PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK informatiky Gymnázia V. B. N.

informatiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

iBobor 2019

V tomto školskom roku sa konal už 13. ročník medzinárodne informatickej súťaže pod názvom iBobor. Súťaž prebehla súčasne v 57 krajinách, do tohto ročníka sa ich len na Slovensku zapojilo 89768 zo 1116 škôl . U nás súťažilo spolu 210 žiakov, z toho 50 v kategórii Benjamín – úspešných riešiteľov bolo 14. V kategórii Kadet bolo z 59 riešiteľov – úspešných 36, v kategórii Junior z počtu 57– bolo úspešných riešiteľov bolo 28 a zo 44 súťažiacich v kategórii Senior si úspech pripísalo7 riešiteľov. Úspešných riešiteľov sme odmenili diplomami a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť.
PaedDr. Karin Malátová

Fotografie

ElkoExpo 2019

Dňa 17. 10. 2019 mohli študenti 1.B triedy zažiť netradičnú hodinu informatiky. Namiesto klasického sedenia pri počítači v odborných učebniach navštívili spolu so svojimi vyučujúcimi PaedDr. Karin Malátovou a Mgr. Jánom Opáleným výstavu ElkoExpo 2019. Už pred budovou Domu kultúry v Prievidzi študentov zaujal stánok firmy Orange, kde si mohli na kolese šťastia vytočiť aj nejaké ceny a veru nikto neobišiel naprázdno. Na poschodí nás potom čakali jednotlivé expozície, ku ktorým na požiadanie poskytli aj odborný výklad. Študenti si mohli pozrieť nové modely notebookov, 3D tlačiarne aj s ukážkami softvéru a konkrétnych výrobkov, špičkové tlačiarne, ktoré zvládli aj fotografie vo výbornej kvalite, rôzne prezentačné tabule a mnoho ďalšieho. Aj keď výstava nebola veľmi obsiahla, žiaci získali prehľad o vývoji výpočtovej techniky a podujatie hodnotili ako vydarené.
PaedDr. Karin Malátová

Fotografie

FUTURIKON

Dňa 26. 9. 2019 sa študenti II.F spolu so svojou profesorkou informatiky PaedDr. Karin Malátovou zúčastnili exkurzie FUTURIKON v Žiline. V hlavnej budove Žilinskej univerzity si mohli prezrieť výdobytky najnovšej výpočtovej techniky, vyskúšať si trenažér automobilových pretekárov, urobiť si fotku s rôznymi rekvizitami, pozrieť ukážky 3D tlače, softvéru spolupracujúceho s ľudským organizmom, skúsiť oklamať termovíznu kameru, naprogramovať rôzne reálne modely a ovládať ich svojím mobilným telefónom. Súbežne prebiehali prednášky na zaujímavé témy, v ktorých sa dozvedeli, že „Aj harvér môže byť zábavný“, „Ako online svet zmenil šport“, ako sa snímajú biologické signály, niečo o digitálnom marketingu. V Divadle zážitkov si mohli vyskúšať virtuálnu realitu, zneškodniť bombu svojimi vedomosťami, zahrať si počítačové hry a mnoho iného. Každý si mohol vybrať podľa svojho záujmu a ponuka bola širšia ako množstvo času, ktorý sme tam mohli reálne stráviť. Súbežne prebiehala vedomostná súťaž o zaujímavé ceny, do ktorej sa mohli návštevníci zapojiť pomocou mobilných telefónov. Síce žiaden z našich študentov nevyhral, ale všetci dostali občerstvenie aj nápoje, mohli si zobrať propagačné materiály u jednotlivých vystavovateľov aj reklamné predmety a spolu so širokou ponukou aktivít toto podujatie študenti zhodnotili ako profesionálne pripravené a veľmi vydarené.

Fotografie

IQ olympiáda

V týždni od 9. do 13. 4. 2018 sa žiaci prímy až kvarty zapojili do súťaže IQ olympiáda organizovanej neziskovou organizáciou MENSA združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. V tomto roku súťažilo spolu 14.612 detí z celého Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375 mestách a obciach na Slovensku. Každoročne sú odmenené školy s najvyššou percentuálnou účasťou žiakov v súťaži, medzi ktoré sme sa dostali aj my a v regióne stred (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj) sme skončili na 3. mieste (v rámci kraja na 1. mieste)

1.ZA kraj, Gymnázium, J. Lettricha 2, 036 01 Martin 95,14%
2.ZA kraj, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, 029 56 Zákamenné 91,17%
3.TN kraj, Gymnázium V.B.Nedožerského, 971 01 Prievidza 87,32%
4.ZA kraj, ZŠ Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča 81,05%
5.ZA kraj, ZŠ Hladovka 238, 027 13 Hladovka 74,71%

a získali sme spoločenskú hru na obohatenie vyučovania. Finalisti z našej školy sú Viera Glevitzká a Adam Plšek z tercie. Dostali sa medzi 80 najlepších riešiteľov z 919 súťažiacich z našich troch krajov a postupujú do regionálneho kola, ktoré bude 9. 5. 2018 v Žiline. Srdečne blahoželáme!

Fotografie

ZENIT

výsledky za pár posledných rokov

Olympiáda v informatike

výsledky za pár posledných rokov

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2013

V dňoch 11. – 15.11. 2013 sa aj naša škola zapojila už do 6. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. Organizátorom súťaže bola PaedDr. Karin Malátová, pri dozoroch spolupracovali aj Mgr. Jana Galanská a RNDr. Katarína Madová. Naši žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených 126 súťažiacich bolo úspešných 14. Pre technické problémy organizátorov súťaže neodsúťažila väčšina žiakov z kategórie Seniori, preto aj z tejto kategórie nemáme úspešných riešiteľov. Maximálny počet bodov v jednotlivých kategóriách dosiahli títo žiaci:
Benjamíni
Marek Michalovič, príma
Kadeti
Štefánia Glevitzká, tercia
Rebeka Kubovičová, tercia
Kristína Pavlíčková, kvarta
Laura Weiterschutzová, kvarta
AnnaMária Kurbelová, tercia
Simona Rendeková, kvarta
Diana Taschová, kvarta
Ráchel Smejkalová, tercia
Marek Petriska, tercia
Cyntia Novotková, tercia
Adam Terlanda, kvarta
Juniori
Klaudia Šovčíková, 2.A
Jakub Gebrlín, 2.A
Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ostatným držíme palce na budúci rok.. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk .
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza