EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

1. septemberZačiatok školského roku
4. septemberZačiatok vyučovania v školskom roku
11. septemberÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
12. septemberÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
13. septemberÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
14. septemberRiaditeľské voľno
21. septemberRodičovské združenie – len pre prvý ročník a prímu – plenárne aj triedne
19. októberRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre tretí ročník a septimu
26. októberImatrikulácia
27. októberRiaditeľské voľno
30. október - 31. októberJesenné prázdniny
6. november1. klasifikačná konferencia
7. novemberTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov
16. novemberDeň demokracie
7. decemberKonzultačné rodičovské združenie pre všetky ročníky
22. decemberVianočný bazár
23. december - 5. januárVianočné prázdniny
29. január2. klasifikačná konferencia
31. januárKoniec vyučovania v prvom polroku
31. januárKoniec 1. polroku
1. februárZačiatok vyučovania v druhom polroku
2. februárPolročné prázdniny
19. február - 23. februárJarné prázdniny
10. marecDeň otvorených dverí
13. marec - 14. marecFestival JEDEN SVET
13. marecÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
13. marecEČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
14. marecÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
14. marecEČ a PFIČ z cudzieho jazyka
15. marecEČ z matematiky
29. marec - 3. aprílVeľkonočné prázdniny
5. aprílRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre druhý ročník a sextu
9. apríl3. klasifikačná konferencia
3. májTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov
14. májÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
14. májPrijímacie skúšky - 1. termín
17. májPrijímacie skúšky - 2. termín
18. máj4. klasifikačná konferencia (maturanti)
28. máj - 30. májKurz na ochranu života a zdravia žiakov pre žiakov 3. ročníka a septimy
28. máj - 1. júnÚstna forma internej časti maturitnej skúšky
19. júnPrijímacie skúšky - 2. kolo
25. jún4. klasifikačná konferencia
29. júnKoniec vyučovania v druhom polroku
2. júl - 31. augustLetné prázdniny

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza