PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK románskych jazykov Gymnázia V. B. N.

románskych jazykov

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Diplomy DELF

Dňa 26.februára sa konalo na našej škole slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov z francúzskeho jazyka DELF A1 a A2. Podporu žiakom prišla vyjadriť aj pani riaditeľka, ktorá oceňuje snahu žiakov zdokonaľovať sa v druhom cudzom jazyku. Poďakovanie patrí speváckemu zboru Vavrinec a Zoe Cipovovej (tercia), ktorí nám umelecky obohatili spoločné popoludnie.

Mgr. Ľudmila Zaujecová

fotogaléria

Výmenný pobyt vo Francúzsku – október 2018

Tak ako pred dvoma rokmi, i tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu výmenného pobytu študentov s francúzskou školou Lycée Jean-Marie de la Mennais. A vďaka profesorke Zaujecovej, profesorke Laluhovej a profesorovi Markovi, ktorí stáli za realizáciou tohto projektu, sme mali príležitosť spoznať (nielen) Francúzsko a jeho krásy.

Náš výlet začal dňa 12. októbra cestou cez Čechy a Nemecko. Pred nami bolo 21 hodín cesty, a tak sme si jazdu skrátili pozeraním filmov francúzskej produkcie. V nočných hodinách sme prekročili hranice Francúzska a nadránom sme dosiahli prvý bod v našom bohatom programe – Paríž.

Okolo siedmej hodiny ráno sme vystúpili z autobusu pred Panteónom a po krátkej fotozastávke sme sa vybrali do ľudoprázdnych ulíc hlavného mesta Francúzska. Naše kroky mierili na bulvár Saint Michel, presnejšie k univerzite Sorbonne, pri ktorej sme dostali rozchod na raňajky podľa nášho vlastného výberu. Po rozchode sme sa ešte raz všetci spoločne prešli po bulvári, až k soche svätého Michala, postavenej na pamiatku padlých vojakov piateho a šiesteho okrsku. Nasledovala prehliadka Luxemburských záhrad a katedrály Notre Dame, kde sme mali aj možnosť vstupu do interiéru. Našim ďalším cieľom bol Louvre, kde sme dostali priestor pozrieť si exponáty, ktoré sme túžili vidieť. Samozrejme, kroky mnohých z nás smerovali snáď k najznámejšiemu obrazu tohto múzea – k Mone Lise. Po dokončení prehliadky sme sa pobrali na prehliadku avenue Champs-Élysées. Putovanie po Paríži sme zakončili na Eiffelovej veži. Z úplného vrchu sme mali celé mesto ako na dlani a západ slnka bola len čerešnička na torte tohto dňa. Unavení, no plní zážitkov sme prišli na hotel.

Druhý deň ráno sme išli do sídla francúzskych kráľov, do Versailles a na vlastné oči sme uzreli impozantnosť tejto stavby. No ani palác so všetkými svojimi krásami sa nevyrovnal záhradám nachádzajúcim sa hneď za ním. Keďže bol slnečný deň, prechádzalo sa nám cez ne ešte radostnejšie. Po návšteve Versailles nás čakala cesta do Bretónska – presnejšie do mesta Retiers, kde sme sa mali stretnúť s našimi francúzskymi korešpondentami. Všetci sme boli nervózni no i zároveň nedočkaví.

V pondelok 15. októbra sme sa po noci v našich rodinách opäť všetci zišli na parkovisku pred školou Lycée Jean-Marie de la Mennais a vyrazili sme na prílivový ostrov Mont Saint-Michel. Najprv sme si spravili menšiu pešiu prehliadku (s možnosťou nákupu suvenírov) a potom na nás čakala najzaujímavejšia časť dňa – prechod pešo cez piesok a more okolo celého ostrova. Okamžite sme sa stali atrakciou pre ostatných návštevníkov mesta – predsa len nie každý deň vidíte skupinu ľudí v kraťasoch a vetrovkách prechádzať sa v chladnom októbrovom vzduchu. Napriek prvotnej nervozite sme si chvíľu na to všetci užívali celý pochod - cez pohyblivé piesky až po prechod cez more. Naspäť do mesta sme všetci dorazili živí a zdraví (i keď pár z nás prišlo trocha viac špinavých od piesku). Po tomto úžasnom zážitku sme sa vrátili naspäť do školy, kde na nás čakalo prekvapenie v podobe koláčov a rôznych iných dobrôt od našich korešpondentov.

Nasledujúci deň sme navštívili mestá Dinard a Saint-Malo. V Dinarde sme mali možnosť vidieť pobrežie a tradičný francúzsky trh. Do Saint-Malo sme sa za ani nie 10 minút priplavili trajektom. V Saint-Malo nás privítalo daždivé počasie, ktoré nás zahnalo do kaviarní a palacinkární. Našťastie sa nám neskôr vyčasilo a my sme prešli na pobrežie, kde nás čakali športové aktivity v podobe car surfingu. Po počiatočnom maturovaní nad tým ako si máme pripevniť plachtu k našim autíčkam sme sa postavili do rady a „preteky“ mohli začať.

V stredu sme sa vybrali do hlavného mesta Bretónska Rennes. Tam sme mali krátku prehliadku mesta a jeho pamiatok. Videli sme historické centrum mesta s jeho budovami stredovekého štýlu, bretónsky parlament, baziliku Saint Sauveur.

Ďalší deň (18. októbra) sme vyrážali skoro ráno, pretože nás čakali tri hodiny cesty autobusom do zámku Chenonceau, ktorý je jedným zo slávnych zámkov na rieke Loire. V areáli zámku sme dostali rozchod a mohli sme sa rozhodnúť, či si chceme spraviť aj prehliadku vnútra alebo stráviť pekný slnečný deň v záhradách. Asi najväčšou atrakciou bol labyrint tvorený z kríkov. Po návšteve Chenonceau sme sa presunuli do mesta Ambroise, kde sme mali objednanú prehliadku domu, v ktorom strávil Leonardo Da Vinci posledné roky svojho života – Clos Lucé. Súčasťou komplexu boli aj záhrady, v ktorých sa nachádzali repliky Da Vinciho vynálezov a zaujímavou formou vystavené ukážky jeho maliarskej tvorby.

Piatok sme strávili v škole a zúčastnili sme sa aj vyučovania. Čo bol rozdiel oproti vyučovaniu na Slovensku, hodiny tam trvali podstatne dlhšie a nebolo nezvyčajné, že školský deň končili o piatej hodine večer. Po obede strávenom vonku na nás čakali aktivity, ktoré si pre nás naši francúzski priatelia pripravili – medzi ne patrili aj hry ako napríklad čínsky portrét, blind test, či hra menom 21. Potom sme sa všetci zišli v hale školy, navzájom sa lúčiac a ďakujúc za úžasný týždeň, pretože pred nami bol už len posledný deň strávený v rodinách a potom opätovný návrat na Slovensko.

Sobotňajší večer sme sa všetci poslednýkrát zišli na parkovisku pred Lycée Jean-Marie de la Mennais. Lúčenie sa neobišlo bez sĺz a bez viet, že nikam nejdeme a ostávame ešte ďalší týždeň v Bretónsku. Napokon sme ale nastúpili do autobusu v plnom počte a so smútkom v našich tvárach sme mávali našim priateľom na rozlúčku.

Predtým ako sme definitívne dorazili späť na Slovensko sme sa strávili nedeľu 21. októbra v Štrasburgu. Vďaka slnečnému počasiu prehliadka historickej časti Petit France, gotickej katedrály a parku Orangerie bola veľmi príjemná a našu cestu sme ukončili spoločnou fotkou pred Radou Európy.

Do Prievidze sme prišli v skorých ranných hodinách unavení a trochu zarmútení z toho, že náš výlet do Francúzska sa už skončil. No predsa sa nelúčime s tým všetkým navždy – čaká na nás ešte týždeň plný zážitkov, keď naši korešpondenti zavítajú na Slovensko. A my sa ich už nevieme dočkať.

Na záver sa chceme všetci poďakovať mestu Prievidza, ktoré nám prispelo na tento výmenný pobyt sumou 500,- €.

Karolína Kašubová, trieda sexta

fotogaléria

Prednáška

Dňa 14. februára 2018 sa v klubovni našej školy konala prednáška na tému - Možnosti štúdia vo Francúzsku a ponuka štipendií francúzskej vlády. Našim žiakom francúzskeho jazyka 3. a 4. ročníka túto tému odprezentovali Adèle Picquet a Martina Saganová z Francúzskeho veľvyslanectva z Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť.

Naši študenti sa dozvedeli veľa konkrétnych informácií o možnostiach štúdia na francúzskych vysokých školách a agentúre Campus France, ktorá ponúka kompletný informačný materiál týkajúci sa štúdia v tejto krajine. Dôležitou informáciou pre žiakov bol fakt, že zápisné na univerzity a verejné vysoké školy je vo Francúzsku jedno z najnižších na svete a rovnaké pre zahraničných a francúzskych študentov. Ísť študovať do Francúzska je samozrejme podmienené dobrou znalosťou francúzštiny / úroveň B2 /, ale aj chuťou na sebe pracovať a byť aktívny. Aby štúdium v tejto krajine nebolo určené len pre najbohatších, ale naozaj najlepších, francúzska vláda poskytuje štipendium približne 10 slovenským študentom ročne.

Keďže nie všetci absolventi gymnázií si hneď po strednej škole trúfnu ísť študovať do zahraničia, v súčasnosti je čoraz viac vysokých škôl na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť absolvovať niekoľko semestrov a aj získať vysokoškolský diplom v tejto krajine. Aj tieto informácie sa žiaci dozvedeli počas prednášky, na záver ktorej vystúpila Dominika Múdra z frankofónnej asociácie Efpolit, ktorá pôsobí pri Fakulte medzinárodných vzťahov UMB.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a určite pootvorila dvere možností štúdia a štipendií pre našich študentov v tak krásnej krajine akou je Francúzsko.

Mgr. Erika Vargová

Odovzdávanie jazykových certifikátov z francúzštiny DELF A2 a B1

Dňa 1. 12.2017 sa žiaci septimy, 3.A, 3.F a oktávy zúčastnili odovzdávania jazykových certifikátov z francúzskeho jazyka, na základne úspešného absolvovania písomnej a ústnej skúšky v júni 2017.

Pri tejto príležitosti nás svojou prítomnosťou poctila francúzska jazyková atašé, Emmanuelle Daill, z Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Pani atašé nám ozrejmila výhody ovládania francúzštiny v rámci Európy, ale i v celom svete. Jej výklad prebiehal veľmi vtipnou formou, čo len potvrdilo jej priateľskú a otvorenú povahu. Neskôr nám certifikáty i odovzdala, a takisto ochotne odpovedala na naše otázky, niektorí dokonca získali aj „autogram“ do učebnice francúzštiny, ktorej je Emmanuelle spoluautorkou.

Naša veľká vďaka patrí tiež pani Mgr. Zaujecovej, za jej čas a snahu, ktoré do nás vložila pri príprave na túto skúšku, a veríme, že naďalej zostane našim veľkým motivátorom.

Marek Hanus a Lukáš Vavrinec, 3.A

fotogaléria

PREČO PRÁVE FRANCÚZŠTINA?

Ktorý jazyk študovať okrem angličtiny? Aké mám plány do budúcna? Ktorý z nich mi otvorí brány do sveta? Ktorý z nich je ľahší, jednoduchší? A mnohé iné otázky, s ktorými zápasia budúci študenti nášho gymnázia. Rozhodli sme sa navštíviť žiakov Základnej školy na Ulici energetikov a Základnú školu Sama Chalupku v Prievidzi. Cieľ bol jasný: pomôcť nájsť odpovede a ukázať im, že francúzština môže byť tou správnou voľbou.
Reč treba počuť. So žiakmi sekundy sme predstavili francúzštinu cez jednoduché situačné hry a štvrtáci porozprávali o možnostiach získania medzinárodných certifikátov na gymnáziu, bohatých skúseností počas výmenných pobytov, zapojenie sa do rôznych jazykových súťaží a v neposlednom rade o samotnom využití znalostí francúzskeho jazyka v Európe. Našich kamarátov sme zapojili do kvízu, ktorý odhalil ich všeobecné poznatky o Francúzsku. Samozrejme, pre víťaza čakala sladká odmena. Francúzština iba v škole? Omyl. Piesne, speváci, speváčky, chytľavá melódia. A to všetko vo francúzštine. Na záver nášho stretnutia sme žiakov naučili spievať po francúzsky a ukázali im čaro tohto jazyka, ktoré môžu spolu s nami objaviť.
Heslo akcie: „ Buď výnimočný, začni sa učiť francúzštinu.“
Mgr. Ľudmila Zaujecová, Mgr. Petra Bohušová
fotogaléria

Opätovné stretnutie gymnazistov s Francúzmi

Žiaci Gymnázia Vavrinca Nedožerského z Prievidze minulý rok v októbri prežili týždeň vo francúzskych rodinách v mestečku Retiers v Bretónsku a prvý aprílový týždeň prišli Francúzi k nám, do Prievidze! Tento projekt vypracovali pani profesorka Zaujecová, pani profesorka Laluhová, spolu s pánom profesorom Markom, aby sa nám otvoril nový kúsok sveta.
Uzimení, v pyžamách, čakali sme autobus plný našich francúzskych kamošov. To bolo radosti, keď sme si v dave spolužiakov a Francúzov našli toho svojho korešpondenta! Väčšina z nás už mala pripravený program na spoločne strávený víkend, čo znamenalo so všetkým oboznámiť našich cestovateľov; či už to bol bowling, party, prechádzka Bojnicami, ZOO či paintball.
Po víkende už ale Francúzi neprirovnávali Slovensko k ničomu inému, len k jedlu – my, pohostinní Slováci, sme im chceli dať „ochutnať“ našu krajinu. Názory na naše tradičné gazdovské pochúťky sa však líšili, ale takmer všetci si pochvaľovali. V prestávkach po jedle ich naše rodiny spolu s nami previedli po najväčších skvostoch nášho okolia, a tak spoznali mestá ako Žilina či Banská Štiavnica, navštívili Bojnický zámok a kúpele a na celú panorámu sa pozerali z vyhliadky nad Bojnicami.
Pani profesorky pripravili vynikajúci program na päť dní, počas ktorých naši francúzski spolužiaci cestovali po Slovensku, spoznávali našu históriu, dozvedali sa o komunizme a holokauste. Navštívili naše hlavné mesto, prezreli si Tatry, splavovali Váh, sfárali do Bane Cigeľ a šantili v Bešeňovej. Po spoločnom programe sme každý deň mali čas na to, aby sme ukázali, akými aktivitami vypĺňame svoj voľný čas my. A tak piatok – v deň, ktorý sme mali stráviť spoločne v škole – tí, ktorí stihli svoje talenty spojiť, ukázali, čo sa naučili, v kultúrnom programe, kde sa tancovalo, spievalo, hralo...
A to už bol posledný deň. Nasledovalo balenie, príprava na dlhú cestu a posledný večer v meste, ktorý sme si všetci naplno užili!
Veríme, že naši korešpondenti budú na Slovensko spomínať s láskou a že to bol počiatok nových spoločných ciest.
Renata Dominiková, 3.E

BESEDA O INKOCH A MACHU PICCHU

V pondelok 3. apríla 2017 sa žiaci španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy zúčastnili besedy s PaedDr. Bohdanom Cagáňom o jeho zážitkoch a dojmoch z cesty po viacerých krajinách Južnej Ameriky, kde mal možnosť navštíviť aj miesta, ktoré v minulosti obývala inkská civilizácia. Podelil sa s nami o fotografie týchto tajuplných a nádherných horských miest s premyslenou sieťou terás na pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody, ale aj civilizovaného sveta, v ktorom sa spájajú moderné výdobytky s úctou k výtvorom a odkazu predkov.
Ďakujeme mu veľmi pekne za krátku exkurziu do fascinujúceho sveta, ktorý by sme raz viacerí chceli vidieť aj na vlastné oči. Veríme, že so španielčinou to budeme mať o čosi jednoduchšie.
PhDr. Ľudmila Kupková
vedúca PK románskych jazykov
fotogaléria

Prievidzskí gymnazisti na výmennom pobyte vo Francúzsku

Študenti Gymnázia V.B. Nedožerského sa zapojili do projektu s francúzskou školou Lycée Jean-Marie de la Mennais v malebnom meste Retiers, ktoré sa nachádza v regióne Bretónska.
Ich škola sa zameriava na európske štúdiá a už dlhšie sa pohrávala s myšlienkou zapojiť sa do internacionálnej výmeny študentov. Keďže na Gymnáziu V.B. Nedožerského sa vyučuje angličtina a aj francúzština, bola to skvelá príležitosť. Dňa 7.10. 2016 autobus s 50 slovenskými študentmi naštartoval a prvá zastávka bolo mesto Paríž, kde obdivovali najznámejšie pamiatky. Keď študenti prišli do mesta Retiers, pred školou ich čakali hosťovské rodiny, v ktorých trávili 6 nocí zo svojho pobytu. Bolo veľmi zaujímavé spoznať francúzsku kultúru, ktorá je pre bežného návštevníka Francúzska neznáma.
V priebehu týždňa študenti absolvovali množstvo výletov: hlavné mesto Bretónska Rennes, zámky na rieke Loire, opátstvo Mont St. Michel a historické mesto ležiace pri Atlantickom oceáne St. Malo. Nesmela chýbať ani návšteva školy. Školský systém a výučba sú odlišné ako na Slovensku, takto bolo vyučovanie pre slovenských žiakov veľmi zaujímavé. Francúzi na hodinách debatovali so slovenskými hosťami a chceli sa dozvedieť čo najviac o našej krajine. Najviac ich zaujímalo naše národné jedlo, pamiatky a hymna, o ktorej povedali, že je omnoho veselšia ako ich francúzska.
Posledný deň 16.10.2016 sa slovenskí študenti lúčili so svojimi francúzskymi rodinami, ale nie navždy. Prvý aprílový týždeň prídu francúzski žiaci na Slovensko, do Prievidze, kde budú taktiež bývať v rodinách svojich korešpondentov.
Tento výmenný pobyt bol úžasná skúsenosť nielen pre študentov, ale aj sprevádzajúcich učiteľov, pani profesorku Ľ. Zaujecovú a Z. Laluhovú , ktoré boli s nami. Spoznali sme život vo Francúzsku, aký nie je v turistických sprievodcoch, ale život bežných obyvateľov. Poďakovanie taktiež patrí aj mestu Prievidza, ktoré prispelo sumou 500,-EUR na spolufinancovanie cestovných nákladov i Francúzskemu inštitútu v Bratislave za finančnú podporu.
Verím, že tento projekt bol len začiatkom ďalších výmenných pobytov, na ktorých sa mnoho naučíme o živote v iných krajinách a zdokonalíme sa v cudzom jazyku.
Ivana Jánošková, 4.E
fotogaléria

El intercambio Madrid- Getafe

Naša škola každoročne umožňuje študentom španielčiny zúčastniť sa na projekte El intercambio, teda výmenného pobytu do rôznych miest Španielska.
Ja som navštívila Španielsko tento rok a strávila som tam 2 týždne (15.4.-29.4.2016) v rodine, ktorá býva v meste Getafe, blízko Madridu. V tejto rodine som mala 2 sestry: 13-ročnú Cristinu a 16-ročnú Lauru, s ktorou som počas týždňa navštevovala gymnázium, kde študuje. Bolo zaujímavé zistiť, ako funguje školstvo v inej krajine.
Prvý víkend môjho pobytu som sa stretla s celou jej rodinou na rodinnej oslave. Všetkých Lauriných kamarátov som spoznala na narodeninovej oslave jedného z nich. Po škole sme sa stretávali a sprevádzali ma po zaujímavých miestach v Getafe. Vo voľnom čase sme chodievali na výlety do Madridu, kam cesta vlakom trvala približne 10 minút. V Madride sme navštívili veľa nádherných miest, napríklad: námestie La Plaza Mayor, symbol Španielska el Oso y el Madroño, futbalový štadión Realu Madrid- El Bernabeu, známu ulicu obchodov - Gran Víu, pamiatku El Templo de Debod, el Palacio Real s jeho krásnymi záhradami, el Parque del Retiro, kde by sa dal stráviť celý deň plavením sa na loďkách (barcas) alebo oddychovaním v parku, nakoniec sme navštívili el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, kde sa nachádzajú obrazy slávnych maliarov, ako sú napríklad Salvador Dalí alebo Pablo Picasso a jeho dielo Guernica.
Vyskúšala som rôzne typické jedlá, ako el bocadillo de calamares, la morcilla, la tortilla de patatas, el jamón Serrano, las patatas bravas (con la salsa - omáčka), la paella valenciana, tradičné nedeľné raňajky los churros s čokoládou a rôzne tapas v malých baroch.
Okrem nových kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov som bola nútená komunikovať v španielčine, čo nebol taký veľký problém, ako som si myslela, a tak som sa naučila veľa nových vecí (napríklad aj niektoré slangové slová používané v Madride…). Počas letných prázdnin strávi Laura 2 týždne v Prievidzi, budeme sa jej snažiť ukázať kúsok zo Slovenska a plánujeme sa navštevovať ďalej a spoznávať navzájom naše krajiny.
fotogaléria
Alexandra Duškevičová, 3. B

CESTAMI AJ NECESTAMI STREDNEJ AMERIKY

Možno ste doteraz nevedeli, že Andrej Skok, jeden z Vašich spolužiakov z III. F triedy, sa rozhodol zlepšiť svoju španielčinu na jazykovom kurze v Guatemale a po jeho ukončení precestovať ostatné krajiny Strednej Ameriky. Tento plán sa mu podarilo uskutočniť minulé leto a o svojich potulkách po tomto vzdialenom kúte Nového sveta porozprával 15. decembra aj študentom španielčiny 3. a 4. ročníka. Vďaka Andrejovi sme pocítili atmosféru Guatemaly, krajiny, ktorá má popri španielčine aj 23 úradných domorodých jazykov pôvodného mayského obyvateľstva, jej slnkom zaliateho mesta Antigua, nedotknutého dažďového pralesa, nebezpečnej blízkosti činných sopiek a susediaceho Hondurasu, s ktorým má spoločné všadeprítomné stopy mayskej civilizácie, vôňu dobrodružstiev, kávových plantáží a miestneho jedla, rovnako ako krásu ruín mayských pyramíd. Rozdiely medzi Nikaraguou, kde si Andreja ukradli domorodci a ukázali mu, že šťastie je radovať sa z každodenných maličkostí, ako je spadnutý kokos na zemi či práve ulovená ryba a ekonomicky najvyspelejšou Kostarikou a konečnou celej cesty Panamou s hlavným mestom Ciudad de Panamá, ktoré sa zvykne nazývať aj malý Dubaj, nám priblížili fotografie, ktoré dokumentovali Andrejov pobyt a latinskoamerická hudba, ktorá hrala počas celej besedy.
Andrejovi ďakujeme ešte raz za výlet v čase a priestore za dobrodružstvom, ktorý sme s ním mohli aspoň takto tiež podniknúť.
Muchas gracias.
PhDr. Ľudmila Kupková
Viac informácií o jeho ceste nájdete na http://kadetade.com/cestovatel-andrej-skok-latinska-amerika-do-dochodku-nepocka-tip-na-vylet/
fotogaléria

BESEDA O GALAPÁGOCH

Študenti španielskeho jazyka našej školy mali 11. 11. 2015 opäť príležitosť porozprávať sa s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých v škole čítajú v učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď geograficky sú od neho vzdialené viac ako tisíc kilometrov na západ v Tichom oceáne. O tomto jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku, na ktorom je prísne kontrolovaný a regulovaný pohyb turistov, zakázaný dovoz potravín a rastlín, a o čase, ktorý na ňom strávil, nám prišiel pútavo porozprávať PaedDr. Bohdan Cagáň. Podelil sa s nami o svoje zážitky a o fotografie, ktoré dokázali, že učebnica neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských korytnačkách, morských leguánoch, uškatcoch a delfínoch, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí. Učarovali mu aj prírodné scenérie a symbióza , v ktorej žijú živočíchy na týchto ostrovoch, tak ako pred mnohými rokmi uchvátili aj Charlesa Darwina, pre ktorého boli dva týždne na týchto ostrovoch kľúčové pre vznik jeho evolučnej teórie.
PaedDr. Cagáňovi ešte raz ďakujeme!
fotogaléria

Exkurzia Francúzsko

V dňoch 9.-14. septembra 2015 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili exkurzie do Francúzska, ktorú organizovali učitelia geografie (Mgr. Zuzana Cigáňová) a francúzskeho jazyka(Mgr. Ľudmila Zaujecová). Čakala nás síce dlhá cesta autobusom, no zvládli sme ju bez problémov. V ranných hodinách sme prekročili hranice Francúzska a na úsvite sme sa konečne dostali do nášho cieľa – Monaka. Navštívili sme aj mesto tisícich fontán Aix-en-Provence, sídlo francúzskych pápežov Avignon, kde sme boli ohúrení nočnou svetelnou projekciou, ktorá bola premietaná na steny pápežského paláca. Tiež sme navštívili viadukt Point du Gard a antické divadlo v meste Orange. Predposledný deň sme sa presúvali popri levanduľových poliach k najvyššiemu bodu Verdonského kaňona, Point du Soublime. Deň sme zakončili v meste Grasse, ktoré je preslávené výrobou parfémov. Posledné chvíle sme si aj napriek nepriazni počasia užili v mestečku NIce.
Pre nás ako študentov, bolo týchto pár dní veľmi obohacujúcich. Naučili sme sa veľa z histórie Francúzska, ale takisto sme spoznali ďalší kus sveta, nové kultúry a spôsob života. Napriek nabitému programu sme mali možnosť zájsť do reštaurácií, kde sme si mohli vychutnať mnohé špeciality a zároveň sme si preskúšali naše znalosti z francúzskeho jazyka.
Kurbelová Annamária, kvinta
fotogaléria

FICHE D'INSCRIPTION POUR L'ATELIER PÉDAGOGIQUE

dokument

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2015

Regionálne semifinále speváckej súťaže , Spievam po francúzsky 2015, sa konalo 20.marca 2015 v Žiline. Tento rok sa tiež naša škola veľmi krásne prezentovala, aj keď Miroslava Rosáková (4.F) nezískala postupové miesto na celoslovenské finále ako to bolo po minulé roky, interpretácia piesne „ Océans“ zanechala v publiku veľmi silný dojem. Na hudobných nástrojoch ju sprevádzali Barbora Kiepešová (sexta)- klavír, Barbora Mikulová – gitara, Paulína Michalcová(2.D) – husle.
fotogaléria
ukážka

VŠETKO O ŠPANIELSKOM JEDLE - TODO SOBRE LA COMIDA ESPAÑOLA

V utorok 10. februára 2015 žiaci španielskeho jazyka II.B a II.F triedy spolu so svojou profesorkou španielčiny PhDr. Ľudmilou Kupkovou strávili zábavné popoludnie venované španielskej kuchyni. Žiaci, rozdelení do skupín predstavujúcich španielske reštaurácie alebo tapas bary, pripravili ukážky španielskych tapas (rôzne druhy malých studených aj teplých jedál, jednohubiek, ktoré sa v baroch a reštauráciách v Španielsku podávajú k nápojom) a oboznámili spolužiakov s receptami na ich prípravu. Jeden zo skupiny (čašník) ostatným (hosťom cudzincom) predstavil denné menu svojej reštaurácie pozostávajúce z niekoľkých druhov predjedla, hlavného jedla, dezertov a nápojov a objasnil, z čoho sa jedlá skladajú. Ďalej skupinky predstavili 1 španielsku potravinu dovezenú na Slovensko, ktorú našli na pultoch v našich obchodoch. Neskôr žiaci riešili súťažné aktivity, ktoré si pre nich pripravili tímy súperov (pexesá, krížovky, dialógy, odpovede na otázky, priraďovanie potravín k obchodom). Po celý čas pritom zbierali body, ktoré mohli vo finále premeniť na známky - jednotky. Po uzavretí tejto časti popoludnia sa všetci spolu pustili do prípravy nealkoholickej sangríe (nápoj z červeného vína, ovocnej šťavy a ovocia), andalúzskeho gazpacha (studenej zeleninovej polievky) a zemiakovej tortilly, ktoré neskôr poslúžili ako občerstvenie pre všetkých.
Určite si podobnú akciu na ďalšiu zaujímavú tému spoločne pripravíme znova a vyskúšame si tak svoje jazykové schopnosti a reakcie v simulovaných situáciách a zábavnou formou si precvičíme slovnú zásobu na tému, ktorej sa venujeme na hodinách.
Dodatočne ďakujem všetkým žiakom za vytvorenie vynikajúcej atmosféry a za zodpovedný prístup k príprave úloh!
PhDr. Ľudmila Kupková
fotogaléria

MEDZINÁRODNÝ PROGRAM VÝMENY ŽIAKOV PROGRAMA INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

V minulom a aj v tomto školskom roku sa nám podarilo realizovať niekoľko výmen žiakov medzi Španielskom a Slovenskom. Pobyt v španielskej rodine a zároveň aj hosťovanie španielskeho študenta si už vyskúšali tri študentky našej školy. V šk. roku 2013/2014 to boli tretiačky Katka Šušmáková a Lenka Vrecková v španielskom meste León a v tomto šk. roku to bola štvrtáčka Dominika Levandovská v hlavnom meste Španielska v Madride. Dominika rovnako ako aj Daniel Maté, 17-ročný španielsky chlapec, s ktorým spoločne strávila 4 týždne, sa s nami podelili o svoje zážitky, dojmy a fotografie.
Predmetová komisia románskych jazykov
fotogaléria

Exkurzia do Španielska

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 20.-28.4.2014 vydali autobusom na exkurziu za poznávaním nových miest, kultúr, histórie a pamiatok na trase Monako, Madrid, Toledo , Aranjuez, Barcelona a Verona. Plní očakávania sme ako prvé navštívili Monte Carlo a jeho katedrálu, v ktorej sú pochované monacké kniežatá aj slávna hollywoodska herečka monacká kňažná Grace Kellyová, a Oceánografické múzeum, kde sme mohli pohladkať malé žraloky. Boli sme svedkami výmeny stráží pri Kniežacom paláci a v centre mesta sme mali možnosť vidieť tribúny a prebiehajúce prípravy na preteky Formuly 1. Prístavom a japonskou záhradou sme prešli až k divadlu a slávnemu kasínu, ktoré príjemne ukončilo náš deň.
Po nočnom presune do Španielska, sme strávili 3 dni v Madride a jeho okolí. Na štadióne kráľovského futbalového klubu REAL MADRID nás ohúrila Sieň slávy s množstvom trofejí, dresov, poprechádzali sme sa aj v šatniach domácich a hostí. Múzeum Prado nám zase ponúklo obrazy slávnych, nielen španielskych maliarov (napr. Velázquez, Goya, El Greco). Ešte v ten večer sme sa vydali na prieskum mesta madridským metrom. Druhý deň v Madride sme si to od námestia Plaza de España namierili rovno do nádherného Kráľovského paláca, kde sme videli honosnú Trónnu sieň, zbierky gobelínov, kráľovského porcelánu, dievčatá zaujali kráľovské svadobné šaty a chlapcov zase zbierka brnení a zbraní. Rozchod na Hlavnom námestí sme strávili nákupom suvenírov a obedom. Námestie Puerta del Sol so sochou medveďa a stromom "El Madroño" nás voviedla na najväčšiu obchodnú ulicu Madridu Gran Vía s dominantou - budovou Metropolis. Blížiaca sa búrka nás donútila zamieriť do vlakovej stanice Atocha - dejiska teroristického útoku v roku 2004. Jej architektonická veľkoleposť v kombinácii s palmami, banánovníkmi, kaktusmi, jazierkom plným korytnačiek a rušným životom v jej vnútri nás naozaj prekvapili. Po daždi sme sa s Madridom rozlúčili v obrovskom parku Del Retiro.
Ďalší deň nás čakala návšteva kráľovského paláca v Aranjueze s priľahlým parkom. V Tolede, hlavnom meste regiónu Castilla - La Mancha s krásnou panorámou, v ktorom sú všadeprítomní Don Quijote a Sancho Panza, sme zažili atmosféru historického mesta ponúkajúceho zmes kresťanskej, židovskej a arabskej kultúry.
Barcelona nám ukázala, že história a moderné umenie sa môžu v jednom meste skĺbiť do fantastickej hry farieb, štýlov a charakterov a pohľad na katedrálu Sagrada Familia, známe domy na ulici Passeig de Gracia a park Güell všetkých presvedčili o genialite ich architekta Antonia Gaudího. Katedrála sv. Eulálie, kráľovský palác, uličky Barcelonetty, historické budovy v okolí prístavu nás zoči-voči soche Krištofa Kolumba poučili o veľkolepej minulosti mesta, z ktorého sa lode pod vlajkou španielskych kráľov vydali hľadať Indiu a objavili Nový svet. Pevnosť Mont juic, jedna z najslávnejších umeleckých a obchodných ulíc Európy "Las Ramblas", kubánska skupina hudobníkov na Plaza Catalunya, ktorá dala do pohybu nemálo okoloidúcich, skanzen španielskej dediny, v ktorom sme sa za tri hodiny prešli uličkami všetkých regiónov Španielska, Olympijský štadión z r.1992, Národný palác a súzvuk svetiel a tónov spievajúcej fontány, to všetko stálo za to vidieť a mnohým z nás bolo smutno, že musíme túto metropolu opustiť, pretože sme uverili, že tu nám svet leží pri nohách a bolo krásne byť súčasťou víru jeho života.
Exkurziu sme zakončili návštevou talianskeho mesta Verona, kde nás spomedzi všetkých pamiatok najviac upútal Shakespearom preslávený dom Júlie s balkónom. Plní zážitkov, obohatení o nové vedomosti, priateľstvá a aj napriek obrovskej únave s plánmi spoznávať ďalšie španielske mestá a regióny sa chceme poďakovať p. sprievodkyni a p. profesorkám PhDr. Ľudmile Kupkovej a Mgr. Zuzane Klincovej za organizáciu tohto výletu, príležitosť precvičiť si svoju španielčinu v rôznych reálnych situáciách a možnosť toto všetko zažiť.
Študentky 3.ročníka.
Ďakujeme všetkým žiakom, s ktorými sme sa zúčastnili Exkurzie do Španielska za úžasné správanie a dôstojnú reprezentáciu našej školy ako aj Slovenska v zahraničí a dúfame, že to nebola naša posledná spoločná exkurzia :-)
PhDr. Ľ. Kupková a Mgr. Zuzana Klincová
fotogaléria

Spievam po francúzsky 2014

Posledný marcový deň sme sa ako speváčky školského dievčenského zboru a ja ako sólistka zúčastnili regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky 2014 v KC Dunaj, Bratislava. Túto súťaž každoročne organizuje FRANCÚZSKY INŠTITÚT v Bratislave a FRANCÚZSKA ALIANCIA v Banskej Bystrici a Košiciach. Regionálne kolá - semifinále sa konajú v Žiline, Košiciach a Bratislave. Tento rok sme sa predstavili najprv v kategórii 14-17 rokov s piesňou od Les Enfoirés - Attention au Départ, sólistkami boli Karin Černickaja (II.F) a Simona Neupauerová (II.E), doprevádzal ich zbor v zložení Regina Černickaja (II.F), Dominika Cabajová, Laura Kršková, Miroslava Rosáková (III.F) a gitaristka Barbora Mikulová (IV.G). Žiaľ, neumiestnili sme sa na prvých troch miestach, no myslíme, že s výkonom môžeme byť spokojné. Potom som sa predstavila v kategórii 18 a viac ročných ja (Miroslava Rosáková, III.F) s akustickou verziou Stromae – Papaoutai, doprevádzala ma opäť Baška Mikulová. Podarilo sa mi získať prvé miesto a postupujem na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v júni v Banskej Bystrici. Ďakujeme pani profesorkám Zaujecovej a Sivákovej za prípravu a všetkým za podporu!
Miroslava Rosáková 3.F
fotogaléria

Príležitosť hovoriť po španielsky

V utorok 25.3.2014 spríjemnil desiatkam študentov ich bežné hodiny španielskeho jazyka hosť zo španielskeho mesta León. Pán Isaac Álvarez Casasola je koordinátorom aktivity mladých Inter Rail a zároveň koordinátorom medzinárodnej mobility študentov. Do Prievidze sprevádzal mladého španielskeho tínedžera Nicolása, ktorý tu prežije najbližší mesiac v rodine jednej z našich študentiek. Žiakom predstavil nielen seba, svoje mesto a región, v ktorom žije, ale aj život mladých v Španielsku, ich záľuby, športy, ktorým sa najviac venujú, problémy, ktoré ich najviac trápia. Jedným z nich je aj vysoká nezamestnanosť a fakt, že v súčasnosti sa 50% španielskych absolventov nemá šancu v krajine zamestnať. Motivoval našich žiakov, aby využili príležitosť študovať cudzie jazyky a cestovať, aby využili fakt, že chodia na najúspešnejšiu školu v regióne a vďaka svojej cieľavedomosti a pracovitosti nedovolili druhým pripraviť ich o spokojnú budúcnosť a pracovné miesto. Žiaci využili túto príležitosť a kládli nášmu hosťovi veľa zaujímavých otázok.
Pán Casasola, ktorý si všetkých získal svojou bezprostrednosťou, považuje Slovensko za krajinu úžasných, veselých a pohostinných ľudí, ktorých charakter zatieni všetky nedostatky v ekonomike či infraštruktúre krajiny. Po vlastnej krajine a Írsku, s ktorým ho viažu dlhoročné kontakty a množstvo návštev, je Slovensko, hoci ho pozná iba krátko, jeho treťou najobľúbenejšou krajinou a náš región považuje za očarujúci.
Predmetová komisia románskych jazykov

Beseda s venezuelským volejbalistom Kervinom Piñeruom

Vo štvrtok 6.3.2014 sme mali možnosť privítať v našej škole venezuelského volejbalistu Kervina Piñeruu, ktorý je od októbra 2013 hráčom prievidzského volejbalového tímu VK Prievidza.
Po prezentácii o Venezuele, ktorú si pripravili a zúčastneným predstavili študenti 3.B triedy, pokračovala beseda rozhovorom na témy a otázky, ktoré študentov najviac zaujímali. Kervin, ktorý sa narodil v Caracase, je juniorským majstrom Pan-Amerických majstrovstiev z Panama-City. Na majstrovstvách Južnej Ameriky získal s národným tímom bronz a bol ocenený za najlepšie podávajúceho hráča šampionátu. Mladý reprezentant sa k volejbalu dostal od bejzbalu cez atletiku, začal v Argentíne, hral i v Turecku a do Prievidze prestúpil z Talianska. Na študentov španielčiny nášho gymnázia, ktorým bola beseda určená, urobil výborný dojem vďaka svojej bezprostrednosti, úsmevu aj pozitívnej energii. Priblížil im život vo Venezuele, opísal najväčšie rozdiely medzi našimi dvoma krajinami, porozprával o svojich obľúbených venezuelských jedlách, aj o tom, aké má komunikačné problémy, keďže hovorí iba španielsky a trochu taliansky. Po slovensky by sa rád naučil, no zatiaľ používa najmä výrazy "presne tak" a "ako sa máš". Prezradil nám, že v budúcnosti, po ukončení profesionálnej kariéry, sa pravdepodobne bude venovať informatike, ktorú aj študoval. Volejbalových fanúšikov potešil informáciou o zlepšenom stave svojho zraneného lýtka, vďaka čomu mohol opäť posilniť naše mužstvo v ďalšom zápase proti Nitre. V závere besedy mu študenti zaspievali k nedávnym 23. narodeninám a odovzdali darčeky na pamiatku.
Po skončení besedy bol mladý Venezuelčan hosťom na hodine španielčiny v 2.B a 3.E triede, kde nám predviedol zopár latinsko-amerických tancov, ktoré u nich mladí ľudia bežne tancujú a študentky naučil aj niekoľko obľúbených krokov z tancov "merengue" a "bachata".
PhDr. Ľudmila Kupková
fotogaléria

Varenie čokoládovej peny na hodine francúzskeho jazyka

Naučiť sa cudzí jazyk znamená porozumieť danému národu. A ako inak než cez žalúdok.
Presvedčili sme sa o tom na hodine francúzskeho jazyka pri varení čokoládovej peny. Príprava tejto dobroty nie je ťažká. Zvládli sme ju všetci, s menšou pomocou našej pani profesorky Ľudmily Zaujecovej . Bolo to príjemne strávené popoludnie, pri ktorom sme sa nielen veľa nasmiali, ale sme sa aj dozvedeli niečo zaujímavé o krajine, ktorej jazyk sa učíme.
Od spolužiakov som počula samé dobré ohlasy, pretože na takýchto hodinách sa zo skupiny študentov stávajú priatelia. Nakoniec sme si pochutili na výbornej čokoládovej pene. Vrelo odporúčam .
Karin Černickaja 2.F

fotogaléria

ZÁJAZD DO ŠPANIELSKA

PK románskych jazykov v tomto školskom roku pripravila zájazd do Španielska nielen pre študentov španielčiny. 9-dňový zájazd luxusným autobusom na trase
„Monte Carlo - Madrid - Aranjuez - Toledo - Barcelona - Verona”
sa uskutoční v dňoch 20.-28.4.2014 a cena na študenta je 289 €. Zostávajú už iba posledné voľné miesta. Záujemcovia sa ešte stále môžu prihlásiť u p. prof. Kupkovej, ktorá poskytuje aj bližšie informácie o zájazde.

Rámcový program zájazdu fotogaléria

PK románskych jazykov

„DÍA DE LAS TAPAS” - „TAPAS” DEŇ

Hodiny španielčiny si dňa 9.12.2013 študenti 2.B a 2.E triedy spolu so svojou profesorkou PhDr. Kupkovou naozaj vychutnali. Začali prezentáciou vtipne pripravených scénok na tému V obchode a v reštaurácii, pokračovali riešením cvičení, do ktorého museli aktívne zapojiť aj svoje chuťové poháriky. A bolo to všetko v súlade s plánom preberaného učiva. Oboznamovanie sa so španielskou kuchyňou, typickými jedlami, potravinami a výrobkami si spríjemnili ochutnávkou 10 druhov „tapas” (čo sú malé pokrmy a jednohubky podávané v španielskych baroch k nápojom ako napr. „croquetas de jamón", „empanadilla”, „tortilla española”, „rollos de Anchoas con Alcaparras”, „tabla de quesos”...), pripravených p. profesorkou. To všetko spojili so súťažou o najlepšiu skupinu. Súťažili v troch úlohách zameraných na priradenie čísla k názvom jednotlivých jedál v tapas menu barov „El Abuelillo”, „Casa Mariana” a „Taberna España” po obhliadnutí alebo ochutnaní jedla a určenie piatich hlavných ingrediencií španielskeho vianočného šalátu „Ensalada navideña de patatas”. Na záver, po vyhodnotení najlepších, žiaci prezentovali španielske výrobky, ktoré našli na pultoch našich obchodov. Boli to najčastejšie olivy, olivový olej, tuniak, suš. šunka „Jamón serrano” a saláma „Chorizo”, či citrusové plody.
Dúfam, že si takúto hodinu budeme môcť zopakovať aj v budúcnosti s ďalšími študentami.
PhDr. Ľudmila Kupková

Výstava- Energia a trvalo udržateľný rozvoj


V dňoch od 21. do 29. októbra 2013 sa v priestoroch Regionálneho a kultúrneho centra v Prievidzi konala výstava francúzskeho fotografa, režiséra a ekológa Yanna- Arthusa Bertranda. Túto výstavu zorganizovali vyučujúce francúzskeho jazyka Ľudmila Zaujecová a Erika Vargová a vyučujúca fyziky Ľubomíra Šimurková z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi v spolupráci s RKC a Trenčianskym samosprávnym krajom. Gestorom výstavy bola Francúzska ambasáda. Cieľom tejto expozície bolo upozorniť mladých ľudí na zvyšujúcu sa spotrebu energii bohatých krajín, ubúdanie prírodných zdrojov, čoraz väčšie znečistenie vzduchu a produkciu väčšieho množstva odpadov a ďalšie vážne ekologické problémy.
V utorok, 5.11.2013, pri príležitosti slávnostného ukončenia výstavy bol pozvaný do RKC pán Alexander Geraut z Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorý má na starosti jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu a pani Silvia Maliariková, vedúca oddelenia cestovného ruchu na Úrade TSK. Na úvod tejto peknej akcie zaspievala dve francúzske piesne študentka Miroslava Rosáková z nášho gymnázia. Po príhovore pani profesorky Zaujecovej mali študenti francúzskeho jazyka možnosť diskutovať s pánom Alexandrom Gerautom na rôzne témy z oblasti ekológie, kultúry a školstva. Pán Geraut nás príjemne prekvapil svojím kladným vzťahom k Slovensku a pozitívnej atmosfére, ktorá podľa neho v našej krajine vládne. Pani riaditeľka gymnázia Eleonóra Porubcová na záver stretnutia povzbudila žiakov do ďalšieho štúdia francúzskeho jazyka, ktorý je nie len pekný, ale aj užitočný pri hľadaní si možností práce v Európe.
Myslíme si, že táto výstava mnohým študentom pomohla uvedomiť si jedinečnosť našej planéty, ktorú si musíme chrániť a zároveň prehĺbila naše znalosti francúzštiny a francúzskej kultúry.
Iveta Homolová a Nikola Sányová, študentky Gymnázia VBN v Prievidzi

fotogaléria

BESEDA O ČILE

Dňa 17.9.2013 sa v klubovni našej školy konala BESEDA O ČILE pre študentov španielčiny 3. a 4. ročníka, ktorej sa pre veľký záujem nakoniec zúčastnili aj niektorí študenti 2. ročníka. O svojej krajine – jej podnebí, prírodnom a kultúrnom bohatstve, typických nápojoch a jedlách, detských hrách, ale aj rozdieloch medzi španielskou a čilskou španielčinou – nám prišiel z hlavného mesta Santiaga de Chile porozprávať p. Claudio A. Meléndez M., pracovník čilského Ministerstva školstva. Priviedla ho k nám naša bývalá študentka sl. Lenka Babaríková, ktorá v Čile žije už 3. rok, a ktorej sa touto cestou chceme poďakovať. Vďaka ich vynikajúcej prezentácii sme takmer pocítili atmosféru života v Latinskej Amerike, kde 19 štátov používa španielčinu ako úradný jazyk.
¡Muchísimas gracias!

fotogaléria

PREMIETANIE ŠPANIELSKEHO FILMU VERBO

V utorok 24.9.2013 sa 197 študentov španielčiny nášho gymnázia zúčastnilo premietania španielskeho filmu VERBO v Kine TATRA Bojnice. Film režiséra a scenáristu Eduarda Chapera-Jacksona rozpráva príbeh 15-ročnej Sary (Alba García), utiahnutej hrdinky 21. storočia, ktorá začína veriť tomu, že na svete musí existovať aj niečo viac, ako len to, čo vidia naše oči. Vedená svojím inštinktom nachádza sériu znepokojujúcich správ - grafitov niekoho pod menom LIRIKO. Zavedú ju do novej nebezpečnej a hrôzostrašnej dimenzie, kde sa začína jej cesta za záchranou života, na ktorej objaví spôsob, ako zmeniť svoj smutný život. Tento akčný, psychologický, vedecko-fantastický film s hudbou španielskeho rapera Nacha poukázal na aktuálne problémy mladých na celom svete, ktorí túžia po pochopení, láske a kráse v živote. Naši študenti mali vďaka tomuto filmu možnosť pochopiť, že problémom je treba sa postaviť a hovoriť o nich. Zároveň spoznali niekoľko súčasných španielskych hercov, počúvali ich výslovnosť a mohli vo filme identifikovať slová, frázy a gramatické javy preberané na hodinách španielčiny.

fotogaléria

Los españoles nos visitaron (Navštívili nás Španieli)

Žiaci našej školy ani cez prázdniny nezaháľali, dôstojne reprezentovali školu, mestá Bojnice a Prievidza i celé Slovensko ako „malú veľkú krajinu“. Katarína Šušmáková z III. F, Lenka Vrecková a Veronika Plevková z III. E triedy v spolupráci s vyučujúcimi Mgr. Monikou Sivákovou a Mgr. Zuzanou Morávkovou (vyučujúcou španielčiny na SSOŠ kultúry, umenia a turizmu v Prievidzi) a Martinom Morávkom (žiakom 3. L triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi) dňa 8. augusta 2013 privítali skupinu šiestich mladých ľudí zo Španielska pod vedením organizátora pána Isaaca Álvareza Casasolu, ktorý sa v Španielsku venuje realizácii projektov pre mladých i dospelých ľudí za účelom „pomáhať im rozvíjať zručnosti prostredníctvom skúseností, ktoré im umožňujú, aby sa stali tými najlepšími, akými môžu byť“. So vzácnou návštevou sa slovenská skupina rozlúčila 13. augusta 2013. V rámci projektu Inter Rail Východná Európa španielski mládežníci vo veku od 14 do 17 rokov cestovali po týchto krajinách: Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko. Navštevovali zaujímavé historické mestá, ako sú Paríž, Berlín, Brusel, Krakov, a rozhodli sa, že najdlhšie zo svojej cesty pobudnú v Bojniciach.
Hneď v prvý deň návštevy regiónu Hornej Nitry nahliadli do útrob Bojnického zámku a navštívili kúpele. Ďalšie dni na nich čakala zoologická záhrada, plážové kúpalisko, minigolf či bowling. Okrem prechádzok v Bojniciach spoznávali i Prievidzu a zavítali aj do Dolných Vesteníc na tradičný obed a opekačku, aby lepšie zistili, ako žijú rodiny na Slovensku. Na túto zastávku cesty budú spomínať ešte dlho. Pán Casasola sa vyjadril, že hoci sa nachádzal 2500 km od svojho domova, na Slovensku sa cítil rovnako dobre. Slovenský organizačný tím sa o hostí príkladne staral, všetci si precvičili jazykové znalosti španielčiny či angličtiny, popri čom každý zažil veľa zábavy, získal viac skúseností a spoznal nových a dobrých priateľov. O ďalších aktivitách partnerov zo Španielska je možné dozvedieť sa na internetovej stránke http://elbosqueaventura.blogspot.sk/.
Mgr. Monika Siváková

fotogaléria
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza