EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

9. 1. 2018

Vianoce s Vavrincom

Spevácky zbor Vavrinec počas Vianoc 2017 absolvoval viacero vystúpení, aby poslucháčom a priaznivcom hudby umocnil hlboké prežívanie najkrajších sviatkov roka.

Adventné obdobie s hudobným podmazom gitár a spevom bolo poňaté i duchovne, zahrali a zaspievali sme v školskej klubovni na adventnej svätej omši 8. decembra 2017.

Vianočne ladeným bolo vystúpenie počas zasadania Mestského zastupiteľstva Mesta Prievidze na čele s pani primátorkou Katarínou Macháčkovou, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2017. Do tohto pásma, ako i do ďalších pásem v poradí, sa aktívne slovom i spevom zapájala aj naša pani riaditeľka Eleonóra Porubcová.

13. decembra 2017 sa spevácky zbor predstavil na Námestí slobody v Prievidzi v rámci celoslovenskej akcie Slovensko spieva koledy 2017, ktoré v našom meste organizovala redakcia MY Hornonitrianske noviny.

Gitaristka, speváčka a bicistka Dominika Rybárová, gitarista a spevák Adam Jariabka a vyučujúca Monika Siváková účinkovali so svojím populárne ladeným hudobným pásmom dňa 15. decembra 2017 v hudobnom pásme v kaviarni Hygge v Kanianke.

Nasledovala trojica ďalších vianočných vystúpení, z nich opäť dve na Námestí slobody v Prievidzi v rámci vianočných trhov (20. a 21. decembra 2017) a jedno pásmo v priestoroch našej školy (21. decembra 2017) venované zamestnancom školy. Spevácky zbor si pripravil pásmo Náš príbeh, v ktorom tlmočil myšlienku šírenia dobra a lásky, pretkanú rozprávkovými príbehmi. Uvedené pásma prebehli pod dirigenstkou taktovkou Dominiky Rybárovej (III.E).

Záver vianočných vystúpení patril vianočnému bazáru v telocvični dňa 22. decembra 2017. Okrem speváckeho zboru sa tu predstavila tanečná skupina Fantastic-Elko Prievidza a hudobná skupina Amok, ktorej vedúci gitarista a spevák Jakub Gebrlín je bývalým žiakom našej školy.

Vianočne naladení a hudobne obohatení sme všetci odchádzali sviatkovať domov ku svojim rodinám.

PhDr. Monika Siváková

27. 12. 2017

Študentské trénerské centrum

Čo poviete na to, keď Vám príde mail z Microsoftu s nasledovným obsahom?

Milí študenti!

Sme veľmi radi, že ste sa prihlásili do nášho historicky tretieho ročníka Študentského trénerského centra na Slovensku.

Študentské trénerské centrum je dvojročný program, ktorý sa delí na Trimestre.

V prvom trimestri sa študenti naučia odborne pracovať s technológiami ako Microsoft Office, Windows 10, rôzne iné doplnky a aplikácie.

V druhom trimestri prebehnú semináre na programovanie a správu sietí.

A v treťom trimestri študenti pracujú na svojej absolventskej práci a obhajobe.

Po tomto štúdiu sa z vás stanú Lektori Microsoft Education tímu na Slovensku. Aktivity vyvrcholili výberovým konaním ŠTC v dňoch 14. a 15. 12. 2017 v budove spoločnosti Microsoft v Bratislave. Že je to len niečo ako pozvanie? Ale k nemu je potrebné: registrovať sa na stránke education.microsoft.com, zaslať vypracovanú prácu, vybrať si termín 15-minútového skype pohovoru a samozrejme absolvovať ho (čiastočne v angličtine) a nezabudnúť na lajk na stránke facebook stránke ŠTC a Microsoft pre školstvo.

Potom pripraviť na 15 minút prezentáciu o sebe a na výberovom konaní pred šiestimi „porotcami“ byť sám sebou (požiadavka Microsoftu) a odprezentovať sa po slovensky, ale aj odpovedať na otázky v angličtine. Na výberové konanie (záverečné kolo) tento rok do Microsoftu bolo pozvaných 46 študentov z 90 záujemcov o program.

Žiak nášho gymnázia Jakub Mazúr z 2.C bol medzi nimi.

Mal možnosť zahrať si počas čakania na pohovor kalčeto (stolný futbal), pozrieť si vitríny s rôznymi edíciami X-boxov, hrami a ovládačmi k nim.

Aj Vy chcete byť aspoň na chvíľu súčasťou niečoho väčšieho?

Skúste sledovať stránku stc.microsoft.sk, alebo facebook: https://www.facebook.com/stcmicrosoft, kde nájdete viac informácií o programe ŠTC.

18. 12. 2017

Viedeň nepoznaná

V intenciách tradícií návštev vianočnej Viedne sa skupina kvinty, druhých ročníkov a III.B triedy vybrala spoznávať doposiaľ nepoznané zákutia a pamiatky tohto mesta. Stalo sa tak dňa 12. decembra 2017. S O. Kurbelovou, M. Sivákovou a R. Steinhüblom žiaci začali program prehliadkou Technického múzea s nespočetnými a vzácnymi zbierkami. Pokračovala prehliadka záhrad cisárskeho Schönbrunnu, ako i najstaršej rakúskej ZOO, ktorá vyžarovala jedinečný historický šarm.

V dvoch skupinách sa pokračovalo ďalej, prvá línia viedla cez habsburskú cisársku hrobku, Sacherov hotel a staré uličky až k Dómu sv. Štefana a k Námestiu Márie Terézie, druhá časť žiakov absolvovala prehliadku Sissi múzea a cisárskych apartmánov v sídle Habsburgovcov v Hofburgu, odkiaľ sa popred budovu parlamentu presunula k mestskej radnici a zažila atmosféru každoročne sa konajúceho adventno-vianočného trhu, kde sa miešala zmes vôní a svetiel.

Záverom možno skonštatovať, že napriek tomu, že človek do tejto rakúskej metropoly chodí v živote viac razy, vždy je na nej čo objavovať.

PhDr. Monika Siváková

18. 12. 2017

Exkurzia

Študenti spoločenskovedného seminára sa 29. 11. 2017 zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Spolu s pani profesorkou Laluhovou a pani profesorkou Košeckou najskôr navštívili Najvyšší súd SR. Po obhliadke priestorov súdu sa presunuli do pojednávacej miestnosti, kde sa stretli so sudcami, vypočuli si vynesenie rozsudku v mene Slovenskej republiky a diskutovali o práci sudcov a činnosti inštitúcie súdu. Odtiaľ ich kroky viedli do Národnej rady SR. Po oboznámení sa s históriou inštitúcie a budovy sa stali priamymi svedkami zasadania nášho parlamentu, z balkóna sa prizerali na prebiehajúcu schôdzu. Exkurzia prebehla v priateľskej atmosfére, užili sme si nielen nové poznatky a zaujímavosti, ale aj bratislavskú predvianočnú náladu.

18. 12. 2017

Ambasádorská škola

Naša škola sa v školskom roku 2017/ 2018 zapája do vzdelávacieho programu pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie. My sme sa rozhodli, že našim cieľom bude spoznávať rôznorodosť krajín tvoriacich Európsku úniu a ich vzájomnú kooperáciu. V priebehu roka pripravíme pre našich študentov niekoľko podujatí a aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať. Už v týchto dňoch v škole vznikli dve informačné miesta, ktoré sú našou prvou snahou a zároveň príležitosťou spoznať európsky priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju a získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu.

15. 12. 2017

Výročie školy

Čas veľmi rýchlo letí. Blíži sa sté výročie založenia 1. štátneho gymnázia Fraňa Sasinka, ktoré bolo predchodcom dnešného Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Školy, ktorá vyrástla po vzniku prvej Československej republiky na storočia trvajúcej tradícii cirkevného školstva v našom meste. Za 100 rokov škola zažila všeličo. Víťazstvá i zriedkavé neúspechy. Ale - a to najmä - uviedla do života celé generácie vzdelaných a slušných ľudí. Takých, ktorí sa úspešne uplatnili vo vede, športe, kultúre či iných segmentoch spoločenského života, ale aj takých, ktorí neurobili tú pomyselnú dieru do sveta, ale svojím životným postojom sa stali príkladom pre svoje rodiny, priateľov, pre svoje mesto.

Naša škola má veľkú ambíciu. Rozhodli sme sa zmapovať svoje vlastné dejiny.

Chystáme rôzne materiály printové, či elektronické a vizuálne, aby sme nimi mohli zdokumentovať a aj osláviť prácu množstva vynikajúcich pedagógov a celé tisíce úspešných študentov. Jednoducho všetkých, čo stáli pred či sedeli za jej lavicami.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1000,--€ z rozpočtu mesta Prievidza na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečovaním osláv 100. výročia založenia gymnázia. Finančné prostriedky sme použili na filmové spracovanie spomienok bývalých pedagógov školy a prípravu webovej stránky k výročiu školy.

Skompletizovanie dejín takej bezosporu významnej inštitúcie, akou naša škola je, je veľmi náročná práca. Preto si súčasne dovoľujeme úctivo požiadať každého, kto nám môže pomôcť radou, starými fotografiami, akýmikoľvek dokumentami z histórie našej školy, či transparentne poskytnutým finančným darom, určeným na vydanie publikácie mapujúcej naše školské dejiny či na prípravu filmových materiálov, aby nás kontaktoval. Stane sa tak súčasťou rodiny hrdých gymnazistov a to nezávisle od toho, kedy školu absolvoval. Ďakujeme.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

13. 9. 2017

Jazyková škola

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia V. B. Nedožerského ponúka voľné miesta v jazykový kurzoch

Jazyková škola Trenčín oznamuje, že zápis do jazykových kurzov naďalej prebieha.

Máte možnosť zapísať sa už do existujúcich alebo do nových kurzov. V prípade záujmu škola plánuje otvoriť kurzy vo všetkých ročníkoch.

Školné zaplatíte len od mesiaca, kedy kurz začnete navštevovať.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslava Gajdošová,
tel.: 0901 918 354,
e-mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk.

Viac na stránke www.sjstrencin.sk, http://www.sjstrencin.sk/skoly.php Aktívny je už aj odkaz na stránke Gymnázia VBN, hľadajte pod JAZYKOVÁ ŠKOLA.

Neváhajte, pridajte sa k nám a využite možnosť zlepšiť sa v cudzích jazykov v popoludňajších hodinách priamo v budove Vašej školy!

NIKDY NIE JE NESKORO! PRIDAJTE SA K NÁM!

20. 9. 2017

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 20.9.,27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.)
 • v čase rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 21. 9., 19. 10., 7. 12., 5. 4.)
 • v čase klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 6. 11., 29. 1., 9. 4., 25. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u tajomníčky školy)

8. 9. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza