EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

12. reprezentačný ples Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza

Milí priatelia!

Srdečne Vás pozývame na 12. reprezentačný ples Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza, ktorým chceme osláviť 100. výročie založenia našej školy. Ples sa uskutoční 26. 1. 2019 v KaSS Prievidza so začiatkom o 19:00 hodine. Do tanca hrá kapela Black Band. Hosťom plesu bude Peter Nagy.

Cena vstupenky je 50€ a zahŕňa okrem kompletného menu aj nápoje, vrátane všetkých druhov alkoholických. Môžete si ju kúpiť na sekretariáte školy. Ples je určený širokej verejnosti a tešíme sa, že spolu s nami oslávite toto krásne výročie nášho gymnázia.

Všetci ste srdečne vítaní!!!

Vianočná pohľadnica

Dajte svoje hlasy trom vianočným pohľadniciam. Pohľadnice vytvorili žiaci sekundy.

7. 1. 2019

Vernisáž

Milí žiaci, rodičia a priatelia nášho gymnázia!

S príchodom nového roka Vám želáme veľa zdravia, šťastia, úspechov a zároveň Vás pozývame na ďalšie zo série podujatí organizované pri príležitosti storočnice prievidzského gymnázia.

Tentokrát pôjde o vernisáž výstavy predmetov (dokumentov, pomôcok, fotografií a pod.), ktoré v sebe ukrývajú príbehy zo života gymnázia.

Vernisáž výstavy pod názvom Na vlastné oči sa uskutoční vo štvrtok 17. 1. 2019 o 16.00 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi a pre verejnosť bude prístupná do konca februára.

SSrdečne Vás na ňu všetkých pozývame.

7. 1. 2019

Šach na školách

Dňa 21. decembra 2018 sa vďaka projektu Šach na školách v priestoroch nášho gymnázia uskutočnil Vianočný šachový turnaj pod záštitou Svetového šachového zväzu FIDE a Slovenského šachového zväzu. V štyroch kolách si spolu zahralo 24 hráčov rozličného veku a hráčskej úrovne. Záštitu nad turnajom prevzala pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová. a Mgr. Roman Steinhübl. Na troch najlepších šachistov čakali trofeje a darčekové poukážky v hodnote 20 € od sponzora najlekaren.eu a pre každého účastníka bola pripravená medaila. Vďaka Radovanovi Hubovi z triedy septima, ktorý bol hlavný organizátor a sponzor projektu Šach na školách a šachovému klubu v Prievidzi, ktorý zapožičal profesionálne šachové hodiny sme mohli stráviť predpoludnie posledného dňa v škole pred vianočnými prázdninami hraním šachu. Viac informácii ohľadom šachových turnajov aj projektu Šach na školách nájdete na FB stránke: Šach na školách (GVBN).

Viktória Fáberová, septima

7. 1. 2019

Vianoce s hudbou

Spevácky zbor Vavrinec sa pred oslavou tohtoročných Vianoc zapojil do dvoch podujatí. V piatok 21. decembra 2018 v dopoludňajších hodinách vystúpil v priestoroch školskej telocvične počas vianočného bazáru a v popoludňajších hodinách obveselil účastníkov vianočných trhov na Námestí slobody v Prievidzi so svojím hudobno-recitačným pásmom Vianoce ako symbol.

Vianočný bazár sa niesol aj v podaní krásnych vianočných vinšov, ktoré recitovali Michal Líška (Vb) a šikovní žiaci a žiačky primy pod vedením pani učiteľky Danky Porubcovej. Nasledovalo pásmo speváckeho zboru zložené zo známych i menej známych vianočných piesní. Za vystúpenie a svoj umelecký vklad ďakujeme všetkým spevákom a speváčkam, gitaristom Filipovi Šponiarovi, Adamovi Jariabkovi, Michalovi Líškovi, Dominike Rybárovej, bubeníkovi Andrejovi Fáberovi, akordeonistovi Adamovi Jariabkovi. Vianočný hudobný bazár ukončilo duo Dominika Rybárová (IV.E) a Adam Kršiak (IV.F), ktorí rozveselili publikum najmä piesňami Eda Sheerana. Osobitná vďaka patrí technickej podpore a ozvučovacej asistencii, chlapcom z III.B: Martinovi Benkovi, Adriánovi Hepnerovi, Petrovi Bátorovi a Jozefovi Balčirákovi.

S radosťou na tvári, úsmevom na perách a nádejou v srdci končíme tento kalendárny rok, vchádzame do čarovného obdobia Vianoc a veríme, že ten ďalší rok prinesie pokoj a vzájomné porozumenie.

PhDr. Monika Siváková

21. 12. 2018

Takto šli roky

Každý mesiac v tomto školskom roku naša škola pripravuje jedno podujatie v rámci osláv stého výročia svojho založenia. 12. decembra sa konala beseda s názvom Takto šli roky – rozprávanie o histórii a ľuďoch, ktorí ju tvorili. Všetci, ktorí si v predvianočnom období našli čas: študenti, pedagógovia, bývalí absolventi či obyvatelia Prievidze a okolia boli vtiahnutí do zaujímavého dialógu medzi zástupcom školy Jaroslavom Pernišom a Máriom Šmýkalom, bývalým študentom. Dozvedeli sme sa, koľkými prerodmi od roku 1919 po súčasnosť prešla naša škola - od zmeny názvov, cez zmeny sídel, zmenu riaditeľov aj osadenstva pedagógov. O tom, že škola nie je len inštitúcia, ale je predovšetkým tvorená osobnosťami, ktorí ju formujú, udávajú jej smer a vdychujú jej život, nás presvedčilo mnoho zaujímavých osudov a životných príbehov. Tie tvorili ľudia s našou školou spätí – riaditelia, učitelia, študenti, ich rodičia a priatelia. Niektoré príbehy boli smutnejšie, iné mali nádych romantiky či humoru. Vyhľadávanie takýchto informácií je práca náročná a veľmi zdĺhavá. Ale Jaroslav Perniš nie je len učiteľom prírodovedných predmetov, ale aj spisovateľom, ktorí sa venuje histórii. Prezradil nám, že už štyri roky pracuje na knihe o našej škole, ktorá by mala byť uvedená do života začiatkom školského roka 2019/2020, keď budú oslavy stého založenia našej školy vrcholiť. Preto všetci, ktorí sa nemohli tohto podujatia zúčastniť, budú mať možnosť osobne sa oboznámiť so storočnou históriou našej alma mater. Prajeme vám krásne vianočné sviatky a v januári vás pozývame na ďalšie podujatie s názvom Na vlastné oči – Vernisáž výstavy historických fotografií a artefaktov z dejín našej školy.

21. 12. 2018

Yad Vashem v Jeruzaleme – seminár o výučbe holokaustu

Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu, Svetové centrum pre pamäť holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme v Izraeli, Edah, o. z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Program pre výučbu holokaustu v Európe. To boli hlavní organizátori semináru, ktorého sa tento rok, ako každoročne, v dňoch 9. – 16. decembra 2018 zúčastnilo 20 pedagógov zo Slovenska. Na základe úspešnej spolupráce s Múzeom holokaustu v Seredi a s jej vedúcim PhDr. Martinom Korčokom, PhD., som bola oslovená a následne výberovým konaním prijatá medzi kolegov učiteľov, ktorí uvažovali o holokauste a témach jemu príbuzných vo vzdelávacom programe v Yad Vashem.

Seminár otvoril J. E. Peter Hulényi, veľvyslanec SR v Izraeli, riaditeľka Európskeho oddelenia Yad Vashem Richelle Budd Caplan, a Miriam Mouryc, vedúca sekcie pre SR a ČR v Yad Vashem. Hailey Sharon Dilman predstavila v prednáške holokaust a genocídy v 21. storočí, Noam Gittin viedla workshop o predvojnovom živote Židov na ulici v Poľsku, so sprievodkyňou Janou Marcus sme prešli historické múzeum v Yad Vashem a prezreli si výstavu Záblesky spomienok. Daniel Rozenga predstavil súčasné židovské identity, Jana Marcus pokračovala v prehliadke areálu Yad Vashem po Údolí komunít, v synagóge a prechádzkou cez záhradu Spravodlivých medzi národmi. Yiftach Meiri uskutočnila s nami workshop o každodennom živote v getách. Vo večerných hodinách sme navštívili Izraelské múzeum v Jeruzaleme, kde sme sa bližšie dozvedeli o židovskej kultúre a o osudoch zvitkov z Mŕtveho mora, najstarších rukopisov Starého Zákona. Dr. Daniel Uziel v prednáške uvažoval nad tým, Kto dal rozkaz? Evolúcia „konečného riešenia“. Anna Stocker nám vo workshope priblížila prípadovú štúdiu deportácie nemeckých Židov z Düsseldorfu do Rigy. Medzi aktivitami sme mali možnosť diskutovať, zoznamovať sa so vzdelávacími materiálmi, prechádzať sa areálom Yad Vashem. Ako čeliť súčasnému antisemitizmu – to bol názov workshopu (viedla Dr. Noa Mkayton), v ktorom na základe filmovej ukážky zazneli mnohé antisemitské mýty, ktoré pretrvávajú dodnes. Doc. Peter Borza z UPJŠ v Košiciach prednášal o katolíckej cirkvi v období holokaustu. Kolegovia pedagógovia predstavili svoje koncepty výučby holokaustu na vyučovacích hodinách. Pán Naftali Juraj Fürst bol vzácnym hosťom, ktorý ako preživší holokaust zaujímavo predstavil svoj životný príbeh. O perzekúcii Nežidov v čase druhej svetovej vojny rozprával Yossi Gilad. Miriam Mouryc premietla film o dvoch sestrách preživších holokaust, ktorý je možné využiť i na vyučovaní. Dva posledné dni pobytu sme mali možnosť so sprievodkyňou Kateřinou spoznať Jeruzalem, pevnosť Massada a Mŕtve more.

Okrem uvedených aktivít zvýšil ešte čas i na osobné rozhovory, budovanie priateľských kontaktov, ochutnávku miestnych špecialít, duchovné aktivity, prechádzky po meste, spoznávanie rôznosti miestneho obyvateľstva, jeho života a kultúry. Som vďačná za možnosť byť súčasťou takéhoto organizačne i časovo náročného projektu. S plnou zodpovednosťou si z neho odnášam mnoho poučenia i rád, ktoré budem vedieť využiť pri vyučovaní, aby som mojich žiakov viedla k vzájomnému porozumeniu, k odsúdeniu ľudskej nenávisti, k úcte voči životu a k prijímaniu rôznosti v akejkoľvek podobe.

PhDr. Monika Siváková

10. 12. 2018

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny – dejepisná výstava

Tak písali ženy mužom do boja – to je názov sprievodnej výstavy k scénickému programu folklórnych kolektívov hornej Nitry venovanému 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. Autorom výstavy je Mgr. Stanislav Malega a jej materiály v súčasnosti vlastní Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Výstavu si zapožičala naša škola a v priestoroch dejepisnej učebne sme sprístupnili žiakom panely, ktoré hovoria o výpovednej hodnote fotografií či listov z vojny, prezerajúc si tváre ľudí, ktorí zažívali vojnové zážitky, bojovali na fronte, boli väznení, mnohí vo vojne padli. Fotografie pochádzajú z osobných archívov obyvateľov nášho regiónu, napr. Nitrianske Rudno, Čavoj, Nováky, Oslany, Nedožery-Brezany, Bojnice, čím nám dávajú dôkaz o tom, ako hlboko zasiahla vojna do osudov ľudí na hornej Nitre, i keď priamo táto oblasť nebola súčasťou vojnového frontu.

Autor výstavy v úvodnom komentári uviedol poučnú myšlienku, dovolíme si parafrázovať: prečítajme si pozdravy mužov, ktoré písali z vojny domov, títo muži pred viac ako sto rokmi prešli peklom vojny; možno sa potom budeme viac tešiť z našej súčasnosti a menej nás budú znechucovať malé problémy, ktoré musíme riešiť.

PhDr. Monika Siváková

7. 12. 2018

Mliečny automat

V mliečnom automate na 2. poschodí si môžete kúpiť mliečka, jogurty, tvarohové krémy a acidofilné mieka priamo od slovenského výrobcu Tatranská mliekareň. Ceny sú od 0,35€ do 0,45€. Magnetický kľúč si môžete (za 4€ zálohu) vyzdvihnúť a nabíjať (5€) u ekonomickej zástupkyni riaditeľky kedykoľvek na 1. poschodí v kancelárii č. 37 pri tercii.

Soňa Tršová

5. 12. 2018

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 20. 11. 2018 sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka, do ktorej sa zapojilo 18 študentov školy. Súťažiaci v kategóriách A a B museli zvládnuť vedomostný test, transformáciu textu a tí najlepší aj rétorickú časť.

Porota v zložení Mgr. Vašková, PaedDr. Cagáň a Mgr. Páleš po sčítaní bodov napokon stanovila nasledovné poradie:
A kategória

 1. Melisa Šnircová (3. A)
 2. Frederika Nikmonová (3. B)
 3. Martin Brokeš (3. A)

B kategória

 1. Sára Mokrá (kvinta B)
 2. Rebeka Morvaiová (2. B)
 3. Paulína Chlpeková (2. F)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Novom Meste nad Váhom.

Mgr. Jozef Páleš, za PK slovenského jazyka

28. 11. 2018

Vedecká čajovňa v Prievidzi

Dňa 22. 11. 2018 sa naša škola spolupodieľala na organizácii podujatia Vedecká čajovňa. Kreatívne prostredie Artpointu v Prievidzi počas nej hostilo študentov z celého Trenčianskeho kraja. Program bol venovaný otázkam sociálnych vied a bol naozaj atraktívny. S radosťou sme privítali Dr. Alexandru Matejková a Dr. Máriu Suríkovú (Sociologický ústav SAV), ktoré prezentovali časť celoeurópskeho výskumu hodnôt venovanú zmenám v súčasnej rodine. Rovnako výborné boli vystúpenia a workshopy Mareka Šimona (náš absolvent), ktorý prezentoval svoje skúsenosti z oblasti ochrany práv a rovnosti.

Ďakujeme Helsinskému výboru pre ľudské práva za možnosť usporiadať stretnutie, ktoré prinieslo príjemnú atmosféru aj bohatý obsah.

Dr. Zuzana Laluhová, hlavná organizátorka Vedeckej čajovne

27. 11. 2018

Výstava Slovensko: významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO

Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo je aktívne i na poli kultúrnej diplomacie, preto ambíciou tejto výstavy pod názvom Slovensko - významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996 je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi so slovenskými koreňmi. O výstave sa budú naši študenti učiť prostredníctvom hodín dejepisu a anglického jazyka.

Výstavu otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová po tom, čo Spevácky zbor Vavrinec odspieval úvodný kultúrny vstup. Nasledoval príhovor pani Miroslavy Píšovej z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá prítomných oboznámila so zámerom výstavy a obsahovou koncepciou vystavovaného materiálu, vrátane informačnej brožúry o výstave, ktorá je vyhotovená v anglickom jazyku. Michal Líška, žiak triedy kvinty B, v krátkosti priblížil dejiny našej školy, ktorá bola, je a bude súčasťou národných i európskych dejín. Nasledovala prehliadka výstavy, o ktorej žiaci mohli diskutovať. Výstava na našej škole potrvá do 31. januára 2019.

za PK dejepisu PhDr. Monika Siváková

30. 8. 2018

Jazyková škola

JAZYKOVÁ ŠKOLA TRENČÍN, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia VBN, Matice slovenskej 16, pozýva na zápis do jazykových kurzov v školskom roku 2018/2019

Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny pre dospelých, študentov aj deti, prípravu a vykonanie štátnych jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov

 • 140 hodín ročne za bezkonkurenčné ceny:
  žiaci a študenti: 1,07 EUR za hodinu
  dospelí: 1,78 EUR za hodinu
 • obsah a rozsah kurzu prispôsobíme požiadavkám poslucháčov

Vstupné testy a zápis do všetkých ročníkov pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 4. septembra 2018 o 16.00 hod a 6. septembra 2018 od 16.00 hod

Informácie: Mgr. Miroslava Gajdošová
Tel.: 0907 986 075
Mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk

Tešíme sa na Vás!

28. 8. 2018

Inštruktáž k štipendiám

15. 12. 2017

Výročie školy

Čas veľmi rýchlo letí. Blíži sa sté výročie založenia 1. štátneho gymnázia Fraňa Sasinka, ktoré bolo predchodcom dnešného Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Školy, ktorá vyrástla po vzniku prvej Československej republiky na storočia trvajúcej tradícii cirkevného školstva v našom meste. Za 100 rokov škola zažila všeličo. Víťazstvá i zriedkavé neúspechy. Ale - a to najmä - uviedla do života celé generácie vzdelaných a slušných ľudí. Takých, ktorí sa úspešne uplatnili vo vede, športe, kultúre či iných segmentoch spoločenského života, ale aj takých, ktorí neurobili tú pomyselnú dieru do sveta, ale svojím životným postojom sa stali príkladom pre svoje rodiny, priateľov, pre svoje mesto.

Naša škola má veľkú ambíciu. Rozhodli sme sa zmapovať svoje vlastné dejiny.

Chystáme rôzne materiály printové, či elektronické a vizuálne, aby sme nimi mohli zdokumentovať a aj osláviť prácu množstva vynikajúcich pedagógov a celé tisíce úspešných študentov. Jednoducho všetkých, čo stáli pred či sedeli za jej lavicami.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1000,--€ z rozpočtu mesta Prievidza na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečovaním osláv 100. výročia založenia gymnázia. Finančné prostriedky sme použili na filmové spracovanie spomienok bývalých pedagógov školy a prípravu webovej stránky k výročiu školy.

Skompletizovanie dejín takej bezosporu významnej inštitúcie, akou naša škola je, je veľmi náročná práca. Preto si súčasne dovoľujeme úctivo požiadať každého, kto nám môže pomôcť radou, starými fotografiami, akýmikoľvek dokumentami z histórie našej školy, či transparentne poskytnutým finančným darom, určeným na vydanie publikácie mapujúcej naše školské dejiny či na prípravu filmových materiálov, aby nás kontaktoval. Stane sa tak súčasťou rodiny hrdých gymnazistov a to nezávisle od toho, kedy školu absolvoval. Ďakujeme.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza