PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK psychológie Gymnázia V. B. N.

psychológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

2019/2020

Duševné zdravie – tak dôležité a často zanedbávané

„Ako sa máš?“ „V pohode...“ často pri pozdrave počuješ tieto slová, keď sa zaujímaš o priateľoch či známych. Možno sa ani nezamyslíš nad tým, či je ich „pohoda“ skutočná, a či je naozaj bežnou súčasťou života väčšiny mladých ľudí.

„ V pohode“ sa cítiš vtedy, keď ťa nič závažné netrápi, nezaťažujú ťa mimoriadne problémy alebo sa necítiš zle. Spája sa s ňou okrem telesného aj duševné zdravie.

Duševné zdravie je definované ako stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné aj neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie zo svojej činnosti. Niekedy sa jednoduchšie definuje ako neprítomnosť duševnej poruchy. Niektorí odborníci upozorňujú, že samotný pocit pohody nestačí, ten dokonca môže byť niekedy aj varovným signálom, pretože byť neustále v pohode nie je celkom možné.

Psychika je pojem, ktorým odborne označujeme celok vnútorného sveta človeka, jeho prežívanie (myslenie, cítenie, chcenie) človeka, ako aj vonkajší prejav prežívania – správanie (výraz, reč, konanie) človeka. V súčasnosti sa uprednostňuje slovné spojenie psychohygiena. Psychohygiena je systém vedecky prepracovaných pravidiel a rád slúžiacich k udržaniu, prehĺbeniu alebo znovuzískaniu duševného zdravia, duševnej rovnováhy.

Nevieš si dať rady? Zavolaj na linku detskej istoty :116 111

Karásek Nikolas, 4.B

1.december - Svetový deň boja proti AIDS

HIV, AIDS - strašiak nezodpovedných "spáčov". Jeden nezodpovedný čin vás môže stáť aj život. Aj keď nie hneď. Ľahko sa žije bez ohľadu na následky. Užívať si tu a teraz. Neraz sa to však ľuďom vypomstilo. To konanie bez rozmyslu. HIV a následne AIDS je zákerná pliaga. Málokto však správne vyhodnotí jej príznaky. Sú totižto veľmi podobné bežnej chrípke. Preto je často krát neskoro, keď sa zistí ich pravý dôvod. Tieto príznaky vám google zobrazí za pár minút. Teda sekúnd. Dôležitejšie je klásť dôraz na prevenciu a opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť nákaze. Najdôležitejšie opatrenia: ‌používať ochranu pri pohlavnom styku, ‌obozretnosť pri výbere sexuálnych partnerov, ‌časté striedanie sexuálnych partnerov. Riziko nakazenia sa zvyšuje ‌druhým najčastejším spôsobom a to je prenos krvou, či ‌častým spôsobom prenosu je aj infikovanie cez injekčné striekačky. Príliš veľa ľudí už podľahlo tomuto zradnému ochoreniu - asi tak 25 miliónov. Aj z tých svetu známejších - Freddie Mercury, Ondrej Nepela, Isaac Asimov, Earvin Johnson a ešte mnohí. Nebuďte ďalší. Rozmýšľajte až potom konajte. Jedno správne rozhodnutie vás môže zachrániť. Aj keď sa môže zdať naozaj nepatrné a bezvýznamné. Informujte sa vopred. Stačí tak málo. Dbať na svoje zdravie a jeho ochranu.

Šopoňová Nina, 4.B


fotogaléria

Hodina deťom

Aj my sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.

Dňa 14.novembra sa 31 dobrovoľníkov zúčastnilo celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Vybrali sme sa na miesta v Prievidzi, ale aj v Bojniciach, kde sa pohybuje veľa ľudí. Vyzbrojení sme boli nielen pokladničkami a nálepkami či odznakmi, ale hlavne dobrou náladou. Tá je dosť dôležitá. Stretávali sme ľudí, ktorí sa ponáhľali za svojimi povinnosťami, ale aj ľudí, ktorí sa prechádzali a mali dosť času. Boli rôzni. S dobrou náladou, ale aj naopak. Spoločným úsilím sme vyzbierali 631,34€.

Tvorili sme 8 tímov, ale v konečnom dôsledku sme vytvorili jednu skupinu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať.

dobrovoľníci GVBN


fotogaléria

2018/2019

Senior roka 2018 a odovzdanie ceny Mariána Ondáša „Anjel pomoci“ našim študentom

Trinásty ročník bol podľa organizátorov výnimočný a niesol sa v znamení výborného redaktora RTVS Mariána Ondáša, ktorý bol súčasťou rozhlasového éteru viac ako 40 rokov a zaslúžil sa o založenie ankety Senior roka. Venovaná mu bola mimoriadna cena Senior roka In memoriam.

Marián Ondáš vždy túžil po tom, aby anketa nebola len o senioroch, ale aj mladých, ktorí pomáhajú starším občanom. Po jeho smrti sa organizátori rozhodli udeliť ceny, ktoré sú pomenované práve po ňom. Cenu „Anjel pomoci“ získali Eva Némethová, Vít Zajac a kolektív našich študentov zo 4.B, 4.E a oktávy, ktorí prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom a počas svojho voľného času navštevujú seniorov v Domovoch dôchodcov v Prievidzi.

Mgr. Ľudmila Zaujecová


fotogaléria
Cena Mariána Ondáša

Návšteva seniorov

Študenti našej školy prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom. Nadviazali spoluprácu s OZ Fórum pre pomoc starším a Domovom dôchodcov v Prievidzi. Budúci maturanti začali navštevovať seniorov v zariadeniach Domova dôchodcov na Ulici Rázusa a Okáľa. Jednou z myšlienok je spolupráca a výmena skúseností, spomienok, ale aj úsmevov medzi dvoma generáciami.

S veľkým odhodlaním sa do tohto projektu pustila Evka Némethová z triedy oktáva, ktorá pritiahla svojich spolužiakov Víta Zajaca, Ivanku Mokrú, Rebeku Kubovičovú, Jakuba Daumera, Samuela Bezáka, Dianu Považanavú. Oslovili aj ďalších spolužiakov, napr. Vanessu Valterovú, Emmu Toračovú, Bianku Árvovú, Kristiána Vlačuhu, Adriána Kočiša, Braňa Hromadu, Mareka Blaháča, Líviu Rumpliovú, Andriána Kršku, Jessicu Réveszovú a mnoho ďalších.


fotogaléria

Deň boja proti AIDS

Tak ako každý rok, aj tento školský rok žiačky 4. ročníka informovali študentov Gymnázia VBN o šírení ochorenia AIDS. Informovali najmä mladú generáciu, pričom ako symbol tejto kampane študentom a profesorom pripínali červenú stužku. Všetky takéto aktivity, nielen na našej škole, ale aj ďalších škôl, zapojených do tejto kampane, by malo viesť k tomu, aby sa najmä mladá generácia začala k životu správať zodpovedne.


fotogaléria

2017/2018

Deň boja proti AIDS

Červenú stužku nosí stále viac ľudí na celom svete, aby tak demonštrovali svoj záujem o problematiku HIV/AIDS- svoju účasť s HIV pozitívnymi, chorými na AIDS, s tými, ktorí už tejto chorobe podľahli a tiež všetkým, ktorí poskytujú pomoc a starostlivosť potrebným.

Červená stužka má byť symbolom nádeje. Nádeje, že sa objaví účinná vakcína a spôsob liečby, ktorý zastaví utrpenie a zlepší kvalitu života HIV pozitívnych ľudí.

To, že sa žiaci zaujímajú o ľudí s HIV a AIDS, nie sú k problému ľahostajní, a venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, dokazovali červené stužky, ktoré si sami zhotovili a nosili.

Okrem rozdávania stužiek žiakom, učiteľom a zamestnancom školy sme na hodinách Etickej výchovy pozreli film Anjeli, rozprávali sa o príčinách vzniku AIDS a jeho následkoch.

V kampani Červená stužka sa tento rok spojilo mnoho škôl Slovenska a my sme hrdí, že sme boli jednou z nich. Červené stužky nám tento školský rok pripínali pri vchode do školy žiačky Sekundy a 1.D triedy

Sme radi, že sme sa stali súčasťou kampane, a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

Študenti 1.D


fotogaléria

16. október- Deň zdravej výživy

Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci a účastníčky prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015. Keby sme mali šancu niečo zmeniť k lepšiemu každý deň, urobili by sme to? Deň 16. október patrí zdravej výžive, kedy by sme si mali pripomenúť, že zdravá výživa patrí k celkovému zdraviu a vitálnosti. Je jeho dôležitou súčasťou a preto by sme ju rozhodne nemali podceňovať. Avšak nestačí sa kvalitne stravovať len jeden deň v roku, ale neustále myslieť na svoje zdravie a dlhodobý život. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Ruka v ruke ide s potravou aj dostatočná fyzická aktivita a preto by sme mali využiť posledné teplé lúče babieho leta a vybehnúť von aspoň na prechádzku a takto osláviť Svetový deň zdravej výživy.
Alžbeta Hammárová, 4.C
foto

Čo pre teba znamená zdravá výživa?

Teda, ak si sa nad touto témou vôbec zamýšľal.

Naším projektom sme sa vám túto tému snažili priblížiť. Vybrali sme si niektoré aspekty tejto problematiky, ktoré by vás mohli zaujímať. Denne sa stretávame s masovým nátlakom korporácii, ktoré nám určujú trendy správneho stravovania. Ale, čo keby sme konečne začali rozmýšľať sami za seba? Niekedy tie najpresvedčivejšie reklamy a najatraktívnejšie jedlá v sebe skrývajú nepríjemné tajomstvá.

Spolu sme si bližšie posvietili na temné stránky cukru. Vedeli ste, že ročne zomrie viacej ľudí na infarkt zapríčineným cukrom, ako tým ktorý je spôsobený cigaretami? Svet okolo nás nechce, aby ste to vedeli. Pri troche trpezlivosti a grafickej znalosti písmen sa dozviete z mnohých stránok a kníh pravdu o cukre. O jeho spracovaní, dopade na náš organizmus po psychickej, ale aj po fyzickej stránke.
JE VŠADE.

Ako ďalší si získal našu pozornosť každodenný chlieb. Pýtali sme sa, čo sa skrýva za pekárenskou oponou a ako prebieha jeho výroba. Zistili sme, že v dnešnej dobe sa stravujeme, už len nejakou predstavou chlebu, ktorá od toho „nášho“ má veľmi ďaleko. Proces znižovania nákladov má za následok vyhadzovanie otrúb zo súčasných receptov. Pardon, predstavím vás. Otruby sú súčasť klásku, na pšenici, ktoré sú hlavným zdrojom minerálov a zložených sacharidov. Zložené sacharidy sú presne tá látka, ktorá vám dodá energiu na celé dopoludnie! Ale nie ako v tej reklame na BeBe Dobré ráno. Pri tej sladkosti si radšej prečítajte zloženie. Späť k chlebu. Teda ak tam nie je to zdravé, čo sa tam nachádza? Už nám veľa toho na tej pšenici neostalo. Zo zvyšku rastlinky sa vytvorí endosperm (to je tá chutná, lepkavá časť chlebíka). Endosperm obsahuje iba lepok a cukor. Je výhodnejšie ho používať, pretože má dlhšiu trvanlivosť, ľudom viacej chutí a jeho spracovanie nie je také finančne náročné ako pri otrubách. Ak sme vás vystrašili, skúste hodiť očkom po inom druhu múky. Skvelým zdrojom minerálov, vlákniny a polysacharidov je napríklad ražná, špaldová alebo celozrnná múka(celozrnná preto, lebo sa melie celé zrno!). Ale buďte obozretní! Výrobcovia často chlebík s takýmto menom len zafarbia na hnedo alebo dajú doň jej minimálny podiel.

Dúfame, že sme vám priblížili tieto skutočnosti a vyvolali záujem o danú tému.
Ale pamätajte:

„Dnešný stravovací svet sa mení na súboj o prežitie. Avšak nie je zapríčinený nedostatkom jedla, ale jeho nadbytkom.“


Peter Paulička, 4.E

2016/2017

Deň Zeme

Každoročne je deň 22. apríl venovaný našej planéte. Tento rok sme pri tejto príležitosti venovali pozornosť tomu, ako sa starajú o životné prostredie žiaci našej školy. Vytvorili sme dotazník, ktorého respondentmi boli najmä žiaci z našej školy vo veku od 16 – 19 rokov. Aby sme zlepšili povedomie o tomto dni, vytvorili sme i nástenku, ktorú si žiaci i učitelia môžu pozrieť hneď pri vstupe do školy.
Ako najviac znečistenú časť Zeme naši respondenti najviac označovali vodu spolu s ovzduším. Je pravda, že vzhľadom na povrch, ktorý pokrýva voda, môžeme pokladať práve túto časť planéty ako najznečistenejšiu. Je smutné, že obrovské vodné cicavce spolu s morským planktónom filtrujú i plastové vrecká či iný odpad, ktorý sa ukladá v ich orgánoch a spôsobuje ich úmrtie. Rôzne továrne a podniky vypúšťajú do riek chemikálie, ktoré vo veľkej miere narúšajú prirodzené ekosystémy živočíchov, ktoré už nie sú schopné adaptovať sa. Chemikálie sú vypúšťané nie len do vôd ale i do ovzdušia, čo má za následok vznik rôznych respiračných ochorení živočíchov a človeka. Respondenti za najmenej znečistenú označovali pôdu. Musíme si však uvedomiť, že chemikálie, ktoré sa nachádzajú v prírodných zdrojoch vôd sa vstrebávajú do pôdy. V nej následne pestujeme ovocie a zeleninu, ktorú konzumujeme, a tak sa tieto škodlivé látky dostávajú priamo do našich organizmov. Stretli sme sa s názormi, že i keby sme chceli niečo zmeniť, jednotlivec nedokáže nič. Je však realita, že zmena potrebuje každého jednotlivca, pretože, keď si každý z nás uvedomí, že je dôležitý a že zmena potrebuje aj jeho, nikto nebude v tejto snahe sám. Dobrým znamením je, že väčšina našich respondentov odpovedala na otázku či si myslia, že je dôležité, aby sme ďalšie generácie vychovávali s rešpektom voči prírode, že je to veľmi dôležité. Dobrou správou je i to, že pozitívne vzory správania k planéte poberá dnešná mládež hlavne od svojich rodičov, a tak môžeme so svetielkom nádeje predpokladať, že zmena k lepšiemu nastáva pomaly ale isto. Každý z nás, by mal byť zodpovedný za výchovu a zvyšovanie povedomia o správnom zachádzaní s prírodnými zdrojmi, z ktorých tie vyčerpateľné sa stávajú veľmi obmedzenými nie z roka na rok, ani zo dňa na deň ale doslova z hodiny na hodinu. ....Pretože lesy sú našimi pľúcami, rieky naším krvným obehom a Zem naším telom.
Bartová Anna 4.D
foto

AIDS

Prvý december je známy ako deň boja proti AIDS a vírusu HIV.

Na celom svete žije približne 36.7 milióna nakazených ľudí, a približne 1.8 milióna z toho sú deti pod 15 rokov. Na Slovensku sa počet nakazených koncom roka 2015 pohyboval okolo 674. Hoci naďalej patríme medzi európske krajiny s najnižším výskytom tejto choroby, počet nakazených stále stúpa.
Vírus HIV sa prenáša pri kontakte krvi alebo spermií nakazaného s krvou príjemcu. Preto k prenosu najčastejšie dochádza pri pohlavnom styku alebo pri používaní spoločných injekčných striekačiek, nie však bežným fyzickým kontaktom s nakazenou osobou.
Najvhodnejšou ochranou proti šíreniu vírusu je teda vyhýbanie sa náhodným pohlavným stykom a používanie prezervatívov.
A najlepším spôsobom boja, okrem prevencie, je šíriť informácie o tejto chorobe ďalej, aby sa dostali do povedomia ľudí a ostali v ňom.
K. Paulíková – oktáva, K. Vrábová – 4.F

Zdravá výživa, alebo prečo sa stravovať zdravo?

Čo znamená zdravá strava? Zdravá strava znamená dostatočný príjem látok potrebných pre organizmus na plnenie dôležitých životných funkcií. Sem patria bielkoviny, sacharidy, vápnik, horčík, vitamíny, škrob atď. Tí ktorí sú chudší ako by mali byť, by mali jesť aj potraviny, v ktorých sa nachádza dostatok tuku, pre prípad, že by náhodou ochoreli, aby ich organizmus mal odkiaľ čerpať zásobné látky. Problém je v tom, že nie každý sa o príjem týchto látok dokáže postarať. Záleží na povolaní . Ľudia, ktorí žijú hektický život, v ktorom nemajú čas na zaobstaranie si zdravých raňajok a teplého obeda. Nahrádzajú si to prežieraním sa na večeru, čo je hotový zabijak pre žalúdok. Raňajky majú byť bohaté, plné celozrnných potravín, ovocia, vápnika a teplý nápoj by som tiež neodporúčala vynechať. K vitamínom sa dá dostať aj cez tabletky, ale najlepším spôsobom sú predsa len prirodzené zdroje. Na obed ľudia, ktorí nestíhajú, si dávaju potravu pripravenú v jedálňach s rýchlym občerstvením, kde jedlá pripravujú polohotové z mrazničky a pečúce sa v litroch oleja alebo tuku. Je to síce energetická strava, ale vôbec nie je zdravá. Na večeru sa snažia dohnať naraz to, čo cez deň vynechali. Ťažké, varené, prípadne sladké či slané jedlá, ktoré si pekne spapkajú pri televízii a krásne si s tým napĺňajú zásoby tukov a zaťažujú si na noc žalúdok, keď má „oddychovať“. Našťastie existujú aj ľudia, ktorý vedia čo ich organizmus potrebuje a vedia si s tým dať rady. Sú to zdraví, vyrovnaní ľudia, spokojní so svojou životosprávou i sami so sebou. Do zdravej stravy môžeme zaradiť celozrnné chleby, mäsité jedlá, ryby, zeleniny, ovocie, mliečne výrobky, veľmi dôležité sú aj polievky. K mliečnym výrobkom by som dodala, že nie sú vždy zdravé, pretože obsahujú obrovské množstvo laktózy, ktorá je pre senzibilných ľudí mimoriadne nezdravá. Vápnik musia čerpať z iných zdrojov.
Trošku som odišla od témy, ale chcela som vám len priblížiť, čo všetko dokáže spôsobiť nesprávne stravovanie nehovoriac o zdravotných problémoch, ako napríklad cukrovka, obezita alebo senzitívnosť na určité potraviny. Obezita je podľa mňa tá najhoršia choroba, ktorá môže byť spôsobená aj nesprávnou výživou. Takýto človek má zúžené cievy, čo môže viesť k srdcovým infarktom, ťažko sa mu dýcha, pohybuje. Obézni ľudia sa často stávajú aj stredobodom posmechu, preto strácajú svoje sebavedomie.
Odporúčam preto, päťkrát si rozmyslieť či naozaj chcete zjesť to, na čo máte práve chuť. Samozrejme musím dodať že všetko je zdravé, kým to jete s mierou. Ako hovorí príslovie: „Z každého rožku trošku.“.
Uhlárová Ivana, trieda oktáva

Pravda o drogách

Pod týmto názvom sa na našej škole uskutočnila prednáška pre triedy od prímy až po kvintu a všetky triedy prvého ročníka. Hlavným cieľom prednášky, ktorá sa viedla v interaktívnom duchu, je dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo drogy pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov. Prednášateľ Mgr. Milan Vrábeľ so žiakmi rozoberal 10 tém/ právd o drogách: to , ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, atď.
Prednášky organizuje občianske združenie Slovensko bez drog.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza