Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza
Aktuálne poradie uchádzačov o 8-ročné štúdium pre školský rok 2020/2021
Kód Známky Mat SJ Súčet Poradie Stav
681 160 49 47 256 1 Prijatý/á
860 160 49 47 256 1 Prijatý/á
340 160 48 46 254 3 Prijatý/á
740 160 47 47 254 3 Prijatý/á
522 160 49 44 253 5 Prijatý/á
798 160 49 44 253 5 Prijatý/á
411 160 46 46 252 7 Prijatý/á
480 160 46 45 251 8 Prijatý/á
248 160 42 47 249 9 Prijatý/á
551 160 44 45 249 9 Prijatý/á
252 160 43 45 248 11 Prijatý/á
785 160 43 45 248 11 Prijatý/á
447 160 46 41 247 13 Prijatý/á
755 160 46 41 247 13 Prijatý/á
118 160 40 46 246 15 Prijatý/á
585 158 44 44 246 15 Prijatý/á
198 160 46 38 244 17 Prijatý/á
392 160 40 44 244 17 Prijatý/á
257 156 46 40 242 19 Prijatý/á
341 158 35 45 238 20 Prijatý/á
511 160 38 39 237 21 Prijatý/á
277 160 33 43 236 22 Prijatý/á
852 156 37 41 234 23 Prijatý/á
125 156 41 35 232 24 Prijatý/á
120 148 45 38 231 25 Neprijatý/á
333 156 36 39 231 25 Neprijatý/á
191 158 37 36 231 25 Neprijatý/á
295 156 39 35 230 28 Neprijatý/á
200 156 36 37 229 29 Neprijatý/á
217 150 43 36 229 29 Neprijatý/á
306 154 36 39 229 29 Neprijatý/á
495 160 30 38 228 32 Neprijatý/á
950 160 31 35 226 33 Neprijatý/á
450 156 29 40 225 34 Neprijatý/á
572 154 33 38 225 34 Neprijatý/á
932 144 40 37 221 36 Neprijatý/á
444 158 28 34 220 37 Neprijatý/á
987 142 37 38 217 38 Neprijatý/á
815 150 33 30 213 39 Neprijatý/á
628 150 30 31 211 40 Neprijatý/á
358 154 22 32 208 41 Neprijatý/á
649 136 27 35 198 42 Neprijatý/á
320 114 36 32 182 43 Neprijatý/á
652 160         Nezúčastnil/a sa
779 160         Nezúčastnil/a sa