EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Spevácky zbor VAVRINEC pri Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi

Hudobná skupina VAVRINEC spievala ministrovi na cestu

8. septembra 2020 prišiel navštíviť našu školu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, ktorému Hudobná skupina VAVRINEC (od školského roku 2020/2021 nesie nový názov namiesto pôvodného Spevácky zbor Vavrinec) zaspievala pred besedou so žiakmi III.B triedy populárnu slovenskú pieseň Cesty II. triedy od skupiny IMT Smile.

Pieseň bola vybraná zámerne, aby zdôraznila poslanie ministra cestovať po školách a diskutovať so zamestnancami a žiakmi o ich úspechoch či problémoch. Ďakujeme za návštevu a prajeme pánovi ministrovi mnoho úspešných ciest a rozhodnutí v prospech rezortu školstva!

PhDr. Monika Siváková

Foto

Video

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Noc v škole – Od popu k slobode – koncert

Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnila každoročná školská akcia – Noc v škole. Spevácky zbor Vavrinec si pre túto príležitosť pripravil koncert pod názvom Od popu k slobode, v ktorom divákom ponúkol predrevolučné a porevolučné piesne Nežnej revolúcie, ktoré daná doba priniesla ako hity. Koncertom sme chceli vzdať poctu demokratickým hodnotám, ktoré Nežná revolúcia priniesla a ktorej 30. výročie sme vlani oslávili, ako i cez texty piesní upozorniť na to, že každá doba prináša mnohé problémy, ktorým treba čeliť.

Koncert otvoril Wind of change od Scorpions, na záver zaznela Veselá pesnička od IMT Smile. Medzi inými piesňami zazneli i Slová od Marcely Laiferovej, Kým ťa mám od Paľa Haberu, Atlantída od Mira Žbirku, La isla bonita od Madonny, Brother Louie od Modern Talking a mnoho iných.

V programe vystupovali: Dominika Rybárová (dirigovanie, ozvučenie), Marianna Hladká, Silvia Goľáková, Emília Bartová (spev), Michal Líška, Dan Páleník (gitara), Monika Siváková (klavír, spev), rodina Mazúrová (občerstvenie), Erik Gubov, Martin Lukáč, Andrej Lukáč (technická asistencia, fotografovanie).

Všetkým účinkujúcim ďakujeme, naše poďakovanie patrí i „najverenejšej fanúšičke“ – pani riaditeľke a aktívnemu publiku! Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

Foto

Vítanie prvákov – imatrikulácie

Spevácky zbor Vavrinec prvý raz v školskom roku 2019/2020 vystúpil dňa 24. októbra 2019 v rámci slávnostného úvodu k imatrikuláciám – vítaniu prvákov, nových žiakov našej školy. Piesňou Dust in the wind otvoril dvere do sveta strednej školy i do sveta hudby, ktorá dokáže rozjasniť naše bežné dni.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Zostanú po nás nielen budovy – podujatie k storočnici gymnázia

6. júna 2019 sa pred Piaristickým kostolom v Prievidzi a pred budovou nášho gymnázia konalo slávnostné pásmo pripomínajúce si sídla nášho gymnázia za 100 rokov svojej existencie. Podujatie bolo ďalším v poradí podujatí nazvaných Gymnázium svojmu mestu, toto z nich nieslo názov Zostanú po nás nielen budovy.

Pripomenuli sme si históriu budov, kde sídlilo gymnázium, potešili sme sa z tanečných čísel mladších i starších žiakov, Spevácky zbor Vavrinec predstavil tri piesne, zasadili sa pamätné stromy, ktoré budú generáciám po nás pripomínať sídla tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá rok čo rok posiela do sveta schopných a zdatných mladých absolventov šíriacich dobré meno tejto školy.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Uplatnili sme sa II. – Talkshow k storočnici gymnázia

Májovým podujatím k oslavám storočnice nášho gymnázia bola druhá talkshow s názvom Uplatnili sme sa II., ktorá sa konala 15. mája 2019 v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Hosťami tento raz bola súčasná pani riaditeľka Eleonóra Porubcová, slovenský zjazdový lyžiar a paralympijský víťaz Jakub Krako, bývalý československý basketbalista a tréner Ivan Chrenka a speváčka, pedagogička a poradkyňa životného štýlu Marcela Laiferová.

Spevácky zbor Vavrinec si na toto podujatie pripravil repertoár na mieru. Prvou z prednesených piesní bola pieseň Slová, ktorou pani Laiferová v roku 1970 vyhrala Zlatú Bratislavskú lýru. Druhá pieseň Kým ťa mám je piesňou interpreta Paľa Haberu, avšak slová k nej napísal bývalý náš gymnazista a spisovateľ Daniel Hevier. Hudba spríjemnila večer plný spomienok i múdrych rád do života, ktoré povzbudili prítomných a ponúkli im námety na premýšľanie.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Slovensko-francúzsky výmenný pobyt – rozlúčkový večierok

2. mája 2019 sa v klubovni školy uskutočnil rozlúčkový večierok študentov a ich učiteľov z Francúzska, účastníkov výmenného pobytu medzi našimi žiakmi a Francúzskom. Súčasťou kultúrneho programu bol Spevácky zbor Vavrinec (predstavil Piesne Atlantída od M. Žbirku, Nenahraditeľná od S. Martausovej a Si jamais j´oublie od ZAZ), inštrumentálny sprievod zabezpečili M. Líška, F. Šponiar a A. Fábera.

Pokračovalo sólové gitarové číslo M. Líšku, D. Páleníka a B. Madajovej, umenie hry na heligónke predviedol A. Jariabka, francúzsku pieseň zaspieval M. Petrovský za doprovodu O. Hrdého. Naši francúzski priatelia pridali jednu spoločnú pieseň. Všetci prežili krásny spoločný čas, vytvorili nové priateľstvá, ktoré sa aj hudbou dajú ďalej posilňovať a rozvíjať.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Odovzdávanie certifikátov z francúzskeho jazyka

Dňa 26. februára 2019 Spevácky zbor Vavrinec vystúpil na slávnostnom odovzdávaní certifikátov z francúzskeho jazyka, ktorých odovzdanie a organizáciu zastrešila kolegyňa Mgr. Ľudmila Zaujecová. Príhovor pani riaditeľky, ukážka hovoreného francúzskeho textu v podaní Zoe Cipovovej (III) a pieseň Si jamais j´oublie od speváčky ZAZ spestrili výnimočnú chvíľu nadaných žiakov, ktorí svoje vedomosti preukázali i na poli odbornej vedomosti druhého cudzieho jazyka.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Ples gymnázia – hudobný úvod

Talentovaní členovia Speváckeho zboru Vavrinec, ako i pozvaní hostia z hudobného odvetvia a ďalší šikovní žiaci našej školy vytvorili zoskupenie, ktoré tvorilo kultúrno-hudobný úvod k Plesu gymnázia venovanému 100-ročnici existencie našej školy, ktorý sa konal v KaSS v Prievidzi dňa 26. januára 2019. Zoskupenie nazvané Dunaj Band predviedlo výber z muzikálnej tvorby 20. rokov 20. storočia, jednu českú a jednu slovenskú pôvodnú pieseň.

Išlo o tieto skladby a interpretov:

 1. Jiří Traxler (slová i hudba): Teď raději mlč (Slowfox).
  Eleonóra Kovalíková – spev, Monika Siváková – klavír, Michal Líška – gitara, Dan Páleník – basgitara, Andrej Lackovič – saxofón, Andrej Fábera – cajon, Anita Gardlíková – trúbka
 2. P. Braxatoris (slová), Gejza Dusík (hudba): Večer pri Dunaji (Slowfox).
  Emília Bartová – spev, Monika Siváková – klavír, Michal Líška – gitara, Dan Páleník – basgitara, Andrej Lackovič – saxofón, Andrej Fábera – cajon, Anita Gardlíková – trúbka
 3. Vystúpenie doplnila i známa pieseň:
  Zdeněk Rytíř (slová), Jiří Zmožek (hudba): Zvonky štěstí (Karel Gott a Darina Rolincová).
  Jej interpretmi boli: Zuzana Laluhová, Maxim Petrovský – spev.

Ďakujeme prítomným za priazeň, ponúknuť krásy hudby bolo pre nás radosťou!

PhDr. Monika Siváková

Foto

Vianoce s hudbou

Spevácky zbor Vavrinec sa pred oslavou tohtoročných Vianoc zapojil do dvoch podujatí. V piatok 21. decembra 2018 v dopoludňajších hodinách vystúpil v priestoroch školskej telocvične počas vianočného bazáru a v popoludňajších hodinách obveselil účastníkov vianočných trhov na Námestí slobody v Prievidzi so svojím hudobno-recitačným pásmom Vianoce ako symbol.

Vianočný bazár sa niesol aj v podaní krásnych vianočných vinšov, ktoré recitovali Michal Líška (Vb) a šikovní žiaci a žiačky primy pod vedením pani učiteľky Danky Porubcovej. Nasledovalo pásmo speváckeho zboru zložené zo známych i menej známych vianočných piesní. Za vystúpenie a svoj umelecký vklad ďakujeme všetkým spevákom a speváčkam, gitaristom Filipovi Šponiarovi, Adamovi Jariabkovi, Michalovi Líškovi, Dominike Rybárovej, bubeníkovi Andrejovi Fáberovi, akordeonistovi Adamovi Jariabkovi. Vianočný hudobný bazár ukončilo duo Dominika Rybárová (IV.E) a Adam Kršiak (IV.F), ktorí rozveselili publikum najmä piesňami Eda Sheerana. Osobitná vďaka patrí technickej podpore a ozvučovacej asistencii, chlapcom z III.B: Martinovi Benkovi, Adriánovi Hepnerovi, Petrovi Bátorovi a Jozefovi Balčirákovi.

S radosťou na tvári, úsmevom na perách a nádejou v srdci končíme tento kalendárny rok, vchádzame do čarovného obdobia Vianoc a veríme, že ten ďalší rok prinesie pokoj a vzájomné porozumenie.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Výstava Slovensko: významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO

Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo je aktívne i na poli kultúrnej diplomacie, preto ambíciou tejto výstavy pod názvom Slovensko - významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996 je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi so slovenskými koreňmi. O výstave sa budú naši študenti učiť prostredníctvom hodín dejepisu a anglického jazyka.

Výstavu otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová po tom, čo Spevácky zbor Vavrinec odspieval úvodný kultúrny vstup. Nasledoval príhovor pani Miroslavy Píšovej z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá prítomných oboznámila so zámerom výstavy a obsahovou koncepciou vystavovaného materiálu, vrátane informačnej brožúry o výstave, ktorá je vyhotovená v anglickom jazyku. Michal Líška, žiak triedy kvinty B, v krátkosti priblížil dejiny našej školy, ktorá bola, je a bude súčasťou národných i európskych dejín. Nasledovala prehliadka výstavy, o ktorej žiaci mohli diskutovať. Výstava na našej škole potrvá do 31. januára 2019.

za PK dejepisu PhDr. Monika Siváková

Foto

Aj oni tvorili históriu – ďalšie podujatie k storočnici gymnázia

Spevácky zbor Vavrinec má za sebou úspešný výročný koncert v rámci osláv stého školského roka našej školy, v ďalšom z mesiacov (14. novembra 2018) účinkoval na podujatí Aj oni tvorili históriu, ktoré nasledovalo po koncerte Baví nás baviť vás. Aj oni tvorili históriu – podujatie sa konalo na Mestskom cintoríne v Prievidzi, kde sme si pripomenuli životné cesty riaditeľov školy, ktorí našli miesto svojho posledného odpočinku na miestnom cintoríne.

Prievidzský dôstojný pán dekan Vladimír Slovák odslúžil svätú omšu za všetkých zomrelých i žijúcich pedagógov a študentov gymnázia. V Mariánskom kostole sa rozliehali aj tóny v podaní Speváckeho zboru Vavrinec, ktorý svätú omšu liturgicky sprevádzal, za doprovodu klávesov Moniky Sivákovej a gitary Adama Jariabku. Všetci sme z tohto podujatia mali bohatý umelecký a duchovný zážitok.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Koncert Baví nás baviť vás (podujatie k storočnici gymnázia)

Priateľská atmosféra, aktívne publikum, množstvo účinkujúcich, spev, hudobné nástroje, tanec, hovorené slovo. Toto všetko spájalo ľudí dobrej vôle dňa 26. októbra 2018 večer v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Oslávili sme 100 rokov trvania nášho gymnázia koncertom Baví nás baviť vás, ktorý sa niesol v znamení radosti dávanej, prijímanej, prežívanej, radosti, ktorá má krídla.

Spoločne sme vytvorili jedno veľké dielo, ktoré cez rôznosť žánrov a pestrosť prejavov dokázalo zjednotiť a posilniť v nás pocit, že ako študenti, zamestnanci, absolventi či priatelia školy tvoríme jednu veľkú rodinu. Týmto vyslovujem nekonečnú vďaku všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a priebeh tejto akcie, počas ktorej sme si pripomenuli osudy významných osobností, absolventov školy, ktorí sa uplatnili v hudobnom živote: Anna Kajabová-Peňášková, Emil Liebenberger, Alžbeta Pappová, František Livora, Alfréd Zemanovský, Marcela Laiferová.

Ďakujem moderátorke E. Kovalíkovej, recitátorom M. Škultétymu, J. Vingárikovi, klaviristkám S. Šimurkovej a H. Súlovskej, technickým asistentom M. Benkovi, A. Ondrejovičovi, V. Plesnivej, M. Bartovi, personálu KaSS Prievidza, sólistom M. Líškovi, D. Páleníkovi, S. Mendelovej, A. Lackovičovi, M. Hollému, M. Besedovi, M. Hrdému, K. Kulichovej, L. Píšovi, Z. Laluhovej, M. Rosákovej, O. Hrdému, A. Fáberovi, A. Bartovej, E. Bartovej, J. Gebrlínovi, K. Černickej, T. Halenárovi, A. Kršiakovi, M. Petrovskému, D. Rybárovej, D. Balážovej, F. Šponiarovi, T. Badáňovi, E. Šimurkovej, K. Jariabkovej, S. Priehodovej, spevákom a speváčkam Speváckeho zboru Vavrinec, pomocným organizátorkám B. Šimorovej, B. Sárenej, E. Rehákovej, S. Rešetkovej, M. Škopcovej, sponzorom M. Dolníkovi, R. Juríkovej, R. Mihálikovi a L. Lukáňovej, pomocnej vedúcej organizačného tímu E. Bartošovej.

Ďakujem za krásny zážitok, s ktorým sme sa mohli podeliť. Verím, že spomienka na tento večer v nás zostáva natrvalo, tak ako i radosť, ktorá síce má krídla, ale nemá hranice.

PhDr. Monika Siváková, vedúca organizačného tímu

Prezentácia k podujatiu (.pptx)

Foto

Video

Bohdan Cagáň – Maskáčové príbehy – hudobný sprievod

22. októbra 2018 sa na pôde našej školy uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Maskáčové príbehy od autora, nášho kolegu, Bohdana Cagáňa. Dominika Rybárová za Spevácky zbor Vavrinec spolu s klavírom v podaní Moniky Sivákovej a gitarou v podaní Michala Líšku z kvinty B krátkym hudobným číslom spestrili zaujímavú besedu s autorom, príslušníkmi armády a ilustrátorkou, taktiež kolegyňou, Evkou Baloghovou. Hudobný sprievod a hovorené slovo bol zabezpečovaný aj vďaka interpretom zo Základnej umeleckej školy v Revúcej, čo vkusne dopĺňalo túto zaujímavú akciu.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you

Speváci zo Speváckeho zboru Vavrinec dňa 2. októbra 2018 slávnostne otvorili ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you, ktorá sa zameriava na získavanie podnikateľských zručností v predmete Aplikovaná ekonómia. Študentskej firme prajeme mnoho úspechov a radostí z každodennej praxe fungovania akciovej spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Spevácky zbor Vavrinec na výstave Stredoškolák

Dňa 4. októbra 2018 sa speváci z Vavrinca zúčastnili kultúrneho programu, ktorý realizoval Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a ktorý bol súčasťou výstavy stredných škôl Stredoškolák 2018 konanej v Expo Centre v Trenčíne. Zaspievali sme piesne do tanca a k dobrej nálade, ktoré povzbudili okolitých návštevníkov a poslucháčov vychutnať si bohatú ponuku výstavných plôch i slnečné jesenné predpoludnie.

Návštevníci tak mohli vidieť, že nielen odborné školy, ale i tie všeobecnovzdelávacie, akou je aj gymnázium, majú verejnosti čo ponúknuť a ukázať svoje nadanie spievať a hrať na hudobných nástrojoch.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu

Spevácky zbor Vavrinec začal školský rok prvým zo svojich vystúpení dňa 28. septembra 2018 na Námestí slobody v Prievidzi. Zúčastnil sa podujatia Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu, ktoré pripravili Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Centrum voľného času a Mesto Prievidza.

Na podujatí prebiehala prezentácia stredných škôl, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií, kapiel, spevu a tanca. Spevácky zbor predviedol rytmické melódie zo svetovej tvorby, a tak reprezentoval talenty našich študentov i dobré meno našej školy.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Speváci spievajú chorým

V rámci posledných školských dní 19. júna 2018 spevákov zo SZ Vavrinec privítali chorí a personál Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi, sídlo Bojnice. Speváci spolu s gitaristami Oliverom Hrdým, Adriánom Rajnohom a cajonistom Tomášom Badáňom priniesli pár radostných melódií do prostredia, kde je trápenie a bolesť súčasťou každodenného života. Navštívili sme oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie geriatrie a neurologické oddelenie.

Úsmevom, rezkým rytmom a milým slovom dal SZ Vavrinec všetkým najavo, že nezáleží na tom, kde sa nachádzame, ale na tom, kde sa nachádza naše srdce. Vďaka za možnosť vystúpiť na tomto mieste patrí nemocničnému kaplánovi pátrovi Gerhardovi Glazer-Opitzovi, ktorý nám toto vystúpenie organizačne zastrešil.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vavrinec spieva ku Dňu matiek

Dňa 16. mája 2018 sa speváci z Vavrinca zapojili do slávnostného programu ku Dňu matiek v Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom. Zaspievali slovenské i anglické populárne piesne, počas ktorých tí najmenší neváhali zapojiť sa do rytmickej melódie svojimi tanečnými kreáciami. Aj pri tomto vystúpení sme si uvedomili, že hudba naozaj spája všetkých ľudí, bez rozdielu veku, miesta či povolania.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vavrinec spieva Európe

7. mája 2018 Spevácky zbor Vavrinec zahájil spoločenskú časť záverečného programu a rozlúčkovej párty projektu Erasmus+, ktorého účastníci z viacerých krajín navštívili Slovensko a dali tak bodku za sériou vzájomných návštev, ktoré prebiehali medzi jednotlivými krajinami po celý školský rok.

Na Slovensku sa stretli všetci účastníci projektu. Preto im speváci z Vavrinca pripravili kultúrne pásmo, ktoré „hovorilo a spievalo“ všetkými jazykmi zúčastnených krajín. Aurora: Conqueror, ZAZ: Si jamais j´oublie, Billy Barman: Vrkoče, Clouseau: Daar gaat ze, Toto cutugno: Lasciatemi cantare, Konstantinos Aigiros: Ksimerómata, angličtina, francúzština, slovenčina, holandčina, taliančina a gréčtina, s týmito jazykmi sa speváci predstavili a svoju námahu korunovali úspechom a potleskom všetkých prítomných.

Spevom a hudbou priniesli radosť, ktorá spája všetkých, bez ohľadu na akúkoľvek materinskú reč. Úsmev a smiech znejú vo všetkých jazykoch rovnako.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vianoce s Vavrincom

Spevácky zbor Vavrinec počas Vianoc 2017 absolvoval viacero vystúpení, aby poslucháčom a priaznivcom hudby umocnil hlboké prežívanie najkrajších sviatkov roka.

Adventné obdobie s hudobným podmazom gitár a spevom bolo poňaté i duchovne, zahrali a zaspievali sme v školskej klubovni na adventnej svätej omši 8. decembra 2017.

Vianočne ladeným bolo vystúpenie počas zasadania Mestského zastupiteľstva Mesta Prievidze na čele s pani primátorkou Katarínou Macháčkovou, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2017. Do tohto pásma, ako i do ďalších pásem v poradí, sa aktívne slovom i spevom zapájala aj naša pani riaditeľka Eleonóra Porubcová.

13. decembra 2017 sa spevácky zbor predstavil na Námestí slobody v Prievidzi v rámci celoslovenskej akcie Slovensko spieva koledy 2017, ktoré v našom meste organizovala redakcia MY Hornonitrianske noviny.

Gitaristka, speváčka a bicistka Dominika Rybárová, gitarista a spevák Adam Jariabka a vyučujúca Monika Siváková účinkovali so svojím populárne ladeným hudobným pásmom dňa 15. decembra 2017 v hudobnom pásme v kaviarni Hygge v Kanianke.

Nasledovala trojica ďalších vianočných vystúpení, z nich opäť dve na Námestí slobody v Prievidzi v rámci vianočných trhov (20. a 21. decembra 2017) a jedno pásmo v priestoroch našej školy (21. decembra 2017) venované zamestnancom školy. Spevácky zbor si pripravil pásmo Náš príbeh, v ktorom tlmočil myšlienku šírenia dobra a lásky, pretkanú rozprávkovými príbehmi. Uvedené pásma prebehli pod dirigenstkou taktovkou Dominiky Rybárovej (III.E).

Záver vianočných vystúpení patril vianočnému bazáru v telocvični dňa 22. decembra 2017. Okrem speváckeho zboru sa tu predstavila tanečná skupina Fantastic-Elko Prievidza a hudobná skupina Amok, ktorej vedúci gitarista a spevák Jakub Gebrlín je bývalým žiakom našej školy.

Vianočne naladení a hudobne obohatení sme všetci odchádzali sviatkovať domov ku svojim rodinám.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Valné zhromaždenie Copy4You

Dňa 4. októbra 2017 Spevácky zbor Vavrinec kultúrnym programom obohatil slávnostné ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4You. Tešíme sa, že spevom môžeme sprevádzať ostatných študentov pri rozvíjaní ich talentov, tento raz pozornosť bola zameraná na posilňovanie podnikateľského ducha a nácvik fungovania akciovej spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto Prievidza a Centrum voľného času Prievidza zorganizovali 8. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU – Mladí pre Prievidzu v piatok 29. septembra 2017 na Námestí slobody v Prievidzi.

Cieľom podujatia bolo zviditeľniť život mladých ľudí a informovať o činnosti stredných škôl. Burzu stredných škôl, zamestnávateľov a mládežníckych organizácií spestrili rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové vystúpenia žiakov a mladých umelcov.

Medzi nimi nechýbalo ani vystúpenie Speváckeho zboru Vavrinec z našej školy. V početnom zložení a zastúpení viacerých nových členov spevokolu sme divákom ponúkli kánonovú pieseň Hallo Django a pieseň od SIA Cheap Thrills, zároveň sme predstavili činnosť nášho spevokolu a vyslovili radosť z toho, že piesne môžeme spievať spoločne a že nás spievanie baví.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Odhalenie pamätnej tabule pracovného a koncentračného tábora v Novákoch

Deň 26. september 2017 sa stal pre dnešnú generáciu pamätným tým, že sme si pripomenuli dejiny a odhalili pamätnú tabuľu Židovského koncentračného a pracovného tábora v Novákoch – Laskári, na miestach, kde tento koncentračný tábor stál.

Za účasti čelných predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s., Mesta Nováky, Mesta Prievidza, našej pani riaditeľky Eleonóry Porubcovej spolu so žiakmi zo Speváckeho zboru Vavrinec pod vedením Moniky Sivákovej, ostatných pozvaných hostí a návštevníkov slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule vykonali dve dámy, ktorých životné cesty boli späté s koncentračnými tábormi a druhou svetovou vojnou.

Pani Ružena Becková, Židovka z Prievidze, a pani Dagmar Lieblová, predsedníčka Terezínské iniciativy. Obe v minulom období už navštívili naše gymnázium a stretli sa so študentmi. Obe rozpovedali i teraz svoj osobný príbeh a apelovali najmä na mladých ľudí, aby poznaním minulosti predchádzali chybám v budúcnosti a nikdy sa nedopustili zla, ktoré ľudia v koncentračných táboroch prežili na vlastnej koži.

Pamätná tabuľa bude osudy všetkých, ktorým osud nedoprial žiť dôstojný život, pripomínať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Udelenie titulu Scholaris Honoris Causa pani Beckovej

26. mája 2017 Gymnázium V. B. Nedožerského udelilo čestný titul Scholaris Honoris Causa pani Ružene Beckovej, ktorá kvôli rasovej príslušnosti k židovskému národu bola v roku 1938 vylúčená zo štúdia na našom gymnáziu.

Ako verejné ospravedlnenie za tento skutok gymnázium zorganizovalo slávnostné podujatie, na ktorom vystúpil aj Spevácky zbor Vavrinec s piesňou od skupiny Sabaton, ktorá hovorila o konečnom riešení židovskej otázky (The Final Solution). Piesňou sme umocnili slávnostnú atmosféru, ale zároveň dali signál, aby sa podobné hrôzy vyhasínania ľudských životov už nikdy neopakovali.

Monika Siváková

Fotogaléria

Kultúrne vystúpenie pre hostí z Francúzska

V piatok 7. apríla 2017 spevácky zbor Vavrinec pozdravil hostí – študentov z Francúzska, ktorí sa zúčastnili výmenného pobytu a projektu spolu so študentmi našej školy. V priestoroch školy bol pre hostí pripravený bohatý program, ktorého súčasťou bolo aj kultúrne vystúpenie, na ktorom okrem nášho speváckeho zboru vystúpili i francúzski hostia, spievali a tancovali. Vavrinec zaspieval výber zo známych anglických piesní i úryvok zo sloh slovenskej národnej hymny.

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu, spoznať sa navzájom, precvičiť si angličtinu, ponúknuť čosi pekné z našich slovenských tradícií a hodnôt.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Spievame pre Vianoce

Posledné dva dni v kalendárnom roku v škole sa niesli v znamení troch vystúpení speváckeho zboru.

Prvé z nich sa uskutočnilo dňa 21. decembra 2016 na Námestí slobody v Prievidzi, kde v rámci vianočných trhov spevácky zbor Vavrinec vystúpil na pódiu a predviedol známe vianočné melódie v našom i viacerých európskych jazykoch. Spríjemnil tak chvíle obyvateľom mesta i hosťom, ktorí si prišli vychutnať predvianočnú atmosféru pri vianočnom punči, na ľadovej ploche či stretnutím so svojimi blízkymi.

Druhé vystúpenie nasledovalo v ten istý deň večer, kedy spevácky zbor zanôtil k veselej nálade všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom našej školy, i bývalým kolegom učiteľom. Vystúpenie sa konalo v Hoteli Preuge v Prievidzi.

Do tretice mohli vyučujúci i žiaci počuť spevácky zbor na vianočnom bazáre dňa 22. decembra 2016. Bazár sa konal v priestoroch školy, na hudobný program bola vyhradená telocvičňa. V dvoch blokoch spevácky zbor spolu s účinkujúcimi zo IV.A triedy predviedli krátky kultúrny program a vytvorili správnu sviatočnú náladu.

Monika Siváková

Fotogaléria

Spevácky zbor v Špeciálnej základnej škole v Prievidzi

Dňa 19. decembra 2016, tak, ako sa po posledné roky stalo tradíciou, zavítal Spevácky zbor Vavrinec do priestorov Špeciálnej základnej školy v Prievidzi, aby pásmom vianočných piesní potešil tamojšie deti a priniesol im kúsok vianočnej radosti. V kolekcii vianočných piesní zazneli tie známe i menej známe, ktoré rozžiarili detské očká a rozozvučali vianočné struny. S rolničkami, paličkami či tamburínami si s našimi spevákmi zaspievali všetci, ktorí si vianočné pásmo prišli pozrieť. S pokojom a nádejou šťastne prežitých sviatkov sme sa potom rozišli do svojich domovov.

M. Siváková

Fotogaléria

Vianočné pásmo – zasadanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Spevácky zbor Vavrinec dňa 5. decembra 2016 spestril dôležitými bodmi nabitý program zasadania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi pod vedením pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Zaznela gitara, bicie nástroje, ba aj trumpeta či tenor. Samozrejmosťou bol krásny spev chlapcov a dievčat z našej školy, ktorý bol pretkávaný veršami nášho rodáka Daniela Heviera. Všetci sme si želali krásne sviatky a naladili sme tú pravú predvianočnú atmosféru.

PhDr. Monika Siváková

Deň s mládežou – Poznaj iných, spoznáš sám seba

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza , Aliancia stredoškolákov a KaSS Prievidza zorganizovali v piatok 30. septembra 2016 na Námestí slobody v Prievidzi VII. ročník podujatia Deň s mládežou - „Poznaj iných, spoznáš sám seba“.

Na Námestí slobody prezentovali svoju činnosť, aktivity a záľuby mladí ľudia, stredné školy, žiacke školské rady a mládežnícke organizácie z regiónu horná Nitra. Burzu stredných škôl spestrili rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové a iné vystúpenia mladých umelcov, medzi ktorými vystúpil aj Spevácky zbor Vavrinec. Naša škola mala svoj stánok, v ktorom prezentovala svoju činnosť, dosiahnuté úspechy žiakov a aktivity žiackej Študentskej rady.

Okrem umeleckých vstupov prítomní videli flambovanie, flair bartening show, carving - vyrezávanie ovocia, líčenie, maľovanie nechtov, masáže rúk, ukážky civilnej ochrany, prvej pomoci, netradičných športov či autá pre 15-ročných. Podujatie sa konalo s finančnou podporou mesta Prievidza.

Sme radi, že sme svojou účasťou mohli šíriť dobré meno našej školy.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Rozlúčka s maturantami

20. mája 2016 sa posledným dňom vyučovania rozlúčili so školou tohtoroční maturanti, ktorým na ďalšiu cestu životom, ale predovšetkým na úspešné prekonanie akademického týždňa a zvládnutie maturitnej skúšky zaspieval aj náš spevácky zbor piesne Photograph (Ed Sheeran), Záverečná (Iné Kafe), We are young (FUN). Všetkým maturantom prajeme úspech v živote a šťastie, ktoré je potrebné hľadať, pochopiť a prijať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Jubileum pani riaditeľky

Prekvapením pre našu pani riaditeľku Eleonóru Porubcovú sa 2. mája 2016 stalo vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec, ktoré sa konalo pri príležitosti jej významného životného jubilea. Speváci zanôtili Žltú ružu z Texasu od Waldemara Matušku, Všetko najlepšie od Nedvědovcov a Hello od Adele. Oslávenkyni tak venovali krásny hudobný darček, ktorý bol originálnym vkladom do venca prianí šťastia a radosti do jej ďalších rokov života.

Monika Siváková

Fotogaléria

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you

Dňa 22. apríla 2016 sa konalo slávnostné likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you, na ktorom boli prítomní hostia Ing. Marek Fontáni z Tesco Copiers, s. r. o., Ing. Soňa Tršová, PhD., Ing. Marcela Škopcová, budúci zamestnanci JA Firmy a spevácky zbor Vavrinec, ktorý zabezpečil kultúrny program, ponúkol pieseň Eda Sheerana Photograph. V druhom čísle vystúpila Kristína Kulichová z III.A s piesňou od Adele Make you feel my love, počas ktorej zahrala i na husliach.

Akcionári boli oboznámení s celoročným fungovaním JA Firmy, viceprezidenti predniesli správy o činnosti, tak isto odznela i správa o činnosti konzultantov a dozornej rady. Akcionári schválili výročnú správu i rozdelenie zisku.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Spevácky zbor Vavrinec a Deň učiteľov

30. marca 2016 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov mesta Prievidza primátorkou mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. K tomuto podujatiu Spevácky zbor Vavrinec zabezpečil kultúrny program, ktorý bol obohatený i vystúpeniami sólistov, hudobných talentov našej školy.

V rámci jednotlivých kultúrnych čísel vystúpila huslistka Paulína Michalcová, saxofonistka Dominika Rybárová, akordeonisti Martin Hollý a Martin Beseda, hráčka na cajon Ema Hanusová, sólová speváčka Karin Černickaja a ostatní speváci a speváčky speváckeho zboru. Na klavíri sprevádzala vyučujúca Monika Siváková. S radosťou i hrdosťou účinkujúci podčiarkli slávnostný okamih a vzdali poctu učiteľom za ich obetavú prácu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Reprezentačný ples Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi

Dňa 23. januára 2016 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi uskutočnil reprezentačný ples nášho gymnázia, kde spevácky zbor Vavrinec spolu s ďalšími účinkujúcimi, talentovanými žiakmi našej školy, vystúpil v rámci úvodného kultúrneho programu. Spevácky zbor ponúkol publiku dve piesne: Hymnu Superstar 2015 Príbeh nekončí a populárnu pieseň od Jessie J Flashlight.

Zboroví speváci a speváčky spolu s hudobným sprievodom, klavirista Samuel Michalec, huslistka Paulína Michalcová, speváčka Laura Belicová, akordeonisti Martin Hollý, Martin Beseda a Mário Hrdý, tanečníci Radka Grimmelová a Andrej Skok – to všetko boli hodnotné umelecké vystúpenia, ktoré ozdobili a spríjemnili slávnostný večer.

M. Siváková

Fotogaléria

Trojica vianočných vystúpení na záver kalendárneho roka

Spevácky zbor Vavrinec mal hudbou naplnený aj posledný týždeň kalendárneho roka strávený v škole.

Prvým termínom vystúpenia bol pondelok 21. decembra 2015, kedy Vavrinec už po tretí raz v rámci podobného podujatia navštívil deti Špeciálnej základnej školy v Prievidzi, kde im v kreatívnom pásme ponúkol to najkrajšie z vianočných melódií. Deti boli šťastné, mohli si zahrať aj na typických vianočných hudobných nástrojoch, a tak podporiť speváčky a hudobníkov zo zboru.

Všetkým sa podujatie páčilo, čím zároveň vyslovujeme vďaku za jeho uskutočnenie aj riaditeľstvu ŠZŠ a pani učiteľke PaedDr. Jarmile Dragulovej.

Fotogaléria

Druhé vystúpenie speváckeho zboru sa uskutočnilo v ten istý deň 21. decembra 2015 v podvečerných hodinách v hoteli Preuge. Spevácky zbor pásmom VIANOCE uviedol slávnostné posedenie súčasných i bývalých zamestnancov Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Prítomným k veselej nálade zneli piesne populárne i ľudové, všetky spoločne a výnimočne dotvorili slávnostnú chvíľu vianočných sviatkov.

Fotogaléria

Do tretice sa Vavrinec predstavil na pôde školy na Vianočnom bazáre dňa 22. decembra 2015. Išlo o kultúrnu akciu obohatenú o sólovú speváčku Alexandru Gahérovú (sexta), o vystúpenie tanečnej školy Xoana v podaní Daniely Kozmonovej (IV.B), Barbory Kováčikovej (IV.B) a Simony Kováčovej (I.C), o harmonikové M Trio (Martin Hollý – III.B, Martin Beseda – I.C a Mário Hrdý – hosť z Nitrianskeho Rudna, nádejný gymnazista  ). Vavrinec predstavil päť piesní, z ktorých úspech zožali najmä ľudová pieseň Ideme, ideme a známa Aleluja od Alexandry Burke. Ozvučenie podujatia v spolupráci so Žiackou študentskou radou zabezpečoval Peter Dechet, za čo mu patrí veľká vďaka.

M. Siváková

Fotogaléria

Vavrinec na vianočných trhoch v Prievidzi

V piatok 18. decembra 2015 sa členovia speváckeho zboru Vavrinec zúčastnili hudobného programu v rámci predvianočnej prípravy na slávenie Vianoc v meste Prievidza. Podujatie bolo organizované Mestom Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza. Speváci vystúpili so svojím hudobným pásmom na Námestí slobody v Prievidzi, aby potešili všetkých tých, ktorí ochutnávali vianočné špeciality, korčuľovali sa na mestskej ľadovej ploche, či obdivovali predvianočnú atmosféru vyzdobeného mesta.

Fotogaléria

Spevácky zbor na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Spevácky zbor Vavrinec slávnostným programom otvoril dňa 8. decembra 2015 zasadanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktorému predsedala primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková.

Všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, vrátane našej pani riaditeľky, PaedDr. Eleonóry Porubcovej, speváci a hudobníci spestrili predvianočné chvíle pásmom slova a hudby, v ktorom zaznel výber tých najkrajších vianočných melódií. Nechýbali medzi nimi ani Tichá noc, Let it snow, či Poďme, bratia, do Betlema. O tejto slávnostnej udalosti na sociálnej sieti Facebook informoval aj pán poslanec Michal Dobiaš. Aj týmto malým kúskom krásy chcú naši mladí ľudia šíriť vianočnú radosť a deliť sa s ňou. A myslíme, že sa im to darí.

M. Siváková

Fotogaléria

Pocta Ľudovítovi Štúrovi

Spevácky zbor Vavrinec spolu so študentmi IV.D triedy dňa 25. novembra 2015 svojím literárno-hudobným pásmom (pod vedením PaedDr. Miroslavy Šutovej a PhDr. Moniky Sivákovej) ku 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra prispel do ponuky cyklu slávnostných podujatí organizovaných Maticou slovenskou v Prievidzi.

Spomienková slávnosť Pocta Ľudovítovi Štúrovi sa konala v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi za prítomnosti významných predstaviteľov regionálneho a celoštátneho národného života. Súčasťou programu bola aj prednáška Ľudovít Štúr a Slovenské národné noviny, prezentácia poštovej známky venovanej 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a prezentácia nového vydania knihy Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti.

Spomedzi významných hostí sa podujatia zúčastnili Mgr. Maroš Smolec, šéfredaktor Slovenských národných novín a správca Matice slovenskej, a Jozef Šimonovič, herec, recitátor a prvý podpredseda Matice slovenskej. Ďakujeme organizátorom, že zorganizovali toto podujatie, ktorým sme si mohli pripomenúť významné udalosti našich dejín, na ktoré môžeme byť právom pyšní.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Literárno-hudobné pásmo k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Spevácky zbor Vavrinec v dňoch 4. a 5. novembra 2015 spestril svojimi hudobnými vsuvkami literárno-hudobné pásmo, ktoré bolo venované 200. výročiu narodenia významnej osobnosti našich národných dejín, Ľudovítovi Štúrovi. Texty pre pásmo pripravila PaedDr. Miroslava Šutová. Prednesené boli prostredníctvom žiakov IV.D triedy.

Spevácky zbor vystúpil s kolekciou národných piesní Aká si mi krásna, Hej, Slováci, Kto za pravdu horí a Hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska. Pásmo svojou prítomnosťou obohatili i hostia z miestneho odboru Matice slovenskej z Prievidze. Slávnostným spôsobom si všetci prítomní uctili pamiatku Ľudovíta Štúra, ktorý prostredníctvom svojej politickej a literárnej činnosti vpísal nezmazateľnú pečať do formovania moderného slovenského národa, so zavŕšením v kodifikácii spisovnej podoby slovenského jazyka.

Fotogaléria

Koncert speváckych zborov v Kanianke

4. októbra 2015 sa vo farskom Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kanianke uskutočnil koncert speváckych zborov farnosti Kanianka a okolia. Organizátori nadviazali na tradíciu z minulého roka, kedy farnosť organizovala podobný koncert. Ten tohtoročný sa niesol v znamení chvály Boha za všetky dobrodenia, ktoré nám Boh dáva. I názov koncertu Tóny chvály o tom vypovedá. V programe, ktorý slovom sprevádzala Zuzka Jamrišková, vystúpil spevokol Kvapôčky (obohatený o najmenších členov a ich rodičov) pod vedením Dušana Krakovíka, po ňom nasledovalo vystúpenie Chrámového spevokolu J. Hanku pod vedením Silvie Schniererovej. Hosťom koncertu bol Spevácky zbor Vavrinec z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorého vystúpenie viedla Monika Siváková, ako aj komorný zbor Iocus z Prievidze pod hlavným velením Zuzky Šimkovičovej. Ozvučenie koncertu bolo zabezpečené vďaka Petrovi Dechetovi. Vďaka patrí aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekný priebeh sviatočného dňa, ktorý zavŕšil správca farnosti pán farár Ivan Miksai požehnaním v mene Božom.

Fotogaléria

Európsky deň jazykov

Spevácky zbor Vavrinec sa v dňoch 28. – 29. septembra 2015 zúčastnil osláv Európskeho dňa jazykov, ktoré na našej škole zorganizovali predmetové komisie cudzích jazykov. Pásmo otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová, Kamila Humajová (IV.B) predstavila základné údaje o tomto významnom dni. V pásme slova a hudby ďalej účinkoval spevácky zbor Vavrinec s troma piesňami, pokračovali žiaci s predvedením ukážok textov i tancov španielsky, francúzsky, rusky, anglicky a nemecky hovoriacich krajín. Tomáš Mazán (IV.D) predstavil činnosť študentskej školskej rady, pretože divákmi boli predovšetkým prváci našej školy a pozvaní hostia a žiaci z okolitých základných škôl.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vavrinec na začiatku školského roka

Školský rok 2015/2016 otvoril spevácky zbor Vavrinec piesňou Kristíny V sieti ťa mám, a tým spríjemnil všetkým prítomným prvý deň v škole. Budeme radi, ak sa ku nám pridajú i noví členovia, aby sme aj v priebehu ďalších dní mohli spestrovať hudbou školské dni.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Literárno-hudobné pásmo k 400. výročiu úmrtia V. B. Nedožerského (1555-1615)

V dňoch 22. – 24. júna 2015 sme si slávnostným spôsobom pripomenuli 400. výročie úmrtia Vavrinca Benedikta z Nedožier, ktorého meno okrem našej školy nesie aj náš školský spevokol. Literárno-hudobné pásmo pri tejto príležitosti bolo určené žiakom našej školy a pripravila ho PaedDr. Miroslava Šutová so žiakmi z III.D triedy, ako i PhDr. Monika Siváková, ktorá program obohatila hudobnými vstupmi inštrumentálnej hudby z prelomu 16. a 17. storočia a živými hudobnými vstupmi spevákov a speváčok školského spevokolu. Dôstojne sme si pripomenuli význam činnosti tohto novovekého velikána, ktorý prežil plnohodnotný a plodný život na území dnešného Slovenska i Čiech.

Fotogaléria

Záverečný koncert pre deti zo ŠZŠ Prievidza

Už sa stalo tradíciou, že pri významných príležitostiach dostáva spevácky zbor Vavrinec pozvanie koncertovať v Špeciálnej základnej škole v Prievidzi. Tak sa stalo aj dňa 12. júna 2015, kedy pani učiteľka Jarmila Draguľová pozvala spevácky zbor slávnostne ukončiť školský rok 2014/2015. Speváci a hudobníci vytvorili pásmo veselej tanečnej letnej hudby, ktorá spríjemnila posledné chvíle školského roka pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zahrali a zaspievali si všetci spolu a všetci sa tešili, že i hudbou sa dá zavŕšiť celoročná snaha a pripraviť sa na nastávajúce letné prázdniny.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

95. výročie vzniku školy – kultúrne vystúpenie

Spevácky zbor Vavrinec obohatil oslavy 95. výročia vzniku našej školy kultúrnym vystúpením, ktoré sa konalo v Prievidzi v Dome kultúry dňa 14. mája 2015. Speváčky a inštrumentalisti sa predviedli piesňami V sieti ťa mám (Kristína), Divoké kone (M. Čírová, P. Bažík), Say something (Ch. Aguilera), Cesty II. triedy (IMT Smile). Ako sólisti vystúpili Karin Černickaja (III.F), Jakub Gebrlín (III.A), Dominika Cabajová (IV.F), Tomáš Baláž (III.A), Ema Hanusová (II.D). Všetkým prítomným spevácky zbor spríjemnil toto slávnostné podujatie.

Fotogaléria

Rozlúčka s maturantami

Dňa 7. mája 2015 sa spevácky zbor Vavrinec rozlúčil s maturantmi, ktorí počas slávnostnej rozlúčky na školskom dvore zhodnotili svoje štvorročné štúdium a verejnosti predstavili pamätné tablá. Vavrinec im zaspieval pieseň FUN.: We are young, s posolstvom, aby v živote vždy zostávali srdcom mladí.

Likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

Dňa 7. mája 2015 sa v sídle spoločnosti uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you. Kultúrny program doplnil spevácky zbor Vavrinec, privítali sme i hostí, pani riaditeľku Eleonóru Porubcovú, zástupcov firmy Tesco Copiers, s. r. o., pána Jána Helbicha a Mareka Fontániho. Zamestnanci študentskej spoločnosti zhodnotili priebeh činnosti firmy, predniesli výročnú správu (referoval prezident, viceprezidenti jednotlivých oddelení), správu o činnosti konzultantov, správu dozornej rady a návrh na rozdelenie zisku. Výročná správa a priľahlé náležitosti boli hlasovaním akcionárov schválené. Študentom ďakujeme za úspešnú spoluprácu počas celého školského roka a prajeme im veľa zúročených vedomostí a zručností v ďalšom živote.

Vyučujúca APE PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Podnikajme so srdcom – charitatívny koncert

ŠZamestnanci študentskej firmy Copy4you dňa 16. apríla 2015 zorganizovali charitatívnu akciu (v rámci výučby spoločensky zodpovedného podnikania) pre pomoc deťom zo Špeciálnej základnej školy v Prievidzi. Išlo o koncert Podnikajme so srdcom. Privítali sme hostí – deti zo Špeciálnej základnej školy pod vedením pani učiteľky Jarmily Dragulovej a jej kolegýň, ktoré sa predstavili krátkym hudobno-tanečným programom: Repa, ľudové piesne a Môj sen. Koncert doplnil aj spevácky zbor Vavrinec troma piesňami (Glee – Be okay, Ellie Goudling – Burn, T. Popovič – Divoké kone), v ktorých si sólové party zaspievali Karin Černickaja, Dominika Cabajová a Jakub Gebrlín, premiéru mali aj nové členky zboru – inštrumentalistky – Ema Hanusová a Rebeka Vlčková. Hosťami koncertu boli aj budúci žiaci Aplikovanej ekonómie z triedy II.A. Výťažok z koncertu bol venovaný na pomoc pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby sa mohli ľahšie začleňovať do spoločnosti a plniť svoje túžby a sny.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Spevácky zbor Vavrinec sa predstavil na Dni otvorených dverí

Dňa 7. marca 2015 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom sa spevácka dievčenská formácia Vavrinec predstavila populárnymi piesňami v slovenskom i anglickom jazyku. Skupina sprevádzala sprievodný program v klubovni školy, ktorý organizovala študentská spoločnosť Copy4you, žiaci osemročného štúdia a študenti predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Všetkým návštevníkom, súčasným, minulým i budúcim žiakom našej školy spríjemnila skupina Vavrinec slnečné a jarou dýchajúce sobotné predpoludnie.

Fotogaléria

Spevácky zbor Vavrinec na plese Gymnázia V. B. Nedožerského

Speváčky a hudobníci školského speváckeho zboru Vavrinec dňa 24. januára 2015 reprezentovali školu svojím spevom a pôsobivým hudobným doprovodom v rámci otvárania gymnaziálneho plesu v Dome kultúry v Prievidzi. Veľká vďaka patrí aj svadobným salónom Milady z Prievidze a Ružové sny z Bojníc, ktorí k tejto vzácnej príležitosti zapožičali slávnostné spoločenské šaty.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vianočný bazár a jeho atmosféra

Spevácky zbor Vavrinec spolu s tanečnou skupinou Xoana a študenstskou kapelou Amok spríjemnili dňa 19. decembra 2014 predvianočné chvíle na našej škole kultúrnym vystúpením v telocvični školy, ktoré sa konalo v rámci vianočného bazára. Spevácky zbor vystúpil s kolekciou vianočných piesní domácej i zahraničnej tvorby, využijúc zborový i sólový spev. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto originálnemu podujatiu!

Fotogaléria

Vystúpenie speváckeho zboru pre zamestnancov gymnázia

Pásmom vianočných piesní spestril spevácky zbor Vavrinec slávnostné posedenie súčasných i bývalých zamestnancov našej školy, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2014 v hoteli Preuge. Ďakujeme všetkým mladým ľuďom, ktorí svojím umením prišli šíriť dobrú náladu a vianočné posolstvo.

Fotogaléria

Vianočné vystúpenie v špeciálnej základnej škole

Spevácky zbor Vavrinec sa dňa 15. decembra 2014 zúčastnil na vianočnej akadémii v Špeciálnej základnej škole na Ul. úzkej v Prievidzi, kde si spolu s obecenstvom zaspievali, ba dokonca i zatancovali. Speváčky, muzikanti i recitátori urobili deťom veľkú radosť a spríjemnili im chvíle predvianočných príprav. Nasledovalo malé občerstvenie, pri ktorom i deti zo základnej školy predviedli pár vianočných piesní. Všetci v tento deň cítili, že radosť, s ktorou sa človek podelí, sa nedá ani predať, ani kúpiť, a možno ani slovami opísať.

Fotogaléria

Burza stredných škôl – reprezentovali sme gymnázium

28. novembra 2014 sa spevácky zbor Vavrinec predstavil populárnymi a vianočnými piesňami na Burze stredných škôl, ktorá sa konala v SOŠ Ul. Kaliančiaka v Prievidzi. Všetkým prítomným poskytol hudobný podmaz a ponúkol záujemcom o štúdium a budúcim gymnazistom prežiť štyri roky štúdia aj rozvíjaním svojich umeleckých schopností a zručností.

Fotogaléria

Vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec na rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Školský spevácky zbor Vavrinec sa dňa 24. novembra 2014 zúčastnil rokovania zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne, kde vianočným pásmom slova a hudby slávnostne otvoril posledné rokovanie zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku. Speváčky a muzikanti predniesli domáce i zahraničné vianočné piesne vo forme kolied i moderného spevu doprevádzaného rôznymi hudobnými nástrojmi. Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Eleonóre Porubcovej, že zabezpečila toto vystúpenie, na ktorom umelci mohli ukázať svoje talenty.

Mgr. Monika Siváková, vedúca speváckeho zboru

Fotogaléria

Zakladajúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

Dňa 16. októbra 2014 sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you, na ktorom sa zúčastnili akcionári, pozvaní hostia, spevácky zbor Vavrinec a študenti III.F triedy. Spevácky zbor predniesol skladbu We are young od interpreta FUN. a skladbu I see fire od Eda Sheerana. Umelecky tak zahájil i ukončil slávnostné zasadanie študentskej spoločnosti.

Fotogaléria

Koncert speváckych zborov v Kanianke

Speváčky a hudobníci z Vavrinca sa dňa 21. septembra 2014 prezentovali na koncerte speváckych zborov a sólistov v Kanianke, ktorý organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Farský úrad v Kanianke. Hosťom bol aj starosta Kanianky Ing. Ivor Husár. Vystúpili s troma piesňami a štvrtú pieseň zaspievali spoločne s troma ďalšími speváckymi zbormi. Bol to úžasný zážitok, všetci umelci prezentovali svoje zručnosti na vysokej úrovni. Speváci urobili dobré meno svojmu hudobnému telesu i našej škole.

Fotogaléria

Otvorili sa brány školy a školského roka 2014/2015

Spevácky zbor Vavrinec doplnil svojím vystúpením ďalší začiatok zo školských rokov nášho gymnázia. Dňa 2. septembra 2014 vystúpil na slávnostnom otvorení školského roka na školskom dvore, za ktorým nasledovali príhovory pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku.

Fotogaléria

Výroba zborových tričiek – Malý projekt KOMPRAX

V čase prázdnin dňa 14. augusta 2014 pod vedením Reginy Černickej (II. F) si spevácky zbor Vavrinec v rámci tvorivých dielní a Malého projektu KOMPRAX vyrábal špeciálne tričká, ktoré budú slúžiť ako odev pri verejných vystúpeniach. Tričká majú spoločný motív – husľový kľúč, každé je však originálne, je navrhnuté podľa vlastného výberu a vkusu každého speváka či muzikanta.

Fotogaléria

Slávnostný uvítací koncert – Malý projekt KOMPRAX

Karin Černickaja (III. F) v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov a zapojenia sa do projektu Juventy – Malý projekt KOMPRAX bola autorkou hudobného pásma speváckeho zboru Vavrinec, sólistov a hostí, ktorého príprava priebiehala v školskom roku 2013/2014 a ktorý sa realizoval dňa 3. septembra 2014. Koncert bol určený žiakom prvého ročníka štvorročného štúdia a bol zároveň pozvaním pre tých, ktorí by chceli štúdium na gymnáziu spestriť účinkovaním v tomto hudobnom telese.

Mgr. Monika Siváková

Fotogaléria

Pre to leto – učíme sa pomáhať

Študentská spoločnosť Copy4you zorganizovala dňa 16. júna 2014 kultúrne podujatie s názvom Pre to leto, ktorého účastníci sa mohli dobrovoľným príspevkom zapojiť do zbierky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V našej škole sme privítali i hostí, deti zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi, pod vedením pani učiteľky Jarmily Dragulovej. Deti si pripravili pre našich žiakov dve vystúpenia – dramatické a hudobné číslo. Program hostí obohatili aj žiaci našej školy, školský spevácky zbor Vavrinec zaspieval šesť piesní a sólista a gitarista Jakub Gebrlín predniesol pieseň z vlastnej tvorby. Myslíme si, že touto troškou času a námahy žiaci urobili šľachetnú vec, že vniesli ľudskosť tam, kde jej najviac treba, že pomohli tým, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Mgr. Monika Siváková

Fotogaléria

Rozlúčka s maturantmi

Spevácka skupina Vavrinec rozšírená o nové členky z I. B triedy sa dňa 16. mája 2014 pred odchodom na akademický týždeň rozlúčila s tohtoročnými maturantmi, ktorým na cestu životom venovala pieseň od Tomáša Klusa – Cesta. Zároveň sa ňou poďakovala a zaželala všetko dobré Barbore Mikulovej zo IV. G triedy, ktorá tri roky pôsobila ako gitaristka speváckej skupiny.

Fotogaléria

Likvidačné valné zhromaždenie Študentskej spoločnosti Copy4you

Dňa 6. mája 2014 slávnostným spôsobom na likvidačnom valnom zhromaždení ukončila svoju činnosť študentská spoločnosť Copy4you. Zhromaždenie otvoril, ako i ukončil školský spevácky zbor Vavrinec piesňami Cesta (od Tomáša Klusa) a Záverečná (od Iné Kafe). Hovorkyňa spoločnosti a predsedníčka valného zhromaždenia Veronika Divékyová postupne odovzdala slovo prezidentovi i viceprezidentom spoločnosti, ktorí prítomných informovali o dosiahnutých výsledkoch počas tohto školského roka. S radosťou konštatujeme, že firme sa podarilo dosiahnuť zisk a vyplatiť dividendy akcionárom vo výške 100% zhodnotenia ich vkladu. Akcionári schválili výročnú správu a rozdelenie zisku, ako i správu dozornej rady a správu o činnosti konzultantov. Zároveň ďakujeme za spoluprácu firme Tesco copiers, s. r. o. Veríme, že skúsenosti a zručnosti nadobudnuté na predmete Aplikovaná ekonómia budú pre študentov prínosom pre ich profesionálny rast a že v živote budú dosahovať rovnako dobré výsledky.

Mgr. Monika Siváková, vyučujúca APE

Fotogaléria

Otvorenie výstavy Anna Franková – odkaz dejín dnešku

Spevácka skupina Vavrinec obohatená o gitaristu Jakuba Gebrlína z II.A predviedla dve piesne (Tomáš Klus – Cesta a Christina Perry – A Thousand Years) na otvorení výstavy Anna Franková – odkaz dejín dnešku dňa 16. apríla 2014 v klubovni našej školy. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj vzácni hostia zo Slovenského národného múzea a Štátneho archívu v Nitre – pobočka Bojnice, pani riaditeľka, zástupcovia médií, vyškolení sprievodcovia z radov žiakov, vyučujúci i žiaci našej školy. Výstava bola žiakom sprístupnená do 12. mája 2014. Regionálna televízia Prievidza zverejnila z otvorenia výstavy video.

Fotogaléria

Kultúrny program k oceňovaniu učiteľov primátorkou mesta Prievidza

V rámci osláv Dňa učiteľov sa dievčenská spevácka skupina Vavrinec dňa 28. marca 2014 zúčastnila slávnostného odovzdávania cien primátorky mesta Prievidza, ktoré obdržali významní pedagógovia a pracovníci v školstve, ocenené bolo aj naše gymnázium, na základe poslaneckého návrhu, uznesenia MsZ v Prievidzi č. 93/2014 zo dňa 25. februára 2014 a v súlade s § 25 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5 schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 mu bola udelená pri príležitosti Dňa učiteľov 2014 cena mesta Prievidza pri príležitosti 95. výročia založenia školy za osobitný prínos na vzdelávaní obyvateľov a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese. Spevácka skupina sa predstavila piesňami od Zuzany Smatanovej – Miesto, kde sa neumiera, a piesňou On ira od Zaz.

Fotogaléria

Spievam po francúzsky

Posledný marcový deň sa speváčky školského dievčenského zboru Vavrinec a Miroslava Rosáková (III.F) ako sólistka zúčastnili regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky 2014 v KC Dunaj, Bratislava. Túto súťaž každoročne organizuje Francúzsky inštitút v Bratislave a Francúzska aliancia v Banskej Bystrici a Košiciach. Regionálne kolá - semifinále sa konajú v Žiline, Košiciach a Bratislave. Tento rok sa speváčky predstavili v kategórii 14 – 17 rokov s piesňou od Les Enfoirés: Attention au Départ, sólistkami boli Karin Černickaja (II.F) a Simona Neupauerová (II.E), doprevádzal ich zbor v zložení Regina Černickaja (II.F), Dominika Cabajová, Laura Kršková, Miroslava Rosáková (III.F) a gitaristka Barbora Mikulová (IV.G). Hoci sa neumiestnili na prvých troch miestach, s výkonom určite môžu byť spokojné. Potom sa predstavila Miroslava Rosáková v kategórii 18 a viac ročných s akustickou verziou Stromae: Papaoutai, doprevádzaná bola opäť Barborou Mikulovou. Podarilo sa jej získať prvé miesto a postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v júni v Banskej Bystrici. Ďakujeme pani profesorkám Zaujecovej a Sivákovej za prípravu a všetkým za podporu!

Miroslava Rosáková, III.F

Fotogaléria

Spevácky zbor Vavrinec sa predstavil na Dni otvorených dverí

Dňa 8. marca 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom sa spevácka dievčenská formácia Vavrinec predstavila populárnymi a obľúbenými piesňami v rôznych svetových jazykoch, medzi ktorými nechýbala čeština, portugalčina, angličtina, francúzština či španielčina. Skupina sprevádzala odovzdávanie cien ankety, ktoré organizovala študentská spoločnosť Copy4you, vystúpila pri prezentácii predmetov španielsky i francúzsky jazyk, a tak všetkým návštevníkom, súčasným, minulým i budúcim žiakom našej školy spríjemnila slnečné a jarou dýchajúce sobotné predpoludnie.

Fotogaléria

Vianoce 2013 so speváckym zborom Vavrinec

Pred tohtoročnými Vianocami absolvoval spevácky zbor Vavrinec viacero vystúpení.

Prvé z nich sa odohralo v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Prievidzi dňa 16. decembra 2013, kde speváčky privítali zvedavé pohľady detí, ktoré im po vystúpení nadšene tlieskali a prejavovali neskrývanú a úprimnú radosť.

Ďalším v poradí bolo vystúpenie pre pedagogických a nepedagogických súčasných i bývalých zamestnancov školy, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. decembra 2013 v priestoroch školskej jedálne.

Posledným v rade bolo vystúpenie pre žiakov školy v rámci vianočného bazáru dňa 20. decembra 2013, na ktorom sa spevácky zbor v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi z radov študentov predstavil pásmom slova a hudby venovaným zamysleniu sa nad rozmanitosťou Vianoc a hľadaním ich zmyslu vo vlastnom srdci. Spevácky zbor ponúkol výber zo slovenských, ruských, anglických i českých kolied a vianočných piesní, v niektorých momentoch si i publikum s nimi aktívne zaspievalo. Všetci účinkujúci boli radi, že svojím podielom prispeli ku krásnej predvianočnej atmosfére.

Fotogaléria

Otvorenie ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej spoločnosti

Školský spevácky zbor Vavrinec otvoril svojím vystúpením ďalšie zo série podujatí. Tento raz to bolo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you, ktoré sa konalo dňa 15. októbra 2013 a na ktorom akcionári schválili stanovy i podnikateľský plán študentskej spoločnosti, zvolili si orgány valného zhromaždenia i členov dozornej rady.

Fotogaléria

Poznaj iných, spoznáš sám seba (Deň s mládežou)

Dňa 20. septembra 2013 spevácky zbor Vavrinec obohatený o nové členky absolvoval svoje prvé vystúpenie v školskom roku 2013/2014. Po druhý raz sa zúčastnil podujatia Poznaj iných, spoznáš sám seba, ktoré bolo organizované Centrom voľného času v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, mestom Prievidza a ostatnými partnerskými organizáciami. V rámci podujatia sa prezentovali rôzne stredné školy okresu Prievidza a mládežnícke organizácie. Spevácky zbor reprezentoval Gymnázium V. B. Nedožerského troma piesňami a všetkým prítomným obohatil kultúrny program.

Fotogaléria

Rozlúčka s maturantami

Spevácky zbor Vavrinec účinkoval dňa 10. mája 2013 v rámci kultúrneho programu, ktorý bol venovaný tohtoročným maturantom. Vystúpil s piesňou Ho Hey od skupiny The Lumineers a všetkým prítomným spestril toto slávnostné podujatie. Špeciálne poďakovanie patrí gitaristke Barbore Mikulovej z III. F triedy a Anastasii Sevastyanovej z II. F triedy, ktorá predviedla rytmickú hru na jembe.

Fotogaléria

Veľkonočný úsmev 2013 – benefičný koncert pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Študentská spoločnosť Copy4you dňa 18. marca 2013 zorganizovala benefičný koncert pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod názvom Veľkonočný úsmev 2013. Podujatie otvoril, ako i ukončil Školský spevácky zbor Vavrinec, ktorý sa predstavil skladbami Iridescent, Kometa, Amnestia na neveru a Rolling in the deep. V programe vystúpili aj hostia – deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi a klienti sociálneho centra Domino v Prievidzi, ktorí prítomným zatancovali choreografiu Pat a Mat, zahrali sa na slepú babu i na kováčov i zaspievali pieseň Šaty. Spestrením programu bolo vystúpenie Miroslavy Rosákovej z II.F triedy, ktorá všetkých upútala nádherným prednesom francúzskej piesne La Pluie. Podujatie moderoval hovorca študentskej spoločnosti Jozef Šmýkal. Divákmi boli študenti 3. ročníka, ktorých účasť na koncerte bola organizovaná v rámci predmetu občianska náuka pod vedením vyučujúcej Mgr. Moniky Sivákovej. Výťažok z koncertu bol venovaný na podporu činnosti ŠZŠ v Prievidzi i sociálneho centra Domino. Pozvaným hosťom sa podujatie páčilo, veríme, že pozvanie na podobné akcie prijmú aj v budúcnosti.

Fotogaléria

9. marec 2013 – Deň otvorených dverí

Spevácky zbor Vavrinec si pre tohtoročný Deň otvorených dverí 9. marca 2013 pripravil vystúpenie, ktoré pozostávalo z prednesu skladieb slovenských, českých i iných svetových autorov. Spev doprevádzaný gitarou, klavírom a djembe spríjemnil predpoludnie záujemcom, ktorí zavítali do klubovne na 2. poschodí, aby si vypočuli pár známych či menej známych melódií. Všetkým sa vystúpenie speváckeho zboru páčilo, speváčkam prajeme veľa síl a radosť z aktivít na poli spevu a hudby.

Fotogaléria

Vianoce 2012 so speváckym zborom

Tohtoročné prípravy na vianočné sviatky sa niesli na našej škole v tradičnej atmosfére, ku ktorej prispel aj náš spevácky zbor VAVRINEC. Dňa 20. decembra 2012 speváčky vystúpili s vianočným pásmom určeným pre zamestnancov a bývalých zamestnancov školy a v piatok 21. decembra 2012, v posledný deň pred zimnými prázdninami, sme žiakom prvého ročníka a kvinty ponúkli pásmo hovoreného slova a hudby pod názvom Roby a Tobby hľadajú Vianoce. Ďakujeme i všetkým prizvaným dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili príprav týchto akcií a ktorí sa pričinili o slávnostné a radostné ukončenie kalendárneho roka.

Fotogaléria

November 2012 v znamení ďalších vystúpení speváckeho zboru VAVRINEC

Spevácky zbor VAVRINEC v mesiaci novembri 2012, obohatený o nové členky, najmä z prvých ročníkov, absolvoval ďalšie dve vystúpenia, a to dňa 8. novembra 2012, kedy slávnostne zahájil i zakončil valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you. Dňa 9. novembra 2012 speváčky vystúpili pri slávnostnom úvode do projektového podujatia Euroskola, ktoré bolo zamerané na problematiku Európskej únie a ktorého hosťom bola aj europoslankyňa pani Anna Záborská.

Prvý mesiac školského roka 2012/2013

Spevácky zbor VAVRINEC začal školský rok 2012/2013 svojím vystúpením hneď v prvý deň nástupu do školy dňa 3. septembra 2012, členky otvorili slávnostné zahájenie školského roka zaspievaním hymny Slovenskej republiky. Ďalšie vystúpenie sa uskutočnilo dňa 21. septembra 2012 v rámci programu Poznaj iných, spoznáš sám seba – Deň s mládežou, ktorý organizovalo Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi. Program prebiehal na Námestí slobody v Prievidzi a počas celého dňa svoju činnosť prezentovali mladí ľudia, žiacke školské rady, stredné školy a mládežnícke organizácie z regiónu Horná Nitra. Spevokol Vavrinec reprezentoval našu školu a vystúpil s jednou piesňou, ktorú doplnilo vystúpenie sólistky Miroslavy Rosákovej z II.F triedy, ktorá predviedla hudobný prednes frankofónnej piesne.

Fotogaléria

Ďalšie aktivity školského roka 2011/2012

V priebehu mesiacov marec až jún 2012 spevácky zbor Vavrinec vystupoval ešte niekoľkokrát. Medzi podujatiami, ktoré speváci obohatili svojím spevom, patrili: Deň otvorených dverí, Deň učiteľov, Benefičný veľkonočný DOMINO koncert, slávnostné odovzdávanie Sprachdiplomu z nemeckého jazyka, Likvidačné valné zhromaždenie študentskej podnikateľskej jednotky, rozlúčka s maturantami, slávnostné ukončenie školského roka. Ako sólisti sa členovia speváckeho zboru zúčastnili aj iných školských a mimoškolských podujatí.

Fotogaléria

Vianočný program

V dňoch 28. novembra 2011, 5. a 12. decembra 2011 v pásmach pod názvom Vianočné melódie koncertovali členky speváckeho zboru Vavrinec počas veľkých prestávok v priestoroch gymnázia pri vianočnom stromčeku, kde všetkých prítomných obveseľovali radostnými piesňami domácich i zahraničných vianočných kolied. Špeciálny vianočný program si pripravili aj pre vyučujúcich a pozvaných hostí, ktorý sa konal dňa 21. decembra 2011. Do bohatosti ponuky tradičného Vianočného bazáru na gymnáziu prispel aj Vavrinec svojou troškou. V klubovni počas celého dopoludnia 22. decembra 2011 koncertoval a mnohým žiakom i vyučujúcim ponúkol ďalšie vianočné koledy i hovorené slovo, ktoré priblížilo vianočné zvyky a tradície našich predkov.

Založenie

Logo Speváckeho zboru VAVRINEC Dňa 10. novembra 2011 bol na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi založený spevácky zbor VAVRINEC, ktorý vedie Mgr. Monika Siváková. Jeho členkami sú študentky gymnázia, ktoré svojimi zvonivými hlasmi potešili poslucháčov už pár dní po prvej skúške speváckeho zboru. Spevácky zbor nesie meno „patróna“ gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, pretože chce mať vždy na pamäti odkaz tohto významného učenca nášho regiónu. Zbor chce spájať odlišné do celku, chce vyzdvihovať kontrasty, ale zároveň tvoriť jednotu v mnohosti, akýsi kruh, v ktorom sú zhromaždení všetci, ktorí milujú hudbu a spev. Táto filozofia je vyjadrená aj v logu speváckeho zboru, ktoré tvorí množina nesústredných kružníc prepojená čierno-bielou variáciou názvu speváckeho zboru. Spevácky zbor je otvorený pre každého, kto svoju radosť chce vyjadriť piesňou, kto rád počúva i rád dáva.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza