EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ŠTUDENTSKÁ RADA v školskom roku 2015/2016

Predseda

Tomáš Mazán

Tomáš Mazán
Trieda: 4.D

Prvá podpredsedníčka

Alexandra Gaherová

Alexandra Gaherová
Trieda: sexta

Druhý podpredseda

Vít Zajac

Vít Zajac
Trieda: kvinta

Pokladníčka

Tímea Turicová

Tímea Turicová
Trieda: 2.E

Tajomníčka

Klaudia Gerdenichová

Klaudia Gerdenichová
Trieda: 2.D

Dizajnérka

Ivana Janošková

Ivana Janošková
Trieda: 3.E

Dizajnér

Andrej Skok

Andrej Skok
Trieda: 3.F

Ďalší členovia

Jana Magdolenová

Jana Magdolenová
Trieda: sexta

Martin Michalovič

Martin Michalovič
Trieda: 3.C

Tomáš Šrámek

Tomáš Šrámek
Trieda: 4.B

Dávid Sluka

Dávid Sluka
Trieda: 2.A

Maroš Krchňák

Maroš Krchňák
Trieda: 4.A

Pomocná rada predsedu

Kamila Humajová

Kamila Humajová
Trieda: 4.B

Juraj Cigáň

Juraj Cigáň
Trieda: 4.D

Nikolas Fábry

Nikolas Fábry
Trieda: 4.D

Študentská rada

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza