logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY

číslo dodávateľ názov zmluvy predmet zmluvy cena dátum zverejnenia dátum ukončenia otvoriť
334 TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky fin. zábezpeka 2021-06-04 otvoriť pdf súbor
333 TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach 2021-06-04 otvoriť pdf súbor
332 ION s.r.o. Zmluva na výkon stavebného dozoru Stav. dozor - rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach 2021-05-28 otvoriť pdf súbor
331 Ladislav Harmanovský nájomná zmluva prenájom ihriska 2021-05-14 otvoriť pdf súbor
330 Ladislav Harmanovský Nájomná zmluva prenájom ihriska 2021-05-04 otvoriť pdf súbor
329 KOVO TOP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí fin. zábezpeky fin. zábezpeka 2021-04-26 otvoriť pdf súbor
328 ZDRAVÝ ŹIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie antigénového testovania dňa 24.4. 2021-04-23 otvoriť pdf súbor
327 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o spolupráci pedagogická prax študentov 2021-04-22 otvoriť pdf súbor
326 ZDRAVÝ ŹIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie antigénového testovania dňa 17.4. 2021-04-15 otvoriť pdf súbor
325 KOVO TOP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí fin. zábezpeky fin. zábezpeka 2020-12-09 otvoriť pdf súbor
324 ZDRAVÝ ŹIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie antigénového testovania dňa 10.4. 2021-04-09 otvoriť pdf súbor
323 ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie antigénového testovania dňa 27.3. 2021-03-25 otvoriť pdf súbor
322 ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie antig´énového testovania dňa 20.3. 2021-03-19 otvoriť pdf súbor
321 ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie antigénového testovania dňa 13.3. 2021-03-09 otvoriť pdf súbor
320 ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb diagnstické vyšetrenia formou antigénových testov dňa 6.3.2021 2021-03-02 otvoriť pdf súbor
319 ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb diagnostické vyšetrenie-testovanie 2021-02-25 otvoriť pdf súbor
318 Jaroslav Hanzel Rademar Nájomná zmluva prenájom priestorov na bufet 2021-02-25 otvoriť pdf súbor
317 ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb odbet vzoriek a diagnostika COVID-19 2021-02-19 otvoriť pdf súbor
316 Univerzita Komenského Bratislava Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pedagogická prax 2021-02-10 otvoriť pdf súbor
315 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie 2020-12-16 otvoriť pdf súbor
314 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Dohoda č. 20/12/54X/25 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 2020-11-10 otvoriť pdf súbor
313 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe pedagogická prax študentov 2020-10-30 otvoriť pdf súbor
312 Marianna Gatialová Dohoda o ukončení nájomného vzťahu skončenie nájmu bufetu 2020-10-30 otvoriť pdf súbor
311 Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov priestory na umiestnenie automatov 2020-10-23 otvoriť pdf súbor
310 VKŽ Prievidza občianske združenie Nájomná zmluva Predmet telocvične 2020-10-07 otvoriť pdf súbor
309 Svetlana Škreková Nájomná zmluva Prenájom telocvične 2020-10-07 otvoriť pdf súbor
308 Juraj Tasch nájomná zmluva prenájom telocvične 2020-10-07 otvoriť pdf súbor
307 Jozef Žuža Nájomná zmluva prenájom telocvične 2020-10-05 otvoriť pdf súbor
306 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu dodatočné finančné a zmluvné pravidlá 2020-09-30 otvoriť pdf súbor
305 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu Príloha II-KA2_projekt 2020-1-SK01-KA229-078244_1 rozpočet 2020-09-30 otvoriť pdf súbor
304 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu Zmluva o poskytnutí grantu projekt 2020-09-30 otvoriť pdf súbor
303 KOVO TOP, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo úprava lehoty plnenia 2020-09-29 otvoriť pdf súbor
302 KOVO TOP s.r.o. Zmluva o dielo vypracovanie PD pre stavebné povolenie - Plynová kotolňa 2020-09-29 otvoriť pdf súbor
301 AMSTAVBA s.r.o. Zmluva o dielo výmena vonkajšieho kanalizačného potrubia 2020-09-28 otvoriť pdf súbor
300 TRIKOSTRAV,s.r.o. Dodatok č.16 k Zmluve o stravovaní zabezpečenie stravovania 2020-09-28 otvoriť pdf súbor
299 Mariannna Gatialová Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom priestoru na bufet 2020-08-21 otvoriť pdf súbor
298 Roman Zicháček Zmluva o dielo Maľovanie tried 2020-07-17 otvoriť pdf súbor
297 Branislav Gürtler Nájomná zmluva prenájom multifunkčného ihriska 2020-05-29 otvoriť pdf súbor
296 Ladislav Harmanovský Zmluva o nájme prenájom multifunkčného ihriska 2020-05-27 otvoriť pdf súbor
295 HD s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2020/D PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach 2020-05-04 otvoriť pdf súbor
294 Jozef Žuža nájomná zmluva prenájom telocvične 2019-09-23 otvoriť pdf súbor
293 Rodičovské združenie Darovacia zmluva dofinancovanie lyžiarskeho kurzu 2020-02-11 otvoriť pdf súbor
292 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme prenájom priestorov na zabezpečenie volieb 2020-02-05 otvoriť pdf súbor
291 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 15 k Zmluve o zabezpečení stravovania strava 2020-01-22 otvoriť pdf súbor
290 Rodičovské združenie Darovacia zmluva učebné pomôcky 2019-12-31 otvoriť pdf súbor
289 Tatranská mliekareň Dohoda o zrušení záväzku zrušenie záväzku 2019-12-31 otvoriť pdf súbor
288 Metodicko-pedagogické centrum Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke didakt. prostriedkov poskytnutie didaktických prostriedkov 2019-12-23 otvoriť pdf súbor
287 A.En. Slovensko s.r.o. Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 54/2020 dodávka plynu 2019-12-23 otvoriť pdf súbor
286 MAGNA ENERGIA a.s. Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8642/2019 dodávka elektriny 2019-12-23 otvoriť pdf súbor
285 HD s.r.o. Zmluva o poskytovaní finančnej zábezpeky fin. zábezpeka 2019-11-26 otvoriť pdf súbor
284 JuDr. Roman Henčel Zmluva o poskytovaní právnych služieb právne služby 2019-11-20 otvoriť pdf súbor
283 Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme prenájom priestorov 2019-10-25 otvoriť pdf súbor
282 Nadační fond Gaudeamus Zmluva o poskytnutí preddavku dejepisná súťaž oraganizácií 2019-11-28 otvoriť pdf súbor
281 Jazyková škola Zmluva o výpožičke 2019-10-05 otvoriť pdf súbor
280 Tatranská mliekareň, a.s Zmluva o výpožičke výpožička nebytových priestorv 2019-10-05 otvoriť pdf súbor
279 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov 2018-05-24 otvoriť pdf súbor
278 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 14 k Zmluve o zabezpečení stravovania zabezpečenie stravovania 2019-09-23 otvoriť pdf súbor
277 EURO-METALL spol. s r.o. Zmluva o nájme prenájom telocvične 2019-09-23 otvoriť pdf súbor
276 VKŽ Prievidza Občianske združenie Zmluva o nájme prenájom telocviční 2019-09-23 otvoriť pdf súbor
275 Juraj Tasch Zmluva o nájme prenájom telocvične 2019-09-19 otvoriť pdf súbor
274 Mesto Prievidza Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta dotácia na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením galavečera pri príležitosti 100. výročia založaenia gymnázia 1000 2019-09-14 otvoriť pdf súbor
273 HD S.R.O. ZMLUVA O DIELO projektová dokumentácia 2019-09-13 otvoriť pdf súbor
272 Jaroslav Hanzel Rademar nájomná zmluva prenájom priestorov na školský bufet 2019-08-21 otvoriť pdf súbor
271 URBANIX s.r.o. Zmluva o dielo č. 4/2019/D výmena svietidiel v telocvični 2019-08-21 otvoriť pdf súbor
270 EKOPOL PLUS spol. s r.o. Zmluva o dielo č.3 /2019 Pokládka PVC - miestnosti a schody 2019-07-26 otvoriť pdf súbor
269 Vladimír Škrovánek Zmluva o dielo Maľovanie chodieb a miestností 2019-07-12 otvoriť pdf súbor
268 LEMAS spol. s r.o. Zmluva o dielo oprava podlahy a PVC v učebni 51 2019-07-01 otvoriť pdf súbor
267 Paul Lange Oslany, s.r.o. Darovacia zmluva dar na zabezpečenie letnej školy 2019-06-25 otvoriť pdf súbor
266 Centrum vedecko-technických informácií SR Darovacia listina č. 40/2019 pomôcky 2019-06-04 otvoriť pdf súbor
265 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Zmluva o spolupráci spolupráca pri vydávaní PŽ vo vizuále ISIC 2019-05-02 otvoriť pdf súbor
264 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme prenájom priestorov na voľby 2019-05-02 otvoriť pdf súbor
263 TransData s.r.o. Dohoda o zrušení Dodatku č.1 k zmluve o spolupráci 2019-04-30 otvoriť pdf súbor
262 Ladislav Harmanovský Nájomná zmluva prenájom ihriska 2019-04-30 otvoriť pdf súbor
261 Ing. Jozef Detko Nájomná zmluva Prenájom telocvične 2019-04-24 otvoriť pdf súbor
260 Rudolf Hlavna darovacia zmluva komponenty k ďalekohľadu Sky-Watcher-Dobson 2019-04-12 otvoriť pdf súbor
259 Branislav Gurtler Zmluva o nájme prenájm ihriska 2019-03-27 otvoriť pdf súbor
258 Ministrestvo vnútra SR Zmluva o nájme priestorov voľby prezidenta SR 2019-03-15 otvoriť pdf súbor
257 Rodičovské združenie pri Gymnáziu VBN Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve doplnenie účelu daru o nákup kancel. papiera 2019-03-11 otvoriť pdf súbor
256 Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku Zmluva certifikované skúšky 2019-02-20 otvoriť pdf súbor
255 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na bufet skrátenie doby nájmu 2019-02-20 otvoriť pdf súbor
254 Rodičovské združenie pri Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi Darovacia zmluva finančná hotovosť na financovanie prepravy žiakov na LK 2796 2019-02-06 otvoriť pdf súbor
253 Rodičovské združenie pri Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi Darovacia zmluva bežecký pás a trenažér 2019-01-30 otvoriť pdf súbor
252 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zmluva o pedagogickej praxi 2019-01-24 otvoriť pdf súbor
251 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 13 K Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov a žiakov stravovanie - ceny 2019-01-22 otvoriť pdf súbor
250 Rodičovské združenie pri Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi Darovacia zmluva učebné pomôcky 9497.15 2018-12-31 otvoriť pdf súbor
249 Rodičovské združenie pri Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi Darovacia zmluva Tklačiareň 3D s príslušenstvom 3222 2018-12-31 otvoriť pdf súbor
248 SPP,a.s. Čiastková zmluva o dodávke plynu 2018-12-28 otvoriť pdf súbor
247 MAGNA ENERGIA a.s. Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7661/2018 dodávka elektriny 2018-12-28 otvoriť pdf súbor
246 Mgr. Peter Kučera Licenčná zmluva používanie e-knihy 2018-11-21 otvoriť pdf súbor
245 Ján Donič - BOZPO Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP 2018-11-21 otvoriť pdf súbor
244 Rodičovské združenie pri Gymnáziu VBN Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve zmena predmetu daru 2018-11-15 otvoriť pdf súbor
243 BOZPO, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon PZS 2018-11-13 otvoriť pdf súbor
242 Igor Janáč - HAS centrum Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
241 ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, s.r.o. Zmluva o nájme hnuteľnej veci (D-rent) č. 345 Dodatok k 15.10.2018 2018-10-05 otvoriť pdf súbor
240 Jozef Žuža Zmluva o nájme č. 11/2018/N prenájom telocvične 2018-10-04 otvoriť pdf súbor
238 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom priestorov na zabezpečenie volieb 2018-09-25 otvoriť pdf súbor
237 Juraj Tasch Zmluva o nájme č .14/2018/N nájom telocvične 2018-09-18 otvoriť pdf súbor
236 EURO-METALL, spol. s r.o. Nájomnám zmluva č. 10/2018/N prenájom telocvične 2018-09-18 otvoriť pdf súbor
235 Brose Prievidza, spol. s r.o.. Nájomná zmluva č. 15/2018/N prenájom telocvične 2018-09-17 otvoriť pdf súbor
234 Tatranská mliekareň, a.s. Zmluva o výpožičke priestor na umiestnenie automatu na mliečne produkty 2018-08-30 otvoriť pdf súbor
233 Rudolf Hlavna Darovacia zmluva darovanie ďalekohľadu 2018-08-21 otvoriť pdf súbor
232 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č. 11/2018-OKUD Výstavný projekt 2018-08-21 otvoriť pdf súbor
231 Ladislav Harmanovský Zmluva o nájme č. 9 prenájom ihriska 2018-08-20 otvoriť pdf súbor
230 Mestská futsalová únia Prievidza Zmluva o nájme č. 8 prenájom ihriska 2018-08-13 otvoriť pdf súbor
229 Adriana Brunnerová Schweinzer - LB Zmluva o dielo č. 3/2018 Pokládka PVC 2018-08-08 otvoriť pdf súbor
228 Rodičovské združenie pri Gymnáziu VBN Darovacia zmluva peňažný dar na dofinancovanie spektrofotometra 2018-07-25 otvoriť pdf súbor
227 LEMAS spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 2/2018/D Maľovanie chodieb a učební 2018-07-04 otvoriť pdf súbor
226 LEMAS spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 1/2018/D nátery radiátorov v budove Gymnázia VBN 2018-07-03 otvoriť pdf súbor
225 Národné športové centrum DAROVACIA ZMLUVA dar športového náradia 2018-07-03 otvoriť pdf súbor
224 Branislav Gurtler Nájomná zmluva Prenájom ihriska 2018-06-22 otvoriť pdf súbor
223 Francúzsky inštitút na Slovensku ZMLUVA Spolupráca pri organizovaní skúšok 2018-06-19 otvoriť pdf súbor
222 Kobela Juraj Nájomná zmluva Prenájom ihriska 2018-06-06 otvoriť pdf súbor
221 SK-NIC, a.s. Dodatok č. 1 k Registrátorskej zmluve poverenie spracúvaním osobných údajov 2018-05-25 otvoriť pdf súbor
220 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby ochrana osobných údajov 2018-05-15 otvoriť pdf súbor
219 Erich Krebes Zmluva o nájme prenájom ihriska 2018-04-30 otvoriť pdf súbor
218 Tatiana Idranyiová Nájomná zmluva prenájom ihriska 2018-04-13 otvoriť pdf súbor
217 Tatiana Idranyiová Zmluva o nájme prenájom - ihrisko 2018-03-28 otvoriť pdf súbor
216 Mestská Futsalová únia Zmluva o nájme - ihrisko 2018-03-26 otvoriť pdf súbor
215 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 12 Zmluva o zabezpečení stravovania 2018-01-31 otvoriť pdf súbor
214 Francúzsky inštitút na Slovensku Zmluva o partnerstve dar na skúšku DELF 2017-12-28 otvoriť pdf súbor
213 EM-TECH s.r.o., Košice Zmluva o dielo č. 5/2017/D Klimatizácia v riaditeľni a na sekretariáte školy 2017-12-22 otvoriť pdf súbor
212 Univerzita Mateja Bela Zmluva o pedag. praxi peda. prax 2017-12-20 otvoriť pdf súbor
211 EURO-METALL spol. s r.o. Zmluva o nájme prenjom telocvične 2017-12-12 otvoriť pdf súbor
210 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskyt. verej. služieb dodatky 2017-12-11 otvoriť pdf súbor
209 Orange Slovensko Ukončenie platnosti zmluvy o pripojení výpoveď zmluvy 2017-12-06 otvoriť pdf súbor
208 Branislav Gurtler Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom telocvične 2017-12-01 otvoriť pdf súbor
207 Tatiana Idranyiová Nájomná zmluva prenájom multifunkč. ihriska 2017-11-20 otvoriť pdf súbor
206 Mesto Prievidza Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 1000 2017-11-03 otvoriť pdf súbor
205 Tatiana Idranyiová Zmluva o nájme prenájom multifunkčného ihriska 2017-10-25 otvoriť pdf súbor
204 TERS systém, s. r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia elektroinštalácie - II. poschodie 2017-10-24 otvoriť pdf súbor
203 TERS systém, s.r.o. Zmluva o dielo Vyregulovanie systému ÚK na Gymnáziu V.B.Nedožerského Prievidza 2017-10-24 otvoriť pdf súbor
202 REKONDÍCIA SK s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza 2017-10-17 otvoriť pdf súbor
201 Jazyková škola Trenčín Zmluva o výpožičke vypožičanie dočasne voľných priestorov 2017-10-16 otvoriť pdf súbor
200 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb služby Vitruálnej knižnice 2017-10-16 otvoriť pdf súbor
199 Tatiana Idranyiová nájomná zmluva nájom ihriska 2017-10-13 otvoriť pdf súbor
198 Brose Prievidza, spol. s r.o. nájomná zmluva nájom telocvične 2017-10-04 otvoriť pdf súbor
197 Jakub Mello Nájomná zmluva Prenájom telocvične 2017-09-29 otvoriť pdf súbor
196 Juraj Tasch Nájomná zmluva prenájom telocvične 2017-09-26 otvoriť pdf súbor
195 Miroslav Krepelka Nájomná zmluva prenájom telocvične 2017-09-22 otvoriť pdf súbor
194 EURO_METALL spol. s r.o. Nájomná zmluva prenájom telocvične 2017-09-22 otvoriť pdf súbor
193 Zdeno Kapri nájomná zmluva prenájom telocvične 2017-09-22 otvoriť pdf súbor
192 Mestská futsalová únia Prievidza nájomná zmluva prenájom multifunkčného ihriska 2017-08-21 otvoriť pdf súbor
191 Orange Slovensko,a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 2.6.2014 o poskytovaní verejných služieb Zmena parametrov pripojenia na internet 2017-08-21 otvoriť pdf súbor
190 Ing. Anton Lipár Zmluva na výkon stavebného dozoru stavebný dozor 2017-06-20 otvoriť pdf súbor
189 ROKO gips, s.r.o. Zmluva o dielo Energetická úspora budovy Gymnázia V.B.Nedožerského 2017-06-19 otvoriť pdf súbor
188 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Dodávka didaktických prostriedkov na výučbu AJ 2017-06-02 otvoriť pdf súbor
187 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb kúpa koncového telekomunikačného zariadenia a využívanie elektronických komunikačných služieb 2017-06-01 otvoriť pdf súbor
186 Ing. Jozef Detko Zmluva o nájme telocvične Zmluva o nájme telocvične 2017-05-16 otvoriť pdf súbor
185 Rodičovské združenie pri Gymnáziu VBN Zmluva o poskytnutí finančného daru finančný dar 2017-05-09 otvoriť pdf súbor
184 Centrum enviromentálnych aktivít Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku na KAD 2017 finančný príspevok 400 2017-05-09 otvoriť pdf súbor
183 Branislav Gurtler Zmluva o nájme prenájom multifunkčného ihriska 2017-04-28 otvoriť pdf súbor
182 Univerzita Mateja Bela Dohoda o spolupáci pedagogická prax 2017-03-08 otvoriť pdf súbor
181 Dodatok č. 11 k Zmluve o zabezpečení stravovania TRIKOSTRAV , s r.o. stravovanie 2017-02-20 otvoriť pdf súbor
180 Univerzita Mateja Bela v B.B. Zmluva o pedagogickej praxi pedag. prax študentov 2017-02-02 otvoriť pdf súbor
179 Igor Biro, Kanianka Darovacia zmluva dar - dataprojektor EPSON 2016-12-30 otvoriť pdf súbor
178 MAGNA ENERGIA a. s. Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6243/2016 elektrina 2016-12-29 otvoriť pdf súbor
177 SPP, a.s. Čiastková zmluva o dodávke plynu plyn 2016-12-21 otvoriť pdf súbor
176 EKOPOL PLUS s.r.o. zmluva o dielo Brúsenie a lakovanie parkiet v chlapčenskej telocvični 2016-12-05 otvoriť pdf súbor
175 TRILAB s.r.o. Zmluva o dielo Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa-nábytok s montážou vo fyzikálnom a biologickom laboratóriu 2016-11-14 otvoriť pdf súbor
174 PANORAMA SLOVAKIA,s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. Z201632364_Z Ukončenie zmluvy_plastové okná 2016-11-14 otvoriť pdf súbor
173 TRILAB s.r.o. Zmluva o dielo Vybudovanie prírodovedných laboratórií-I. etapa-prvotné vybavenie chemického laboratória - nábytok s montážou do chemického laboratória 2016-10-10 otvoriť pdf súbor
172 Jazyková škola Trenčín Zmluva o výpožičke Výpožička priestorov 2016-10-05 otvoriť pdf súbor
171 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu na projekt grant na projekt Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe 26135 2016-10-05 otvoriť pdf súbor
170 Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom plochy na umiestnenie automatov 2016-10-03 otvoriť pdf súbor
169 Trilab s.r.o. Zmluva o dielo Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa 2016-09-26 otvoriť pdf súbor
168 TSK Zmluva o výpožičke Dočasne úžívanie miestností SOŠ Vinohradnícka 2016-08-30 otvoriť pdf súbor
167 Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku Zmluva o spolupráci vykonanie certifikovaných skúšok 2016-06-07 otvoriť pdf súbor
166 Centrum vedecko-technických informácií SR Darovacia zmluva darovanie hnuteľného majetku 15723 2016-06-06 otvoriť pdf súbor
165 A.M.I.S. spol. s r.o. Zmluva o dielo Prekládka dátových a telfónnych káblov 2016-05-19 otvoriť pdf súbor
164 ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. Dohoda o postúpení práva a povinností zo servisno-materiálovej zmluvy D-komplet č. 147 postúpenie práv a povinností 2016-04-01 otvoriť pdf súbor
163 ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. Dohoda o postúpení práva a povinností zo servisno-mater. zmluvy D-komplet č. 345/2010 postúpenie práv a povinností 2016-04-01 otvoriť pdf súbor
162 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zmluva o pedagogickej praxi prax pre študentov UMB 2016-03-31 otvoriť pdf súbor
161 Centrum enviromentálnyc aktivít Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku finanč. príspevok na Komunitný akčný deň 2016-03-11 otvoriť pdf súbor
160 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezopečení stravovania stravovanie študentov a zamestnancov 2016-02-04 otvoriť pdf súbor
159 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zmluva o pedagogickej praxi pedagogická prax pre študentov univerzity 2016-02-02 otvoriť pdf súbor
158 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme Prennájom priestorov na voľby do NRSR 2016-02-02 otvoriť pdf súbor
157 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A9509671 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
156 Orange Slovensko,a.s. Zmluva č. A9509671 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
155 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A9509647 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
154 Orange Slovensko, a.s. Zmluva A9509671 internet,tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
153 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9482405 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
152 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9482385 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
151 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A9482368 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
150 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A9482274 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
149 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9482245 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
148 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A9482078 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
147 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A9482023 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
146 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9481956 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
145 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9481810 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
144 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9481788 Internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
143 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9481218 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
142 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A 9482482 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
141 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve A 9481156 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
140 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A 9482405 Internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
139 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A 9482385 Internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
138 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A 9482368 Internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
137 Orange Slovensko, a.s. Zmluva A 9482274 Internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
136 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A 9482245 Internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
135 Orange slovensko, a.s. Zmluva č. A9482078 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
134 Orange Slovensko,a.s. Zmluva č. A 9482023 Internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
133 Orange Slovensko,a.s. Zmluva č. A9481956 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
132 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9481810 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
131 Orange Slovensko,a .s. Zmluva A9481788 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
130 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9481218 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
129 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9482482 o poskytovaní verejných služieb internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
128 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9481156 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
127 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A9480947 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
126 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9480947 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
125 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A9480823 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
124 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9480823 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
123 Orange Slovensko,a .s. Dodatok k Zmluve č. A9480798 internet, tablet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
122 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A9480798 internet 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
121 Orange slovensko, a.s. Dodatok k zmluve č. A7114591 - 0918346535 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
120 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080 - 0915759990 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
119 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080 - 0915759989 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
118 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759988 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
117 Orange Slovensko,a .s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759987 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
116 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759986 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
115 Orange Slovensko,a s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759985 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
114 Orange Slovensko, a .s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759984 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
113 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759983 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
112 Orange Slovensko, a s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759982 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
111 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915981 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
110 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759980 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
109 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759979 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
108 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080-0915759978 mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
107 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080 - 0915759977 Mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
106 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve A7715080 - 0915759976 mobilný internet Premium 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
105 H.D.K., spol.s r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia tepelného hospodárstva 2015-12-11 otvoriť pdf súbor
104 SPP,a.s. Dodatok č. 4/2015 k zmluve o dodávke plynu dodávka plynu 2015-12-01 otvoriť pdf súbor
103 EKOPOL PLUS spol. s r.o. Zmluva o dielo Parkety do dievčenskej telocvične 2015-11-12 otvoriť pdf súbor
102 Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce Vybudovanie informačno-komunikačnej siete 2015-11-03 otvoriť pdf súbor
101 M.Cup s.r.o. Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko 2015-10-19 otvoriť pdf súbor
100 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická spoločnosť Darovacia zmluva digestor stolový, ventilátor plastový 2015-10-01 otvoriť pdf súbor
99 Jazyková škola Trenčín Zmluva o výpožičke využitie učební na vyučovanie cudzích jazykov 2015-09-18 otvoriť pdf súbor
98 SLOVACHEM PLUS, s.r.o. Nájomná zmluva prenájom priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie 3 automatov 2015-09-21 otvoriť pdf súbor
97 TRIKOSTRAV, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov, hnuteľného majetku a parkovacieho státia prenájom priestorov 2015-08-28 otvoriť pdf súbor
96 Slovaktual s.r.o. príloha k zmluve o dielo cenová ponuka 2015-07-08 otvoriť pdf súbor
95 Slovaktual s.r.o. Zmluva o dielo výmena okien 9999 2015-07-08 otvoriť pdf súbor
94 TSK Zmluva o spracúvaní osobných údajov Poverenie spracúvaním osobných údajov 2015-06-29 otvoriť pdf súbor
93 TransData s.r.o. Dodatok k zmluve o spolupráci zľava pri vydávaní preukazu 2015-06-19 otvoriť pdf súbor
92 ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. Darovacia zmluva premietacie plátno 86 2015-06-19 otvoriť pdf súbor
91 Orange Slovensko,a .s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenie dodatkov 2015-06-17 otvoriť pdf súbor
90 Jana Mečiarová Darovacia zmluva projektor a premietacie plátno 325.9 2015-06-17 otvoriť pdf súbor
89 Peter Dobiš Darovacia zmluva nábytok 2015-06-04 otvoriť pdf súbor
88 LEMAS spol. s r.o. Zmluva o dielo Pokládka PVC 11000 2015-06-10 otvoriť pdf súbor
87 TransData s.r.o. Zmluva o spolupráci spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prolongovaní a využívaní Preukazu žiaka, alebo zamestnanca 2015-06-08 otvoriť pdf súbor
86 CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci (preukazy ISIC) spolupráca zmluvných strán pri vydávaní preukazu žiaka ISIC 2015-06-08 otvoriť pdf súbor
85 CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov Zmluva o spolupráci (preukazy ISIC) spolupráca zmluvných strán pri vydávaní preukazu žiaka ISIC 2015-06-08 otvoriť pdf súbor
84 CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci (preukazy ITIC) spolupráca zmluvných strán pri vydávaní preukazu učiteľa ITIC 2015-06-08 otvoriť pdf súbor
83 CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov Zmluva o spolupráci (preukazy ITIC) spolupráca zmluvných strán pri vydávaní preukazu učiteľa ITIC 2015-06-08 otvoriť pdf súbor
82 Provozne ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brne Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom priestorov na prijímacie skúšky 2015-04-13 otvoriť pdf súbor
81 BOZPO, s.r.o. Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby 2015-03-24 otvoriť pdf súbor
80 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 9 k zmluve o zabezpečení stravovania Zmluva o zabezpečení stravovania 2015-03-13 otvoriť pdf súbor
79 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 8 k zmluve o zabezpečení stravovania Zmluva o zabezpečení stravovania 2015-03-05 otvoriť pdf súbor
78 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zmluva o pedagogickej praxi zabezpečenie pedag. praxe 2015-02-13 otvoriť pdf súbor
77 Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku Komunitný akčný deň 400 2015-02-06 otvoriť pdf súbor
76 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 7 Zmluva o zabezpečení stravovania 2015-01-21 otvoriť pdf súbor
75 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme nebytových priestorov na zabezpečenie referenda nájom 270 2015-01-21 otvoriť pdf súbor
74 SPP,a.s. Dodatok č. 3/2015 k zmluve o dodávke plynu dodávka plynu 2014-12-08 otvoriť pdf súbor
73 MArtin Duhaj - SALAMANDER DM Zmluva o dielo výmena okien v telocvični za plastové 2014-12-01 otvoriť pdf súbor
72 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme priestorov 2014-11-11 otvoriť pdf súbor
71 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme priestorov na voľby 2014-10-24 otvoriť pdf súbor
70 Jazyková škola Trenčín Zmluva o výpožičke vpožičanie priestorov 2014-10-09 otvoriť pdf súbor
69 TRIKOSTRAV, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 prenájom priestorov na prevádzkovanie školského bufetu 2014-10-09 2014-08-31 otvoriť pdf súbor
68 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 6 k zmluve o stravovaní úprava cien jedla 2014-09-02 otvoriť pdf súbor
67 Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2014 prenájom plochy na umiestnenie nápojových automatov a automatu na cukrovinky 2014-09-02 otvoriť pdf súbor
66 STAVIS Prievidza spol. s r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/07/Pd/2014 2014-08-01 otvoriť pdf súbor
65 STAVIS Prievidza spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 01/07/Pd/2014 Položenie zámkovej dlažby na odstavnú plochu pre autá 2014-07-30 otvoriť pdf súbor
64 ROKO gips, s.r.o. Zmluva o dielo Oprava troch zastaralých WC komplexov 2014-07-10 otvoriť pdf súbor
63 Orange Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb pevné pripojenie na internet 2014-07-02 otvoriť pdf súbor
62 TRIKOSTRAV, s.r.o. Príloha k Zmluve o nájme č. 2/2014 prenájom priestorov školskej jedálne 2014-07-02 otvoriť pdf súbor
61 TRIKOSTRAV s.r.o. Zmluva o nájme prenájom priestorov školskej jedálne 2014-07-02 otvoriť pdf súbor
60 UÍPŠ Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky zapožičanie did. techniky 2014-06-30 otvoriť pdf súbor
59 Mesto Prievidza Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutie fin. prostriedkov 500 2014-05-14 otvoriť pdf súbor
58 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytobvaní osobitných zliav dohoda o poskytovaní zliav z cien 2014-05-14 otvoriť pdf súbor
57 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet 2014-05-14 otvoriť pdf súbor
56 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o nájme nebyt. priestorov na voľby do EP prenájom 2014-04-16 otvoriť pdf súbor
55 Nadácia Petit Academy Zmluva o poskytnutí finančného daru dar na podporu pojektu SME v škole 2014-03-20 otvoriť pdf súbor
54 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov na voľby prezidenta SR prenájom priestorov 2014-03-10 otvoriť pdf súbor
53 Mgr. Marta Lančaričová Darovacia zmluva darovanie koberca 100 2014-02-12 otvoriť pdf súbor
52 Slovenská sporite¾òa Príloha k zmluve o HB 2014-01-14 otvoriť pdf súbor
51 Slovenská sporite¾òa Zmluva o úète vedenie úètu 2014-01-14 otvoriť pdf súbor
50 Slovenská sporite¾òa Zmluva o úète vedenie úètu 2014-01-14 otvoriť pdf súbor
49 UIPŠ Zmluva o výpožičke A-0054/2013/1 Výpožička hnuteľných vecí 15752.3 2013-11-24 2015-12-30 otvoriť pdf súbor
48 UIPŠ Darovacia zmluva B-0054/2013/1 Dar- notebooky, tablet, projektor, PC tabuľa WiFi router 4063.85 2013-12-30 otvoriť pdf súbor
47 SPP, a.s. Dodatok č.2 Dodávka plynu 2013-12-13 otvoriť pdf súbor
46 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov 2013-10-31 otvoriť pdf súbor
45 Nadácia Petit Academy Zmluva o poskytnutí finančného daru podpora projektu SME V ŠKOLE 2013-10-16 otvoriť pdf súbor
44 Orange Slovakia, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb internet 2013-09-12 otvoriť pdf súbor
43 Jazyková škola Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke užívanie dočasne voľných učební 2013-08-31 otvoriť pdf súbor
42 Orange Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb internet 2013-08-05 otvoriť pdf súbor
41 Orange Slovakia, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb internet 2013-07-12 otvoriť pdf súbor
40 Orange Slovakia, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb internet 2013-07-12 otvoriť pdf súbor
39 TESCO copiers, s.r.o. Zmluva o nájme hnuteľnej veci prenájom kopírovacích strojov 2013-05-14 otvoriť pdf súbor
38 Univerzita Mateja Bela Zmluva o pedagogickej praxi 2013-04-03 otvoriť pdf súbor
37 TRIKOSTRAV, s.r.o. Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov prenájom priestorov 2013-02-28 otvoriť pdf súbor
36 CKM SYTS Zmluva o spolupráci vydávanie preukazu žiaka 2013-02-08 otvoriť pdf súbor
35 EMtest-SK, s.r.o. Zmluva o spolupráci vydávanie preukazu žiaka 2013-02-08 otvoriť pdf súbor
34 SPP, a.s. Zmluva o dodávke zemného plynu Dodávka plynu 2012-12-13 otvoriť pdf súbor
33 SPP,a.s. Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu č. CVO ZP 102012 Dodávka plynu 2012-12-13 otvoriť pdf súbor
32 Nadácia Petit Academy Darovacia zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 259.2 2012-08-07 otvoriť pdf súbor
31 Univerzita Mateja Bela Zmluva o pedagogickej praxi materiálne a personálne zabezpečenie pedag. praxe 2012-09-03 otvoriť pdf súbor
30 Centrála pre zahraničné školstvo Darovacia zmluva dar výpočtovej techniky 2012-09-03 otvoriť pdf súbor
29 Elko Computers s.r.o. Darovacia zmluva Dar výpočtovej techniky 64 2012-09-03 otvoriť pdf súbor
28 Peter Ďureje Darovacia zmluva Dar výpočtovej techniky 150 2012-09-03 otvoriť pdf súbor
27 Jazyková škola Trenčín Dodatok č 1 k zmluve o výpožičke výpožička nebytových priestorov 2012-09-03 otvoriť pdf súbor
26 ROKO gips, s.r.o. Oprava žiackych WC Oprava žiackych WC 2012-07-06 otvoriť pdf súbor
25 Jazyková škola Trenèín zmluva o výpožièke zmluva o výpožièke 2012-04-29 otvoriť pdf súbor
24 TRIKOSTRAV, spol. s r.o. Dodatok è. 5 k Zmluve o zabezpeèení stravovania Dodatok è. 5 k Zmluve o zabezpeèení stravovania 2012-04-18 otvoriť pdf súbor
23 Trikostrav, spol. s r.o. Dodatok è. 4 k Zmluve o zabezpeèení stravovania Dodatok è. 4 k Zmluve o zabezpeèení stravovania 2012-01-05 otvoriť pdf súbor
22 TRIKOSTRAV, spol. s r.o. Dodatok è. 3 k Zmluve o zabezpeèení stravovania Dodatok è. 3 k Zmluve o zabezpeèení stravovania 2012-01-05 otvoriť pdf súbor
21 TRIKOSTRAV, spol. s.r.o. Dodatok è.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok è.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov 2011-12-28 otvoriť pdf súbor
20 TRIKOSTRAV, spol. s r.o. Prenájom nebytových priestorov, úhrada energií Prenájom nebytových priestorov, úhrada energií 2011-12-28 otvoriť pdf súbor
19 Slovenská sporite¾òa,a.s. Sadzobník k Zmluve o HB Sadzobník k Zmluve o HB 2011-12-09 otvoriť pdf súbor
18 Slovenská sporite¾òa,a.s. VOP k Zmluve o HB VOP k Zmluve o HB 2011-12-09 otvoriť pdf súbor
17 Slovenská sporite¾òa,a.s. Obchodné podmienky pre EB Obchodné podmienky pre EB 2011-12-09 otvoriť pdf súbor
16 Slovenska sporite¾òa, a.s. Zmluva o HB Zmluva o HB 2011-12-09 otvoriť pdf súbor
15 Slovenská sporite¾òa, a.s. VOP k Zmluve o B.Ú. VOP k Zmluve o B.Ú. 2011-12-01 otvoriť pdf súbor
14 Slovenská sporite¾òa a.s. Sadzobník k zmluve o BÚ Sadzobník k zmluve o BÚ 2011-12-01 otvoriť pdf súbor
13 Slovenská sporite¾òa a.s. Zmluva o bežnom úète Zmluva o bežnom úète 2011-12-01 otvoriť pdf súbor
12 SPP a.s. Dodatok è. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu Dodatok è. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu 2011-11-09 otvoriť pdf súbor
11 ROKO gips, s.r.o. Ma¾ovanie tried Ma¾ovanie tried 2011-10-06 otvoriť pdf súbor
10 ROKO gips, s.r.o. Oprava WC Oprava WC 2001-10-06 otvoriť pdf súbor
9 SSE Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny dodávka elektriny 2011-07-19 otvoriť pdf súbor
8 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica Virtuálna knižnica 2011-06-01 otvoriť pdf súbor
7 TRIKOSTRAV s.r.o. Dodatok è. 2 k Zmluve o zabezpeèení stravovania pre zamestnancov a žiakov Gymnázia VBN Dodatok è. 2 k Zmluve o zabezpeèení stravovania pre zamestnancov a žiakov Gymnázia VBN 2011-05-30 otvoriť pdf súbor
6 VAŠA Slovensko, s.ro. Zmluva o zabezpeèení poskytovania stravovania formou stravných lístkov Zmluva o zabezpeèení poskytovania stravovania formou stravných lístkov 2011-02-11 otvoriť pdf súbor
5 Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Trenèíne Dodatok è.2 - Poskytovanie služby ochrany objektu Dodatok è.2 - Poskytovanie služby ochrany objektu 2011-04-07 otvoriť pdf súbor
4 Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Trenèíne Dodatok è.1 - Poskytovanie služby ochrany objektu Dodatok è.1 - Poskytovanie služby ochrany objektu 2011-04-07 otvoriť pdf súbor
3 Krajské riadite¾stvo policajného zboru Poskytovanie služby ochrany objektu Poskytovanie služby ochrany objektu 2011-04-07 otvoriť pdf súbor
2 Trikostav s.r.o. Dodatok è. 1 k Zmluve o zabezpeèení stravovania pre zamestnanca a žiaka Gymnázia VBN Dodatok è. 1 k Zmluve o zabezpeèení stravovania pre zamestnanca a žiaka Gymnázia VBN 2011-01-27 otvoriť pdf súbor
1 Trikostav s.r.o. Zmluva o zabezpeèení stravovania pre zamestnanca a žiaka Gymnázia VBN è. 7/08 Zmluva o zabezpeèení stravovania pre zamestnanca a žiaka Gymnázia VBN è. 7/08 2011-01-27 otvoriť pdf súbor

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza