logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY

číslo dodávateľ dátum zverejnenia otvoriť
2021 DFA 1-28 2021-02-25 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 29-52 2021-03-23 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 53-77 2021-04-22 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 78-98 2021-05-17 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 99-125 2021-06-16 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 1 -26 2020-02-10 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 27-95 2020-05-11 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 96-120 2020-06-16 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 121-141 2020-07-13 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 142-160 2020-08-13 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 161-180 2020-09-10 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 181-205 2020-10-09 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 206-227 2020-11-05 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 228-267 2020-12-09 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 268-294 2021-01-10 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 1-22 2019-02-05 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 23-60 2019-03-04 otvoriť pdf súbor
2019 DFS 61-81 2019-04-01 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 82 - 111 2019-05-01 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 112 - 135 2019-05-31 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 136 - 184 2019-07-10 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 185-220 2019-08-27 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 221-250 2019-09-26 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 251-290 2019-10-25 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 291-325 2019-12-02 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 326-361 2020-01-13 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 362-367 2020-01-16 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 1- 45 2018-03-14 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 46 - 86 2018-04-09 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 87-126 2018-05-23 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 127 - 152 2018-06-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 127-160 2018-07-02 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 161-170 2018-07-09 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 171 - 181 2018-07-20 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 182 - 204 2018-08-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 205 - 227 2018-09-18 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 228-254 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 255 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 256 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 257-267 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 268-286 2018-11-09 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 287-319 2018-12-04 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 320-359 2019-01-04 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 360 2019-01-15 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 1 - 93 2017-04-03 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 94 - 144 2017-05-15 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 145 - 258 2017-09-26 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 259-289 2017-10-17 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 290 - 333 2017-11-23 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 334 - 402 2018-01-24 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 1 - 76 2016-06-02 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 77 - 126 2016-06-02 otvoriť pdf súbor
2016 DFA "127 -201" 2016-09-20 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 202 - 341 2016-12-31 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 342 - 346 2017-04-03 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 1 - 37 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 38 - 94 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 95 - 149 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 150 - 233 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 234 - 365 2016-06-02 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 1 - 36 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 37 - 93 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 94 - 143 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 144 - 194 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 195 - 244 2014-11-14 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 245 - 316 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 1 - 60 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 61 - 132 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 133 - 205 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 206 - 316 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 41-66/2012 2012-03-26 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 1-40/2012 2012-02-22 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 67-115/2012 2012-05-22 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 116-143/2012 2012-06-29 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 144-186/2012 2012-08-31 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 187 -212 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 213 - 311 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
311 ELKO Computers, s.r.o., Prievidza 2011-12-29 otvoriť pdf súbor
306 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-12-29 otvoriť pdf súbor
296 TESCO copiers, s.r.o. Prievidza 2011-12-15 otvoriť pdf súbor
288 SPP a. s. Bratislava 2011-12-12 otvoriť pdf súbor
281 SSE a.s., Žilina 2011-12-02 otvoriť pdf súbor
277 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-12-01 otvoriť pdf súbor
268 SODEXO PASS SR,s.r.o. Bratislava 2011-11-29 otvoriť pdf súbor
266 ELKO Computers, s.r.o., Prievidza 2011-11-28 otvoriť pdf súbor
264 SPP a. s. Bratislava 2011-11-28 otvoriť pdf súbor
259 SPP a. s. Bratislava 2011-11-11 otvoriť pdf súbor
256 R.Bakusová - BAROMA, Prievidza 2011-11-10 otvoriť pdf súbor
239 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-11-03 otvoriť pdf súbor
234 ROKOgips, s.r.o., Prievidza 2011-10-18 otvoriť pdf súbor
233 ROKOgips, s.r.o., Prievidza 2011-10-18 otvoriť pdf súbor
229 SPP a. s. Bratislava 2011-10-11 otvoriť pdf súbor
218 Mesto Prievidza 2011-10-04 otvoriť pdf súbor
217 SSE a.s., Žilina 2011-10-04 otvoriť pdf súbor
213 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-10-03 otvoriť pdf súbor
199 SPP a. s. Bratislava 2011-09-13 otvoriť pdf súbor
186 SSE a.s., Žilina 2011-09-05 otvoriť pdf súbor
172 SPP a. s. Bratislava 2011-08-09 otvoriť pdf súbor
165 SSE a.s., Žilina 2011-08-02 otvoriť pdf súbor
154 SPP a. s. Bratislava 2011-07-13 otvoriť pdf súbor
150 Mesto Prievidza 2011-07-04 otvoriť pdf súbor
139 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-06-30 otvoriť pdf súbor
130 SPP a. s. Bratislava 2011-06-10 otvoriť pdf súbor
121 SSE a.s., Žilina 2011-06-02 otvoriť pdf súbor
117 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-06-01 otvoriť pdf súbor
108 SPP a. s. Bratislava 2011-05-11 otvoriť pdf súbor
98 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-05-02 otvoriť pdf súbor
95 SSE a.s., Žilina 2011-05-02 otvoriť pdf súbor
94 HERMÉS IP, s.r.o. Prievidza 2011-04-29 otvoriť pdf súbor
93 Gabriela Svitková - CERTUS, Prievidza 2011-04-28 otvoriť pdf súbor
92 UNIMAT s.r.o. Prievidza 2011-04-27 otvoriť pdf súbor
91 TESCO copiers, s.r.o. Prievidza 2011-04-21 otvoriť pdf súbor
90 Trenèiansky samosprávny kraj, Trenèín 2011-04-20 otvoriť pdf súbor
89 JUTEX Slovakia, s.r.o. Bratislava 2011-04-19 otvoriť pdf súbor
88 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 2011-04-18 otvoriť pdf súbor
87 JUNIOR ACHIEVMENT SLOVENSKO, n.o. Bratislava 2011-04-14 otvoriť pdf súbor
86 Kultúrne a spoloèenské stredisko, Prievidza 2011-04-14 otvoriť pdf súbor
85 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava 2011-04-13 otvoriť pdf súbor
84 SPP a. s. Bratislava 2011-04-12 otvoriť pdf súbor
83 SWAN a. s. Bratislava 2011-04-12 otvoriť pdf súbor
82 Grand - MS, s.r.o., Prievidza 2011-04-11 otvoriť pdf súbor
81 Ján Doniè - BOZPO, Prievidza 2011-04-07 otvoriť pdf súbor
80 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènos, a.s. B.Bystrica 2011-04-07 otvoriť pdf súbor
79 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-04-07 otvoriť pdf súbor
78 Mesto Prievidza 2011-04-06 otvoriť pdf súbor
77 Gabriela Svitková - CERTUS, Prievidza 2011-04-04 otvoriť pdf súbor
76 PETIT PRESS, a.s., Bratislava 2011-04-04 otvoriť pdf súbor
75 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 2011-04-01 otvoriť pdf súbor
74 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 2011-04-01 otvoriť pdf súbor
73 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 2011-04-01 otvoriť pdf súbor
70 SSE a.s., Žilina 2011-04-01 otvoriť pdf súbor
69 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-04-01 otvoriť pdf súbor
68 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-04-01 otvoriť pdf súbor
67 HERMÉS IP, s.r.o. Prievidza 2011-03-31 otvoriť pdf súbor
66 Mesto Prievidza 2011-03-31 otvoriť pdf súbor
65 HAS centrum, Prievidza 2011-03-30 otvoriť pdf súbor
64 Trenèiansky samosprávny kraj, Trenèín 2011-03-21 otvoriť pdf súbor
63 TESCO copiers, s.r.o. Prievidza 2011-03-21 otvoriť pdf súbor
62 CASTILL, s.r.o. Prievidza 2011-03-18 otvoriť pdf súbor
61 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-03-14 otvoriť pdf súbor
60 SWAN a. s. Bratislava 2011-03-10 otvoriť pdf súbor
59 SPP a. s. Bratislava 2011-03-09 otvoriť pdf súbor
58 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava 2011-03-07 otvoriť pdf súbor
57 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènos, a.s. B.Bystrica 2011-03-07 otvoriť pdf súbor
56 ELKO Computers, s.r.o., Prievidza 2011-03-07 otvoriť pdf súbor
55 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 2011-03-07 otvoriť pdf súbor
54 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 2011-03-07 otvoriť pdf súbor
53 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 2011-03-07 otvoriť pdf súbor
52 HERMÉS IP, s.r.o. Prievidza 2011-03-02 otvoriť pdf súbor
51 HAS centrum, Prievidza 2011-03-02 otvoriť pdf súbor
48 SSE a.s., Žilina 2011-03-02 otvoriť pdf súbor
47 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-03-01 otvoriť pdf súbor
46 TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza 2011-03-01 otvoriť pdf súbor
45 Trenèiansky samosprávny kraj, Trenèín 2011-02-28 otvoriť pdf súbor
44 TESCO copiers, s.r.o. Prievidza 2011-02-23 otvoriť pdf súbor
43 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 2011-02-23 otvoriť pdf súbor
42 SKLONA 2011-02-22 otvoriť pdf súbor
41 ŠEVT a.s. Bratislava 2011-02-28 otvoriť pdf súbor
40 Marek Andrejovský - Grand 2011-02-14 otvoriť pdf súbor
39 SPP a. s. Bratislava 2011-02-11 otvoriť pdf súbor
38 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. 2011-02-09 otvoriť pdf súbor
37 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. 2011-02-09 otvoriť pdf súbor
36 SWAN a.s. Bratislava 2011-02-09 otvoriť pdf súbor
35 Slovenská vedecká spoloènos pre TV a šport Bratislava 2011-02-09 otvoriť pdf súbor
34 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 2011-02-11 otvoriť pdf súbor
33 Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Trenèíne 2011-02-04 otvoriť pdf súbor
32 Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Trenèíne 2011-02-04 otvoriť pdf súbor
31 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 2011-02-04 otvoriť pdf súbor
30 JurisDat Bratislava 2011-02-02 otvoriť pdf súbor
29 CERTUS PLUS Prievidza 2011-02-02 otvoriť pdf súbor
28 HAS centrum Prievidza 2011-02-02 otvoriť pdf súbor
27 Trikostrav s.r.o. Prievidza 2011-02-01 otvoriť pdf súbor
26 Trikostrav s.r.o. Prievidza 2011-02-01 otvoriť pdf súbor
25 Orange Slovensko a.s. Bratislava 2011-01-28 otvoriť pdf súbor
24 Orange Slovensko a.s. Bratislava 2011-01-28 otvoriť pdf súbor
23 Minolta Slovakia spol. s. r .o. Bratislava 2011-01-28 otvoriť pdf súbor
22 Trikostrav s.r.o. Prievidza 2011-01-25 otvoriť pdf súbor
21 PETIT press a.s. Nitra 2011-01-25 otvoriť pdf súbor
20 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 2011-01-24 otvoriť pdf súbor
19 TESCO copiers, s.r.o. Prievidza 2011-01-24 otvoriť pdf súbor
18 SPP a.s. Bratislava 2011-01-19 otvoriť pdf súbor
17 PERFEKT a.s. Bratislava 2011-01-19 otvoriť pdf súbor
16 ŠEVT a.s. Bratislava 2011-01-19 otvoriť pdf súbor
15 Trenèiansky samosprávny kraj, Trenèín 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
14 Mediaprint-Kapa Pressogro Bratislava 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
13 DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. Bratislava 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
12 SPP a.s. Bratislava 2011-01-24 otvoriť pdf súbor
11 Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Trenèíne 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
10 Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Trenèíne 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
9 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
8 Orange Slovensko a.s. Bratislava 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
7 Orange Slovensko a.s. Bratislava 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
6 AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 2011-02-03 otvoriť pdf súbor
5 SWAN a.s. Bratislava 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
4 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
3 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
2 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 2011-01-14 otvoriť pdf súbor
1 SPP a.s. Bratislava 2011-01-14 otvoriť pdf súbor

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza