Projekt Erasmus+

Naša škola sa v roku 2016 zapojila do medzinárodného projektu Erasmus+. Projekt trvá od roku 2016 do roku 2018. Cieľom tohto projektu je hlavne zvýšiť spoluprácu škôl v celej Európe. Je o vzájomnej tolerancií a spôsobe rešpektovania sa. Poskytuje príležitosti pre ľudí z rôznych škôl a krajín na rozvíjanie svojich schopností a vzájomnej spolupráce. Takisto na to, aby mohli spoločne nájsť riešenia problémov, vymieňali si názory, ktoré majú študenti a pedagógovia z rôznych končín Európy. Aktivity môžu posilniť väzby s ďalšími krajinami, školami a študentmi v zahraničí.

Naša škola je hlavným koordinátorom projektu a v súčasnosti spolupracuje so šiestimi ďalšími školami v Európe. Uskutočňujú sa rôzne zahraničné stretnutia, na ktorých sa predstavitelia škôl bližšie spoznávajú a vymieňajú si informácie o svojich krajinách.

Názov nášho projektu je BRÁNA alebo Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe. Chceme dospieť k vzájomnej tolerancií medzi národmi a ich kultúrami. Tolerancia znamená rešpektovanie odlišného presvedčenia, iných názorov, znášanlivosť, trpezlivosť. Tolerancia by mala byť súčasťou života každého človeka, mala by mu zabezpečovať plnohodnotný život v spoločnosti iných ľudí, z ktorých každý je rozdielny a tým pádom jedinečný.

Aký má projekt význam pre študentov? Predovšetkým zdokonalenie jazykových či komunikačných schopností a prezentácie na verejnosti, prehĺbenie znalostí o krajinách Európy, o súčasnej situácii v Európe, snaha porozumieť problémom a hľadať riešenia pomoci. Keď študenti prídu do partnerskej školy, majú pripravenú prezentáciu pre daných žiakov, ktorú tam potom odprezentujú. Prezentácie sa musia týkať Slovenska, našej kultúry, tradícií, osobností, zvykov... Práve pomocou prezentácií vyjadrujú podstatu našej krajiny a to, čo je pre ňu typické. Medzinárodná stránka projektu: https://thegateerasmusplus.wixsite.com/thegate

Naši zahraniční partneri:

Prievidza - Slovensko - hlavný koordinátor projektu, Niort - Francúzsko, Statte - Taliansko, Palermo - Taliansko, Maassluis - Holandsko, Diss - UK a Serres - Grécko.
Hlavná koordinátorka projektu Erasmus na našej škole je Mgr.art Barbara Meluzin Remiašová, vyučujúca UMK.
Naši študenti už cestovali do gréckeho mesta Serres, v marci 2017, do talianskeho mesta Statte v máji 2017 a v októbri vycestujú aj do holandského mesta Maasluis. Všetky partnerské školy prídu k nám do Prievidze v júni 2018.

Medzinárodné stretnutie v gréckom meste Serres 23. - 29. marec 2017

Pedagóg: Mgr.art Barbara Meluzin Remiašová
Žiaci: Marek Hanus - II.A
Róberta Juríková - II.A
Lenka Minichová - II.A
Správa z cesty

Medzinárodné stretnutie v talianskom meste Taranto (Statte) 8. - 14. máj 2017

PedagógMgr.art Barbara Meluzin Remiašová
Mgr. Zuzana Cigáňová
Žiaci: Alexandra Komáromiová - VII
Marcus Oliver Obert - VII
Alžbeta Hammerová - III.C
Veronika Podoláková - III.E
Dagmar Budd - VI
Správa z cesty

Medzinárodné stretnutie v holandskom meste Maasluis 31. novembra – 6. decembra 2018

PedagógMgr.art Barbara Meluzin Remiašová
Mgr. Helena Vašková
Žiaci: Alexandra Masariková – VII
Diana Považanová – VII
Jakub Mazúr – II.C
Správa z cesty

Projekt Erasmus +

"Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe"

   
Medzi 2. a 8. májom 2018 sa na našej škole uskutočnilo medzinárodné stretnutie projektu Erasmus+. Toto stretnutie bolo posledným zo série medzinárodných stretnutí počas dvojročnej spolupráce so školami z Talianska, Francúzska, Anglicka, Holandska a Grécka. Témou projektu bola spolupráca európskych škôl, tolerancia a vzájomné spoznávanie rozdielnych špecifických kultúr národov Európy. Počas stretnutia sme ukázali partnerom našu školu, vyučovanie na niektorých predmetoch. V ďalších dňoch sme zorganizovali niekoľko zaujímavých výletov, športových a kultúrnych aktivít. Boli sme na výlete v Terchovej, ktorý zahŕňal Jánošíkove diery, kolobežky, rafting, táborák, športové aktivity. Ukázali sme im mesto Prievidza, Bojnice, prehliadku Bojnického zámku, jarmok, kúpele a pod. Ďalším zaujímavým miestom bol výlet do Kremnice a Banskej Štiavnice. Stretnutie sme ukončili spoločnou rozlúčkovou párty na pôde školy. Na programe sa predviedla každá školy so svojou kultúrnou vložkou. Spevácky zbor gymnázia zaspieval piesne v každom z jazykov našich partnerov, potom vystúpili zahraničné školy. Neskôr bola diskotéka, karaoke a spoločenské hry. Všetci partneri odchádzali zo Slovenska s tými najlepšími dojmami a zážitkami. Veríme, že naše vzájomné vzťahy a vzniknuté priateľstvá budú pokračovať ešte dlho po skončení nášho projektu.