PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK nemeckého a ruského jazyka Gymnázia V. B. N.

nemeckého a ruského jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTUALITY

Písomná a ústna skúška DSD2 v roku 2020

Naše gymnázium má študijný program DSD (Deutsches Sprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od školského roku 1993. Je to projekt, ktorý koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a realizuje ho Centrála pre zahraničné školstvo. Cieľom je upevňovať vyučovanie nemčiny, pripravovať mladých ľudí na štúdium v Nemecku a rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu.

Pre absolventov programu sú každoročne ponúkané štipendiá pre štúdium v Nemecku, pričom program má dva stupne DSD1 a DSD2.
DSD 2 (B2/C1) u nás vykonávajú žiaci 4. ročníka, ktorí sa na skúšku pripravujú v rámci hodín nemeckého jazyka, semináru a krúžku k DSD2. Škola je nemeckou stranou významne materiálne podporovaná (študijné materiály, pomôcky, knižný fond a pod.) a samotná skúška je organizovaná úplne bezplatne. Tento jazykový diplom platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých a rakúskych vysokých školách, a je uznávaný aj medzi zamestnávateľmi z oblasti nemeckého priemyslu.

Po náročnej dištančnej príprave absolvovalo 24. novembra 2020 za sprísnených hygienických podmienok 5 žiakov skúšku DSD 2. Čakalo na nich čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a sloh na odbornú tému. Testy budú centrálne opravované a vyhodnotené v Nemecku. Následne 18.decembra žiaci absolvovali ústnu časť skúšky DSD 2. Skúška sa skladala z 3 častí: žiaci si pripravili prednášku na zadanú tému, odprezentovali svoju odbornú prácu a následne o nej viedli diskusiu. Všetkým úspešným absolventom blahoželáme a veríme, že výsledky písomnej časti len potvrdia ich úspech v časti ústnej.
Fotogaléria

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo utorok, dňa 11.februára 2020 sa na našej škole konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 22 študentov z pätnástich škôl Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.
V kategórii 2A sa študent našej školy Martin Gros zo Sexty a umiestnil na peknom 2.mieste, rovnako a ako aj Lea Krajči z 3.C v kategórii 2B.
Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.
Fotogaléria

Noc v škole

Na už tradičnej akcii určenej súčasným, bývalým, ale aj budúcim žiakom našej školy sme ponúkli žiakov dobrotami nemeckej a ruskej kuchyne. Žiačky 3.E varili s p.prof.Oršulovou "Rote Grütze" a p.prof.Urbanová ponúkla všetkých s "Oladami" a "Varenikami".
Zároveň sme počúvali nemecké hity, učili sa azbuku a rozprávali sa o všetkom, na čo neostáva na hodinách čas.
Fotogaléria

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok, dňa 16. januára 2020 sa na našej škole konal jubilejný 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 10 študentov z piatich škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.
V kategórii 2A zvíťazil študent našej školy Martin Gros zo Sexty a a kategóriu 2B vyhrala Lea Krajči z 3.C.
Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa koná našej škole dňa 11. februára 2020.
Všetkým držíme palce!

Workshop pre nemčinárov

V dňoch 13.a 14.mája sa uskutočnili workshopy s docentom Jánom Jamborom, prekladateľom nemeckej literatúry a vysokoškolským pedagógom. Kreatívne zoznámil žiakov s knihou nemeckého spisovateľa Petra Stamma - Warum wir vor der Stadt wohnen. Žiaci tvorili vlastné pokračovania príbehu a zároveň získavali nové skúsenosti s používaním nemčiny.
Mgr.Gabriela Oršulová

Exkurzia: Drážďany-Berlín-Postupim/ 14.-17.4.2019 /

V apríli žiaci 2.E triedy so svojou nemčinárkou a zároveň triednou učiteľkou Mgr. Gabrielou Oršulovou strávili štyri dni cestovaním a spoznávaním niektorých častí Nemecka.
Prvý deň ráno navštívili romantický kút Saského Švajčiarska, prešli sa po vyhliadkovom moste Bastei a vychutnali si nádherný výhľad na údolie Labe a okolité pieskovcové útvary. Cesta ďalej viedla do Drážďan, kde okrem zoznámenia sa s obnoveným historickým centrom a zachránenými pamiatkami na milovníkov umenia hlboko zapôsobili veľkolepé maľby Raffaela, Boticceliho či Vermeera v Zwingeri.
Dva slnkom zaliate dni strávili zoznamovaním sa s Berlínom. Videli mnoho, tak historické centrum, ako aj moderné štvrte. Viezli sa loďou po Špréve cez Regierungsviertel, prechádzali sa pri berlínskom múre, merali cestu od Branderburger Tor po Unter den Linden až k Museumsinsel. Sedeli na VIPmiestach olympijského štadióna, nakupovali na Kurfürsten Damme aj Alexanderplatzi. V tichosti zažali sviečky v Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. V Bundestagu sa prešli podzemným tunelom do moderných priestorov parlamentu, klopali na dvere kancelárie Angely Merkelovej a špirálovým chodníkom v sklenenej kupole sa dostali nad strechy Berlína, kde sledovali západ slnka nad siluetou mesta.
Posledný deň na cestovateľov čakal Postupim. Tu sa v Cecilienhofe dozvedeli zaujímavosti z pozadia konferencie, na ktorej sa delilo v 1945 Nemecko. Priestory zámočku boli prekrásne a ešte krajšie boli okolité záhrady. Prekonali ich snáď len záhrady v okolí zámku Sanssouci, ktoré navštívili na záver.
Snáď bude táto exkurzia nielen peknou spomienkou na spoločne strávené chvíle a obohatením vedomostí, ale aj inšpiráciou k učeniu sa nemčiny.
Mgr.Gabriela Oršulová
Fotogaléria

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 16. – 17. apríla 2019 sa Kateryna Zasidkovych zo IV. F triedy zúčastnila celoštátneho kola olympiády v ruskom jazyku a v kategórii B3 sa umiestnila na 3. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
PK NEJ a RUJ

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

V pondelok 25. marca 2019 sa v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom konal 49. ročník krajského kola olympiády v ruskom jazyku.
Žiaci nás reprezentovali v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne: Alexander Kmeť z tercie súťažil v kategórii A3 a umiestnil sa na 4. mieste, Róbert Ondrejovič zo IV. A skončil v kategórii B2 na 4. mieste a Kateryna Zasidkovych zo IV. F zvíťazila v kategórii B3.
Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a Kateryne prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.
PK NEJ a RUJ

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

14. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci a dosiahli v ňom vynikajúce výsledky.
Mladší žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B a 1C v ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Naša žiačka Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa umiestnila na 3. mieste.
Súťažiaci v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D sa stretli v našej škole. V kategórii 2A sa Lea Krajči z II. C umiestnila na 2. mieste a Martin Gros z Va obsadil 4. miesto. Andreas Lukas zo IV. D triedy zvíťazil v silnej konkurencii v kategórii 2B.
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do ďalšieho štúdia.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok dňa 17. januára 2019 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
V našej škole súťažili žiaci v kategóriách 2A, 2B a 2D, žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií (kategórie 1A, 1B) v CVČ Spektrum v Prievidzi.
Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa v kategórii 1A umiestnila na 2. mieste.
V kategórii 2A obsadila Lea Krajči 1. miesto a Martin Gros z triedy Va skončil na 2. mieste.
Andreas Lukas zo IV. D zvíťazil v kategórii 2B.
Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 14. februára 2019.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2018 sa v našej škole konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnení žiaci súťažili v štyroch kategóriách, našu školu reprezentovali žiaci v dvoch z nich. Lea Krajči z I. C triedy sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Andreas Lukas z III. D súťažil v kategórii 2B a získal 3. miesto.
Mladší žiaci súťažili v ten istý deň na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Martin Gros, žiak triedy IVa, obsadil 2. miesto.
Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 18. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž pre mladších žiakov (kategórie 1A, 1B) sa konala v CVČ Spektrum v Prievidzi, pre kategórie 2A, 2B a 2D v našej škole.
Teší nás, že žiaci, ktorí nás reprezentovali, dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky. Martin Gros z triedy IVa sa v kategórii 1B umiestnil na 1. mieste. Lea Krajči, žiačka I. C triedy, zvíťazila v kategórii 2A a víťazom kategórie 2B sa stal Andreas Lukas z III. D.
Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme im palce v krajskom kole, ktoré sa pre kategóriu 1B uskutoční 13.2.2018 na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej a pre kategórie 2A a 2B v ten istý deň v našej škole.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 22. novembra 2017 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1B
1. miesto – Martin Gros (IVa)
2. miesto – Filip Bakoš (III)
Kategória 2A
1. miesto – Lea Krajči (I. C)
2. miesto – Anna Mária Hepnerová (I. E)
3. miesto – Sarah Ligasová (II. C)
Kategória 2B
1. miesto – Andreas Lukas (III. D)
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži. Výhercom gratulujeme a budeme im držať palce v okresnom kole, ktoré sa pre kategóriu 2A a 2B uskutoční 18. januára 2018 na našej škole a pre kategóriu 1B v ten istý deň v CVČ Spektrum v Prievidzi.

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
kategória A3
1. miesto – Alexander Kmeť (sekunda)
kategória B1
1. miesto – Róbert Ondrejovič (III. A)
2. miesto – Vanesa Nováková (I. A)
kategória B2
1. miesto – Magdaléna Borková (IV. E)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (IV. F)
Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2018 v ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

11. – 12. 04. 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, v ktorom našu školu v kategórii B3 reprezentovala Ľudmila Peterková z oktávy. V prvý deň súťažiaci absolvovali písomnú časť a jednu z disciplín ústnej časti podľa vlastného výberu (napísanie slohovej práce alebo prednes umeleckého textu). Večer si prezreli historické centrum so sprievodcom v ruskom jazyku a na druhý deň pokračovali v ústnej časti.
Veľmi nás teší, že Ľudmila v silnej konkurencii dosiahla skvelý výsledok – umiestnila sa na 3. mieste.
Blahoželáme jej a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž sa pre mladších žiakov konala v Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Martin Gros z IIIa reprezentoval naše gymnázium v kategórii 1B a umiestnil sa na 4. mieste. Starší žiaci z celého kraja súťažili vo svojich kategóriách na našej škole.Andreas Lukas z II. D v kategórii 2A obsadil 2. miesto.
Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10. februára 2017 sa v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.
Žiaci našu školu reprezentovali v troch kategóriách.
V kategórii B1 sa Róbert Ondrejovič z II. A umiestnil na 3. mieste. V tej istej kategórii získala Magdaléna Borková z III. F 4. miesto.
Monika Pokusová zo IV. D v kategórii B2 obsadila 3. miesto.
Ľudmila Peterková z VIII sa v kategórii B3 umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoštátneho kola. V tejto kategórii nás reprezentovala aj Kateryna Zasidkovych z II. F a získala 2. miesto.
Žiakom blahoželáme k výborným výsledkom, ďakujeme im za reprezentáciu školy a Ľudmile držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 11. – 12. apríla 2017 v Bratislave.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok, dňa 19. januára 2017, sa u nás už tradične konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy nás reprezentovali v dvoch kategóriách. V kategórii 2A sa Andreas Lukas z II. D umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. Adrian Farenga zo septimy súťažil v kategórii 2B a obsadil 2. miesto.
Pre žiakov prvého stupňa osemročného gymnázia sa okresné kolo uskutočnilo v ten istý deň v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros z IIIa súťažil v kategórii 1B a získal 2. miesto.
Žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a Andreasovi držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať na našej škole 16. februára 2017.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 12. – 13. apríla 2016 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, kde našu školu v kategórii B3 reprezentovala Kateryna Zasidkovych, žiačka I. F triedy.
V prvý deň súťaže žiaci absolvovali písomnú časť a jednu disciplínu ústnej časti – prednes umeleckého textu alebo písanie slohovej práce. Vo večerných hodinách sa súťažiaci zúčastnili prehliadky mesta a na ďalší deň pokračovala ústna časť súťaže.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov vyhodnotili Kateryninu esej ako najlepšiu spomedzi všetkých účastníkov celoštátneho kola. V celkovom hodnotení sa Kateryna umiestnila na 4. mieste a keďže v súťaži dosiahla viac ako 78 bodov, získala diplom úspešného riešiteľa.
Kateryne blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme jej za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu.

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V dňoch 20. – 21. 03. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Anežka Michalovičová zo IV. C triedy sa umiestnila na 4. mieste. K dosiahnutému výsledku Anežke srdečne blahoželáme a zároveň sa jej chceme poďakovať za svedomitú prípravu na jednotlivé kolá olympiády ako aj za reprezentáciu školy počas štúdia na našom gymnáziu.
Ďakujeme!

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 11. marca 2016 sa na Obchodnej akadémii v Ilave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách B1, B2, B3 a umiestnili sa nasledovne:
kategória B1 – Monika Pokusová (III. D) – 5. miesto,
kategória B2 – Nikoleta Ištvánová ( I. E) – 7. miesto,
kategória B3 – Kateryna Zasidkovych (I. F) – 1. miesto.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a Kateryne budeme držať palce v celoštátnom kole.

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazi okresného kola jednotlivých kategórií sa stretli 11. 02. 2016 v krajskom kole, aby si otestovali svoje zručnosti v disciplínach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, lexikálno-gramatický test, rozhovor na danú tému a opis obrázka.
V kategórii 1A našu školu reprezentoval Martin Gros z triedy IIa a umiestnil sa na 2. mieste. Adrian Farenga zo sexty súťažil v kategórii 2A, v ktorej obsadil 4. miesto. Anežka Michalovičová, žiačka IV.C triedy, vo svojej kategórii 2B zvíťazila a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. marca 2016 v Bratislave.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im naďalej veľa úspechov v štúdiu a Anežke budeme držať palce v celoštátnom kole.

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 12. 01. 2016, sa víťazi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku zúčastnili okresného kola.
Žiaci prvého stupňa osemročného gymnázia súťažili v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros, žiak triedy II a, získal v kategórii 1A 1. miesto a zabezpečil si účasť v krajskom kole, ktorého sa zúčastní 11. 02. 2016 v ZŠ v Trenčianskej Teplej. Ema Šimurková z tercie súťažila v kategórii 1B a umiestnila sa na 4. mieste.
Starší žiaci reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách a súťaž sa uskutočnila na našej škole. V kategórii 2A zvíťazil Adrian Farenga zo sexty, v kategórii 2B obsadila 1. miesto Anežka Michalovičová, žiačka IV. C triedy. Obaja tak postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. 02. 2016 na našej škole.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 10. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1A
1. miesto – Martin Gros (II a)
2. miesto – Erik Gubov (II b)
Kategória 1B
1. miesto – Ema Šimurková (III)
2. miesto – Marek Michalovič (III)
3. miesto – Zuzana Minichová (III)
Kategória 2A
1. miesto – Adrián Farenga (VI)
2. miesto – Daniel Wohland (II. B)
3. miesto – Sylvia Vlčková (I. C)
Kategória 2B
1. miesto – Anežka Michalovičová (IV. C)
Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v reprezentovaní školy v obvodnom kole, ktoré sa bude konať dňa 12. 01. 2016 pre kategórie 1A a 1B v CVČ Spektrum v Prievidzi.
Pre kategórie 2A a 2B sa obvodné kolo uskutoční 12. 01. 2016 na našej škole. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť v školskom kole a prajeme im všetko dobré v ďalšom štúdiu.
PK NEJ a RUJ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza