PRIJÍMACIE KONANIE – PORADIE UCHÁDZAČOV O 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE GYMNÁZIUM - INFORMATIKA 7902J05
kód t9 PS mat PS sjl známky súťaže Σ poradie príjimaciu skúšku... Stav
7521 193,3 50 50 156 16 465,3 1 vykonal/a úspešne Prijatý/á
6333 196,7 50 50 160 0 456,7 2 vykonal/a úspešne Prijatý/á
6097 190 50 50 160 0 450 3 vykonal/a úspešne Prijatý/á
5687 190 50 50 158 0 448 4 vykonal/a úspešne Prijatý/á
9456 190 50 50 158 0 448 5 vykonal/a úspešne Prijatý/á
5501 186,7 50 50 154 4 444,7 6 vykonal/a úspešne Prijatý/á
7495 183,3 50 50 160 0 443,3 7 vykonal/a úspešne Prijatý/á
5361 180 50 50 160 0 440 8 vykonal/a úspešne Prijatý/á
5758 180 44 47 146 22 439 9 vykonal/a úspešne Prijatý/á
7069 186,7 50 50 148 0 434,7 10 vykonal/a úspešne Prijatý/á
4668 176,7 50 48 160 0 434,7 11 vykonal/a úspešne Prijatý/á
1028 183,4 44 45 156 4 432,4 12 vykonal/a úspešne Prijatý/á
4945 183,4 45 42 158 0 428,4 13 vykonal/a úspešne Prijatý/á
1879 180 44 44 160 0 428 14 vykonal/a úspešne Prijatý/á
2327 183,4 45 43 156 0 427,4 15 vykonal/a úspešne Prijatý/á
2620 176,6 47 43 156 0 422,6 16 vykonal/a úspešne Prijatý/á
7354 173,4 47 36 160 0 416,4 17 vykonal/a úspešne Prijatý/á
3012 180 37 37 158 0 412 18 vykonal/a úspešne Prijatý/á
8008 166,7 46 46 152 0 410,7 19 vykonal/a úspešne Prijatý/á
4888 176,7 39 35 160 0 410,7 20 vykonal/a úspešne Prijatý/á
2066 170 39 42 158 0 409 21 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
2966 176,6 34 45 152 0 407,6 22 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
7857 160 39 42 160 0 401 23 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
1145 170 46 36 144 0 396 24 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
8392 180 32 30 154 0 396 25 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
5567 173,4 42 37 138 0 390,4 26 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
3299 170 40 35 144 0 389 27 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
5110 160 42 31 154 0 387 28 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
4198 173,4 37 38 134 0 382,4 29 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
7164 153,3 42 38 146 0 379,3 30 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
1443 176,7 35 33 132 0 376,7 31 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
5401 163,3 33 36 144 0 376,3 32 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
5862 136,6 46 38 152 0 372,6 33 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
5271 143,4 41 33 154 0 371,4 34 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
1682 153,4 43 31 142 0 369,4 35 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
1786 156,6 22 29 146 0 353,6 36 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
2727 150 23 22 148 0 343 37 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
5248 143,3 26 20 128 0 317,3 38 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
7867 123,3 14 27 146 0 310,3 39 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
6581 130 27 13 134 0 304 40 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
4409 100 20 28 110 0 258 41 vykonal/a úspešne Neprijatý/á
7355 96,7 12 18 116 0 242,7 42 vykonal/a úspešne Neprijatý/á