EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA MATURANTOV NA VYSOKÉ ŠKOLY

Školský rok 2015/2016

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A323130196,81
4.B32323201000
4.C242120195,23
4.D35343401001
4.E333231196,91
4.F322928196,63
oktáva212119290,50
Spolu2092001946979

Školský rok 2014/2015

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A27262601001
4.B312924582,72
4.C292622484,63
4.D31292901002
4.E323130196,71
4.F303027390,00
oktáva27272701000
Spolu2071981851393,49

Školský rok 2013/2014

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A252321291,32
4.B242322195,71
4.C262422291,02
4.D24242401000
4.E272726196,30
4.F212120195,20
4.G282524196,03
oktáva222018290,02
Spolu1971871771094,610

Školský rok 2012/2013

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A303029196,70
4.B30292901001
4.C282825389,30
4.D272726196,30
4.E292927293,10
4.F282520580,03
4.G292523292,04
oktáva302522388,055
Spolu2312182011791,913

Školský rok 2011/2012

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A323128390,321
4.B302823582,142
4.C323129293,541
4.D323025583,332
4.E313129293,540
4.F323128390,321
4.G323227584,370
Spolu2212141892588,317

Školský rok 2010/2011

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A292927293,10
4.B313128390,30
4.C322825389,24
4.D313128390,30
4.E292927293,10
4.F313129293,50
4.G282826292,80
Spolu2112071901791,754

Školský rok 2009/2010

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie
4.A323231196,870
4.B302927293,101
4.C323129293,541
4.D303028293,330
4.E303028293,330
4.F312926389,652
4.G262623388,460
oktáva252322195,652
Spolu2362302141692,996

Školský rok 2008/2009

Trieda Spolu Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie
4.A323231196,870
4.B3130300100,001
4.C2727271100,000
4.D343431391,170
4.E282825388,880
4.F292926389,650<
oktáva2727270100,000
Spolu2082071971095,161

Školský rok 2007/2008

Trieda Spolu Prijatí Neprijatí Úspešnosť v % Zamestnanie
4.A3028196,551
4.B31300100,001
4.C2522195,652
4.D3129293,540
4.E3128390,320
4.F3229390,620
4.G3028293,330
oktáva25250100,000
Spolu2352191295,004

Školský rok 2006/2007

Trieda Prijatí Neprijatí Úspešnosť
4.A29293,5 %
4.B310100,0 %
4.C25389,3 %
4.D29293,5 %
4.E26292,9 %
4.F29390,6 %
4.G280100,0 %
4.H28293,3 %
oktáva27293,0 %
Spolu2521694,7 %

Školský rok 2005/2006

Trieda Prijatí Neprijatí Úspešnosť
4.A31293,9 %
4.B29196,7 %
4.C300100,0 %
4.D30293,8 %
4.E24292,3 %
4.F27390,0 %
4.G28390,3 %
oktáva240100,0 %
Spolu2231394,5 %

Školský rok 2004/2005

Trieda Prijatí Neprijatí Úspešnosť
4.A24485,7 %
4.B28196,6 %
4.C24388,9 %
4.D29293,5 %
4.E29196,7 %
4.F25389,3 %
4.G27390,0 %
oktáva24485,7 %
Spolu2102190,8 %

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza