PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK románskych jazykov Gymnázia V. B. N.

románskych jazykov

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

2. 3. 2018

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

V piatok 16. februára 2018 sme aj my, priatelia francúzskeho jazyka, zorganizovali školské kolo olympiády v tomto vznešenom a krásnom jazyku. Úlohy neboli jednoduché, žiaci museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj schopnosť zareagovať na podnety v každodennom živote. Napokon sme našli tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole:
Michaela Fleischerová zo sekundy v kategórii 1A;
Karolína Kozielová z kvaty A v kategórii 1B;
Kristína Slobodníková z kvinty v kategórii 2A;
Slavomíra Čulíková zo septimy v kategórii 2B.

Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 19. marca 2018 v Trenčíne!

27. 2. 2018

Dobré správy z krajského kola Olympiády v španielskom jazyku.

Dňa 12. 2. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v Novom Meste nad Váhom za účasti našich študentov v troch kategóriách. Boli veľmi úspešní a obsadili víťazné miesta:
Kategória A
1. miesto - Patrícia Midliková 2.F
2. miesto - Sofia Mária Štetiarová 2.C
Kategória B
1. miesto - Lucia Hoosová 3.C
2. miesto Katarína Kotríková 3.C
Kategória C
2. miesto - Monika Bernátová 4.F
3. miesto Barbora Ševčíková 4.C

Patrícia Midliková a Lucia Hoosová postúpili do celoštátneho kola a budú reprezentovať Trenčiansky kraj v marci v Bratislave. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov!

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Celoštátne kolo olympiády zo španielskeho jazyka sa uskutočnilo v Bratislave 21. a 22. marca 2017. V utorok podvečer sa naše žiačky spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnili aktivít pod vedením Luisa Ángela Macías Amiga zo Cervantesovho inštitútu vo Viedni a Isabel Iglesias Blanco z Bratislavy. Na druhý deň si už merali sily spolu s najlepšími španielčinármi ostatných samosprávnych krajov. V silnej konkurencii sa im podarilo získať nasledovné umiestnenie:
kategória A – 4. miesto – Lucia Hoosová (2.C),
kategória B – 5. miesto – Monika Bernátová (3.F),
kategória C – 2. miesto – Alexandra Duškevičová (4.B).
Dievčatám gratulujeme a želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia.
PhDr. Ľudmila Kupková
vedúca PK románskych jazykov

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

Dňa 13. februára 2017 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiaci v troch kategóriách a vo všetkých z nich sa nám podarilo získať 1. miesto a zabezpečiť si tak postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 21.- 22. marca v Bratislave.
Výsledky:
Kategória A – 1. miesto – Lucia Hoosová (2.C), 4. miesto – Alexandra Gunišová (2. C);
Kategória B – 1. miesto – Monika Bernátová (2. F);
Kategória C – 1. miesto – Alexandra Duškevičová (4. B), 4. miesto – Andrej Skok (4. F).
Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia v celoštátnom kole!
PhDr. Ľ. Kupková

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 6. februára 2017 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v štyroch kategóriách:
Viktória Šrokvanová zo sekundy obsadila 2.miesto v kategórii 1A,
Dominika Hajdáková z kvarty obsadila 2.miesto v kategórii 1B,
Slávka Čulíková zo sexty obsadila 2.miesto v kategórii 2A
Martin Kadaši zo septimy obsadil 4.miesto v kategórii 2B.
Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výsledkov.

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

A opäť je to tu! Priatelia francúzskeho jazyka si zmerali svoje jazykové schopnosti v jeden predvianočný deň. Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sme usporiadali ešte pred prázdninami dňa 19. 12. 2016. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1B:
1. miesto: Dominika Hajdáková (IV)
2. miesto: Karolína Kozielová (IIIa)
3. miesto: Kristína Slobodníková (IV)
Kategória 2A:
1. miesto: Slavomíra Čulíková (VI)
2. miesto: Annamária Kurbelová (VI)
3. miesto: Rebeka Kubovičová (VI)
Kategória 2B:
1. miesto: Martin Kadaši (VII)
2. miesto: Karin Balagová (4.E)
3. miesto: Peter Trubač (4.E)
Gratulujeme a súťažiacim želáme veľa šťastia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 6. februára 2017 v Trenčíne.

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA – 1.ročník

Vo štvrtok 9. júna 2016 si už tradične porovnali svoje jazykové zručnosti v gramatike, písaní a hovorení v španielskom jazyku žiaci prvého ročníka. Školského kola sa zúčastnilo 9 žiakov z troch prváckych tried, v ktorých sa španielčina učí ako druhý cudzí jazyk. Víťazky (všetky tri z jazykovej triedy) sa budú pod vedením Mgr. Helbichovej budúci školský rok pripravovať na reprezentáciu našej školy aj vo vyšších kolách tejto súťaže v kategórii A.
1. miesto – Lucia Hoosová (1.C),
2. miesto – Lívia Hrnčiarová (1.C),
3. miesto – Katarína Kotríková (1.C).
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazkám gratulujeme!
PK románskych jazykov

Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 26.-27. apríla 2016 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 26. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku. Večer 26. apríla sme využili možnosť návštevy kina, kde sme si ešte trošku precvičili jazykové bunky pri francúzsko-švajčiarskom filme Cena slávy - la Rancon de la gloire. Nasledujúci deň si tí najlepší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje znalosti z francúzskeho jazyka.
Aj žiaci našej školy úspešne súťažili. Martin Kadaši zo sexty získal 4. miesto v kategórii 2A a tiež získal cenu poroty, pretože sa už po šiesty krát zúčastnil celoslovenského kola súťaže.
Kristínka Lalíková zo 4.E vyhrala 1. miesto v kategórii 2B. Ceny a diplomy žiakom odovzdali riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave - Michel Pouchepadass, jazyková attaché - Emmanuelle Daill a prezidentka Asociácie učiteľov francúzskeho jazyka SAUF – Jana Bírová.
Víťazom srdečne gratulujeme, BRAVO!

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 21.marca 2016 sa konalo v Trenčíne krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiakom našej školy sa podarilo získať nasledovné umiestnenie:
2. miesto v kategórii 1A - Alžbeta Gulašová z triedy sekunda A
2. miesto v kategórii 1B - Radoslav Huba z triedy kvarta
1. miesto v kategórii 2A - Martin Kadaši z triedy sexta
1. miesto v kategórii 2B - Kristína Lalíková z triedy 4.E
Víťazi kategórie 2A a 2B postupujú do celoštátneho kola.
Bravo, nos félicitations.

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU 2015/2016


Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
Tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zúčastnili Olympiády v španielskom jazyku. Krajské kolo sa konalo 8. februára 2016 v Novom Meste nad Váhom a umiestnili sme sa v ňom nasledovne:
Kategória A:
Sophia Mária Štrohnerová (2. B) - 2. miesto,
Monika Bernátová (2. F) - 3. miesto,
Kategória B:
Alexandra Duškevičová (3. B) - 2. miesto,
Kategória C:
Lucia Hromadová (4. F) - 1. miesto a postup do celoštátneho kola.
Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku
Kategória C:
Lucia Hromadová (4. F) - 1. miesto!!!
Celoštátne kolo sa uskutočnilo 8.- 9. marca 2016 v Bratislave. Našu školu v ňom už tretíkrát reprezentovala Lucia Hromadová spolu so svojou vyučujúcou Mgr. Tatianou Helbichovou. V predvečer súťaže jej organizátori pripravili pre všetkých účastníkov španielsku fiestu, na ktorej im predviedol svoje kulinárske umenie majiteľ španielskej reštaurácie v Bratislave. Nielenže sa dobre najedli, ale aj naživo videli, ako v obrovskej panvici pripravil typické španielske jedlo „paella” pre 50 osôb. Po tejto ukážke a ochutnávke španielskej gastronómie sa účastníci pod dohľadom profesorov z Galície naučili tancovať tradičný galícijský tanec muneira. Počas slávnosti sa španielski profesori spolu s pracovníkmi Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva v Prahe neformálne rozprávali so súťažiacimi a úprimne ich prekvapila ich jazyková úroveň a následne vyzdvihli prácu slovenských pedagógov, ktorí sa podieľajú na ich príprave.
Dňa 10. marca sa uskutočnila samotná súťaž. Našej žiačke Lucii Hromadovej sa v nej podarilo zvíťaziť suverénnym spôsobom, ziskom 78,5 z celkového počtu 80 bodov, čo bolo najviac zo všetkých účastníkov všetkých kategórií. Cenu jej odovzdávala veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva z Prahy, ktorá vysoko ocenila jej vedomosti a schopnosť komunikovať.
¡ENHORABUENA! GRATULUJEME!

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 11.februára 2016 sa naši súťaživí žiaci, priatelia francúzskeho jazyka stretli a zmerali si svoje vedomosti vo francúzskom jazyku.
Kategória 1B:
1.miesto – Radovan Huba, kvarta
2.miesto – Bajgárová Viktória, tercia
3.miesto – Príbelszká Sofia, kvarta
Kategória 2A:
1.miesto – Kadaši Martin, sexta
2.miesto – Záhumenská Patrícia, 2.F
3. miesto – Kurbelová Annamária, kvinta
Kategória 2B:
1.miesto – Lalíková Kristína, 4.F
2.miesto – Bednárová Terézia, 4.F
3.miesto – Kríková Michaela, 4.F
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola a my im budeme držať palce, aby úspešne reprezentovali našu školu.

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

Počas uplynulého týždňa 7. - 11. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku v jednotlivých kategóriách. Žiaci, ktorí sa v nich umiestnili na 1. a 2. mieste nás budú 8. februára 2016 reprezentovať na krajskom kole olympiády v Novom Meste nad Váhom a my im držíme palce. Sú to títo žiaci:
kategória A: Sophia Mária Štrohnerová (2.B), Barbora Ševčíková (2.C),
kategória B: Alexandra Duškevičová (3.B), Natália Čillíková (3.B),
kategória C: Lucia Hromadová (4.F).

Dňa 17.9.2015 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi konala beseda s pánom profesorom Petrom Kopeckým a jeho kolegom Gabrielom Grosu, o druhom diele ich knihy Frankofónna Afrika

FICHE D'INSCRIPTION POUR L'ATELIER PÉDAGOGIQUE

dokument

25. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

V dňoch 13.-14. apríla 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku. Večer 13. apríla bola pre súťažiacich prichystaná večerná prehliadka Bratislavy s francúzskym výkladom. Nasledujúci deň si tí najlepší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje znalosti z francúzskeho jazyka.
Žiaci z našej školy zabojovali a priniesli si nasledovné ocenenia:
Martin Kadaši (kvinta) – 5.miesto, kategória 2A
Laura Kršková (4.F) – 7.miesto, kategória 2B
Radmila Štangová (4.E) – 1.miesto, kategória 2C - frankofónni
Ceny a diplomy žiakom odovzdali riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave - Michel Pouchepadass, jazyková attaché - Emmanuelle Daill, prezidentka Asociácie učiteľov francúzskeho jazyka SAUF – Jana Bírová.
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa energie a entuziazmu v ďalšom štúdiu francúzskeho jazyka.
Ľudmila Zaujecová

NAŠI ŠPANIELČINÁRI NAJLEPŠÍ NA SLOVENSKU

V dňoch 10.-11. marca 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Pri tejto príležitosti sa v predvečer olympiády uskutočnilo stretnutie učiteľov španielskeho jazyka a členov Celoštátnej komisie OŠJ, po ktorom nasledoval kultúrny program pre všetkých účastníkov. Vystúpili na ňom slovenskí a kubánski hudobníci a tanečná skupina Miguela Méndeza (Dominikánska republika). Na druhý deň už naši žiaci súťažili spolu s víťazmi ostatných krajov v štyroch jazykových zručnostiach, a to v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a v slovnej zásobe, v písaní slohovej úlohy a vo vedení dialógu na danú tému so Španielmi a Latinoameričanmi. Vo veľmi silnej konkurencii excelovali, a preto na slávnostnom vyhodnotení výsledkov v Zrkadlovej sieni Primaciáleho paláca v Bratislave prebrali medaily, diplomy a ceny priamo z rúk jeho Excelencie Félixa Valdésa, veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku.
Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 2. miesto - ALEXANDRA DUŠKEVIČOVÁ (2.B) víťazstvo nám uniklo o 0,5 bodu
Kategória B - 1. miesto - LUCIA HROMADOVÁ (3.F)
Kategória C - 1. miesto - RÓBERT ČIČMANEC (4.B)
Všetkým trom srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu španielčiny!

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 12. februára 2015 sa konalo na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu nezaváhali a získali cenné ocenenia.
kategória 1A:
1. miesto – Noel Lehocký (sekunda)
2.miesto: Anna-Maria Kurbelová, kvarta
kategória 1B:
2.miesto: Anna-Maria Kurbelová, kvarta
kategória 2A:
1. miesto: Martin Kadaši, kvinta
katagória 2B:
1. miesto: Laura Kršková, 4.F
katagória 2C:
1.miesto: Radmila Štangová
Bravo, nos félicitations et bonne continuation!

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 24. februára 2015 sa konalo na našej škole školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci, ktorí sa svojimi vedomosťami prebojovali na prvé pozície budú čoskoro reprezentovať našu školu na krajskom kole v Trenčíne.
kategória 1B:
1.miesto: Anna-Maria Kurbelová, kvarta
2.miesto: Diana Považanová, kvarta
3. miesto: Némethová Eva, kvarta
kategória 2A:
1. miesto: Martin Kadaši, kvinta
2. miesto: Dorota Sklenárová, kvinta
3. miesto: Kristína Vrábová, 2.F
katagória 2B:
1. miesto: Laura Kršková, 4.F
2. miesto: Kristína Lalíková, 3.E
3. miesto: Terézia Bednárová, 3.E
Bravo, nos félicitations et bonne continuation!

NAŠI ŠPANIELČINÁRI NAJÚSPEŠNEJŠÍ V KRAJI!

Dňa 9. februára 2015 sa v Novom Meste nad Váhom konalo Krajské kolo olympiády zo španielskeho jazyka. Našu školu reprezentovali piati žiaci v troch kategóriách a ako je už dobrým zvykom, opäť získali všetky zlaté a k tomu jedno strieborné a jedno bronzové miesto vo svojich kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 1. miesto - Alexandra Duškevičová (2.B), 3. miesto - Zdenka Kotríková (3.B)
Kategória B - 1. miesto - Lucia Hromadová (3.F)
Kategória C - 1. miesto - Róbert Čičmanec (4.B), 2. miesto - Lenka Vrecková (4.E)
Všetkým srdečne gratulujeme! Traja víťazi, ktorých na súťaž pripravujú Mgr. Helbichová a PhDr. Kupková, zároveň postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy, kde budú našu školu reprezentovať v dňoch 10.-11.3.2015. Držme im spoločne palce!

Beseda s venezuelskými volejbalistami

V pondelok 6.10.2014 mali žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia výnimočnú príležitosť dozvedieť sa opäť viac o Venezuele, jednej z turisticky najzaujímavejších juhoamerických krajín. Ako a kde? Na besede organizovanej na pôde školy, a to priamo od troch Venezuelčanov, ktorí sú túto sezónu súčasťou kádra prievidzských volejbalistov. Dvoch nováčikov blokára Emersona Rodrígueza a nahrávača Carlosa Julia Paeza po príchode do Prievidze najviac šokoval teplotný rozdiel. Kervin Piñerua, ktorý u nás začína už druhú sezónu, je už na našu klímu zvyknutý, ba dokonca, obľúbil si aj bryndzové halušky. Volejbalu sa venujú od svojich 12tich a 15tich rokov a žiakom španielčiny porozprávali o súčasnej politickej a nepriaznivej ekonomickej situácii vo Venezuele, o typických venezuelských jedlách, o slávení vianočných a iných sviatkov, o školskom systéme a známkovaní žiakov vo Venezuele, o svojich jazykových znalostiach, ale aj o tom, ako komunikujú s inými hráčmi počas tréningov a zápasov. Odpovedali na otázky o zložení obyvateľstva aj o zachovávaní tradícií a živote domorodých kmeňov. Žiakov zaujímal aj rozdiel medzi spisovnou španielčinou "el castellano" a jej venezuelským dialektom. Na záver všetkých študentov pozvali na najbližší zápas, ktorý odohral 11.10.2014 proti Nitre.
Želáme im veľa úspechov.
PhDr. Ľudmila Kupková, predsedníčka PK románskych jazykov

Spievam po francúzsky 201

Spievam po francúzsky 2014“ súťaž vo francúzskej piesni má dlhoročnú tradíciu na Slovensku. Organizátorom uvedenej súťaže je Francúzsky inštitút v Bratislave, Francúzska aliancia v Banskej Bystrici a Francúzska aliancia v Košiciach. Táto súťaž ponúka amatérskym spevákom zamilovať si francúzsky jazyk a zároveň spoznať veľkých francúzskych chansoniérov i tých súčasných interprétov ako napr. Zaz, Stromae. Každý rok sa organizujú tri výberové predkolá, z ktorých finalisti postupujú na veľké finále do Banskej Bystrice. Z našej školy Gymnázia V. B. Nedožerského sa na semifinálovom kole v Bratislave predstavili dievčatá zo speváckeho zboru „ Vavrinec“ a sólistka Miroslava Rosáková z 3.F triedy s gitarovým sprievodom, ktorý zabezpečila Barbora Mikulová zo 4.G triedy. Zaspievala pesničku „Papa où t´es?“ v preklade Otec, kde si? od belgického speváka Stromae. Miroslava Rosáková nielenže vyhrala toto postupové kolo vo svojej kategórii, ale na veľkom finále, ktoré sa konalo 20.júna na Námestí SNP v Banskej Bystrici, Mirka vyhrala 1.miesto a odniesla si aj cenu absolútneho víťaza súťaže, a to zájazd do Paríža. Cenu jej odovzdával veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, pán Didier Lopinot. Srdečne gratulujeme.

Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 14. a 15. apríla 2014 sa konalo v Bratislave Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci našej školy v silnej konkurencii zabojovali a získali veľmi pekné umiestnenie.
Martin Kadaši /kvarta/ - 4.miesto v kategórii 1B
Kristína Lalíková / 2.E/ - 4.miesto v kategórii 2A
Radmila Štangová /3.E/ - 5.miesto v kategórii 2C - frankofóni
Srdečne gratulujeme. Nos félicitations.
PK románskych jazykov

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 14.marca 2014 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku v Trenčíne.Gratulujeme našim žiakom a tešíme sa z ich úspešného umiestnenia.
Radovan Huba z triedy sekunda - 2.miesto, kategória 1A
Martin Kadaši z triedy kvarta - 1.miesto, kategória 1B
Kristína Lalíková z triedy 2.E - 1.miesto, kategória 2A
Laura Kršková z triedy 3.F - 2.miesto, kategória 2B
Radmila Štangová z triedy 3.E - 1.miesto, kategória 2C
Víťazi z prvého miesta postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 14. a 15. apríla v Bratislave.
PK ROM

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

V dňoch 11.-12. marca 2014 sa konalo Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku v Bratislave. Našu školu reprezentovali traja žiaci, víťazi krajského kola v svojich kategóriách. Preukázali svoje vedomosti a komunikačné zručnosti a v ťažkej konkurencii opäť obstáli výborne. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 1. miesto - Lucia Hromadová (2.F)
Kategória B - 3. miesto - Róbert Čičmanec (3.B)
Kategória C - 1. miesto - Laura Obžerová (4.D)
Všetkým našim žiakom srdečne gratulujeme k vynikajúcim výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
PhDr. Ľudmila Kupková

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 5.februára 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Výsledky:
Kategória 1A:
1.miesto: Radovan Huba - sekunda
2.miesto: Júlia Straková - sekunda
3.miesto: Sofia Príbelszká - sekunda
Kategória 1B:
1.miesto: Martin Kadaši - kvarta
2.miesto: Anna-Mária Kurbelová - tercia
3.miesto: Roman Hrehuš - kvarta
Kategória 2A:
1.miesto: Kristína Lalíková - 2.E
2.miesto: Veronika Bérešová - 2.F
3.miesto: Terézia Bednárová - 2.E
Gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 14.marca 2014 v Trenčíne.

Španielčinári opäť úspešne reprezentovali!

Dňa 4. februára 2014 sa v Novom Meste nad Váhom konalo Krajské kolo olympiády zo španielskeho jazyka. Našu školu reprezentovali piati žiaci v troch kategóriách a ako sa už stalo dobrým zvykom, opäť získali všetky zlaté a strieborné miesta vo svojich kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 1. miesto - Lucia Hromadová (2.F), 2. miesto - Alexandra Kelemenová (2.E)
Kategória B - 1. miesto - Róbert Čičmanec (3.B), 2. miesto - Lenka Vrecková (3.E)
Kategória C - 1. miesto - Laura Obžerová (4.D)
Všetkým srdečne gratulujeme! Traja víťazi zároveň postupujú na celoslovenské kolo olympiády do Bratislavy, kde budú našu školu reprezentovať dňa 12.3.2014. Držme im spoločne palce!

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza