PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK nemeckého a ruského jazyka Gymnázia V. B. N.

nemeckého a ruského jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTUALITY

27. 2. 2018

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v Špeciálnej základnej škole v Partizánskom stretli víťazi školských kôl olympiády v ruskom jazyku, aby súťažili v krajskom kole. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci a umiestnili sa nasledovne:
kategória A3
3. miesto – Alexander Kmeť (sekunda)
kategória B1
3. miesto – Róbert Ondrejovič (III.A)
4. miesto – Vanesa Nováková (I.A)
kategória B2
5. miesto – Magdaléna Borková (IV.F)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (III.F)

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Kateryne prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

PK NEJ a RUJ

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2018 sa v našej škole konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnení žiaci súťažili v štyroch kategóriách, našu školu reprezentovali žiaci v dvoch z nich. Lea Krajči z I. C triedy sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Andreas Lukas z III. D súťažil v kategórii 2B a získal 3. miesto.
Mladší žiaci súťažili v ten istý deň na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Martin Gros, žiak triedy IVa, obsadil 2. miesto.
Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 18. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž pre mladších žiakov (kategórie 1A, 1B) sa konala v CVČ Spektrum v Prievidzi, pre kategórie 2A, 2B a 2D v našej škole.
Teší nás, že žiaci, ktorí nás reprezentovali, dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky. Martin Gros z triedy IVa sa v kategórii 1B umiestnil na 1. mieste. Lea Krajči, žiačka I. C triedy, zvíťazila v kategórii 2A a víťazom kategórie 2B sa stal Andreas Lukas z III. D.
Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme im palce v krajskom kole, ktoré sa pre kategóriu 1B uskutoční 13.2.2018 na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej a pre kategórie 2A a 2B v ten istý deň v našej škole.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 22. novembra 2017 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1B
1. miesto – Martin Gros (IVa)
2. miesto – Filip Bakoš (III)
Kategória 2A
1. miesto – Lea Krajči (I. C)
2. miesto – Anna Mária Hepnerová (I. E)
3. miesto – Sarah Ligasová (II. C)
Kategória 2B
1. miesto – Andreas Lukas (III. D)
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži. Výhercom gratulujeme a budeme im držať palce v okresnom kole, ktoré sa pre kategóriu 2A a 2B uskutoční 18. januára 2018 na našej škole a pre kategóriu 1B v ten istý deň v CVČ Spektrum v Prievidzi.

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
kategória A3
1. miesto – Alexander Kmeť (sekunda)
kategória B1
1. miesto – Róbert Ondrejovič (III. A)
2. miesto – Vanesa Nováková (I. A)
kategória B2
1. miesto – Magdaléna Borková (IV. E)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (IV. F)
Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2018 v ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

11. – 12. 04. 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, v ktorom našu školu v kategórii B3 reprezentovala Ľudmila Peterková z oktávy. V prvý deň súťažiaci absolvovali písomnú časť a jednu z disciplín ústnej časti podľa vlastného výberu (napísanie slohovej práce alebo prednes umeleckého textu). Večer si prezreli historické centrum so sprievodcom v ruskom jazyku a na druhý deň pokračovali v ústnej časti.
Veľmi nás teší, že Ľudmila v silnej konkurencii dosiahla skvelý výsledok – umiestnila sa na 3. mieste.
Blahoželáme jej a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž sa pre mladších žiakov konala v Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Martin Gros z IIIa reprezentoval naše gymnázium v kategórii 1B a umiestnil sa na 4. mieste. Starší žiaci z celého kraja súťažili vo svojich kategóriách na našej škole.Andreas Lukas z II. D v kategórii 2A obsadil 2. miesto.
Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10. februára 2017 sa v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.
Žiaci našu školu reprezentovali v troch kategóriách.
V kategórii B1 sa Róbert Ondrejovič z II. A umiestnil na 3. mieste. V tej istej kategórii získala Magdaléna Borková z III. F 4. miesto.
Monika Pokusová zo IV. D v kategórii B2 obsadila 3. miesto.
Ľudmila Peterková z VIII sa v kategórii B3 umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoštátneho kola. V tejto kategórii nás reprezentovala aj Kateryna Zasidkovych z II. F a získala 2. miesto.
Žiakom blahoželáme k výborným výsledkom, ďakujeme im za reprezentáciu školy a Ľudmile držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 11. – 12. apríla 2017 v Bratislave.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok, dňa 19. januára 2017, sa u nás už tradične konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy nás reprezentovali v dvoch kategóriách. V kategórii 2A sa Andreas Lukas z II. D umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. Adrian Farenga zo septimy súťažil v kategórii 2B a obsadil 2. miesto.
Pre žiakov prvého stupňa osemročného gymnázia sa okresné kolo uskutočnilo v ten istý deň v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros z IIIa súťažil v kategórii 1B a získal 2. miesto.
Žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a Andreasovi držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať na našej škole 16. februára 2017.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 12. – 13. apríla 2016 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, kde našu školu v kategórii B3 reprezentovala Kateryna Zasidkovych, žiačka I. F triedy.
V prvý deň súťaže žiaci absolvovali písomnú časť a jednu disciplínu ústnej časti – prednes umeleckého textu alebo písanie slohovej práce. Vo večerných hodinách sa súťažiaci zúčastnili prehliadky mesta a na ďalší deň pokračovala ústna časť súťaže.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov vyhodnotili Kateryninu esej ako najlepšiu spomedzi všetkých účastníkov celoštátneho kola. V celkovom hodnotení sa Kateryna umiestnila na 4. mieste a keďže v súťaži dosiahla viac ako 78 bodov, získala diplom úspešného riešiteľa.
Kateryne blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme jej za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu.

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V dňoch 20. – 21. 03. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Anežka Michalovičová zo IV. C triedy sa umiestnila na 4. mieste. K dosiahnutému výsledku Anežke srdečne blahoželáme a zároveň sa jej chceme poďakovať za svedomitú prípravu na jednotlivé kolá olympiády ako aj za reprezentáciu školy počas štúdia na našom gymnáziu.
Ďakujeme!

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 11. marca 2016 sa na Obchodnej akadémii v Ilave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách B1, B2, B3 a umiestnili sa nasledovne:
kategória B1 – Monika Pokusová (III. D) – 5. miesto,
kategória B2 – Nikoleta Ištvánová ( I. E) – 7. miesto,
kategória B3 – Kateryna Zasidkovych (I. F) – 1. miesto.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a Kateryne budeme držať palce v celoštátnom kole.

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazi okresného kola jednotlivých kategórií sa stretli 11. 02. 2016 v krajskom kole, aby si otestovali svoje zručnosti v disciplínach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, lexikálno-gramatický test, rozhovor na danú tému a opis obrázka.
V kategórii 1A našu školu reprezentoval Martin Gros z triedy IIa a umiestnil sa na 2. mieste. Adrian Farenga zo sexty súťažil v kategórii 2A, v ktorej obsadil 4. miesto. Anežka Michalovičová, žiačka IV.C triedy, vo svojej kategórii 2B zvíťazila a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. marca 2016 v Bratislave.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im naďalej veľa úspechov v štúdiu a Anežke budeme držať palce v celoštátnom kole.

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 12. 01. 2016, sa víťazi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku zúčastnili okresného kola.
Žiaci prvého stupňa osemročného gymnázia súťažili v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros, žiak triedy II a, získal v kategórii 1A 1. miesto a zabezpečil si účasť v krajskom kole, ktorého sa zúčastní 11. 02. 2016 v ZŠ v Trenčianskej Teplej. Ema Šimurková z tercie súťažila v kategórii 1B a umiestnila sa na 4. mieste.
Starší žiaci reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách a súťaž sa uskutočnila na našej škole. V kategórii 2A zvíťazil Adrian Farenga zo sexty, v kategórii 2B obsadila 1. miesto Anežka Michalovičová, žiačka IV. C triedy. Obaja tak postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. 02. 2016 na našej škole.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 10. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1A
1. miesto – Martin Gros (II a)
2. miesto – Erik Gubov (II b)
Kategória 1B
1. miesto – Ema Šimurková (III)
2. miesto – Marek Michalovič (III)
3. miesto – Zuzana Minichová (III)
Kategória 2A
1. miesto – Adrián Farenga (VI)
2. miesto – Daniel Wohland (II. B)
3. miesto – Sylvia Vlčková (I. C)
Kategória 2B
1. miesto – Anežka Michalovičová (IV. C)
Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v reprezentovaní školy v obvodnom kole, ktoré sa bude konať dňa 12. 01. 2016 pre kategórie 1A a 1B v CVČ Spektrum v Prievidzi.
Pre kategórie 2A a 2B sa obvodné kolo uskutoční 12. 01. 2016 na našej škole. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť v školskom kole a prajeme im všetko dobré v ďalšom štúdiu.
PK NEJ a RUJ

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 21. 04. – 22. 04. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 45. ročníka Olympiády v ruskom jazyku. Nasu školu v kategórii B3 reprezentovala Anastasia Sevastyanova zo IV. F triedy a umiestnila sa na 1. mieste.
Srdečne jej gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a úprimne jej želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
PK NEJ a RUJ

„Es schläft ein Lied in allen Dingen...„

Pod názvom „Es schläft ein Lied in allen Dingen ...„(„V každej veci sa ukrýva pieseň ...„) prebieha projekt spolku Deutsche Gesellschaft e.V. Jeho cieľom je v piatich krajinách (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko a Slovensko) prostredníctvom dvoch profesionálnych rozprávačov z Nemecka v priebehu jedného týždňa priblížiť širokej verejnosti čaro rozprávania príbehov.

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Dňa 26. 03. 2015 sa na Obchodnej akadémii v Ilave uskutočnilo Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky:
kategória B1 4. miesto – Natália LIENEROVÁ (II. D)
kategória B2 4. miesto – Petra BELAŇOVÁ (III. D)
kategória B3 1. miesto – Anastasia SEVASTYANOVÁ (IV. F)
Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a Anastasii držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 21. – 22. 04. 2015 v Bratislave.

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 05. 02. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
kategória B1 1. miesto – Natália LIENEROVÁ (II. D)
kategória B2 1. miesto – Petra BELAŇOVÁ (III. D)
kategória B3 1. miesto – Anastasia SEVASTYANOVÁ (IV. F)
Víťazom kategórií srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 26. 03. 2015 na Obchodnej akadémii v Ilave.

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V stredu, 11. 02. 2015, sa už tradične na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D.
Našu školu reprezentovala v kategórii 2B Anežka Michalovičová z III. C triedy a obsadila 4. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu.

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. 01. 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
V kategórii 1B našu školu reprezentovala Štefánia Glevitzká z kvarty a umiestnila sa na 4. mieste.
Adrian Farenga z kvinty súťažil v kategórii 2A, obsadil 2. miesto.
Anežka Michalovičová z triedy III. C sa v katagórii 2B umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční na našej škole dňa 11. 02. 2015.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a Anežke držíme palce v krajskom kole.

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 15. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.
Výsledky:
kategória 1A 1. miesto – Zuzana Minichová (sekunda)
kategória 1B 1. miesto – Štefánia Glevitzká (kvarta)
kategória 2A 1. miesto – Adrian Farenga (kvinta)
kategória 2B 1. miesto – Anežka Michalovičová (III. C), 2. miesto – Ivan Kadlečík (III. C)
Žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Štefánii, Adrianovi a Anežke držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13. 01. 2015.

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku sa konalo 25. marca 2014 v Ilave. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
Kategória B1 – Filip ĎURAČKA (II. D) – 5. miesto
Kategória B3 – Anastasia SEVASTYANOVÁ (III. F) – 2. miesto
Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V dňoch 23. – 24. marca 2014 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 2A Anežka MICHALOVIČOVÁ, žiačka II. C triedy. V silnej konkurencii obsadila 7. miesto, zároveň sa stala úspešnou riešiteľkou.
Odmenou za jej snahu je určite trojtýždňový pobyt v meste Hameln v Spolkovej republike Nemecko, ktorého sa zúčastní počas letných prázdnin. Anežke gratulujeme a želáme naďalej veľa úspechov v štúdiu.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23. 1. 2014 sa v CVČ Spektrum v Prievidzi konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.
Kategória 1B – Adrian Farenga (kvarta) – 2. miesto
O deň neskôr, 24. 1. 2014, sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.
Kategória 2A – Anežka Michalovičová ( II. C) – 1. miesto
Kategória 2B – Jakub Gros ( III. C ) - 1. miesto
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Víťazom gratulujeme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 13. 2. 2014 na našej škole.

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 11. 02. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.
Výsledky:
Kategória B1 – Filip ĎURAČKA (II. D) – 1. miesto
Kategória B2 – Patrícia LIČKOVÁ (III. D) – 1. miesto
Kategória B3 – Anastasia SEVASTYANOVÁ (III. F) – 1. miesto
Žiakom gratulujeme a želáme im veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční na Obchodnej akadémii v Ilave dňa 25. 03. 2014.

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole opäť stretli víťazi okresných kôl Olympiády v nemeckom jazyku z celého Trenčianskeho kraja, aby si zmerali svoje sily. Stredoškoláci súťažili v štyroch kategóriách - 2A, 2B, 2C a 2D.
Sme radi, že v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo na našej škole dňa 13. 02. 2014, malo svoje zastúpenie aj naše gymnázium. Úspešne ho reprezentovali dvaja žiaci:
Kategória 2A - Anežka MICHALOVIČOVÁ (II.C) – 1. miesto
Kategória 2B – Jakub GROS (III. C) – 3. miesto
Obom žiakom srdečne blahoželáme a Anežke Michalovičovej prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole dňa 24. 03. 2014 v Bratislave.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza