PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK biológie Gymnázia V. B. N.

biológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

SÚŤAŽE

V školskom roku 2022/2023 ponúkame:

Biologická olympiáda - kategória A (3. a 4. ročník), koordinátorka: Mgr. Jana Mikušková

Biologická olympiáda - kategória B (1. a 2. ročník), koordinátorka: RNDr. Denisa Tužinská

Biologická olympiáda - kategória C (tercia, kvarta), koordinátorka: Mgr. Viera Pekárová

Biologická olympiáda - kategória D (prima, sekunda), koordinátorka: Mgr. Viera Pekárová

SOČ - odbor 04 Biológia, koordinátor: RNDr. Michal Struhár

SOČ - odbor 05 Životné prostredie, geológia, koordinátorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

SOČ - odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia, koordinátorka: Mgr. Marta Lančaričová

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza