EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


VÝBOR RODIČOVSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2015/2016

predseda
Ing. Peter Paulík
tajomník
Ing. Peter Hupka
hospodárka
Ing. Iveta Jordová

Členmi rodičovskej rady sú triedni dôverníci, ktorí zastupujú jednotlivé triedy na zasadaniach.

Trieda
Dôverník
príma
 
sekunda a
 
sekunda b
 
tercia
 
kvarta
 
kvinta
 
sexta
 
septima
 
oktáva
 
1.A
 
1.B
 
1.C
 
1.D
 
1.E
 
1.F
 
2.A
 
2.B
 
2.C
 
2.D
 
2.E
 
2.F
 
3.A
 
3.B
 
3.C
 
3.D
 
3.E
 
3.F
 
4.A
 
4.B
 
4.C
 
4.D
 
4.E
 
4.F
 

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza