboru Vavrinec, ktorí ponúkli prítomným výber zo známych národných piesní. Hovorené slovo a technické zabezpečenie mali na starosti žiaci II.D triedy, ktorí vo svojich vstupoch predstavili J. M. Hurbana ako horlivého zástancu národného formovania, spisovného jazyka, revolučného boja či ako človeka túžiaceho po duchovnej sile a rodinnom šťastí.
V priestoroch gymnázia sme privítali i hostí z Domu Matice slovenskej v Prievidzi, a to pána Vlastimila Uhlára, riaditeľa, a pani Mgr. Vieru Šinskú. Všetci sme sledovali dôležité medzníky Hurbanovho života a uvedomovali si jeho príkladné národné zanietenie, ktoré bolo vyjadrené na Memorandovom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine v roku 1861 slovami: „Za chrbát si postaví 3 milióny Slovanov ten, kto prvý povie verejne na sneme uhorskom, že v Uhorsku niet suverénneho národa maďarského, ale že sú tu rovnoprávne národy a medzi nimi aj národ slovenský!“
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Predmetová komisia na Dni otvorených dverí

Dňa 11. marca 2107 sa predmetová komisia dejepisu mala možnosť prezentovať na Dni otvorených dverí našej školy. Pre všetkých návštevníkov sme pripravili zábavné dopoludnie, ktoré ponúklo množstvo informácií o tom, čo a ako sa učíme.
V učebni dejepisu bolo možné zahrať sa zaujímavé hry s historickou tematikou, prezrieť si ukážky predmetov používaných vojakmi v čase druhej svetovej vojny, oboznámiť sa so študijnými materiálmi, prácami nadaných žiakov i odbornou literatúrou využívanou pri výučbe dejepisu. Informácie o predmete dejepis, ako i o dejepisných seminároch bolo možné vidieť aj v prezentácii a na nástenke. Program spestrili i scénky žiakov, ktorí predstavili Julia Caesara a Kleopatru (I.C), objasnili stredoveké právo meča (I.B) a ponúkli divákovi sondu do života počas SNP (Igor Harach, IV.F).
Všetci sme si uvedomili, že história ja učiteľkou života, netreba sa jej báť, treba sa ňou inšpirovať a hľadieť do budúcnosti.
Zuzana Orságová, Eva Juríčková, Monika Siváková
fotogaléria

Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria a Sgrafitová výzdoba sídliska Píly

Dňa 24. februára 2017 si žiaci spoločenskovednej zložky II.F triedy boli prezrieť aktuálne výstavné podujatia Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré boli zamerané na bádanie po medzipredmetových súvislostiach, analyzovanie pomocných vied historických a dokumentovanie súčasného výskumu archeológie i historickej vedy.
Prvá výstava Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria predstavovala výsledky archeologického výskumu za posledné polstoročie na rôznych lokalitách stredného Ponitria. Bádania po dokladoch materiálnej a duchovnej kultúry od 11. do 16. storočia v konkrétnych časových obdobiach realizovali interní aj externí pracovníci Tribečského múzea v Topoľčanoch. Vynikol medzi nimi najmä jeden z prvých komplexných archeologických výskumov v modernej histórii Slovenska, ktorý v rokoch 1952 až 1954 prebehol na lokalite Krásno-Chríb v okrese Partizánske pod vedením Oldricha Krupicu.
Druhá výstava Sgrafitová výzdoba sídliska Píly priblížila charakteristickú umeleckú výzdobu najstaršieho prievidzského sídliska vytvorenú poprednými regionálnymi umelcami v priebehu 50. rokov minulého storočia. Jednotlivé diela vytvorené pôvodne renesančnou technikou sgrafito boli na výstave prezentované prostredníctvom fotografií vyhotovených členmi fotoklubu Junior pri Centre voľného času Spektrum v Prievidzi pod vedením zakladateľky a dlhoročnej nestorky fotoklubu Magdalény Malichovej.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Druhá svetová vojna a SNP v reči prameňov

7. februára 2017 zavítal na hodinu dejepisu triedy III.F triedy žiak Igor Harach zo IV.F triedy, aby spestril výučbu dejepisu v téme druhej svetovej vojny. Svoju prednášku potom ponúkol i žiakom ostatných tretích ročníkov a seminaristom zo štvrtého ročníka.
Priniesol so sebou figuríny oblečené do dobových vojenských uniforiem, o ktorých mnoho zaujímavého porozprával a diskutoval so študentmi. Súčasťou jeho prednášky boli aj ukážky predmetov z druhej svetovej vojny, ktoré používali vojaci (niektoré boli originály, niektoré repliky).
Žiaci tak mohli vidieť okrem vzhľadu a štruktúry uniforiem aj rôzne predmety používané vojakmi Hlinkovej gardy, príslušníkmi nemeckých SS, armádou Slovenského štátu či partizánmi. Zaujímavým bolo vidieť i dobový postroj na koňa, originálnu zástavu Československej republiky, dobovú literatúru, pracky na opasky, vyznamenania, bodáky, prilby.
Priblížili sme si atmosféru druhej svetovej vojny z praktickej stránky života vojakov, no všetci sme usúdili, že kontext vojny, nacizmu a totalitných ideológií patrí minulosti a my sa z neho máme poučiť.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo súťažné kolo celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorého sa zúčastnili 17 žiaci primy a IV.A triedy. Na výber boli 2 témy v danej kategórii: mozgolamy, dejiny/udalosti/umenie, svetobežník, Do you speak English?, tajomstvá prírody, góly/body/sekundy. Z celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo 9384 žiakov zo 435 škôl. V kategórii primy (EXPERT 6) súťažilo 1151 žiakov a v kategórii štvrtákov (EXPERT G34) súťažilo 775 žiakov.
Naši žiaci dosiahli pekné umiestnenie, získali spolu 14 diplomov. Za danú tému za umiestnenie v prvej štvrtine, diplom TOP Expert obdržali umiestnení v celkovom poradí do miesta 100. Vyhodnotenie prebehlo v januári 2017. Víťazom blahoželáme:
Michal Kukaň, I: Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, TOP Expert
Rastislav Lauko, I: Mozgolamy
Adam Hagara, IV.A: Svetobežník, Mozgolamy, TOP Expert
Pavol Hepner, IV.A: Mozgolamy
Ivan Plachý, IV.A: Do you speak English?
Ladislav Ferov, IV.A: Svetobežník, Mozgolamy, TOP Expert
Pavel Podlužanský, IV.A: Góly, body, sekundy
Pavol Šimko, IV.A: Mozgolamy
PhDr. Monika Siváková, školská koordinátor
fotogaléria

Noc v škole – Dejiny, ako ich nepoznáme

V piatkový večer dňa 27. januára 2017 sa konala na našej škole akcia nevídaná, prvá svojho druhu, Noc v škole. Podujatie zamerané na spríjemnenie štúdia, na spoločne strávený čas, na vzájomné spoznanie sa, na budovanie pozitívnej atmosféry.
Predmetová komisia dejepisu pripravila pri tejto príležitosti celovečerné pásmo zamerané na spoznávanie nevšedných stránok našich dejín. Prizvali sme si hosťa, Mgr. Branislava Geschwandtnera z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktorý nám v dvoch prednáškach ponúkol zaujímavosti z dejín kriminality v našom meste Prievidza. Spomenul, akým spôsobom prebiehali popravy, ako to bolo s prievidzským katom, aké druhy zločinov v minulosti boli predmetom trestného práva, konkrétne rozsudky uviedol aj v pôvodnom dobovom slovenskom či latinskom jazyku.
Študenti si v rámci blokov mohli zasúťažiť v rôznych dejepisných hrách, uhádnuť správnu historickú osobnosť, zúčastniť sa kvízu a vyhrať zaujímavé ceny. Žiaci I.B, I.C a IV.E pripravili aj scénky, ktoré pred publikom s profesionalitou odohrali.
Myslíme, že podujatie malo úspech, cieľ akcie sa nám podarilo naplniť a pri podobnej príležitosti sa opäť radi so všetkými uvidíme!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Vianočná Viedeň Habsburgovcov

Na našej škole sa na exkurzie do Viedne chodí často. Ani 16. december 2016 nebol výnimkou, kedy pod vedením vyučujúcich Moniky Sivákovej a Kataríny Rajcigelovej do metropoly Rakúska zavítali vybraní žiaci všetkých ročníkov štvorročného štúdia.
Okrem vianočnej atmosféry na Maria-Theresien Platz, Stephans Platz, Mariahilfer Strasse a Rathausplatz sme prešli po významných pamiatkach, ktoré boli spojené so životom rodu Habsburg. Navštívili sme hrobku Habsburgovcov, Dóm sv. Štefana, Hofburg. Ďalej sme obdivovali početné zbierky Prírodovednohistorického a Umeleckohistorického múzea, niektorí účastníci exkurzie zavítali aj do Domu mora, kde uvideli krokodíly, žraloky, korytnačky, hady, morské koníky a mnoho iných živočíchov v akváriách a teráriách.
Cestu Viedňou sme ukončili pred radnicou, kde sme si vychutnali pravú vianočnú atmosféru vianočných trhov. Povzbudení posolstvom Vianoc, historickým odkazom Viedne a naplnení zážitkami, ktoré spájajú, sme sa vo večerných hodinách šťastne vrátili domov.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

Podujatie pod takýmto zvláštnym názvom. Žiaci prírodovednej časti III.F triedy sa ho mohli dňa 2. decembra 2016 zúčastniť. Konalo sa v priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi a moderovala ho Prievidžanka a zároveň spisovateľka pani Vanda Rozenbergová.
Myšlienka pásma slova, fotografií a hudby spočívala v úvahe nad otázkou, či v človeku prevláda viac súcit alebo agresia. Obsahovo sa rozprávanie začalo v období druhej svetovej vojny. Poslucháč si mohol vypočuť viacero príbehov obyvateľov starej Prievidze, ktorí podľahli, resp. šťastnou náhodou nepodľahli holokaustu a útokom na Židov. V blízkosti Prievidze sa nachádzal židovský koncentračný pracovný tábor v Novákoch, odkiaľ mnoho Židov previezli do pracovných i vyhladzovacích táborov v Poľsku, kde mnohí prežili posledné dni svojho života. Niektorí starí prievidzskí Židia ešte dnes žijú, prípadne je možné skontaktovať sa s potomkami dnes už nežijúcich Židov. Zaujímavé bolo, ako Židia prevádzkovali mnohé obchody v Prievidzi, stáli pri zakladaní podniku Carpathia (dnes Nestlé). Mnohí z nich sa ukrývali v horách, kde im pomáhali viacerí nežidovskí obyvatelia zásobovaním potravinami.
Príbeh ľudskej zloby či schopnosti pomôcť druhým nie je len príbehom druhej svetovej vojny, je i príbehom dnešných čias. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, utekajú pre čímsi, čo im nedovoľuje šťastne žiť. Je na nás, ako sa k týmto životným výzvam postavíme, či i v nás prevládne zlo alebo empatia a ľudská spolupatričnosť. Dejiny nás učia, a nie sú procesom, ktorý sa nás už v súčasnosti netýka. Sme jeho súčasťou a buďme zaň plne zodpovední.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Po hrôzach noci svitá deň – pásmo k holokaustu

15. novembra 2016 si žiaci spoločenskovednej časti II.F triedy boli v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi pripomenúť, aké hrôzy museli prežiť prenasledovaní obyvatelia počas druhej svetovej vojny, z ktorých mnohí skončili ako obete holokaustu v koncentračných táboroch a iba malému počtu z nich sa podarilo prežiť.
Pásmo Po hrôzach noci svitá deň v podaní p. Blaháčovej bolo pripravené ako kombinácia úvah o vojne a holokauste, prelínalo sa s ukážkami literatúry umeleckého štýlu a ukážkou filmu. Nahliadli sme do obsahu diel Denník Anny Frankovej, Chlapec v pásikavom pyžame, Zlodejka kníh, Nechcel som byť Žid, Čo Dante nevidel. Zamrazilo nás pri ukážke z filmu Chlapec v pásikavom pyžame.
Uvedomili sme si, že hrôzy vojny a neľudský systém vyhladzovania nepohodlných rás a národov vedú k skaze ľudského ducha, ničia ľudskosť samu. Všetci sme cítili, že takéto hrôzy sa už v budúcnosti nesmú nikdy opakovať, dejiny sú pre nás veľkým poučením.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Exkurzia v archíve v Bojniciach

Dňa 21. septembra 2016 sa žiaci spoločenskovednej časti II.F triedy zúčastnili exkurzie na pracovisku Štátneho archívu Trenčín v Bojniciach. Vedúca bádateľne Mgr. Boboková predniesla krátku prednášku o histórii archívov, archivníctva, o vzniku a osudoch nášho regionálneho archívu, ukázala žiakom priestory knižnice, bádateľne, archívne sklady, ako aj ukážky zaujímavých archívnych dokumentov z obdobia stredoveku a novoveku.
Žiaci zároveň videli výstavku pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pod názvom Slovensko – integrálna súčasť Európy. Zoznámili sa s bádateľským poriadkom, prelistovali najnovšie monografie venované dejinám obcí okresu Prievidza.
Práca archivára je náročná, no veľmi potrebná. Preto veríme, že i medzi našimi žiakmi sa nájdu talenty, ktoré budú kráčať v šľapajách úspešných historikov a archivárov.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Prenasledovanie cirkvi za komunizmu

Prednášku pátra Pavla Kollára o prenasledovaní cirkvi za komunizmu si vypočuli žiaci I.F a III.F triedy dňa 20. júna 2016. Rozšírili si tak vedomosti z dejepisu, dozvedeli sa množstvo nových informácií, zopakovali si, čo už o období komunizmu vedia.
ThLic. Pavol Kollár, PhD. rozprával o formovaní komunistickej ideológie, o udalostiach druhej svetovej vojny a povojnového obdobia, ktoré predchádzali nastoleniu komunistickej diktatúry. Rozprávanie obohatil o vlastné zážitky z vojenskej služby a z pôsobenia na fare v Bojniciach, kde pôsobil ako kaplán a farár od roku 1979 po pád komunistického režimu.
Páter Kollár spomenul tienisté stránky komunistického režimu, prenasledovanie, neustálu kontrolu zo strany štátnej moci, spoluprácu niektorých kňazov s komunistickým režimom v rámci hnutia Pacem in terris, na druhej strane hovoril taktiež o komunistoch, ktorí napriek totalite prejavili ľudskú tvár a zachovali si svoju vieru. O poznanie bohatší sme odchádzali z tejto prednášky, za ktorú pátrovi Kollárovi ďakujeme.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Výstava k výročiu bitky pri Moháči

Na začiatku júna 2016 sa žiaci prvých až tretích ročníkov spolu so svojimi vyučujúcimi dejepisu zúčastnili exkurzie do Hornonitrianskeho múzea a prezreli si výstavu venovanú výročiu bitky pri Moháči (1526), v ktorej osmanské vojská porazili uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského, na približne 150 rokov obsadili časť Uhorska, napáchali mnohé škody, no zároveň priniesli novú kultúru a odlišné náboženské videnie. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie filmu o tejto bitke, ktorého autorom je Mgr. Branislav Geschwandtner, pracovník múzea. Výstavou sprevádzal a na mnohé zaujímavosti a podrobnosti poukázal Mgr. Ján Vingárik. Žiaci si mohli prezrieť zbrane používané vojakmi pod osmanským velením, ukážky dobovej maľby, tureckú zástavu, mince, umelecké predmety zo zbierok Hornonitrianskeho múzea i iných slovenských múzeí. Výstava odkryla mnohé odlišnosti kultúr 16. a 17. storočia, zároveň motivovala žiakov zamyslieť sa nad súčasným stavom globalizačných tendencií a multikultúrneho spolužitia.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Exkurzia v Piaristickom kostole v Prievidzi

Žiaci spoločenskovednej časti I.F triedy sa dňa 20. mája 2016 zúčastnili exkurzie v Piaristickom kostole v Prievidzi, aby si priblížili problematiku rekatolizácie za Pálfiovcov na Bojnickom panstve v 17. storočí. Dôsledkom tohto procesu bola aj stavba kostola a domu rehoľníkov piaristov. V týchto priestoroch prebehla prednáška ThLic. Pavla Kollára, PhD., ktorý študentom podrobne ozrejmil dejiny rehole piaristov, ich vzťah k Prievidzi a k Pálfiovcom, poukázal na barokové prvky architektúry v interiéri a exteriéri kostola.
Žiaci mali možnosť uvidieť aj podzemné priestory krypty kostola, kde sú pochovaní niektorí piaristi, ako aj priestory piaristickej školy, kde je vystavený cyklus obrazov zo života zakladateľa piaristov Jozefa Kalazánskeho.
Prednášajúcemu ďakujeme za zaujímavú prednášku a realizáciu vyučovacej hodiny v takýchto netradičných a zaujímavých priestoroch.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Prednáška o prvých slovenských gymnáziách

Na hodinu dejepisu do prírodovednej časti II.F triedy dňa 21. apríla 2016 zavítal pán kaplán Mgr. Dušan Rončák, ktorý je zároveň vyštudovaným učiteľom slovenčiny a dejepisu. Študentom ponúkol prednášku z našich národných dejín 19. storočia, týkajúcu sa gymnázia v Banskej Bystrici, ako i slávnych troch slovenských gymnázií v Turčianskom Svätom Martine, Kláštore pod Znievom a Revúcej. Uviedol súvislosti, ktoré si málokto uvedomuje, rozlíšil konfesionálne pozadie týchto gymnázií a ich štátny či patronátny charakter, stupeň nižšieho či vyššieho gymnázia, hovoril o riaditeľoch, o osudoch škôl v čase maďarizácie, ale dotkol sa i postavenia školy a postavenia učiteľa v minulosti a dnes.
Študenti si pripomenuli osobnosti ako Š. Moyzes, M. Čulen, S. H. Vajanský, Š. M. Daxner, P. Dobšinský, M. Bencúr. Dozvedeli sa aj o pokračovaní tradície týchto gymnázií dnes (v B. Bystrici i v Revúcej), o vydávaní učebníc, o spolupráci s Maticou slovenskou. Gymnáziá vo svojej pôvodnej podobe boli síce zrušené, ale sme hrdí na to, že slovenčina si postupnou a neľahkou cestou, získavala miesto v našom národnom vzdelávacom systéme.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Rovesnícke vzdelávanie – Po stopách civilizácií Mayov v Strednej Amerike

Žiaci prvého ročníka spoločenskovednej triedy sa dňa 5. apríla 2016 zúčastnili zaujímavej prednášky svojho staršieho spolužiaka z III.F triedy, Andreja Skoka, ktorý ich oboznámil so svojimi cestovateľskými zážitkami zo Strednej Ameriky. Andrej túto časť sveta precestoval a zo svojich skúseností, rozhovorov s miestnymi osobnosťami, fotografií a ostatných materiálov vypracoval súťažnú prácu stredoškolskej odbornej činnosti v odbore história, filozofia a právne vedy.
Poslucháči mali možnosť oboznámiť sa s dejinami mayských civilizácií žijúcich v Strednej Amerike v dávnych dobách i so spôsobom života, ktorý vedú potomkovia Mayov dnes. Boli predstavené najvýznamnejšie strediská mayskej kultúry, podstata a priebeh mayských rituálov a ich vzťah ku každodennosti, problémy súčasných obyvateľov Strednej Ameriky i aspekty prieniku viacerých kultúr či náboženstiev. Ďakujeme za zaujímavé spestrenie vyučovacej hodiny!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

EXPERT geniality show

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej bolo zúčastnených celkovo 9210 žiakov zo 419 škôl Slovenska. Za našu školu súťažilo 10 žiakov v kategóriách G12 (prváci, druháci štvorročného štúdia) a G34 (tretiaci, štvrtáci štvorročného štúdia).
Žiaci si vyberali dve súťažné témy z oblasti dejepisu, spoločenského prehľadu, logiky, matematiky, geografie a anglického jazyka. Poradie úspešnosti sa určovalo za každú tému zvlášť (udelením titulu Expert do miesta 100) i za celkovú úspešnosť v súťaži (udelením titulu TOP Expert do miesta 100) . Do miesta 100 úspešní riešitelia obdržali aj diplomy. Do našej školy tento raz poputovalo 17 diplomov, za čo všetkým Expertom srdečne blahoželáme!
Tu je zoznam našich úspešných žiakov a ich úspešne vyriešené témy:
Samuel Šubík, II.F – Svetobežník
Ladislav Ferov, III.A – Mozgolamy, Svetobežník, TOP Expert
Pavol Šimko, III.A – Mozgolamy
Pavol Hepner, III.A – Mozgolamy
Lukáš Pavlíček, IV.A – Mozgolamy
Branislav Šlenker, IV.A – Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Tomáš Šrámek, IV.B - Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Sára Čuková, IV.C – Mozgolamy
Matúš Hagara, IV.C - Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Školská koordinátorka PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Rovesnícke vzdelávanie – Druhá svetová vojna v troch rozmeroch

Po druhý školský rok po sebe žiakov tretích ročníkov zaujala prednáška Igora Haracha z III.F triedy, ktorý sa predstavil ako milovník druhej svetovej vojny. Igor sa viac rokov venuje vojenskej histórii, v súčasnosti je členom Klubu vojenskej histórie Tatry – Spišské Bystré, ktorý organizuje u nás i v zahraničí ukážky z bojov druhej svetovej vojny.
Igor žiakom priniesol množstvo zaujímavých trojrozmerných predmetov z obdobia druhej svetovej vojny, na ktorých si žiaci mohli hlbšie uvedomiť, aký život mali vojaci, ktorí bojovali na fronte. Všetky rekvizity využité počas vyučovania a publikované vo fotogalérii boli zamerané len na vzdelávacie účely, v súčinnosti s prijatím vyhlásenia: „V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne: Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona. Nekonáme tak a nemáme ani v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Žiadne skupiny ani programy a ideológie, ktoré konajú proti zákonu a rasám, neschvaľujeme, ani nepodporujeme.“
Žiaci si so záujmom vypočuli prednášku obohatenú o filmové ukážky z bojov, Igora sa pýtali na rôzne skutočnosti, a tak podnietili množstvo ďalších otázok a väčší záujem o toto obdobie dejín.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Dejepisná exkurzia do vianočnej Viedne

V utorok 15. decembra 2015 časť našich žiakov spolu s PhDr. Monikou Sivákovou a Mgr. Zuzanou Orságovou bola vo Viedni na dejepisnej exkurzii zameranej na pátranie po stopách Habsburgovcov a po európskej kultúre. Videli sme veľa zaujímavých historických pamiatok od budovy parlamentu, cez viedenskú operu až po známe historické námestie, kde sme mali možnosť nahliadnuť do najvýznamnejšej gotickej stavby v Rakúsku, ktorá je zároveň aj srdcom Viedne, Dómu svätého Štefana.
Neskôr sme sa viedenskými uličkami dostali až k Umelecko-historickému múzeu, ktoré je jedným z najnavštevovanejších múzeí Viedne. Okrem rozsiahlych expozícií výtvarného umenia sa tu nachádzajú aj artefakty z Egypta, orientálne umenie a zbierka mincí a medailí. Samostatné oddelenie tu tvorila zbierka Habsburgovcov z ich ciest, a tak sme si mohli priblížiť kultúru, ktorá nám nie je tak celkom neznáma.
Náš výlet sme ukončili prehliadkou vianočných trhov, v pozadí sme mohli obdivovať aj radnicu. Zohriali sme sa punčom a nasali štipku vianočnej atmosféry. V príjemnom duchu, s dobrým pocitom a pekným zážitkom sme sa vrátili domov.
Daniel Valchovník, III.A
fotogaléria

Štúrovské dobrodružstvo

Štúrovské dobrodružstvo prežili žiaci sekundy b a tercie spolu s Mgr. Zuzanou Orságovou v RKC Prievidza. Na stanovištiach s interaktívnymi panelmi a predmetmi sme sa oboznámili so životom a dielom Ľudovíta Štúra netradičným spôsobom. Výstava predstavila Ľudovíta v nečakaných súvislostiach. Popri zábave a hre si žiaci nenásilne vštepili do pamäti dôležité fakty z jeho života.
Výstava pozostávala z dvoch častí. Textové panely doplnené vtipnými ilustráciami, ktoré upozornili návštevníkov na zaujímavé momenty z Ľudovítovho súkromného i pracovného života. Druhá, interaktívna časť, v ktorej boli prekročené hranice fantázie, dala priestor detským návštevníkom výstavy.
Mgr. Zuzana Orságová
fotogaléria

Výstava k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

Študenti spoločenskovednej časti I.F triedy a prírodovednej časti II.F triedy navštívili v dňoch 22. septembra a 1. októbra 2015 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi (www.muzeumpd.sk) výstavu Ľudovít Štúr a jeho doba. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice, pripravili výstavu venovanú 200. výročiu narodenia najvýznamnejšieho slovenského národného dejateľa Ľudovíta Štúra. Výstava študentom priblížila osud, myšlienky a dielo Ľudovíta Štúra a jeho prívržencov v kontexte doby ich pôsobenia, s dôrazom na dosiahnuté výsledky národoveckého snaženia i odraz revolúcie v regióne hornej Nitry. Do tematických celkov usporiadanú obrazovo-textovú zostavu informácií o Štúrovi, štúrovcoch a epoche ich bytia, dotvorili originálne muzeálne a archívne doklady z tohto obdobia. Samostatná kapitola bola venovaná premenám v Prievidzi. Záverečná časť výstavy patrila posledným dňom Ľudovítovho života.
Študenti mohli sledovať obdobie 19. storočia z iného pohľadu ako na tradičných vyučovacích hodinách, čo im nesporne podalo nový rozmer v pochopení zlomových udalostí našich národných dejín.
Na základe podkladov HNM PD spracovala PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Za židovskou kultúrou na Slovensku – výstava

Študenti spoločenskovednej III.F triedy sa dňa 30. septembra 2015 zúčastnili prehliadky výstavy „Sme tu! We are here!“ v rámci projektu Za židovskou kultúrou na Slovensku, ktorú v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave sprístupnili verejnosti. Projekt obsahoval výstavu fotografií venovaných životu bratislavskej židovskej komunity po novembri roku 1989, ako aj výstavu trojrozmerných predmetov vzťahujúcich sa k špecifickému obradnému životu židovskej komunity.
Žiaci mohli vidieť snímky zo židovskej svadby či obradu Bar micva. Kurátorom výstavy, ktorá sa konala pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry a dedičstva, bol Maroš Borský. Výstava priblížila návštevníkom významné okamihy v živote židovskej rodiny a komunity, a tak (slovami pani riaditeľky RKC v Prievidzi Mgr. Jany Hvojníkovej) pomohla „inšpirovať k vzájomnej úcte a tolerancii, napomáhať porozumeniu, búrať mýtus uzavretosti a tajomnosti židov, odstraňovať predsudky a nenávisť.“
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Životné prostredie a človek – pohľad historika

Netradičný pohľad na dejiny z hľadiska vzťahu človeka k prírode a k životnému prostrediu mali možnosť študenti spoznať vďaka prednáške, ktorá sa uskutočnila dňa 21. apríla 2015. Žiaci druhého a tretieho ročníka privítali hosťa doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD., vysokoškolského pedagóga Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý našu školu opakovane navštevuje a ponúka zaujímavé prednášky. Pán docent predniesol úvod do problematiky environmentálnych dejín, zameral sa na postavenie človeka v systéme prírody, zmeny vo výskyte rastlinných a živočíšnych druhov na jednotlivých kontinentoch planéty, spôsoby ovplyvňovania prírodného prostredia ľudskou činnosťou, negatívne dopady ľudskej činnosti na prírodu a vzniknuté ekologické katastrofy, vzťah človeka a zvieraťa, posvätnosť zvierat v symbolike ľudských dejín. Žiaci si tak upevnili medzipredmetové vzťahy a zistili, že dejiny človeka sú s jeho prírodným prostredím nerozlučne spojené.
PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Výstava Prekliatie vojny v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

Dňa 23. marca 2015 sa žiaci III.A triedy zúčastnili exkurzie v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kde si prezreli výstavu o 2. svetovej vojne s názvom Prekliatie vojny.
K 70. výročiu ukončenia vojny pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice toto výstavné podujatie. V jednotlivých tematických celkoch prezentované uniformy, výstroj, výzbroj i vyznamenania predstavovali vtedajšiu rozpínavosť hitlerovského Nemecka i obranu protihitlerovskej koalície.
Fašistickej ideológii poplatný život v samostatnom Slovenskom štáte zastupovali súčasti dôstojníckych gardistických uniforiem, osobné veci slovenských vojakov a viacero druhov odznakov na jednej strane a na strane druhej doklady vtedajšieho „riešenia“ židovskej a rómskej otázky zriaďovaním pracovných táborov.
S poslednými rokmi vojny a jej koncom korešpondovali predmety z protifašistického odboja v období pred i po vypuknutí Slovenského národného povstania a pripomienky každodenného partizánskeho života či konečného víťazstva Spojencov. Artefakty zo zbierkových fondov múzea doplnili originálne archívne dokumenty. (informácie prevzaté z www.muezumpd.sk)
Žiaci mohli vidieť rôzne zaujímavé trojrozmerné predmety i originálne archívne dokumenty, čo vhodne dopĺňalo náplň učiva preberaného na hodinách v škole.
PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Predmetová komisia dejepisu sa predstavila na Dni otvorených dverí

Dňa 7. marca 2015 sa na našej škole opäť konal Deň otvorených dverí, na ktorom predmetová komisia dejepisu ponúkla návštevníkom výber aktivít a prezentáciu svojej činnosti. Žiaci i rodičia sa mohli zoznámiť so spôsobom výučby dejepisu na našej škole, s modernou učebňou dejepisu, s aktuálne používanými učebnicami, učebnými pomôckami a odbornou literatúrou, so žiackymi prácami, s vyučovaním dejepisu v angličtine v osemročnej forme štúdia. Vyučujúci i týmto spôsobom oboznamovali hostí s aktuálnymi informáciami a dokázali, že história je ešte i dnes stále živá.

fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

Dňa 2. decembra 2014 sa opäť na našej škole pod vedením školskej koordinátorky PhDr. Moniky Sivákovej uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT geniality show, ktorú zastrešuje Talentída, n. o., Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho gymnázia, za celé Slovensko súťažilo 8872 žiakov zo 414 škôl. Žiaci súťažili v dvoch vybraných témach z nasledujúcich:
• Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
• Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
• Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
• Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
• Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
• Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).
Diplomami boli odmenení všetci, ktorí sa v danej téme alebo v celkovom poradí umiestnili do 100. miesta. Diplomy v celkovom počte 9 získali títo žiaci:
Laura Ďuriačová (II.F) – Do you speak English?
Andrej Skok (II.F) – Svetobežník
Lukáš Pavlíček (III.A) – Mozgolamy
Tomáš Šrámek (III.B) – Do you speak English?, Mozgolamy, 55. miesto v celkovom poradí
Marek Adámik (III.C) – Svetobežník
Sára Čuková (III.C) – Mozgolamy
Matúš Hagara (III.C) – Do you speak English?
Všetkým úspešným EXPERTOM srdečne blahoželáme a pozývame i ostatných do ďalšieho ročníka súťaže na konci roka 2015!

fotogaléria

Druhá svetová vojna očami vojaka a študenta

Dňa 23. februára 2015 sme mali možnosť zúčastniť sa rovesníckeho vzdelávania, kde sa nám so svojou zbierkou uniforiem nemeckých SS, Hlinkovej gardy a zbierkou vojenského príslušenstva na hodine dejepisu predstavil Igor Harach (II.F), ktorý sa aktívne venuje rekonštrukciám bojových udalostí z 2. svetovej vojny.
Všetky rekvizity využité počas vyučovania a publikované vo fotogalérii boli zamerané len na vzdelávacie účely, v súčinnosti s prijatím vyhlásenia: „V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne: Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona. Nekonáme tak a nemáme ani v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Žiadne skupiny ani programy a ideologie ktoré konajú proti zákonu a rasám neschvaľujeme ani nepodporujeme.“
Počas Igorovej prednášky sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí. Napríklad to, že so šitím vojenských uniforiem pre nacistické Nemecko začal Hugo Boss. Firma bola založená v roku 1923. V tej dobe táto firma šatila všetkých nacistov. Uniformy však boli hlavne šité pre SA a SS. Dôležité je však spomenúť, že pracovnú silu na výrobu uniforiem tvorili zajatci koncentračných táborov. Boli to v tej dobe jediní platení zajatci. Ďalšou zaujímavosťou bolo aj to, že vojenská lopatka sa dala použiť ako zbraň. Najčastejšie ju tak používali Rusi v boji zblízka. Z výstroje nemeckého vojaka sme mali možnosť prezrieť si puzdro na plynovú masku, rumunský bajonet, poľnú fľašu, ešus, okuliare nemeckých vojakov Afrika Korps, nemeckú helmu a sumku na náboje do pušky Mauser Kar98.
Pre nás bola táto hodina určite veľkým prínosom, najmä preto, že sme niečo tak zaujímavé mali možnosť vidieť na vlastné oči.
Jakub Gebrlín, III.A

fotogaléria

Otázka prvej svetovej vojny – s historikom Dušanom Kováčom

Dňa 11. novembra 2014, presne v deň pripomenutia si ukončenia 1. svetovej vojny v roku 1918, sa študenti spoločenskovednej III.F triedy spolu s Mgr. Monikou Sivákovou a Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou zúčastnili prednášky Otázka prvej svetovej vojny, konanej v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorú predniesol významný slovenský historik PhDr. Dušan Kováč, DrSc., autor mnohých knižných publikácií o slovenských dejinách Účastníci mali možnosť získať prehľad dejín zahraničného odboja a domáceho odboja za vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov. Prednášajúci predstavil významné, známe i nám menej známe osobnosti, ktoré hrali podstatnú úlohu v neľahkých časoch, keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadalo, vojna zúrila, vznikal nový štát. Doktor Kováč predstavil historické udalosti neobvyklým spôsobom, s dôrazom na rôzne motivačné faktory a pestrofarebné pozadie súdobých okolností. V súvislosti s prezretím si výstavy Mobilizácia venovanej 1. svetovej vojne bola nesporne i táto prednáška pre študentov vzácnym prínosom.

fotogaléria

Malý skutok pre veľkého človeka

Osud pána Alfréda Kardoša nás tak veľmi zaujal, že sme sa rozhodli pre neho niečo malé urobiť. Dlho sme neváhali a rozhodli sme sa zútulniť miestnosť, kde sídli Konfederácia politických väzňov v Prievidzi.
Keď sme za pánom Kardošom prišli prvýkrát, s cieľom vypočuť si jeho životný príbeh, boli sme nepríjemne prekvapené. On, čo celú mladosť strávil vo väzení alebo v bani, dokonca i na samotke sa teraz musí stretávať s priateľmi – bývalými politickými väzňami v suteréne, v miestnosti za mrežami. Ako sám ironicky podotkol: „Sme na podzemie zvyknutí.“
Zatečené, dávno neomaľované steny, všade samý prach. Ponuré prostredie vyžarovalo len veľmi málo pozitívnej energie. Naším cieľom bolo vymaľovať steny a upratať, aby sa tu lepšie cítil. Pri písaní našej práce sme získali z internetu aj archívu fotografie z jeho mladosti, ktoré už dávno postrácal alebo ktoré dokonca ani nikdy nevidel. Použili sme ich na výzdobu stien.
Teší nás, že teraz je miestnosť oveľa príjemnejšia a dúfame, že vždy keď pán Kardoš do nej vstúpi si na nás spomenie.
študentky Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza
Nikola Kúdelová, Veronika Hepnerová, Denisa Mikušová

fotogaléria

6. ročník projektu Nenápadní hrdinovia

Štyridstaťročné obdobie komunizmu v Československu malo negatívny dopad nielen na hospodárstvo ale aj na spoločnosť. Za všetko hovorí vyše sto umučených a popravených, vyše 70 tisíc väznených, okolo 400 pokusov o prekročenie štátnej hranice končiace smrťou a tisícky občanov väznených v táboroch nútených prác. Ich jedinou vinou bolo, že sa nespreneverili svojmu presvedčeniu, viere alebo nesúhlasili s vládnucou stranou. Na zdokumentovanie osudov týchto ľudí sa zameriava projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1948 – 1989. My sme sa zapojili do 6 ročníka tohto projektu. Zamerali sme sa na neľahký osud Alfréda Kardoša.
Alfréd Kardoš sa narodil 11.3.1931 v Lednických Rovniach, v malej dedinke neďaleko Púchova. Tu vychodil päť tried ľudovej školy. V roku 1941 nastúpil na Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne.
Po roku 1945 sa dostali k moci komunisti a na školách najmä cirkevných sprísnili dozor a postupne prepúšťali učiteľov.
Problémy mal i s nástupom na vysokú školu. Nakoniec nastúpil na Rímskokatolícku Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Učil sa zo zahraničných kníh, ktoré študenti tajne prenášali najmä z Rakúska, i keď to bolo nebezpečné, dokonca ich priamo na fakulte rozmnožovali. Komunisti však zistili, že sa učia z protištátnych kníh a zatkli všetkých podozrivých. Zhabali im písomnosti, ktoré použili proti nim ako dôkazový materiál. Boli obvinení z poburovania proti republike a šírenia protikomunistických kníh. Aj Alfréda Kardoša previezli 18.5.1953 do Justičného paláca v Bratislave, kde ho vypočúvali a odsúdili. Osem mesiacov tu strávil na samotke.
Od roku 1953 do 1959 si za neľudských podmienok odpykával trest v Jáchymove. Pracoval v bani na ťažbu uránu, čo zanechalo trvalé následky na jeho zdraví.
Dnes žije Alfréd Kardoš v Handlovej v rodinnom domčeku. I keď sa v roku 1991 konečne dočkal rehabilitácie, stratené roky života a zdravie mu to nevrátilo. Nikdy sa neoženil. „Nechcel som, aby moje deti vychovával komunistický režim“, povedal nám .
Napriek prežitému utrpeniu je vitálny. Ako predseda Konfederácie politických väzňov v Prievidzi si nájde čas a na bývalých spoluväzňov, ktorých dokáže potešiť i povzbudiť.

fotogaléria

Výstava Mobilizácia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

V priebehu mesiaca októbra 2014 si seminaristi Svetových dejín z 3. ročníka a trieda III.A s Mgr. Monikou Sivákovou a Mgr. Zuzanou Orságovou prezreli výstavu Mobilizácia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Hornonitrianske múzeum v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pobočka Bojnice, pripravilo danú výstavu k spomienke na utrpenie ľudí počas prvej svetovej vojny, a to prostredníctvom trojrozmerných predmetov zo zbierok múzea a dokumentov z fondov archívu, dokladujúcich toto smutné obdobie dejín. Výstava pripomenula udalosti vojny i jej vplyv na región hornej Nitry, ktorý vojna priamo nezasiahla. Prezentácia zachytávala mobilizáciu, spojenú na jednej strane s euforickou predstavou víťazného ťaženia a na druhej so smútkom a strachom, zmeny predstáv bleskovej vojny na zákopovú, doloženú najčastejšie používanými zbraňami, pobyt na fronte spojený s nevyhnutnou smrťou až po koniec vojny, Slovákom sa spájajúci so vznikom Československa. Záver výstavy, venovaný pamiatkam na vojakov, doplnili predmety zapožičané zo súkromných zbierok obyvateľov regiónu.

fotogaléria

Aj v školskom roku 2014/2015 pokračuje naša spolupráca s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. Žiaci štvrtého ročníku sa spolu s Mgr. Zuzanou Orságovou a Mgr. Evou Juríčkovou zúčastnili semináru na tému SNP očami historikov a pamätníkov a žiaci spoločenskovednej časti triedy 1.F si s Mgr. Zuzanou Orságovou prezreli výstavu Mobilizácia, venovanú výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny.

fotogaléria

Exkurzia v Štátnom archíve Nitra – pobočka Bojnice

Stalo sa tradíciou, že druháci z triedy s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov navštevujú archív a oboznamujú sa s jeho činnosťou. Tak to bolo i tento rok. Trieda II. F sa s Mgr. Monikou Sivákovou a HELic. Pavlom Kollárom, PhD. dňa 13. októbra 2014 vybrali do pobočky Štátneho archívu v Nitre, do Bojníc. Všetkých privítal vedúci bádateľne Mgr. Branislav Geschwandtner a oboznámil ich s činnosťou archívu, so sústavou archívov v Slovenskej republike, s prácou archivára, so zaujímavými ukážkami archívnych dokumentov (listinou Žigmunda Luxemburského či Rudolfa II.). Žiaci si mohli vyskúšať čítanie slovensky písanej listiny zo 17. storočia či prelúštiť hebrejsky napísaný zvitok. Nasledovala prehliadka depozitov, v ktorých sú uložené archívne dokumenty dosahujúce dĺžku približne 3 000 bežných metrov.

fotogaléria

Vyučovanie dejepisu vo vynovených priestoroch

Ďakujeme Petrovi Stanovi z III.E triedy za to, že sa v rámci Malého projektu Komprax podujal na skrášlenie dejepisnej učebne na prvom poschodí školy. Nový školský rok 2014/2015 začíname vo vynovených priestoroch a veríme, že sa výučba dejepisu a ostatných dejepisných predmetov bude všetkým študentom ešte viac páčiť!
PK dejepisu

fotogaléria

Banská Bystrica

Približne pred dvoma mesiacmi bola na našej škole nainštalovaná výstava : Anna Franková – Odkaz dejín dnešku. Neskôr sa štyria lektori mohli zúčastniť semináru, ktorý sa konal 24.6.-25.6.2014, v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho 2 študenti z 3.A – Dávid Gross, Milan Ivaniš a dve študentky z 3.D Adriána Černáková a Janka Šlenkerová, spolu s p. učiteľkou Evou Juríčkovou. Bol to dvojdňový seminár, počas ktorého sme si vymieňali svoje skúsenosti a poznatky spolu s ostatnými študentmi z Modry. V priebehu workshopu, ktorý bol prvý deň, sme vyjadrovali svoje nápady a myšlienky prostredníctvom plagátov a hovoreného slova. Hodnotili sme svoje lektorské zručnosti. priebeh samotnej prehliadky, či zmeny, ktoré by sme spravili, keby sme sprevádzali opäť. Na záver sme si pozreli film: Nicholas G. Winton – Sila ľudskosti. Tento film bol o p. Wintonovi, ktorý počas druhej svetovej vojny pomohol mnohým židovským deťom zachrániť sa útekom do Anglicka a našiel im náhradné rodiny. Na druhý deň, sme boli na prehliadke múzea SNP v Banskej Bystrici. Potom sme sa presunuli do bývalej dediny Kalište, ktorá bola počas druhej svetovej vojny vypálená nacistami. Táto dvojdňová akcia sa nám veľmi páčila. Opäť sme sa niečo naučili a spoznali nových ľudí.
Milan Ivaniš, 3.A

fotogaléria

Beseda s pánom Františkom Neupauerom o Nenápadných hrdinoch

Vybraní žiaci prvých troch ročníkov štvorročného štúdia sa dňa 20. júna 2014 zúčastnili besedy v rámci hodiny dejepisu, na ktorú bol pozvaný vzácny hosť, pán Mgr. František Neupauer, PhD. z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. Beseda začala premietnutím filmu o živote blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej a pokračovala v duchu pripomenutia si udalostí z čias komunistickej totality v Československu. Pán Neupauer žiakov uviedol do danej doby, diskutoval s nimi o význame slova totalita, o iných totalitných systémoch v Európe v 20. storočí, oboznámil ich s obsahom internetovej stránky www.november89.eu, na ktorej sú k dispozícii informácie o súdených, o projektoch i akciách občianskeho združenia. Žiaci boli vyzvaní zapojiť sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorého ďalší ročník prebieha a do ktorého je naša škola už viac rokov úspešne zapojená vďaka pani profesorke Mgr. Eve Juríčkovej. Veríme, že beseda bola pre prítomných spestrením dňa, poučením, obohatením, ale i výstrahou pred zločinmi, ktorých je, žiaľ, ľudstvo neraz schopné.
Mgr. Monika Siváková

fotogaléria

Exkurzia do Múzea civilnej ochrany obyvateľstva

Tretiaci zo spoločenskovednej triedy sa dňa 19. júna 2014 spolu s vyučujúcou Mgr. Monikou Sivákovou zúčastnili exkurzie do novosprístupnených priestorov Múzea civilnej ochrany obyvateľstva v bývalom kryte CO v Prievidzi, ktoré oficiálne zaháji svoju činnosť v priebehu tohto kalendárneho roka. Mali možnosť dozvedieť sa o priestoroch, kam sa mohli ukryť obyvatelia v prípade ohrozenia ovzdušia v časoch studenej vojny v 2. polovici 20. storočia, kedy u nás vládol komunizmus a súperili medzi sebou veľmoci USA a ZSSR. Na vlastné oči mohli vidieť rôzne prístroje komunikačnej techniky, plynové masky z rôznych krajín, imitáciu pachu bojových plynov používaných už v časoch 1. svetovej vojny, špeciálne návleky pre pohyb v zamorenom ovzduší, dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o pravidlách života v úkrytoch. Vďaka patrí členom občianskeho združenia, ktoré vytvorilo toto múzeum, že i takýmto spôsobom informujú o dejinách nášho štátu či Európy.

fotogaléria

Dejepisná exkurzia do Poľska

V dňoch 14. – 15. mája 2014 uskutočnili žiaci nášho gymnázia dejepisnú exkurziu do Poľska, ktorá mala zastávky na viacerých významných historických miestach. Prvou zastávkou bol koncentračný tábor Osvienčim, v ktorom sme spoznali množstvo príbehov ľudí, ktorí sa v ňom nachádzali. Tieto dojmy zosilňovalo počasie, ktoré nás avšak neodradilo od našej exkurzie. Ďalšou zastávkou bolo mesto Krakow, ktorého vznik sa spája s legendou o drakovi, ktorý sídlil v skale, na ktorej neskôr bola vybudovaná dominanta mesta Krakowa – kráľovský hrad Wawel. Nasledujúci deň sme zostúpili do útrob soľnej bane Wielička, ktorá tvorila jeden z hlavných príjmov panovníkov. Medzi posledné body našej exkurzie patrila návšteva židovského mesta Kazimierz, kde sme bližšie spoznali kultúru židovského náboženstva. Na záver naše exkurzie sa uskutočnila prehliadka Starého mesta, kde sme mohli vidieť množstvo stavieb z obdobia prosperity Krakowa alebo samotné hlavné námestie Rynek Glowny, ktoré nás ohromilo svojou dlhodobou históriou.
Na záver by sme chceli poďakovať našim sprievodcom, a hlavne pani profesorkám Mgr. Monike Sivákovej a Mgr. Eve Juríčkovej, ktoré usporiadali túto exkurziu a pomohli nám spoznať kus histórie, ktorá sa týka nás všetkých. V neposlednom rade vďaka aj nášmu gitaristovi Jakubovi Gebrlínovi, ktorý nás vždy naladil na tú správnu strunu dobrej nálady.
Dúfam, že podobnú exkurziu sa podarí uskutočniť aj na budúci rok, pretože spoznávanie je jednou z vlastností človeka.
Marek Urban, II.A

fotogaléria

Téma katolíckej reformy v netradičných učebných priestoroch

Žiaci prvého ročníka spoločenskovednej triedy a žiaci semináru Svetové dejiny sa spolu s vyučujúcou Mgr. Monikou Sivákovou dňa 16. mája 2014 zúčastnili prednášky HELic. ThDr. Pavla Kollára, PhD., ktorá sa uskutočnila v priestoroch Kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie (piaristickom kostole) v Prievidzi. Páter Pavol sa dlhé roky venuje témam z oblasti cirkevných dejín, špeciálne dejinám rehole piaristov. Žiakom priblížil dobu katolíckej reformy v 16. storočí, ktorá sa v Európe niesla v duchu rozkvetu činnosti jezuitov a piaristov, ktorí dali postaviť tunajšie kolégium a kostol, ktorý bol v 18. storočí prestavaný do barokovej podoby, a tá sa nám dodnes zachovala. Po prehliadke hlavnej lode nasledovala prehliadka podzemných priestorov, kde sú pochované významné osobnosti z rehole piaristov. Žiaci zároveň navštívili priestory Piaristického gymnázia F. Hanáka, kde mohli vidieť cyklus zreštaurovaných obrazov zo života zakladateľa rehole piaristov Jozefa Kalazánskeho.

fotogaléria

Anna Franková – odkaz dejín dnešku

Tento školský rok sa na našej škole uskutočnila putovná výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku, ktorej mohli byť súčasťou aj naši študenti gymnázia. Trvala od 16. apríla 2014 do 12. mája 2014, kedy mohli našu školu navštíviť aj študenti iných stredných a základných škôl, napr. ZŠ Mariánska v Prievidzi. Dvanásti študenti nášho gymnázia (sprievodcovia) boli najskôr vyškolení profesionálnym lektorom, pánom Petrom Leponim, zástupcom Nadácie Milana Šimečku, ktorý im počas dvoch dní priblížil a spresnil život Anny Frankovej. Táto výstava spomedzi mála projektov bola zameraná nie na fakty a roky, ale hlavne na príbeh a vnútorné rozpoloženie trinásťročnej Anny, ktorá si za svoje vierovyznanie a pôvod (Židovka) musela so svojou rodinou prežiť okamihy plné strachu a bolesti počas druhej svetovej vojny. Naši sprievodcovia sa snažili študentom priblížiť toto ťažké obdobie, ktoré bolo takým nielen pre Židov, ale aj pre iné národnostné menšiny, a vyhnúť sa myšlienke zopakovania sa podobnej tragédie v dejinách ľudstva. Na základe tejto výstavy si mladí ľudia mali uvedomiť, aby sme ľudí neposudzovali podľa toho, akého sú náboženstva alebo aké zvyky a tradície uznávajú, ale podľa toho, akí sú vo vnútri.
Anna Alexandra Kušnírová, 1.B

fotogaléria
Záznam RTV Prievidza z otvorenia výstavy
Článok na portáli sme.sk

Prednáškový cyklus na tému postavenie Slovenska v stredovekom mocenskom zápase i modernom zápase menšín

Dňa 27. marca 2014 zavítal do našej školy na hodiny dejepisu ďalší vzácny hosť, Mgr. Branislav Geschwandtner, pracovník Štátneho archívu v Nitre – pobočka Bojnice. Študentom venoval dve prednášky venované starším i moderným národným dejinám tak, ako ich vidí nie učiteľ, ale archívár, človek, ktorý prichádza do priameho kontaktu s historickými písanými prameňmi. Prvá prednáška s témou Nitrianske vojvodstvo a jeho miesto v Uhorsku bola venovaná prvákom spoločenskovednej triedy a niesla sa v duchu hľadania súvislostí medzi panovníkmi Uhorska a nitrianskymi údelnými vojvodami v 10. – 12. storočí. Druhá prednáška mala názov Vysídľovanie Nemcov z územia Nitrianskeho pravna po 2. svetovej vojne. V nej študenti tretieho ročníka spoločenskovednej triedy mohli sledovať osudy nemeckej menšiny na našom území v polovici 20. storočia. Zároveň sa zoznámili s archívnymi materiálmi a spôsobom štúdia najnovších dejín v archívoch, zapojili sa do diskusie a hľadali paralely boja o moc či vzťahu k obyvateľom iných národností v minulosti a v súčasnosti. Hosťovi ďakujeme za návštevu a tešíme sa na podobné podujatia!
Mgr. Monika Siváková

fotogaléria

Prednáškový cyklus na tému Uhorsko a jeho multikultúrny charakter

Dňa 13. marca 2014 zavítal do našej školy vzácny hosť, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ponúkol študentom prvého a tretieho ročníka spoločenskovednej triedy zaujímavé prednášky na tému novovekých dejín Uhorska a jeho multikultúrneho charakteru. Prvá prednáška sa týkala spolužitia etník v Uhorsku v 18. a 19. storočí, druhá prednáška sa niesla v duchu dejín sťahovania Slovákov na Dolnú zem a ďalších osudov Slovákov na juhu Uhorska v 19. – 20. storočí. Prednáška bola spojená aj s diskusiou a prezentáciou dobovej tlače, odborných publikácií a súčasných periodík zahraničných Slovákov. Prednášajúcemu ďakujeme za zaujímavé spestrenie hodín a za obohatenie pohľadu na spolužitie národov a národností v Uhorsku v uplynulých storočiach.
Mgr. Monika Siváková, PK dejepisu

fotogaléria

Predmetová komisia dejepisu sa predstavila na Dni otvorených dverí

Dňa 8. marca 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom predmetová komisia dejepisu ponúkla návštevníkom výber aktivít a prezentáciu svojej činnosti. Žiaci i rodičia sa mohli zoznámiť so spôsobom výučby dejepisu na našej škole, s modernou učebňou dejepisu, s aktuálne používanými učebnicami, učebnými pomôckami a odbornou literatúrou, so žiackymi prácami v rámci súťaží i vyučovacích hodín, s vyučovaním dejepisu v angličtine v osemročnej forme štúdia. Vyučujúci i týmto spôsobom oboznamovali hostí s novými faktami a dokázali, že história je skutočne súčasťou nášho života.

fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

Dňa4. decembra 2013 sa na našej škole pod vedením školskej koordinátorky Mgr. Moniky Sivákovej uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT geniality show, ktorú zastrešuje Talentída, n. o., Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho gymnázia, za celé Slovensko súťažilo 8528 žiakov zo 408 škôl. Žiaci súťažili v dvoch vybraných témach z nasledujúcich:
 • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
 • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
 • Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),
 • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
 • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
 • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika),
 • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Naši žiaci dosiahli pekné umiestnenia, diplomami boli odmenení všetci, ktorí sa v danej téme alebo v celkovom poradí umiestnili do 100. miesta. Diplomy v celkovom počte 17 získali títo žiaci:
Hrnková, Ema, IV (Bity, bajty, technológie)
Chlpek, Miroslav, II.B (Spoločnosť kedysi a dnes)
Kadaši, Martin, IV (Bity, bajty, technológie, Mozgolamy, TOP Expert)
Kováč, Lukáš, II.B (Spoločnosť kedysi a dnes)
Macko, Matej, IV (Tajomstvá prírody)
Magdolenová, Jana, IV (Spoločnosť kedysi a dnes)
Obert, Marcus Oliver, IV (Bity, bajty, technológie)
Rosáková, Miroslava, III.F (Spoločnosť kedysi a dnes)
Svítok, Adam, II.A (Do you speak English?)
Svitok, Anton, III.F (Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, TOP Expert)
Šrámek, Tomáš, II.B (Do you speak English?, Bity, bajty, technológie, TOP Expert)

Všetkým úspešným EXPERTOM srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a pozývame i ostatných záujemcov do ďalšieho ročníka súťaže!

fotogaléria

Exkurzia v Hornonitrianskom múzeu – Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Každý rok sa pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie koná celoeurópsky významné podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V mesiaci september sa vo všetkých 49 členských štátoch Európskej únie pri tejto príležitosti realizujú stovky aktivít a projektov. Do sprievodných akcií sa zapojilo aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ktoré na 19. a 20. septembra 2013 v rámci dní otvorených dverí v múzeu pre svojich návštevníkov pripravilo cyklus výstav, prezentácií a kombinovaných podujatí s cieľom informovať širokú verejnosť o význame a bohatstve európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Žiaci I. F triedy s vyučujúcou Mgr. Monikou Sivákovou sa tohto podujatia dňa 19. septembra 2013 zúčastnili, prezreli si vystavené zbierky múzea a oboznámili sa s činnosťou tejto vedeckej inštitúcie. Podrobne sa zoznámili s výstavou Historiae superior Nitriensis zameranej na prírodu a spoločnosť na hornej Nitre, ďalšou v poradí bola výstava V posolstve kráľa, ktorá bola venovaná 900. výročiu vydania Zoborskej listiny, najstaršieho zachovaného písomného prameňa o Prievidzi. Záujemcovia mohli ďalej spoznávať rôzne predmety zo zbierok múzea, dozvedieť sa mnoho zaujímavostí o tradičných činnostiach spojených s ľudovými remeslami, či nahliadnuť do tajomstiev tvorby rodostromov a hľadania koreňov vlastnej rodiny.

fotogaléria

Prievidza v historickom dianí

Dňa 18. septembra 2013 sa študenti III. Ftriedy a vybraní žiaci zo 4. ročníka a oktávy spolu s vyučujúcimi Mgr. Zuzanou Orságovou, Mgr. Helenou Vaškovou a Mgr. Monikou Sivákovou zúčastnili odborného seminára s názvom Prievidza v historickom dianí, ktorý bol organizovaný Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre – pobočkou Bojnice. V priestoroch Hornonitrianskeho múzea si mohli všetci prítomní vypočuť dve prednášky.
Prvú predstavil Mgr. Branislav Geschwandtner, ktorý sa venoval téme kráľovského domu v Prievidzi a zaujal postoj k problému existencie inštitúcie tzv. kráľovského domu priamo v Prievidzi. Išlo o inštitúciu, ktorú mali povinnosť od 14. storočia zakladať všetky mestá, a ktorá mala zabezpečovať výber tzv. urbury (banskej dane) a vykupovať drahé kovy pre mincovňu. Keďže na Hornej Nitre bolo baníctvo veľmi rozvinuté aj v súvislosti s nemeckou kolonizáciou, hoci nemáme priame stredoveké písomné doklady, existencia kráľovského domu v Prievidzi sa predpokladá.
Druhá prednáška Mgr. Mareka Púčika sa týkala rozboru otázky, či bola Prievidza kráľovským mestom. Autor prednášky prišiel k záveru, že áno, ale že udeľovanie, resp. potvrdzovanie kráľovských výsad pre Prievidzu súviselo s tým, že výsady jej boli priznané len v tom období, kedy sama patrila medzi kráľovské majetky tak, ako aj Bojnické panstvo, ktorého sa po zániku prievidzského hradu v polovici 14. storočia stala súčasťou

fotogaléria

Dejepisná exkurzia do Poľska

Žiaci druhého a tretieho ročníka pod vedením Mgr. Zuzany Orságovej a Mgr. Heleny Vaškovej sa v dňoch 6. – 9. júna 2013 zúčastnili dejepisnej exkurzie do Poľska. Navštívili sme jednu z najšokujúcejších pamiatok 2. svetovej vojny – koncentračný tábor v Osvienčime. Mnohých z nás toto miesto naplnilo smútkom a ľútosťou z činov, ktoré boli ľudia schopní vykonať, no taktiež nám to priblížilo vtedajšiu situáciu nielen v Poľsku, ale aj v celej Európe. Naša ďalšia cesta smerovala do Krakowa, kde sme si prezreli historické centrum. Nasledujúci deň sme navštívili aj miesto plné krásy a pokoja – katedrálu na hrade Wawel. Jej honosná výzdoba očarila nejedného z nás. Táto exkurzia v nás zanechala skvelý dojem a dúfame, že zážitky z nej zostanú v našej pamäti dlhý čas.
Barbora Koubová, septima

fotogaléria

Putovná výstava k 25. výročiu sviečkovej manifestácie

Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu a v krajinách východnej Európy. Pri príležitosti 25. výročia si aj naši žiaci v rámci hodín dejepisu prezreli výstavu informačných panelov, ktorú nám zapožičal jej autor Mgr. František Neupauer z Múzea zločinov a obetí komunizmu a ktorá bola vyhotovená v spolupráci s občianskym združením Nenápadní hrdinovia. Výstava bola inštalovaná v klubovni a bola k nahliadnutiu všetkým žiakom našej školy.

fotogaléria

Beseda na tému environmentálnych dejín

Netradičný pohľad na dejiny z hľadiska vzťahu človeka k prírode a k životnému prostrediu mali možnosť študenti spoznať vďaka prednáške spojenej s besedou, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 18. apríla 2013. Žiaci druhého a štvrtého ročníka privítali pozvaného hosťa doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD., vysokoškolského učiteľa a koordinátora pre pedagogickú prax, zamestnanca Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pán docent predniesol žiakom úvod do problematiky environmentálnych dejín, zameral sa na postavenie človeka v systéme prírody, zmeny vo výskyte rastlinných a živočíšnych druhov na jednotlivých kontinentoch planéty, spôsoby ovplyvňovania prírodného prostredia ľudskou činnosťou, negatívne dopady ľudskej činnosti na prírodu a vzniknuté ekologické katastrofy, vzťah človeka a zvieraťa, posvätnosť zvierat v symbolike ľudských dejín. Taktiež boli žiakom ponúknuté informácie o možnostiach štúdia histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

fotogaléria

9. marec 2013 – Deň otvorených dverí

PK dejepisu pripravila pre všetkých záujemcov v rámci tohtoročného Dňa otvorených dverí 9. marca 2013 zaujímavú prezentáciu svojej činnosti. V učebni dejepisu si každý návštevník mohol prezrieť práce našich študentov(dejepisná olympiáda i stredoškolská odborná činnosť), zaujímavé publikácie, ktoré sa používajú pri výučbe dejepisu, nástenku o činnosti na hodinách dejepisu, prezentáciu o výučbe dejepisu, mimoškolskej činnosti, uskutočnených akciách a ďalších podujatiach. Priestory doplnili i pestrofarebné a tematicky rôznorodé práce žiakov 1. a 2. ročníkov, ktoré žiaci vyhotovili vo forme posterov. Veríme, že výučba dejepisu bude naďalej kvalitná, obohacujúca, vedúca k rozvoju osobnosti a myslenia všetkých študentov.

fotogaléria

Výstava Memoria Prividiae Antiquae – história Prievidze vo svetle archívnych dokumentov

ŽiaciI.A, I.B a II.F triedy a maturanti navštevujúci predmet Vybrané kapitoly z dejepisu sa v prvej polovici februára 2013 zúčastnili výstavy Memoria Prividiae Antiquae – Pamäť starej Prievidze, ktorá bola sprístupnená verejnosti v Regionálnom centre v Prievidzi pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských výsad mestu Prievidza. Výstava ponúkla návštevníkom pohľad do archívnych dokumentov od začiatku 15. storočia do konca 19. storočia, ktoré sú uložené v Štátnom archíve v Nitre – pobočka Bojnice, a v zbierkach ľudového umelca Rastislava Haronika z Vyšehradného. Vystavené boli kópie dokumentov tvoriacich súčasť fondu Magistrát mesta Prievidza, a to výsadné listiny a ich odpisy, zápisnice mestského zastupiteľstva, súdne spory, voľba richtára, činnosť mestskej kancelárie, spor o mestské výsady, testamenty, pozostalosti mešťanov a mestské účty. Centrálne miesto pri výstave zaberala i zväčšená kópia Zoborskej listiny z roku 1113, v ktorej sa Prievidza po prvýkrát spomína ako sídlo. Spestrením výstavy boli i ukážky z výtvarných diel akademického maliara doc. Imricha Vysočana. Spestrením výstavy bolo i sprievodné podujatie Písmenkové svety, ktoré ponúklo návštevníkom pohľad na šlabikáre z celého sveta (zo súkromnej zbierky pána Štefana Peteju z Bardejova) a učebné pomôcky používané v minulosti.

fotogaléria

Návšteva Štátneho archívu - pobočky Bojnice

Dňa 8. novembra 2012 sa študenti oktávy a študenti 4. ročníka voliteľných predmetov Seminár z dejepisu a Moderné dejiny pod vedením pani profesorky Daubnerovej zúčastnili prehliadky Štátneho archívu - pobočky Bojnice. Pri tejto príležitosti sme sa oboznámili so spôsobom hľadania našich predkov z pred roku 1895, o písomnostiach, najstarších listinách a privilégiach mesta Prievidza a regiónu. Ďalším obsahom archívu sú zbierky magistrátov miest, archívny fond alebo inventár mesta, na základe ktorého vieme, čo sa nachádza v archívnom fonde. Z najstarších listín, ktoré sú nám i verejnosti sprístupnené sme si mohli prečítať množstvo privilégií a historických zápisov vtedajšej doby, ktoré boli písané v latinčine, bohemizovanej slovenčine či slovakizovanej češtine. Pri tejto návšteve sme obohatili naše poznatky a vedomosti o množstvo zaujímavých a nenahraditeľných faktov, ktoré nám poslúžia a sú jedným zo základov vedomostí histórie, spôsobu bádania a úvodu do štúdia dejepisu.

Veronika Ištvánova, 4.D

fotogaléria

Návšteva Štátneho archívu v Nitre – pobočka Bojnice

Dlhoročná spolupráca so Štátnym archívom v Nitre – pobočka Bojnice úspešne pokračuje aj v tomto školskom roku. Humanitná prvá a druhá trieda štvorročného štúdia a seminaristi zo 4. ročníka navštívili v priebehu mesiacov október a november 2012 túto špecializovanú inštitúciu, aby sa dozvedeli rozširujúce informácie o práci archivára, o organizácii archivníctva na Slovensku, aby si prezreli originály archívnych dokumentov, navštívili archívny depozit a zoznámili sa s bádateľským poriadkom. Žiaci dostali aj podrobné inštrukcie, ako postupovať v prípade, že chcú pátrať po vlastných predkoch, ako študovať svetské i cirkevné matriky a aké sú podmienky ich sprístupňovania.

fotogaléria

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dňa 18.septembra 2012 sa študenti 4. ročníka voliteľných predmetov Svetové dejiny a Moderné dejiny po záštitou pani profesorky Daubnerovej zúčastnili akcie s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktorá sa konala v Hornonitrianskom regionálnom múzeu. Pri príležitosti tejto putovnej výstavy sme sa oboznámili s ľudovými remeslami, tradičnými prameňmi pôvodu rozprávok, hádaniek prezentovanými odbornými pracovníkmi v stánkoch pred budovou múzea. Po presune do interiéru sme sa poučili o vývoji prírody a spoločnosti na hornej Nitre. Ku špeciálnym panelom týkajúcich sa určitých periód dejín nášho regiónu sme mali k dispozícii profesionálny výklad pána múzejného pedagóga Jána Vingárika, ktorý bol autorom expozície. Previedol nás zaujímavo lokalitami od kamennej doby, živej a neživej prírody, cez mestá a mestečká, remeslá, vír udalostí až k novému miléniu. Táto expozícia bola sprevádzaná tematickými tvorivými aktivitami, ktoré boli pre širokú verejnosť a aj pre nás príjemným spestrením vzdelávania sa. Následne sme si prezreli stálu expozíciu ,výstavu motoriek a techniky ako aj výstavu olympijských známok, ktorá bola doplnená súťažným dotazníkom o olympijských hrách, ich histórii a odkaze pre súčasnosť. Poznatky, ktoré sme si odniesli z tejto kultúrnej akcie, obohatili naše vedomosti o regionálnych dejinách a zaiste nám pomôžu aj pri maturitných skúškach.

Monika Duchoňová 4.F

fotogaléria

V minulom školskom roku 2011/12 PK dejepisu zorganizovala množstvo aktivít a zaujímavých akcií, z ktorých vyberáme:

Historická exkurzia – SEEGROTTE - SCHÓNBRUNN

Tak a nastal ten deň 14.6.2012 kedy sme sa všetci tešili na historickú exkurziu do Viedne. Slnko sa na nás usmievalo počas celej cesty, ktorá trvala cca 4 hodiny, ale nám to nevadilo, pretože sme si obzerali krásy rakúskej prírody. Našu prvú zastávku sme si nasmerovali do archeologického lokality Carnuntum. Zdržali sme sa tam iba chvíľu, poobzerali sme si amfiteáter, ruiny z rímskych čias, urobili sme zopár fotiek a cestovali ďalej.

Vonku bolo čoraz teplejšie, ale my sme si napriek tomu vzali bundy. Navštívili sme totižto najväčšie európske podzemné jazero Seegrotte, kde nás sprevádzal dokonca sprievodca s českým textom. Jazero vzniklo v roku 1912, kedy došlo k zatopeniu bane spodnou vodou. Keďže ťažba nemohla v týchto podmienkach pokračovať, baňa bola zatvorená. Presne o 20 rokov neskôr však bola opäť otvorená, ale už iba ako atrakcia pre návštevníkov. Súčasťou prehliadky sú aj plavby člnkom jedného okruhu s rôznymi zaujímavými efektmi, ktoré sa skrývajú pod hladinou.

Naša cesta pokračovala. Keďže slniečko pripekalo a my sme nemohli v autobuse zaspať, pozorne sme sledovali cestu. Našou poslednou zástavkou bol Schönbrunn, bývalé letné sídlo Habsburgovcov. Pred tým, ako sme sa tam dostali, v autobuse sme si vypočuli referáty dvoch študentiek a a pani prof., ktorá nás oboznamovala s históriou miest, ktoré sme navštívili. Prehliadka tohto zámku bola veľmi zaujímavá. Prezreli sme si 40 komnát v štýle rokoka, ktoré obývali významní panovníci ako Mária Terézia, František Jozef I. a jeho manželka Alžbeta Bavorská, prezývaná Sissi.

Poslednou bodkou našej exkurzie boli záhrady zámockého parku s atrakciami. Najviac nás zaujalo prírodné bludisko, v ktorom sa aj tí najväčší experti dokázali zamotať. Taktiež sme tu obdivovali udržiavaný park, kde v je v súčasti možné navštíviť jednu z najstarších zoologických záhrad na svete, Gloriettu, detské ihrisko či botanickú záhradu.

Dôkazom, že žiakov zaujala exkurzia sú ich príspevky, projekty a to, že aj týždeň po exkurzii o nej rozprávajú. Týmto by sme sa chceli poďakovať p. prof. Daubnerovej a p. prof. Vaškovej za nezabudnuteľné zážitky.

fotogaléria

Noc múzeí a galérií

Každoročne sú na celom území Slovenska v tento deň a noc otvorené dvere všetkých múzeí a galérií pre širokú verejnosť. Milovníci histórie a umenia môžu navštíviť aj také priestory a prezrieť si v nich fondy, ktoré bežne nie sú sprístupnené širokej verejnosti. Tento deň a noc má neopakovateľnú čarovnú atmosféru v každom meste a ozaj sa oplatí prežiť ju takto kultúrne -návštevami rôznych múzeí a galérií. Tak to bolo aj tento rok 19. mája 2012. Za účelom rozvíjania aktívnej spolupráce miestneho múzea a školy sa Mgr. Anna Šimová a Mgr. Monika Siváková zúčastnili podujatia venovanému Noci múzeí a galérií v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. V rámci dní otvorených dverí sa návštevníci dozvedeli zaujímavé poznatky o zmysle i poslaní múzejnej práce, o osudoch jednotlivých exponátov, o činnosti odborných pracovníkov a konzervátorských dielní. Prezreli si výstavu Bonsai v múzeu a zúčastnili sa na špeciálnom podujatí Noci múzeí nazvanom Zbierky na móle VI. – O rímskej hostine – Jedlá a stolovanie v antickom Ríme, ktoré bolo ukončené hostinou pripravenou v rímskom štýle, na ktorej si všetci prítomní mohli pochutiť.

PhDr. M. Daubnerová využila tento deň na návštevu a prehliadku veľmi zaujímavej Národnej kultúrnej pamiatky – Rímsky vojenský tábor – Antická Gerulata / Rusovce/.Bola prvým kastelom v línii Carnuntum, ktoré je od Gerulaty vzdialené 14 kilometrov v Rakúsku. Ďalej si prezrela novoinštalované aktuálne expozície v zrekonštruovaných priestoroch na Bratislavskom hrade. Zaujímavé boli aj podujatia v Múzeu mesta Bratislavy v budove Starej radnice a nové expozície v Slovenskom národnom múzeu. Bol to naozaj krásny deň a noc s množstvom sprievodných kultúrnych podujatí, ktoré využili mnohí milovníci histórie.

fotogaléria

Dejepisná exkurzia – Po stopách SNP (Banská Bystrica, Nemecká)

Dňa 16. mája 2012 sa vybraní žiaci tried VII, III.A, III.C, III.D, III.E a III.G spolu s vyučujúcimi Mgr. Monikou Sivákovou a Mgr. Zuzanou Orságovou zúčastnili exkurzie, ktorá bola zameraná na rozšírenie dejepisného učiva z najnovších národných dejín. Program začal prehliadkou skanzenu ťažkej bojovej techniky v areáli exteriéru Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hlavnou náplňou exkurzie bola návšteva interiéru múzea, kde žiaci videli obsahovo bohatú expozíciu Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945, ktorá sa v súčasnosti zaraďuje medzi najmodernejšie európske expozície. Nasledovala prehliadka vojenského variantu lietadla Lisunov Li-2 a prehliadka historického centra Banskej Bystrice s chvíľou osobného voľna. Po nej sa žiaci presunuli na miesto Národnej kultúrnej pamiatky v Nemeckej, kde si pripomenuli udalosti masových popráv počas 2. svetovej vojny a prehliadli si expozíciu Represálie nacistov a príslušníkov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy na Slovensku v rokoch 1944 – 1945.

fotogaléria

Dejepisná exkurzia – Po stopách reformácie a rekatolizácie v Prievidzi

23. apríla 2012 sa žiaci I.F triedy pod vedením vyučujúcej dejepisu Mgr. Moniky Sivákovej zúčastnili exkurzie, ktorá sa niesla v znamení dejín reformácie a rekatolizácie na našom území. Žiaci navštívili piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a farský Kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi, počas prehliadky interiérov chrámov si mohli vypočuť prednášku pátra HELic. ThDr. Pavla Kollára, PhD., SchP., ktorý žiakom ozrejmil dejiny reformácie i rekatolizácie v súvislosti s výstavbou piaristického kolégia v Prievidzi, pôsobením rodu Pálfiovcov na Bojnickom panstve, postupného preberania chrámov z rúk evanjelikov do rúk katolíkov. Exkurzii predchádzala dvojhodinová prednáška pátra Kollára na hodine dejepisu triedy I.F dňa 16. apríla 2012, kde si žiaci mohli vypočuť fakty o udalostiach cirkevných dejín z európskeho i uhorského hľadiska a oboznámiť sa s dôležitou literatúrou k tejto téme.

fotogaléria

Beseda na hodine dejepisu – Príchod Anjouovcov do Uhorska

Dňa 27. marca 2012 sa v I.F triede uskutočnila beseda s pánom RNDr. Jaroslavom Pernišom, zástupcom nášho gymnázia, ktorý prišiel na pozvanie vyučujúcej Mgr. Moniky Sivákovej predniesť zaujímavosti zo sveta uhorského stredoveku, špeciálne tematiky nástupu Anjouovcov na uhorský trón na začiatku 14. storočia. Keďže okrem výučby prírodovedných predmetov sa RNDr. Jaroslav Perniš venuje aj písaniu literatúry faktu zameranej na naše národné dejiny, bola táto beseda netradičným spestrením bežnej vyučovacej látky. Beseda prebiehala v priateľskom duchu, žiaci boli aktívni, zapájali sa do diskusie, kládli otázky, upevnili a doplnili si svoje vedomosti z dejepisu.

viac

Deň otvorených dverí.

Dňa 17. marca 2012 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Aj členovia našej PK prezentovali pred širokou verejnosťou svoju bohatú činnosť a aktivity a úspechy žiakov v dejepisných súťažiach a projektoch . Žiačky tried so spoločenskovedným zameraním veľmi pútavo rozprávali o špecifikách a aktivitách na hodinách dejepisu v týchto triedach ako aj o činnosti na krúžkoch, dejepisných vychádzkach a exkurziách.

fotogaléria

Návšteva Štátneho archívu v Nitre – pobočka Bojnice

Dňa 7. februára 2012 sa žiaci humanitnej III.G triedy zúčastnili exkurzie do Štátneho archívu v Nitre – pobočka Bojnice, so sídlom v Bojniciach. Cieľom návštevy tejto vedeckej inštitúcie bolo oboznámiť sa s prácou archivára, s činnosťou a systémom archívov na Slovensku, s procesom uskladňovania, zachovávania a sprístupňovania písomností. Stretnutie moderoval zamestnanec archívu Mgr. Branislav Geschwandtner. Žiaci si prezreli vybrané archívne materiály, medzi ktorými nechýbali: listina Žigmunda Luxemburského pochádzajúca z 15. storočia, cechové artikuly, mestská kniha, erbové listiny – armálesy, pramene k štúdiu dejín nášho gymnázia a k dejinám Židov v našom regióne, civilné matriky. Prehliadka archívu smerovala ďalej do depozitára, do manipulačnej miestnosti a do bádateľne, kde sa žiaci mali možnosť zoznámiť s registratúrnym poriadkom a bádateľským poriadkom. Mgr. Geschwandtner na záver žiakov povzbudil k štúdiu prameňov a k možnosti využívať verejne prístupné archívne služby, najmä pri genealogickom výskume týkajúcom sa zisťovania informácií o svojich príbuzných a predkoch.

fotogaléria

Výstava Prísne tajné! o dejinách Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989

V priebehu mesiaca januára 2012 sa triedy II.G, III.A, III.B, III.G a septima pod vedením vyučujúcich Mgr. Moniky Sivákovej, Mgr. Anny Šimovej a Mgr. Zuzany Orságovej v rámci aktualizácie učiva z dejepisu a občianskej náuky zúčastnili výstavy s názvom Prísne tajné! Výstavu organizovalo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Hlavná téma bola zameraná na dejiny Štátnej bezpečnosti (ŠtB), kde sa žiaci dozvedeli o vzniku, organizačnej štruktúre, personálnom obsadení i činnosti Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

Výstava bola o to vzácnejšia, že išlo vôbec o prvú komplexnú výstavu na túto tému a po odprezentovaní výstavy verejnosti v Prievidzi výstava putuje do Viedne, kde o ňu tamojší Slováci prejavili veľký záujem. Materiály k výstave poskytol Ústav pamäti národa. Medzi vystavenými exponátmi žiaci videli záznamy kníh spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti, preukazy členov ŠtB, vzácne dobové archívne materiály i tlačené publikácie. Na stenách viseli panely s informáciami o práci ŠtB, o jednotlivých „akciách“ ŠtB, portréty významných osobností, služobná prísaha, zaujímavé dobové obrazové portréty, mapy, archvíne fotografie. Súčasťou sprievodného programu bolo aj premietanie filmu PREŽILI SME GULAG, v ktorom veľmi emotívne režiséri načrtli, ako sovietskymi tábormi GULAG prešli milióny ľudí, medzi nimi aj tisíce slovenských občanov. Filmový dokument konfrontoval skúsenosti posledných žijúcich väzňov zo Slovenska – ich osudy od zatknutia až po návrat, cez stretnutie so smrťou spoluväzňov, surovosťou podsvetia, ale aj obetavosťou zdravotníkov v podmienkach lágrov a nehostinnej prírody.

fotogaléria

Dejepisná exkurzia do Poľska

Žiaci druhého a tretieho ročníka pod vedenímMgr. Zuzany Orságovej a Mgr. Heleny Vaškovej sa v dňoch 6. – 9. júna 2013 zúčastnili dejepisnej exkurzie do Poľska. Navštívili sme jednu z najšokujúcejších pamiatok 2. svetovej vojny –koncentračný tábor v Osvienčime. Mnohých z nás toto miesto naplnilo smútkom a ľútosťou z činov, ktoré boli ľudia schopní vykonať, no taktiež nám to priblížilo vtedajšiu situáciu nielen v Poľsku, ale aj v celej Európe. Naša ďalšia cesta smerovala do Krakowa, kde sme si prezreli historické centrum. Nasledujúci deň sme navštívili aj miesto plné krásy a pokoja – katedrálu na hrade Wawel. Jej honosná výzdoba očarila nejedného z nás. Táto exkurzia v nás zanechala skvelý dojem a dúfame, že zážitky z nej zostanú v našej pamäti dlhý čas.
Barbora Koubová, septima

fotogaléria
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza