EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

1. septemberZačiatok školského roku
2. septemberZačiatok vyučovania v školskom roku
16. septemberÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
17. septemberÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
18. septemberÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
15. októberRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre tretí ročník a septimu
22. októberImatrikulácia
29. - 30. októberJesenné prázdniny
2. novemberRiaditeľské voľno
10. november1. klasifikačná konferencia
16. novemberDeň demokracie
7. decemberTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov
15. decemberKonzultačné rodičovské združenie pre všetky ročníky
17. decemberVianočné posedenie zamestnancov školy
22. decemberVianočný bazár
23. december - 7. januárVianočné prázdniny
8. januárRiaditeľské voľno
26. január2. klasifikačná konferencia
29. januárKoniec vyučovania v prvom polroku
1. februárPolročné prázdniny
1. - 5. februárLyžiarsky a snoubordingový kurz (1.A, 1.B, 1.C)
2. februárZačiatok vyučovania v druhom polroku
6. februárReprezentačný ples gymnázia
9. februárKariérny a vedecký deň
8. - 12. februárLyžiarsky a snoubordingový kurz (1.D, 1.E, sekunda, kvinta)
21. februárŠtudentský ples
15. - 19. februárJarné prázdniny
5. marecNoc v škole
13. marecDeň otvorených dverí
16. marec - 17. marecFestival JEDEN SVET
16. marecÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
16. marecEČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
17. marecÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
17. marecEČ a PFIČ z cudzieho jazyka
18. marecEČ z matematiky
24. marecCeloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
25. marecSlávnostná pedagogická rada ku dňu učiteľov
1. - 6. aprílVeľkonočné prázdniny
8. a 13. aprílNáhradný termín EČ MS a PFIČ MS
14. a 15. aprílNáhradný termín pre Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
20. apríl3. klasifikačná konferencia
22. aprílRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre druhý ročník a sextu
10. májÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
10. máj1. kolo prijímacích skúšok - 1. termín
13. máj1. kolo prijímacích skúšok - 2. termín
14. máj4. klasifikačná konferencia pre 4. ročník
24. máj - 26. májKurz na ochranu života a zdravia žiakov pre žiakov 3. ročníka a septimy
24. máj - 28. májÚstna forma internej časti maturitnej skúšky
22. jún2. kolo prijímacích skúšok
23. jún4. klasifikačná konferencia
30. júnKoniec vyučovania v druhom polroku
1. júl - 31. augustLetné prázdniny

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza