EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


CIELE KVALITY

 1. Obhájiť umiestnenie – víťazstvo v súťaži o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii gymnáziá a získať Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
       T: koniec školského roka 2014/2015
 2. Obhájiť umiestnenie – víťazstvo v súťaži o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii stredné školy a získať Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
       T: koniec školského roka 2014/2015
 3. Dosiahnuť záujem o štúdium na škole zo strany absolventov základných škôl voči plánovanému počtu prijatých študentov na úroveň
  1. 130% v štvorročnom štúdiu,
  2. 160% v osemročnom štúdiu.
       T: 30. 4. 2015
 4. Zvýšiť počet vyznamenaných žiakov v prvom a druhom polroku školského roku 2014/2015 z celkového počtu žiakov na
  1. 26,00% v štvorročnom štúdiu,
  2. 35,00% v osemročnom štúdiu.
       T: 31. 1. 2015
       T: 31. 8. 2015
 5. Znížiť počet neprospievajúcich žiakov v prvom a druhom polroku školského roku 2014/2015 z celkového počtu žiakov na
  1. 1,0% v štvorročnom štúdiu,
  2. 1,0% v osemročnom štúdiu.
       T: 31. 1. 2015
       T: 31. 8. 2015
 6. Dosiahnuť úspešnosť ukončenia maturitných skúšok v riadnom termíne na úrovni 100% počtu maturantov.
       T: 30. 5. 2015
 7. Dosiahnuť 90% úspešnosť pri prijímaní na vysoké školy z celkového počtu maturantov, ktorí sa uchádzajú o vysokoškolské štúdium.
       T: 30. 9. 2015
 8. Neospravedlnená absencia žiakov v prvom a druhom polroku školského roku 2014/2015 na úrovni
  1. maximálne 0,16 hodiny na jedného žiaka v štvorročnom štúdiu,
  2. maximálne 0,16 hodiny na jedného žiaka v osemročnom štúdiu,
       T: 31. 1. 2015
       T: 30. 6. 2015
 9. Dosiahnuť celkovú absenciu v prvom a druhom polroku školského roku 2014/2015 na úrovni
  1. maximálne 45 hodín na jedného žiaka v štvorročnom štúdiu,
  2. maximálne 45 hodín na jedného žiaka v osemročnom štúdiu.
       T: 31. 1. 2015
       T: 30. 6. 2015

Prievidza 15. 10. 2014

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza