logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000 € za IV. štvrťrok 2014

P. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky bez DPH Identifikácia dodávateľa
1. Výmena okien v telocvični č. 123 16 928 € Martin Dukaj - SALAMANDER DM
K. Novackého 389/4
Prievidza

Spracovala Ing. Soňa Tršová PhD.

15. 1. 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000 € za III. štvrťrok 2014

P. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky bez DPH Identifikácia dodávateľa
1. Oprava troch zastaralých WC komplexov 15 531,29 € ROKO gips, s. r. o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza
2. Maľovanie 4 učební 1 373,75 € LEMAS spol. s r. o.
Nedožerská ceata 171/20
971 01 Prievidza
3. Položenie zámkovej dlažby na odstavnú plochu pre autá 5 706,78 € STAVIS Prievidza spol. s r. o.
Skladová 1B
971 01 Prievidza

Spracovala Ing. Tršová

V Prievidzi dňa 15. 10. 2014

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza