PRIJÍMACIE KONANIE – PORADIE UCHÁDZAČOV O 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM
kód PS mat PS sjl známky poradie príjimaciu skúšku... Stav
776 50 46,0 110 206,0 1 vykonal/a úspešne Prijatý/á
937 47 49,0 110 206,0 2 vykonal/a úspešne Prijatý/á
860 49 46,0 110 205,0 3 vykonal/a úspešne Prijatý/á
198 50 45,0 108 203,0 4 vykonal/a úspešne Prijatý/á
755 47 42,0 110 199,0 5 vykonal/a úspešne Prijatý/á
217 46 43,0 110 199,0 6 vykonal/a úspešne Prijatý/á
444 43 45,0 110 198,0 7 vykonal/a úspešne Prijatý/á
572 48 39,0 110 197,0 8 vykonal/a úspešne Prijatý/á
852 46 41,0 110 197,0 9 vykonal/a úspešne Prijatý/á
248 43 44,0 110 197,0 10 vykonal/a úspešne Prijatý/á
585 42 45,0 110 197,0 11 vykonal/a úspešne Prijatý/á
522 45 41,0 110 196,0 12 vykonal/a úspešne Prijatý/á
295 44 43,0 108 195,0 13 vykonal/a úspešne Prijatý/á
576 45 40,0 110 195,0 14 vykonal/a úspešne Prijatý/á
628 45 42,0 106 193,0 15 vykonal/a úspešne Prijatý/á
411 43 39,0 110 192,0 16 vykonal/a úspešne Prijatý/á
779 39 44,0 108 191,0 17 vykonal/a úspešne Prijatý/á
125 39 42,0 110 191,0 18 vykonal/a úspešne Prijatý/á
358 42 41,0 104 187,0 19 vykonal/a úspešne Prijatý/á
333 42 35,0 110 187,0 20 vykonal/a úspešne Prijatý/á
551 36 41,0 110 187,0 21 vykonal/a úspešne Prijatý/á
349 45 31,0 110 186,0 22 vykonal/a úspešne Prijatý/á
120 37 39,0 110 186,0 23 vykonal/a úspešne Prijatý/á
277 47 32,0 106 185,0 24 vykonal/a úspešne Prijatý/á
450 42 38,0 104 184,0 25 vykonal/a úspešne Prijatý/á
724 35 40,0 108 183,0 26 vykonal/a úspešne Prijatý/á
392 37 36,0 110 183,0 27 vykonal/a úspešne Prijatý/á
252 35 38,0 110 183,0 28 vykonal/a úspešne Prijatý/á
447 32 41,0 110 183,0 29 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
950 34 42,0 104 180,0 30 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
118 27 44,0 108 179,0 31 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
608 44 30,0 104 178,0 32 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
652 35 33,0 110 178,0 33 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
495 38 29,0 110 177,0 34 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
932 28 37,0 110 175,0 35 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
340 26 41,0 106 173,0 36 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
306 29 43,0 100 172,0 37 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
341 29 34,0 108 171,0 38 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
200 39 21,0 110 170,0 39 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
257 33 28,0 108 169,0 40 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
987 37 25,0 104 166,0 41 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
191 33 30,0 102 165,0 42 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
681 49 37,0 70 156,0 43 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
320 36 19,0 98 153,0 44 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
649 23 16,0 98 137,0 45 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
785 3 25,0 76 104,0 46 Nevyhovel/a PS Neprijatý/á