PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK geografie Gymnázia V. B. N.

geografie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Činnosť PK

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 29.4. – 1.5. 2016 sa v Banskej Bystrici konalo CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Z krajského kola do súťaže z prvých priečok postúpili naši dvaja úspešní študenti Patrik Hanzel (4.D) a Viktória Kasperkevičová (2.A)
PATRIK HANZEL súťažil v kategórii Z . Súťaž pozostáva z vedomostného testu, multimediálneho testu, testu z anglického jazyka a praktickej časti. Vo svojej kategórii sa po druhý krát umiestnil na 1. mieste a vybojoval si účasť na výberovom sústredení, po ktorom budú vybraní štyria reprezentanti Slovenska na medzinárodnú olympiádu v čínskom Pekingu.
VIKTÓRIA KASPERKEVIČOVÁ súťažila v kategórii A. Súťaž pozostávala z obhajoby napísanej práce na tému „Antarktída – biely kontinent“, vedomostného testu a testu z anglického jazyka. Vo svojej kategórii sa ako nováčik súťaže umiestnila na vynikajúcom 4. mieste.
Obom študentom srdečne blahoželáme a Patrikovi prajeme veľa šťastia na výberovom sústredení!

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIDY


Dňa 10.3. 2016 sa konalo Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali štyria študenti Patrik Hanzel (4.D), Viktória Kasperkevičová (2.A), Patrik Kundla (4.D) a Sára Jedináková (4.D).
Prví dvaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:
Kategória A : Viktória Kasperkevičová (2.A) – 1. miesto
Kategória Z: Patrik Hanzel (4.D) – 1. miesto
Obom študentom srdečne gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole!

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Opäť sme vybojovali účasť na MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE!
V dňoch 11.-13. 5. 2015 sa dvaja študenti nášho gymnázia : Róbert Čičmanec (4.B) a Patrik Hanzel (3.D) zúčastnili výberového sústredenia v Bratislave, na ktorom sa rozhodlo o postupe na Medzinárodnú geografickú olympiádu v Moskve.
V silnej konkurencii siedmich najúspešnejších riešiteľov Celoslovenského kola GO sa podarilo vybojovať účasť a možnosť reprezentovať Slovensko na v Moskve štyrom študentom. Vo štvorici tých najlepších je aj náš študent RÓBERT ČIČMANEC!
Róbertovi srdečne gratulujeme a prajeme v Moskve veľa úspechov!

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 24.4.-26.4. 2015 sa v Nitre uskutočnilo Celoštátne kolo 43. ročníka Geografickej olympiády.
Našu školu reprezentovali dvaja študenti:
Patrik Hanzel (3.D) – súťažil v kategórii Z , ktorá pozostáva z vedomostného testu, multimediálneho testu a z praktickej časti. Spomedzi všetkých účastníkov dosiahol najvyšší počet bodov a umiestnil sa najlepšom 1. mieste.
Za najvyšší počet bodov vo vedomostnom teste v celej súťaži Patrik získal Cenu rektora Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
Róbert Čičmanec (4.B) – súťažil v kategórii A (Regionálna geografia sveta), vypracoval prácu na tému Laponsko – krajina Sámov, ktorú úspešne obhájil a spolu s výsledkami z vedomostného testu obstál v silnej konkurencii a umiestnil sa na medailovom 3. mieste.
Obaja študenti si svojimi výsledkami vybojovali účasť na výberovom sústredení V Bratislave, z ktorého štyria postúpia na Medzinárodnú olympiádu v Moskve.
Srdečne blahoželáme a držíme palce na sústredení!
PK Geografie

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 25. 3. 2015 sa Krajského kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. zúčastnili traja študenti nášho gymnázia : Róbert Čičmanec (4.B), Patrik Hanzel (3.D) a Nikola Mazáňová (2.E).
Prví dvaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:
Kategória Z : Patrik Hanzel (3.B) – 1. miesto
Kategória A : Róbert Čičmanec (4.B) – 2. miesto
K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole!
PK Geografie

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 25.-27.4. 2014 sa konalo v Prešove CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Z krajského kola doň postúpili naši dvaja úspešní študenti Róbečrt Čičmanec – 3.B a Patrik Hanzel – 2.D.
RÓBERT ČIČMANEC súťažil v kategórii A (Regionálna geografia sveta). Súťaž pozostávala z obhajoby napísanej práce, vedomostného testu a testu z anglického jazyka. Vo svojej kategórii sa umiestnil na vynikajúcom 4. mieste a postúpil na výberové prípravné sústredenie, z ktorého budú vybraní štyria reprezentanti Slovenska na celosvetovú olympiádu v Krakove.
PATRIK HANZEL súťažil v kategórii Z . Súťaž pozostávala z vedomostného, testu, multimediálneho testu a praktickej časti (mapovanie v teréne).Vo svojej kategórii sa ako nováčik umiestnil na výbornom 8. mieste a získal cenu dekana Prešovskej univerzity za najlepšie vyriešený vedomostný test.
Študentom gratulujeme k dosiahnutým úspechom a Róbertovi prajeme veľa šťastia v postupe na celosvetovú súťaž!
Mgr. Zuzana Cigáňová

Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 26.3. 2014 sa konalo Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali traja študenti Róbert Čičmanec (3.B), Patrik Hanzel (2.D) a Dominika Mihálová (2.D). Prví vaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:
Róbert Čičmanec (3.B)
- 1. miesto v kategórii A
- 3. miesto v kategórii Z
- špeciálna cena riaditeľky gymnázia v Dubnici nad Váhom za najvyšší počet bodov spomedzi všetkých súťažiacich
Patrik Hanzel (2.D) - 1. miesto v kategórii Z
Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole.
Mgr. Z. Cigáňová

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza