PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK anglického jazyka Gymnázia V. B. N.

anglického jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA
4. ročník – úroveň B2

Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov 4. ročníka na maturitu z anglického jazyka na úrovni B2.

Obsahom seminára je príprava na externú časť (test) a písomnú formu internej časti (sloh) maturitnej skúšky z anglického jazyka podľa cieľových požiadaviek.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň./p>

KONVERZÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU
4. ročník – úroveň B2

Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov 4. ročníka na maturitu z anglického jazyka na úrovni B2.

Obsahom konverzácie je príprava na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka podľa cieľových požiadaviek.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň.

OBCHODNÁ ANGLIČTINA
4. ročník

Seminár je vhodný pre žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem študovať na VŠ ekonomického smeru.

Obsahom seminára sú základné pojmy biznis jazyka – výroba, tovar, druhy podnikania, podnik, podnikateľ.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza