EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2009/2010

11. 6. 2010

Technická olympiáda

Dňa 9.6.2010 sa v Trenčíne konalo celoslovenské kolo Technickej olympiády 3V (Veda-Výskum-Vývoj). Tretí ročník TO 3V realizuje Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne pod záštitou dekana Fakulty mechatroniky TnUAD doc. Jezefa Tkáča, PhD. Do súťaže sa zapojilo skoro 1000 registrovaných účastníkov. Z našej školy do finále postúpili dvaja študenti, Ondrej Malinčík s prácou „Gitarová hlava“ a Michal Kiaba s prácou „Zvárací invertor“. Ondrej Malinčík sa vo veľmi silnej konkurencii umiestnil na peknom 4. mieste a Michal Kiaba na 7. mieste.

11. 6. 2010

Planéta vedomostí

Dňa 7.6.2010 naša škola a firma Agemsoft podpísali Memorandum o spolupráci. Týmto sme sa stali jednou z 20 škôl z celého Slovenska a zároveň jedinou strednou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré môžu používať Planétu vedomostí. Je to rozsiahly a flexibilný elektronický vzdelávací systém pre základné a stredné školy pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na školách. Digitálny obsah tvoria multimediálne spracované všeobecne platné poznatky z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Každý z predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému. Obsah zahrnutý v rámci jednotlivých úrovní a predmetov sa skladá z približne stovky interaktívnych lekcií najvyššej kvality. Každá lekcia obsahuje množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, interaktívnych cvičení a aktivít.

2. 6. 2010

Vyhodnotenie maturít

Fotky

2. 6. 2010

Beseda s Krakom

Fotky

31. 5. 2010

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov

V stredu 19. mája 2010 sa konalo okresné kolo súťaže Hliadok mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci, ktorú organizoval územný spolok SČK v Prievidzi. 29 družstiev ZŠ a SŠ preukázali nielen teoretické vedomosti o ČK a prvej pomoci, ale i praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, ktoré si vyskúšali na 5 stanovištiach s fingovanými zraneniami. Družstvo našej školy: P. Lörincziová (2.C), L. Valchovníková (3.A), I. Kadlečíková (3.A), I. Kmeťová (1.D), J. Francová (1.E), V. Pánisová (3.A) ukázali výbornú vzájomnú súhru a vybojovali krásne prvé miesto.

18. 5. 2010

Rozlúčka so štvrtákmi

Foto

18. 5. 2010

Daruj krv

Májova kvapka krvi – 12. 5. 2010. Krv darovalo 65 darcov.

13. 5. 2010

PODNIKANIE NA GYMNÁZIU V. B. NEDOŽERSKÉHO

V rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia existuje na našej škole už 8. rok študentská firma. Aplikovaná ekonómia je nepovinný predmet pre študentov 3. ročníka s dotáciou 3 hodiny týždenne. V tomto školskom roku sa prihlásili niektorí študenti z 3.E a 3.F triedy a založili firmu SQUARE š.s. Študentská spoločnosť simuluje akciovú spoločnosť. Toto štúdium je veľmi netradičné tým, že je úzko spojené s praxou. Študenti si najprv pripravili podnikateľský plán, potom museli založiť združenie, až potom mohli predávať akcie. Tak získali kapitál na začiatok podnikania. Nasledovalo ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov a potom registrácia firmy v obchodnom registri. Študenti ponúkli spolužiakom kopírovanie, minipapiernictvo, inzerciu a valentínske pozdravy. Pri týchto aktivitách si vyskúšali tvorbu reklamy, plánovanie, personálnu prácu, jednoduché účtovníctvo, prípravu mzdových podkladov, uzávierku, vypĺňanie daňového priznania a rôzne iné činnosti, ktoré súvisia s podnikaním.
Dňa 6. mája 2010 sa v školskej klubovni uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy SQUARE, na ktorom vedenie firmy vyhodnotilo prácu spoločnosti a informovalo o výsledku hospodárenia. Akcionári boli spokojní, že dobre investovali svoje peniaze a hostia (študenti a zamestnanci školy) získali predstavu o tejto zaujímavej forme vyučovania.

10. 5. 2010

Aerobik maratón

Fotky

10. 5. 2010

Beseda so Štrasserom

Fotky

21. 4. 2010

Deň Narcisov

16. apríla sme sa zúčastnili zbierky, Deň Narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Vyzbierali sme 1271,95 €.
Deň Narcisov je len jeden deň v roku. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

26. 3. 2010

Ocenenie za pedagogickú činnosť

Vo štvrtok 25. marca 2010 si prevzali v historickej budove Národnej rady v Bratislave desiatky pedagógov z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja ocenenia za pedagogickú činnosť. Nás mimoriadne teší, že aj v tomto roku sme mali medzi ocenenými svojho človeka. Stala sa ňou členka nášho zboru Mgr. Tatiana Helbichová, ktorá z rúk ministra školstva prevzala ďakovný list za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú prácu a prípravu talentovaných žiakov na olympiády v španielskom jazyku.

19. 3. 2010

Beseda s Magdou Vašáryovou

Fotky

8. 3. 2010

Deň otvorených dverí

Fotky z akcie Deň otvorených dverí konanej 6. marca 2010

3. 3. 2010

Exkurzia

Počas jarných prázdnin 20.-24. februára 2010 študenti nášho gymnázia navštívili svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN v Ženeve, Technoramu vo Winterthure (interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi), Múzeum Alberta Einsteina v Berne, ...

2. 3. 20100

Valentínsky ples

Fotky z akcie konanej 19. 2. 2010

25. 1. 2010

Ples

Fotky z akcie konanej 23. 1. 2010.

20. 1. 2010

Vianočný bazár

Fotky z akcie konanej 21. 12. 2009.

18. 1. 2010

Lyžiarsky kurz

Fotky.

11. 12. 2009

Španielsky večer

11. decembra sa v telocvočni uskutočnil španielsky večer pre študentov nášho gymnázia. Ochutnali sme tradičný španielsky nápoj sangriu, študenti predstavili ukážky andalúzskeho tanca flamenco a mix latinoamerických tancov samba, rumba a cha-cha. Zazneli známe španielske piesne, losovala sa tombola a na záver programu sme vybrali najlepších tanečníkov a najkrajšie španielsky oblečených študentov. Celá zábava sa niesla v duchu španielskych a latinských rytmov.

2. 12. 2009

Boj proti AIDS

1. decembra, v deň svetového boja proti AIDS, vyvrcholila naša kampaň "Červené stužky". Študenti, II.B a II.F spoločne ušili stužky, ktoré rozdávali svojim spolužiakom na škole, aby týmto gestom upozornili na vážnosť situácie vo svete.

30.11.2009

Výchovný koncert v španielčine

Dňa 30.11.2009 sa vo veľkej klubovni konal výchovný koncert v španielskom jazyku, ktorý uviedli pani Ana Elisa Suarez Zamorrano, riaditeľka Auly Cervantes v Bratislave, a mladá huslistka Mgr.Art. Concha Carmona Arcos, obidve zo Španielska.
Aula Cervantes (pobočka Instituto Cervantes) si pripravila pre študentov španielskeho jazyka nielen bilingválnych, ale aj všeobecných gymnázií výchovný koncert. Jeho cieľom je šíriť poznatky o španielskej hudbe a kultúre, zdokonaliť sa v jazyku, doplniť vedomosti o hudobnom nástroji – husliach – a podporiť zbližovanie kultúr.
Interpretka postupne predstavila zloženie huslí, ako aj rôzne techniky hry na tomto nástroji v ukážkach niektorých španielskych hudobných skladateľov doplnené projekciou obrazového materiálu.
Pre študentov bola zaujímavá najmä interaktívna časť, kde sa naučili vytlieskať základný rytmus typického španielskeho tanca sevillanas, a ukážka piesne charakteristickej pre región Andalúzia, ktorú pôsobivo predniesla samotná interpretka.

26. 11. 2009

Na našej škole máme majsterku sveta

Nina Chovancová, žiačka 1.C triedy na našom gymnáziu, úspešne reprezentovala Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta v karate, ktoré sa konali v dňoch 5.-8.11.2009 v Taliansku. Nastúpila v 11 kategóriách - kumite, point a kata, pričom v piatich získala vynikajúce 1.miesto a v ďalších piatich krásne 2.miesto.
Nine srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa ďalších športových úspechov.

23. 11. 2009

Návšteva z Francúzska

V jesenných mesiacoch šk. roka 2009/2010 našu školu niekoľkokrát navšívil francúzsky manželský pár, Elisabeth a Jean-Claude Turnier z organizácie GREF - Groupement des Retraités Educateurs sans Frontieres (Učitelia na dôchodku bez hraníc). V rámci svojej misie vo Zvolene, prišli aj na naše hodiny francúzskeho jazyka, aby sa mohli podeliť so svojimi predagogickými skúsenosťami a mohli spoznať našich žiakov. Cieľom ich pobytu v krajine je šírenie hodnôt frankofónie, pomoc a výmena skúseností s učiteľmi francúzskeho jazyka. Ich prítomnosť ocenili všetci žiaci učiaci sa tento prekrasny jazyk,no hlavne štvrtáci, ktorí tento školsky rok budú maturovať z francúzštiny. Spoločne porovnávali zvyky a tradície u nás a vo Francúzsku, spoločenské problémy, atď.

23. 11. 2009

Imatrikulácie

Fotky

23. 10. 2009

90. výročie školy

Fotky zo slávnosti

14. 10. 2009

Kalokagatia

Naše družstvo víťaz - krajskej súťaže reprezentovalo Trenčiansky samosprávny kraj v celoslovenskom finále Župnej kalokagatie, ktorá sa konala 5.10.2009 v Turanoch. Pretekári Katarína Gabrišová, Mária Barininová , Adam Bilčík , Matej Jadroň a Denis Kodaj preukázali výbornú telesnú, technickú a teoretickú pripravenosť a vybojovali tretie miesto.

30. 9. 2009

Exkurzia v Prahe

Fotky

3. 9. 2009

Otvorenie školského roka

Fotky

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza