PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK umenia a kultúry Gymnázia V. B. N.

umenia a kultúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Projekty

Projekt 2013

Vypracovať projekt a vedieť ho prezentovať nie je vôbec jednoduché. Naši študenti majú možnosť naučiť sa to priamo v škole v rámci predmetu „tvorba a prezentácia projektov“. Tento školský rok nám vyučujúci jednotlivých predmetov poskytli témy, ktoré si žiaci vybrali a následne vypracovali projekt. Samostatná práca na projekte rozvíja u žiakov tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupráce, komunikácie, schopnosť riešiť problémy, hľadať informácie. V pozitívnom smere sa rozvíja aj citová a hodnotová stránka žiaka. Pri plánovaní sa učia organizovať svoju prácu, vypracovať ju, dokončiť, prekonávať vznikajúce prekážky, niesť zodpovednosť.
Ich celoročné úsilie v tomto predmete vrcholí žiackou konferenciou. Tento rok sa konala v utorok 4. júna 2013 v klubovni nášho gymnázia. Študenti predstavili svoje projekty pred odbornou porotou. Jej členmi boli RNDr. Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave; Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ Obchodnej akadémie v Prievidzi a PhDr. Zuzana Klačanská, školská psychologička na gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Na konferencií predstavilo 11 študentov svoje práce s nasledujúcimi témami:

  • Róbert Čičmanec ( II.B) – Provensálsko a Azúrové pobrežie
  • Alexandra Dragašová ( I.F) – Karibik
  • Julián Gardlík (II.C) – Obete komunizmu
  • Adriana Schniererová ( II.D) – Na počiatku bolo číslo
  • Pavel Madaj ( II.A) – Umelá inteligencia
  • Ivana Čičmancová ( I.F) - Kanisterapia
  • Milan Ivaniš ( II.A) - Minerály a ich vplyv na človeka
  • Karolína Gelatičová (II.D) - Lykožrút smrekový (ips typographus) ako prirodzená súčasť lesných ekosystémov

Na záver porota zhodnotila všetky práce a vyzdvihla ich vysokú úroveň. Víťazom sa stal Pavel Madaj, na 2. mieste skončil Igor Kevický a 3. miesto obsadil Julián Gardlík. Cenu poroty získala Ivana Čičmancová.

PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Čižniarová
vyučujúce predmetu „Tvorba a prezentácia projektov“


Údaje o projektoch, do ktorých bola naša PK zapojená v školskom roku 2012/2013.
* 4. ročník slovenského projektu: ,, Záložka do knihy spojuje školy“.
* 60. ročník medzinárodného projektu /súťaže: ,,Európa v škole“.
* 19.ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou :
,, Prečo som na svete rád/rada“.
* 7. ročník výtvarnej súťaže: ,,Veda okolo nás“.
*Projekt trenčianskej nadácie: ,, Inakosť“.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza