PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK anglického jazyka Gymnázia V. B. N.

anglického jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA
4. ročník – úroveň B2

Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov 4. ročníka na maturitu z anglického jazyka na úrovni B2.

Obsahom seminára je príprava na externú časť (test) a písomnú formu internej časti (sloh) maturitnej skúšky z anglického jazyka podľa cieľových požiadaviek.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň./p>

KONVERZÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU
4. ročník – úroveň B2

Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov 4. ročníka na maturitu z anglického jazyka na úrovni B2.

Obsahom konverzácie je príprava na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka podľa cieľových požiadaviek.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň.

OBCHODNÁ ANGLIČTINA
4. ročník

Seminár je vhodný pre žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem študovať na VŠ ekonomického smeru.

Obsahom seminára sú základné pojmy biznis jazyka – výroba, tovar, druhy podnikania, podnik, podnikateľ.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň.

ANGLOFÓNNA LITERATÚRA - seminár
4. ročník – úroveň C1

Seminár je určený žiakom 4. ročníka. Obsahom seminára je čítanie a diskusia o kratších dielach anglofónnych autorov – poviedky a eseje (max. 50 strán) plus zopár dobrých filmových adaptácií (napr. Shakespeare)

Predmet je klasifikovaný; časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza