EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV

Školský rok 2018/2019

Veronika Chylová z 2.F, Marco Mazán zo sexty, Peter Gašparovič z 2.E
1. miesto v medzinárodnej Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR
Andrea Klára Nosianová, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Adam Benjamín Plšek, kvarta
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Marek Michalovič, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Eva Némethová, oktáva
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Patrik Stano, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Lea Krajči, 2.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Miriam Mihalovičová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Emma Hunková, 3.C
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Sofia Mária Štetiarová, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Patrícia Midlíková, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Štefánia Glevitzká, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Katarína Kotríková, 4.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Andreas Lukas, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Vlčko, 4.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3

Školský rok 2017/2018

Daniel Dobiš, prima
2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii F
Marek Novák, sekunda
1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kategórii F
Alexander Kmeť, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Adam Benjamín Plšek, tercia
3. njmiesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Marek Michalovič, kvinta
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Martin Gros, kvarta A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Martin Lukáč, kvarta B
3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii C
Dagmar Budd, septima
1. miesto v celoštátnom kole súťaži SOČ v odbore 04 Biológia s prácou "Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok"
2. miesto v súťaži Zelený Andel (najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia) a Čestné uznanie poroty
Martin Kadaši, oktáva
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C
Timotej Halenár, 1.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Lea Krajči, I.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Emma Hunková, 2.C
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Sofia Mária Štetiarová, 2.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Patrícia Midliková, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Štefánia Glevitzká, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Michal Chovanec, 3.A
2. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Ondrejovič, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Lucia Hoosová, 3.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Katarína Kotríková, 3.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Andreas Lukas, 3.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Vlčko, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Barbora Ševčíková, 4.C
,
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Bernátová 4.F
,
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Nina Kminiaková, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Samuel Šubík, 4.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Lukáš Vavrinec, 3.A, Tomáš Štrba, septima, Tomáš Vlčko, 3.F
1. miesto v krajskom kole súťaže Mladý Európan

Školský rok 2016/2017

Viktória Škorvanová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Dominika Hajdáková, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Slávka Čulíková, sexta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Martin Kadaši, septima
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Ľudmila Peterková, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Jakub Mazúr, 1.C
1. miesto v robotickej súťaži RBA 2017 v kategórii Vlastný model
Štefánia Glevitzká, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Marek Hanus, 2.A
3. miesto v celoslovenskej vedomostnej súťaži Zooolympiáda v Bojniciach
Róbert Ondrejovič, 2.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Lucia Hoosová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Andreas Lukas, 2.D
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Monika Bernátová, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Timotej Králik, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Katarína Štrbáková, 3.D
1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti
1. miesto v celoštátnom kole biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti
Nina Kminiaková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Samuel Andrejčák, 4.A
2. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Alexandra Duškevičová, 4.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Pokusová, 4.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2

Školský rok 2015/2016

Martin Gros, sekunda A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
Alžbeta Gulašová, sekunda A
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Maxim Petrovský, tercia
2. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole v Literárnej časti
Radoslav Huba, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Martin Kadaši, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Štefánia Glevitzká, 1.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Kateryna Zasidkovych, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Viktória Kasperkevičová, 2.A
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
Sophia Mária Štrohnerová, 2.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Monika Bernátová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Samuel Šubík, 2.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Alexandra Duškevičová, 3.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Dávid Lukáč, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Michaela Vysočániová, 3.F
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Adam Hlaváč, 4.A
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Filip Loja, 4.C a Juraj Vavrík, 4.B
3. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Anežka Michalovičová, 4.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Patrik Hanzel, 4.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Kristína Lalíková, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
1. miesto v celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Lucia Hromadová, 4.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C

Školský rok 2014/2015

Ema Dzuriková, Katarína Drgoňová a Lucia Ujhelyiová
3. miesto na Majstrovstvách stredných a základných škôl v golfe
Bronislav Sebastian Hudek - 3.C, Patrik Hanzel - 3.D, Laura Ďuriačová - 2.F
3. miesto v krajskom kole XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR
Noel Lehocký, sekunda
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1A
Annamária Kurbelová, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1B
Martin Kadaši, kvinta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2A
Alexandra Duškevičová, 2.B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
Ema Dzuriková, 2.B
3. miesto na Majstrovstvách stredných a základných škôl v golfe v kategórii jednotlivcov
Tomáš Hrdý, 2.B
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Marcela Mináriková, 2.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Lukáš Volf, Juraj Vavrík, 3.B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Zdenka Kotríková, 3.B
3. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
Patrik Hanzel, 3.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Lucia Hromadová, 3.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória B
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória B
Pavel Madaj, 4.A
2. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Adam Mečiar, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Róbert Čičmanec, 4.B
1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii A
Peter Hrvola, Lukáš Hurtiš, 4.B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Radmila Štangová, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2C
Lenka Vrecková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
Laura Kršková, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2B
Anastasia Sevastyanová, 4.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku, kategória B3

Školský rok 2013/2014

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Monika Tužinská
3. miesto na majstrovstvách kraja v aerobiku
Adam Mečiar 3.A, Dávid Gross 3I.A, Michal Minárik 3.A, Boris Scherer 4.A a Adam Hlaváč 2.A
1. miesto v súťaži v riešení fyzikálnych úloh FYKOSí Fyziklání
Radovan Huba, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Štefánia Glevitzká, tercia
1. - 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z8
Adrian Farenga, kvarta
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B
Martin Kadaši, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
1. - 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z9
Róbert Cagard, sexta
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Monika Tužinská, septima
3. miesto v krajskom kole aerobiku stredných škôl
Andrej Kolárik, oktáva
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Samuel Andrejčák, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Pavol Šimko, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Matúš Drexler, 2.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoslovenskej súťaži Korešpondenčný seminár z chémie
3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v kategórii chémia
Adam Hlaváč, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Adam Svítok, 2.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Tomáš Šrámek, Lukáš Volf, 2.B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Webdizajn
Ivan Kadlečík, 2.C
2. miesto v projektovej časti krajského kola biologickej olympiády v kategórii B
Anežka Michalovičová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Patrik Hanzel, 2.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Alexandra Kelemenová, 2.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Kristína Lalíková, 2.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Lucia Hromadová, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Dávid Gross, 3.A
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Pavel Madaj, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
2. miesto v národnom finále súťaže Scientia pro futuro 2013 spojenej s nomináciou na Intel International Science and Engineering Fair Intel ISEF 2014 v Los Angeles, California, USA
Adam Mečiar, 3.A
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Miroslava Palacková, 3.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Čičmanec, 3.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Simona Krupčíková, 3.B
2. miesto v medzinárodnej súťaži ViBuCh
Jakub Gros, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Radmila Štangová, 3.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C
Lenka Vrecková, 3.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Kristina Kmeťová, 3.E, Lenka Vrecková, 3.E, Jana Beňadiková, 3.E
1. miesto v celoštátnom kole projektu Nenápadní hrdinovia 2013 s projektom nazvaným Marián Šťastný, iniciátor sviečkovej manifestácie
Róbert Harinek, 3.F
3. miesto v projektovej časti krajského kola biologickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii biológia
Lucia Hromadová, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Laura Kršková, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Jozef Mário Matiaško, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Miroslava Rosáková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
1. miesto v celoslovenskom kole v súťaži SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2014 v kategórií nad 18 rokov a zároveň aj cenu pre absolútneho víťaza celej súťaže
Anastasia Sevastyanová, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Anton Svitok, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
1. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii dejepis
Laura Obžerová, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Samuel Michalec, 4.F
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Katarína Vetráková, 4.F
2. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Školský rok 2012/2013

Basketbalové družstvo: Marek Mäsiar a Roman Vasko z II.D, Jakub Pasovský, Samuel Hupka, Peter Sumer a Peter Stano z I.E, Ján Gabriel Sásik z I.F, Daniel Homola zo sexty, Patrik Kundla z I.D
1. miesto v kvalifikačnom turnaji na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v basketbale žiakov
Timea Jordová, príma
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória anglický jazyk II – prevzatá tvorba
Eva Némethová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Martina Bednárová, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii Dg
Martin Kadaši, tercia
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Ľudmila Peterková, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Jana Beňadiková, kvinta
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Bianka Sidorová, kvinta
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B
Andrej Kolárik, septima
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Andrea Martišková, oktáva
2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A
Ivona Mendelová, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Adam Hlaváč, 1.A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
Martin Kavka, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Adam Svitok, 1.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Branislav Šlenker, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Milan Ivaniš, 2.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Pavel Madaj, 2.A
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Adam Mečiar, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
Miroslava Palacková, 2.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Čičmanec, 2.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Radmila Štangová, 2.E
1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória francúzsky jazyk III – prevzatá tvorba
1. miesto v celoslovenskom finále recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória francúzsky jazyk III – prevzatá tvorba
Dominika Cabajová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Jozef Mário Matiaško, 2.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Miroslava Rosáková, 2.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Anastasia Sevastyanová, 2.F
1. miesto v krajskom olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Laura Obžerová, 3.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Jozef Pálesch, 3.D
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Silvia Hirjaková, 3.E
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 - kategória španielsky jazyk III – prevzatá tvorba
2. miesto v celoslovenskom finále recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 - kategória španielsky jazyk III – prevzatá tvorba
Samuel Michalec, 3.f
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Kristína Králiková, 3.G
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013
Petra Hromadová, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Juraj Malinčík, 4.A
ocenený „Pamätným listom svätého Gorazda“ ministrom školstva Dušanom Čaplovičom
ocenený zriaďovateľom ako Talent Trenčianskeho kraja 2013
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategóriách A
3. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategóriách A
strieborná medaila na 45. medzinárodnej chemickej olympiáde 15. – 24. 7. 2013 v Rusku (Moskva)
Katarína Štefancová, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Duchoňová, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Jana Tulíková, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2

Školský rok 2011/2012

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Adrian Farenga, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2E
Martin Kadaši, sekunda
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Pavlína Kotlářová, sekunda
1. miesto v medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor v kategórii Benjamín
Štefan Matula, sekunda
1. miesto v celoštátnej literárno – výtvarnej súťaži Janko Hraško ešte žije
Ľudmila Peterková, tercia
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Monika Tužinská, kvinta
3. miesto na majstrovstvách kraja v maratón aerobiku
Andrej Kolárik, sexta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C
Dávid Gros, 1.A
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Pavol Madaj, 1.A
Talent Trenčianskeho kraja 2012
1. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C
1. miesto v medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor v kategórii Junior
Adam Mečiar, 1.A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
1. miesto v medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor v kategórii Junior
Miroslava Palacková, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
1. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom seminári z chémie v kategórii Juniori
Romana Ďurišová, 1.B
2. miesto v skoku do diaľky dievčat na majstrovstvách kraja v atletika SŠ
3. miesto v behu dievčat na 100 metrov na majstrovstvách kraja v atletika SŠ
Róbert Čičmanec, 1.B
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády kategórie A
Radmila Štangová, 1.E
3. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov Uhrovec
Miroslava Rosáková, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Anastasia Sevastyanová, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Boris Scherer, 2.A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Laura Obžerová, 2.D
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Richard Perniš, 2.D
1. miesto v celoštátnom finále 33. ročníka súťaže mladých moderátorov amatérov Sárova Bystrica
Gabriela Dávidová, 2.F
1. miesto v národnom kole 59. ročníka medzinárodného projektu Európa v škole (v sekcii výtvarnej tvorby)
Samuel Michalec, 2.F
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Lucia Bošková, 3.A
2. miesto krajského kola olympiády v slovenskom jazyku a literatúre
Petra Hromadová, 3.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Juraj Malinčík, 3.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
1. miesto v celoslovenskom korešpodenčnom seminári z chémie v kategórii Seniori
Iveta Vaňová, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Lenka Janesová, 3.B
majsterka Slovenska v maratón aerobiku
2. miesto na majstrovstvách kraja v maratón aerobiku
Jana Tulíková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Patrik Hagara, 4.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Yannick Kammamy, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Lucia Lacková, 4.A
2. miesto (strieborné pásmo) v umeleckom prednese prózy a poézie v celoslovenskom kole 45. ročníka Vansovej Lomničky
Iveta Kršková, 4.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Roman Kučera, 4.B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom seminári z chémie v kategórii Seniori
William Richter, 4.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Farkaš, 4.D
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Miroslava Lukačková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnej súťaži písania krátkych literárnych útvarov v cudzom jazyku pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2011
Viktória Richterová, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Nikola Koričánska, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Patrik Klinga, Peter Vavro, Matúš Bednárik, Ivan Gendiar, Daniel Homola, Samuel Kukla, Rastislav Šudy, Lukáš Poliak, Libor Botka
2. miesto v krajskom kole vo florbale v kategórii starších žiakov

Školský rok 2010/2011

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
2. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Martin Kadaši, príma
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
Frederika Beňová, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2E
Ema Šramatyová, sexta
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B s prácou: Obchodné cesty, rozvoj dopravy a pôšt
Ivona Mendelová, Veronika Wolfová, Andrea Martišková, sexta
3. miesto v krajskom kole SOČ v predmete geografia
Petra Hromadová, 1.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Rudolf Trautenberger, 1.A
1.miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie C
Iveta Vaňová, 1.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Boris Scherer, 1.B
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Lucia Švorcová, 1.B
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
Richard Perniš, 1.D
3. miesto v krajskom kole súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica
Juraj Malinčík, 2.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Lenka Janesová, 2.B
2. miesto na majstrovstvách kraja v aerobiku
Barbora Leitmannová, 2.B
2. miesto v celoštátnej výtvarnej súťaži „Prečo som na svete rád“
Mária Minichová, 2.B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoslovenskom Korešpodenčnom seminári z chémie v kategórii juniori
Marek Kuriš, 2.D
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Peter Balčirák, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatike v kategórii B
Monika Duchoňová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
Lucia Lacková, 3.A, Mário Krajči, 2.F
1. miesto v krajskom kole SOČ
4. miesto na celoštátnom kole SOČ v odbore Geovedy
na súťaži EUCYS získali čestné uznanie
Iveta Kršková, 3.B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie A
Roman Kučera, 3.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
bronzová medaila na 43. medzinárodnej chemickej olympiáde v tureckej Ankare
Jozef Prieboj, 3.B
2. miesto v celoslovenskom Korešpodenčnom seminári z chémie v kategórii seniori
Petra Lörincziová, 3.C
1. miesto na krajskom kole SOČ
na národnom kole súťaže EUCYS získala 1. miesto a postúpila do medzinárodného kola tejto súťaže
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády kategória A
Patrícia Moráviková, 3.C
1. miesto v 10. ročníku medzinárodného projektu Pátranie po predkoch v kategórii stredné školy
William Richter, 3.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku kategórie 2B
5. miesto v celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku kategórie 2B
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Miroslava Lukačková, 3.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Viktória Richterová, 3.E
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Martin Beták, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Martin Mečiar, 4.B
3. miesto v celoslovenskej súťaži iBobor v kategórii Senior
Miloš Perniš, 4.B
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B s prácou História Banských stavieb v Prievidzi
Katarína Stratená, 4.C
1. miesto v krajskom kole s prácou: Židia na území Prievidze pred 2. svetovou vojnou
7. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády kategórie A
Mária Halašková, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Lýdia Chríbiková, 4.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Marek Šimon, 4.D
4. miesto v celoštátnom kole XIII. ročníka olympiády ľudských práv
Marek Vician, 4.D
1.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii A
2. mieste v celoštátnom kole Chemickej olympiády v kategórii A
Katarína Jusková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii D
Lenka Jusková, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii D
Roberta Dolinská, 4.G
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Andrej Guráň a Martin Mravec, 4.G
1. miesto v regionálnom kole SOČ s prácou Redakčný systém MOJWEB.EU
4. miesto v celoštátnom kole SOČ s prácou Redakčný systém MOJWEB.EU

Školský rok 2009/2010

Marek Vician, 3.D
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie A
4. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády kategórie A
1. miesto v celoslovenskom kole Korešpodenčného seminára z chémie v kategórii seniori
Viktória Richterová, 2.E
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Mária Halašková, 3.D
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Renáta Úradníčková, 2.G
zvíťazila v celoštátnom kole literárnej súťaže UNESCO a Univerzitnej knižnice v Bratislave „Reč mojej mamy a ja"
Iveta Kršková, 2.B
2. miesto v celoslovenskom kole Korešpodenčného seminára z chémie v kategórii juniori
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Barbora Minichová, 2.B
3. miesto v celoslovenskom kole Korešpodenčného seminára z chémie v kategórii juniori
Zmiešané družstvo: Katarína Gábrišová 2.B, Mária Barninová 2.F, Denis Kodaj 2.C, Adam Bilčík 4.A, Matej Jadroň 4.A
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v branno-vedomostnom preteku Župná kalokagatia
Viliam Richter, 2.C
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C
Andrej Fiačan, 1.B
3. miesto v literárnej súťaži s celoslovenskou pôsobnosťou „Benediktova literárna Prievidza"
Pavol Ondrisek, VIII
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Roman Kučera, 2.B
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Jarmila Čiakyová, 3.C
získala víťazstvo v krajskom kole dejepisnej olympiády kategórie A
Jozef Švolík, IV
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády kategórie C
Veronika Machová, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2B
Salvatore Farenga, IV
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1C
Katarína Gábrišová, 2.B
zvíťazila v krajskom kole letného biatlonu v kategórii jednotlivci študentky
Mária Minichová, 1.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Andrej Krejčír, 4.F
2. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie A
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Miloš Perniš, 3.B
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády kategórie B
Peter Mendel, 4.F
2. miesto v krajskom kole SOČ
Andrea Martišková, V
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Barbora Nováková, 4.A
2. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
Magdaléna Lomnická, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku kategórie C
Monika Duchoňová, 1.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Jozef Prieboj, 2.B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Frederika Beňová, III
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii Dg
Tomáš Farkaš, 2.D
3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie B
Marek Kuriš, 1.D
3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie C
Miroslav Hrdý, 2.E
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Natália Karcolová, 2.C
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Petra Lorinciová, 2.C
3. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
Miroslava Lukačková, 2.E
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Ľubica Chrvalová, 4.F
3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskeho jazyka v kategórii 2C
Martin Krupčík, 4.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Adam Hanuska, IV
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2E
Lucia Šušolová, 4.E
3. miesto v majstrovstvách kraja v aerobiku
Jakub Hvolka, I a Katarína Drgoňová, II
3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z6
Pavol Ondrisek, VIII
Talent Trenčianskeho kraja 2010 za bronzovú medailu na 41. Medzinárodnej chemickej olumpiáde
Viktória Richterová, 2.E
Talent Trenčianskeho kraja 2010 za 1. miesto v krajskom a následne 1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Mária Halašková, 3.D
Talent Trenčianskeho kraja 2010 za 1. miesto v krajskom a následne 1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Nina Chovancová, 1.C
Talent Trenčianskeho kraja 2010 za to, že v priebehu rokov 2009 a 2010 dosiahla celý rad skvelých výsledkov na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta v karate – kategórii KUMITE – POINT je masterkou sveta, v kategórii KATA Duo obsadila na majstrovstvách sveta 2. miesto. Najčerstvejšie výsledky sú z mája 2010 – umiestnila sa na 2. mieste v kategórii KUMITE jednotlivci a na 2. mieste v kategórii KUMITE družstvo.

Školský rok 2008/2009

Eva Mokrá, 2.E
5. miesto v medzinárodnej (slovensko-českej) literárnej súťaži Nadácie J. Pivečku v Slavičíne (ČR)
Michal Ošvát, 4.A
2. miesto v literárnej súťaži Čo pre mňa symbolizuje slovenský parlament
Zuzana Marošiová, sekunda
2. miesto v okresnom kole súťaže Rozprávkové vretienko
Martin Veselý, sekunda
2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z6
2. miesto v okresnom kole Pytagoriády
Šimon Štrba, tercia
1. mieste v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z7
Katarína Drgoňová, príma
1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z5
Nina Janáčová, 2.G
3. miesto v krajskom kole atletickej súťaži – skok do výšky
M. Perniš, 3.B
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády kategórie B
Anna Šovčíková, 3.E
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády kategórie A
Andrea Martišková, kvarta
3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Oliver Petrus, 2.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
4. miesto v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
Lucia Gatialová, 3.B
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády kategórie B v teoreticko-praktickej časti
Richard Žember, kvarta
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie Dg
Michal Krupčík, 3.C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategória A
Katarína Gábrišová, 1.B
2. miesto v krajskej súťaži v atletike – beh na 1500m
Katarína Čechová, 3.E
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády kategórie A
Martin Beták, 2.A
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky kategórie B
3. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky kategórie A
Tomáš Farkaš, 1.D
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie C
2. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie C
Jozef Prieboj, 1.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie B
Jarmila Prosseková, kvarta
1. miesto krajského kola chemickej olympiády kategórie Dg
Michal Krčik, 2.B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie B
Paula Hájovská, 1.A
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2A
Zuzana Pračková, 3.F
3. miesto v celoštátnom finále súťažného projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
Kristína Prekopová, 3.E
3. miesto v celoštátnom finále súťažného projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
Adriana Palasthyová, 3.F
3. miesto v celoštátnom finále súťažného projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
Lucia Gromová, 3.F
3. miesto v celoštátnom finále súťažného projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
Ida Šestáková, 4.D
3. miesto v celoštátnom finále súťažného projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
Irena Sombathyová, 4.D
majsterka Slovenska v aerobiku
Ema Šramatyová, kvarta
1. miesto v celoslovenskom súťažnom projekte Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
Pavol Ondrisek, septima
6. mieste v celoslovenskom kole chemickej olympiády a na finále Medzinárodnej chemickej olympiády vo Veľkej Británii na pôde Cambridge University a Oxford University si získal bronzovú medailu
Marek Vician, 2.D
1. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády kategórie A a z finále Medzinárodnej chemickej olympiády vo Veľkej Británii na pôde Cambridge University a Oxford University si priviezol diplom
Petra Lőrincziová, 1.C
1. miesto na 31. ročníku celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti, v odbore č. 06 - Zdravotníctvo
Martin Čecho, 4.D
1. miesto v celoštátnom kole 1. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii B
Katarína Grómová, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória C
Martina Hianíková, 3.E
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória B
Magdaléna Lomnická, 3.F
1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória B
Mária Halašková, 2.D
4. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória A
Lenka Jusková, 2.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória A
Ivona Mendelová, kvarta
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2E
Philippe Miotti, 2.C
4. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2C1
Viliam Richter, 1.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A
Salvatore Farenga, tercia
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 1C
Dominik Šnirc, tercia
1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína
Jarmila Bakusová, 3.D
3. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína, prednes poézie
Ivan Otto, 4.B
1. miesto v krajskom kole súťaže v moderovaní Mladý moderátor
Peter Šimora zo 4.B, Radka Ťažiarová zo 4.B
3. miesto v krajskom kole súťaže v moderovaní Mladý moderátor
Andrej Krejčír, 3.F
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie A
2. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, kategória A
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky kategórie A
Michal Galanský, 1.A
2. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, kategória B
Adam Bilčík z 3.A, Jozef Broniš z oktávy, Matúš Bušík z oktávy, Natália Čertíková z 4.A, Veronika Dadíková z 4.F, Patrícia Mokrá z 4.F
1.miesto v regionálnom kole súťaže Župná kalokagatia - mladý záchranár
2.miesto v celoslovenskom finále súťaže Župná kalokagatia 2008
Katarína Jusková, 1.E
zvíťazila v celoslovenskej súťaži Byť Európanom je výzva

Školský rok 2007/2008

Gymnázium V. B. Nedožerského
Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu SŠ vo vedomostných súťažiach za 1. miesto v kategórii Gymnáziá
Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu SŠ vo vedomostných súťažiach za 1. miesto v kategórii Celkové poradie stredných škôl
Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávani čestne udelila Európsku značku 2008 projektu Životné prostredie stavia mosty, mládež v európskom dialógu
Irena Sombathyová, 3.D
3. miesto v krajskom kole v aerobiku
Michal Krčik, 1.B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Lukáš Píš, 3.C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Katarína Jantošková, 3.F
3. miesto v krajskom kole SOČ v oblasti biológia
Ivan Štacko, 2.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Tomáš Pastierik, 1.F
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Pavol Ondrisek, sexta
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v najvyššej kategórii A
Andrea Martšková, tercia
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii D
Lenka Šlapáková, 3.A
2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B
Katarína Krpelanová, 4.F
2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A, v projektovej časti
Tomáš Rusnák, 3.A
1. miesto v krajskom kole v atletike (trojskok)
Marek Vician, 1.D
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Natália Kršíková, sexta
1. miesto v krajskom kole súťaže v prednese slovenskej prózy Timravina studnička
Katarína Jusková, 1.E
1. miesto v súťaži esejí organizovanej Ministerstvom zahraničných vecí SR Byť Európan je výzvou
Viktória Kóňová, 3.E
2. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore psychológia
Martin Mravec, 1.G
zvíťazil v Školských majstrovstvách Slovenska v plávaní 4x50m
Katarína Svitková, 4.E
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
zvíťazila v súťaži Best maturant 2008 vyhlásenej spoločnosťou Slovnaft a tiež sa môže pýšiť titulom Talent Trenčianskeho kraja 2008
Barbora Nováková, 2.A
2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína, prednes prózy
Jarmila Bakusová, 2.D
3. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína, prednes poézie
3. miesto v krajskom kole súťaže v prednese poézie Štúrov Uhrovec
Lucia Slobodníková, 4.E
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória C
Katarína Gromová, 3.E
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória B
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády v francúzskom jazyku, kategória B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória B
Magdaléna Lomnická, 2.F
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória A
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády v francúzskom jazyku, kategória A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória A
Ľubica Chrvalová, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v francúzskom jazyku, kategória 2A
Iveta Lukáčová, 3.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória B
Silvia Kotríková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória C
Dušan Klinec, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike, kategória A
Andrej Krejčír, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike, kategória B
1. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, kategória B
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii B
Erich Duda, 2.B
2. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, kategória B
Tomáš Fábry, 4.B
3. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, kategória A
Zuzana Pojezdalová, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2C2
Saskia Čavojská, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2C1
Martin Krupčík, 2.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Bronislava Mančíková, sekunda
2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko
Ivan Otto, 3.B
1. miesto v krajskej súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica 2007
Barbora Macháčková, 3.F
3. miesto v krajskej súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica 2007
Lenka Krajčíková, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka, kategória A

Školský rok 2006/2007

Gymnázium V. B. Nedožerského
Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu SŠ vo vedomostných súťažiach za 1. miesto v kategórii Gymnáziá
Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu SŠ vo vedomostných súťažiach za 1. miesto v kategórii Celkové poradie stredných škôl
Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu SŠ v športových súťažiach za 2. miesto v kategórii Gymnáziá
Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu SŠ v športových súťažiach za 3. miesto v kategórii Osemročné gymnáziá
Katarína Jantošková
2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, kategória A, časť projektová
Andrea Kohútová
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, kategória A, časť projektová
Lenka Čavojská
1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, kategória B, časť projektová
Martina Cagáňová
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, kategória B, časť projektová
Ľubica Krausková, 4.B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, kategória A
1.-3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády, kategória A
Ján Krausko, 4.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, kategória A
Milan Šturcel, 3.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, kategória A
Boris Vida, kvinta
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, kategória B
Pavol Ondrisek, kvinta
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, kategória B
Lukáš Michalovič, 4.F
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Milan Laslop, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike
Martin Briatka, 2.B
1. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní
Katarína Svitková, 3.E
2. miesto v krajskom kole oplympiády v anglickom jazyku
Nina Lenhartová, 2.D
3. miesto v krajskom kole oplympiády v anglickom jazyku
Ľubica Chrvalová
3. miesto v krajskom kole oplympiády vo francúzskom jazyku - kategória 2A
Alica Zámišková
3. miesto v krajskom kole oplympiády vo francúzskom jazyku - kategória 2B
Martin Krupčík, 1.C
1. miesto v okresnom kole oplympiády v nemeckom jazyku - kategória 2A
Ivona Hagarová, 4.C
1. miesto v okresnom kole oplympiády v nemeckom jazyku - kategória 2B
3. miesto v krajskom kole oplympiády v nemeckom jazyku - kategória 2B
Michaela Maličká, sekunda
3. miesto v okresnom kole oplympiády v nemeckom jazyku - kategória 2E
Dominika Topoľská
3. miesto v 41. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok
Katarína Fábryová
čestné uznanie v celoštátnej súťaži autorov v literárnej tvorbe Literárny Zvolen 2006
Veronika Klincová, sekunda
3. miesto v okresnom kole súťaže Rozprávkové vretienko
Katarína Grómová, 2.E
1. miesto v krajskom kole oplympiády v španielskom jazyku - kategória A
Silvia Kotríková, 3.E
1. miesto v krajskom kole oplympiády v španielskom jazyku - kategória B
2. miesto v celoštátnom kole oplympiády v španielskom jazyku - kategória B
Martina Krausková, 4.E
1. miesto v krajskom kole oplympiády v španielskom jazyku - kategória C
1. miesto v celoštátnom kole oplympiády v španielskom jazyku - kategória C

Školský rok 2005/2006

Peter Štacko, 4.A
1. miesto v celoslovenskom kole Chemickej olympiády a vybojoval si miesto v štvorčlennom družstve, ktoré reprezentovalo Slovensko na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Južnej Kórei (Gyeonsan) v dňoch 2. - 11. júla 2006. Domov sa vrátil so striebornou medailou
získal za úspechy v medzinárodných kolách Chemickej olympiády ocenenie Talent Trenčianskeho kraja
Ivan Mjartan
získal za úspechy v Olympiáde ľudských práv v predchádzajúcom školskom roku ocenenie Talent Trenčianskeho kraja
Silvia Kotríková, 2.E
2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku kategória A
Martina Krausková, 3.E
1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku kategória B
Eva Stachová, 4.E
2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku kategória C
Boris Kukaň, 2. E
1.miesto v celoslovenskom kole SOČ s prácou "Zachráňme v Laskári, čo sa ešte dá"
Lukáš Michalovič, 3.F
2. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády kategória A
Igor Kútny, sexta
3. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády kategória D
Nina Lenhartová, 1.D
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Písanie anglických esejí
Simona Radosová, oktáva
2.miesto v krajskom kole a čestné uznanie za účasť v celoštátnom finále súťaže Olympiáda ľudských práv
Ivona Hagarová, 3.A
2.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku
Veronika Mastráková, 4.B
2.miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii P
Jozef Benko, 2.B
2.miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní, kategória B
Michal Kováč, 3.B
3.miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní, kategória A
Veronika Kopecká, 3.D
2.miesto na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
Bibiana Svitková, 1.C
3.miesto na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
Peter Šaár, kvarta
1.miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
2.miesto v okresnom kole šachu
Martina Molnárová, kvarta
2.miesto v okresnom kole v literárnej časti súťaže Európa v škole
Lucia Štorcelová, príma
3.miesto v okresnom kole vo výtvarnej časti súťaže Európa v škole
Ivona Mendelová, príma
1.miesto v okresnom kole Matematickej olympiády
2.miesto v okresnom kole vo výtvarnej časti súťaže Európa v škole
Richard Žember, príma
2.miesto v okresnom kole Pytagoriády
Milan Šturcel, 2.A
1.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B
Jozef Dámer, 2.A
2.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B
Boris Vida, kvarta
3.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B
3.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii Dg
Pavol Ondrisek, kvarta
1.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii Dg
Ľubica Krausková, 3.B
2.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii A
Karolína Rajčániová, kvinta
2.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku
Katarína Galanská, príma
2.miesto v okresnom a 6.miesto v krajskom kole šachového turnaja
družstvo chlapcov
2.miesto na Majstrovstvách kraja v stolnom tenise
družstvo chlapcov
3.miesto v krajskom kole vo volejbale
Michal Maruš, 1.E
3.miesto na krajskom kole v atletike za beh na 200 metrov
3.miesto na krajskom kole v atletike za štafetový beh
Ivan Tasch, 3.D, Ivan Otto, 1.B a Tomáš Rusnák, 1.A
3.miesto na krajskom kole v atletike za štafetový beh
družstvo našej školy
1.miesto v okresnom kole súťaže hliadok mladých Červeného kríža

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza