EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

20. 9. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na dobu 12 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy. Ide o priestor o výmere 2 m2 na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 16. 10. 2019 do 9.00 hod. na adresu školy:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 16,
971 01 Prievidza.

Ďalšie podmienky a podrobnosti súťaže sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejňovanie dokumentov" - "súťaže") a na úradnej tabuli na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

18. 9. 2019

Návšteva z Taiwanu

Vďaka našej bývalej študentke Eve Mjartanovej, nás prišla pri príležitosti storočnice založenia gymnázia, v pondelok 16. septembra navštíviť delegácia Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, ktorú viedol pán Larry Tseng. Študentom tretieho ročníka v anglickom jazyku prezentoval historický a ekonomický vývoj Taiwanu. Okrem toho ponúkol žiakom možnosť absolvovať vzdelávací program na Taiwane, ktorý finančne zabezpečuje taiwanská vláda.

Roman Steinhübl

18. 9. 2019

Stretnutie generácií v Múzeu holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi, 9. september 2019>, 40 žiakov našej školy spolu s dozorom M. Sivákovou a Z. Orságovou. Nešlo o žiaden výlet za dobrodružstvom, ale o putovanie za odkazom minulosti, za ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí v tento deň vydali svedectvo o víťazstve života nad smrťou.

Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD., o podujatí povedal: „Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v podaní, aký som si už roky želal. Vďaka veľkej podpore (kolegom z múzea, Ministerstvu spravodlivosti SR, Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskej náboženskej obci Galanta, Ohel David, Hidden Child, Mestskému úradu Sereď, Ženijnému práporu Sereď, Policajnému zboru v Seredi, Bresťovi, členom Pressburger Klezmer Band, Post Bellum SK, Renatke Fahnovej, Peťovi Uhrínovi, všetkým školám, ktoré sa zúčastnili) sa nám podarilo zrealizovať stretnutie vyše štyristo študentov z celého územia Slovenska, s tými, ktorí holokaust prežili. Mladým ľuďom nedokáže poskytnúť nikto viac, ako "živí pamätníci". Tí k nám zavítali z celého územia Slovenska, Izraela a USA. Pripravili sme dôstojnú spomienku na obete nezmyselného vraždenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.“

V malých skupinách sme sa mohli rozprávať s preživšími, diskutovať s nimi o ich životnom príbehu. V mnohom bola táto diskusia jedinečná a prínosná. Oceňujeme, že sme dostali možnosť byť účastní takéhoto veľkolepého podujatia, ktoré svojou prítomnosťou poctila i prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

PhDr. Monika Siváková

10. 9. 2019

Ponuka krúžkov

9. 9. 2019

Oxfordský štýl vzdelávania

Milí rodičia,
vaše dieťa si môže vyskúšať oxfordský štýl vzdelávania, ktorý organizuje Akadémia Veľkých diel Kolégia Antona Neuwirtha v priestoroch našej školy.

9. 9. 2019

Učiteľ Slovenska 2019

Je mi potešením i cťou zúčastniť sa druhého ročníka projektu Učiteľ Slovenska, v ktorom som nominovaná do finálovej desiatky súťažiacich.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov napokon organizátori pozvali na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 3. septembra 2019. Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode medzinárodnej iniciatívy Gobal Teacher Prize.

Finalisti 2. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska:
Florián Danko (31), SOŠ informačných technológií v Bratislave
Angelika Hanesz (49), ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici
Júlia Jánošíková (40), Gymnázium Malacky
Jana Kramárová (55), Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
Dagmar Môťovská (53), Súkromná ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave
Stanislava Opátová (53), ZŠ s MŠ v Nižnej
Peter Pallo (39), ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
Monika Siváková (42), Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi
Lenka Škarbeková (35), Gymnázium Gelnica
Marek Tóth (29), ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne

Druhého držiteľa ocenenia Učiteľ Slovenska spoznáme vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu 3. októbra 2019. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti. Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk.

Ďakujem všetkým svojim priateľom, známym, študentom, kolegom za to, že mi pomohli sformovať moje učiteľské pôsobenie do podoby, o ktorej sa môže verejnosť dozvedieť i takýmto zaujímavým spôsobom. Verím, že nesklamem dôveru tých, ktorí ju do mňa vkladajú, a že budem naďalej s plným nasadením plniť všetky úlohy a výzvy, ktoré so sebou nádherné učiteľské povolanie prináša.

PhDr. Monika Siváková

6. 9. 2019

Inštruktáž k štipendiám

2. 9. 2019

Gymnázium svojmu mestu - Letná akadémia

V dňoch 19. - 23. augusta 2019 sme pri príležitosti osláv storočnice vzniku Gymnázia V. B. Nedožerského, pripravili pre žiakov základných škôl Letnú akadémiu. Našim cieľom bolo umožniť deťom vo veku 8 - 14 rokov rozšíriť ich vedomosti a získať nové zručnosti hravou formou počas letných prázdnin. V chemickom laboratóriu si vyrobili mydlá a voňavky, vyskúšali chemické pokusy, zákonitosti fyziky pochopili prostredníctvom zábavných pokusov. Súťažami a hrami si na hodinách anglického a nemeckého jazyka rozšírili slovnú zásobu. Okrem uvedených aktivít absolvovali s členmi Mestskej polície v Prievidzi besedu a ukážky výcviku služobného psa, v Bojniciach objavovali stopy minulosti hľadaním treťohorných skamenelín. Praktické zručnosti získali pri sadení drevín, stavaní stanov a zakladaní ohňa počas noci strávenej v areáli školy. Posledný deň akadémie navštívili Zveropark v Revištskom Podzámčí a na raftoch splavovali rieku Hron. Na slávnostnom vyhodnotení Letnej akadémie získali všetci absolventi certifikáty a vecné ceny. Za úspešnú realizáciu tohto projektu patrí veľká vďaka pedagógom: Ingrid Samašovej, Oľge Kurbelovej, Petrovi Markovi, Petre Bohušovej, Miroslavovi Kozákovi, Monike Ziaťkovej, Róbertovi Kleinovi, Marcele Farárikovej a Jozefovi Pálešovi.

Letnú akadémiu finančne podporili:
Paul Lange Oslany
Ľubomír Harag
OC Korzo Prievidza
ALLTOYS Prievidza
ContiTech Vibration Control Slovakia Dolné Vestenicee
SAD Prievidza
Brose Prievidza
Mäsiarstvo u Borku

Roman Steinhübl

2. 9. 2019

BESEDY O GALAPÁGOCH, INKOCH A MACHU PICCHU

Študenti španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy mali v marci 2019 niekoľko príležitostí vypočuť si príbehy a zážitky PaedDr. Bohdana Cagáňa zo spoznávania Galapág, Ekvádoru a Peru. Na hodinách španielčiny sa tretiaci dočítajú v učebniciach o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, súostroví sopečného pôvodu v Tichom oceáne, vzdialených viac než tisíc kilometrov od pevniny. Práve preto tu žije mnoho endemických druhov zvierat, napr. obrovské korytnačky slonie, morské leguány, lávové kraby a jašterice, ale aj uškatce a delfíny, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí.

Veľmi zaujímavé pre žiakov bývajú aj informácie o inkskej civilizácii. Rozprávanie PaedDr. B. Cagáňa o jej hlavnom meste Cuzcu a ruinách „Strateného mesta Inkov“ Machu Picchu v husto porastených peruánskych Andách vo výške 2 430 m n. m., ktoré tiež navštívil, obohatili fascinujúce fotografie týchto tajuplných a nádherných horských miest s premyslenou sieťou terás na pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody.

PaedDr. Cagáňovi ešte raz ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

ERASMUS+ - GRAN CANARIA 2019

V rámci projektu Erasmus+ som sa spolu so svojimi 3 spolužiakmi kultúrne a jazykovo obohatila v dňoch od 12. mája do 23. mája 2019 na Kanárskych ostrovoch (patria do Španielskeho kráľovstva) pod vedením Zuzany Morávkovej a JuanFrana Rodrigueza v hlavnom meste ostrova Gran Canaria, Las Palmas, kde sme aj bývali. Cestou tam sme sa zastavili a spoznali aj ostrovy Lanzarote a Fuerteventura. Projektu sa zúčastnili okrem Slovákov a Španielov aj Rumuni, Bulhari, Poliaci a Holanďania. Každý deň jedna z národností pripravila workshop alebo hru. Zistili sme, že Španieli sú naozaj iní, sú veľmi priateľskí a komunikatívni. Okrem hlavného mesta sme navštívili Maspalomas s obrovskými dunami a morom, niektorí aj Teror a iné mestá. Cestou späť sme leteli na sever Španielska, kde sme navštívili galícijské mestá Santiago de Compostela a La Coruña. Domov sme leteli z majestátneho Madridu. Nikto z nás by tento zážitok nevymenil za nič na svete.

Patrícia Midliková (3.F)

2. 9. 2019

JAZYKOVÝ KVET – FLOR DE IDIOMAS

Po niekoľkoročnej pauze sme sa rozhodli zapojiť žiakov španielskeho jazyka našej školy opäť do každoročnej súťaže v recitácii v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Už vo februári tri prihlásené dievčatá z 1. C triedy Adriana Brázdovičová, Soňa Brezániová a Rebeka Drozdová, ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. Ľudmily Kupkovej, podľa nových pravidiel súťaže nahrali svoje súťažné videá s recitáciou poézie v španielčine. Odborná porota ich po regionálnom kole posunula všetky tri do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 4. 2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho iba dve z nich a v kategórii III ŠPJ P-P PT sa umiestnili nasledovne: 1. miesto – Rebeka Drozdová , 2. miesto – Soňa Brezániová . Obe dievčatá, učiace sa španielčinu prvý rok, porota pochválila za výslovnosť.

Víťazka Rebeka Drozdová zároveň postúpila na celoštátne kolo súťaže do Nitry, kde 14. 6. 2019 obsadila úžasné 2. miesto.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Vedúca PK románskych jazykov

2. 9. 2019

NECH ŽIJE PICASSO

Predmetová komisia románskych jazykov v spolupráci s Predmetovou komisiou umenia a kultúry usporiadali 17. 4. 2019 exkurziu do Bratislavy na výstavu QUE VIVA PICASSO. Výstava prebiehajúca v Mirbachovom paláci predstavovala 123 grafických listov španielskeho maliara Pabla Ruiza Picassa zo zbierky Thomasa Emmerlinga. Jej snahou bolo umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa totiž najviac odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia. Slovami samotného majstra: „Trvá to roky stať sa mladým.“ Picasso počas svojho života ilustroval viac než 130 kníh.

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

EXKURZIA MADRID 2019

V tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s cestovnou kanceláriou We-Do travel zorganizovať leteckú exkurziu do Madridu. Počas štyroch krásnych a na tento čas mimoriadne teplých dní od 22. 2. do 25. 2. 2019 žiaci spoznali najznámejšie miesta aj menej známe zákutia hlavného mesta Španielska. Program exkurzie nám ponúkol rôznorodé vyžitie. Fanúšikov Realu Madrid potešila návšteva futbalového štadióna Santiaga Bernabeu, Kráľovský palác v Madride nám zase priblížil, aký veľký bol kráľovský dvor v časoch jeho najväčšej slávy. Pri prehliadke múzeí Prado a Reina Sofia sme na vlastné oči mohli vidieť obrazy slávnych španielskych maliarov dávnych čias (Velázquez, Goya, El Greco...) aj minulého storočia (Picasso, Dalí, Miró...). Prechádzajúc útrobami býčej arény po piesku, ktorý za výkrikov davu tisíckrát zmáčala krv porazeného býka a iba niekoľkokrát aj toreadora, nad ktorého umením triumfoval tento majestátny tvor, sme prenikli hlbšie do umenia, zmyslu a významu býčích zápasov (koridy) pre Španielov a pochopili sme ich miesto v španielskej kultúre. Najviac však na nás zapôsobila večerná atmosféra námestia Puerta del Sol, kde vedľa seba vystupovali pouliční umelci, demonštrovali a žiadali o humanitárnu pomoc pre svoju krajinu venezuelskí vysťahovalci, rozprávali sa mladí ľudia a neustále sa hýbali stovky domácich i turistov, ktorých strhol vír tohto spoločenského aj dopravného uzla. Madrid sme opúšťali s predsavzatím, že sa sem opäť vrátime.

PhDr. Ľudmila Kupková

21. 8. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu .

V stanovenom termíne, t. j. do 19.8.2019 do 9.00 hod. , bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Jaroslav Hanzel Rademar, Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice. Ponúknutá výška nájomného bola 25,- Eur za 1 m2 mesačne.

31. 7. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

 1. Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu.
 2. Predmet nájmu: miestnosť č. 6 o rozlohe 10 m2 na prízemí budovy školy, súpisné číslo 338, na parcele číslo 3253, zapísanej na LV č. 8187, katastrálne územie Prievidza.
 3. Minimálna výška nájmu: je 20,- €/m2 mesačne. K cene nájmu bude pripočítaná spotreba elektrickej energie a vody meraná podružnými meračmi.
 4. Doba nájmu: na dobu určitú, od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020
 5. Spôsob predloženia cenovej ponuky: záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „OVS – školský bufet – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza do 19. 08. 2019 do 9,00 hod. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh meniť ani odvolať.

28. 7. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov.

V stanovenom termíne bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza. Ponúknutá výška nájomného bola 21,- Eur za 1 m2 mesačne.

O prievidzskom gymnáziu

kniha k storočnici

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry