PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK informatiky Gymnázia V. B. N.

informatiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

IQ olympiáda

V týždni od 9. do 13. 4. 2018 sa žiaci prímy až kvarty zapojili do súťaže IQ olympiáda organizovanej neziskovou organizáciou MENSA združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. V tomto roku súťažilo spolu 14.612 detí z celého Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375 mestách a obciach na Slovensku. Každoročne sú odmenené školy s najvyššou percentuálnou účasťou žiakov v súťaži, medzi ktoré sme sa dostali aj my a v regióne stred (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj) sme skončili na 3. mieste (v rámci kraja na 1. mieste)

1.ZA kraj, Gymnázium, J. Lettricha 2, 036 01 Martin 95,14%
2.ZA kraj, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, 029 56 Zákamenné 91,17%
3.TN kraj, Gymnázium V.B.Nedožerského, 971 01 Prievidza 87,32%
4.ZA kraj, ZŠ Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča 81,05%
5.ZA kraj, ZŠ Hladovka 238, 027 13 Hladovka 74,71%

a získali sme spoločenskú hru na obohatenie vyučovania. Finalisti z našej školy sú Viera Glevitzká a Adam Plšek z tercie. Dostali sa medzi 80 najlepších riešiteľov z 919 súťažiacich z našich troch krajov a postupujú do regionálneho kola, ktoré bude 9. 5. 2018 v Žiline. Srdečne blahoželáme!

Fotografie

ZENIT

výsledky za pár posledných rokov

Olympiáda v informatike

výsledky za pár posledných rokov

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2013

V dňoch 11. – 15.11. 2013 sa aj naša škola zapojila už do 6. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. Organizátorom súťaže bola PaedDr. Karin Malátová, pri dozoroch spolupracovali aj Mgr. Jana Galanská a RNDr. Katarína Madová. Naši žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených 126 súťažiacich bolo úspešných 14. Pre technické problémy organizátorov súťaže neodsúťažila väčšina žiakov z kategórie Seniori, preto aj z tejto kategórie nemáme úspešných riešiteľov. Maximálny počet bodov v jednotlivých kategóriách dosiahli títo žiaci:
Benjamíni
Marek Michalovič, príma
Kadeti
Štefánia Glevitzká, tercia
Rebeka Kubovičová, tercia
Kristína Pavlíčková, kvarta
Laura Weiterschutzová, kvarta
AnnaMária Kurbelová, tercia
Simona Rendeková, kvarta
Diana Taschová, kvarta
Ráchel Smejkalová, tercia
Marek Petriska, tercia
Cyntia Novotková, tercia
Adam Terlanda, kvarta
Juniori
Klaudia Šovčíková, 2.A
Jakub Gebrlín, 2.A
Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ostatným držíme palce na budúci rok.. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk .
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza