EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Študenti

Trieda príma

Počet žiakov: 30

Triedny učiteľ: Mgr. Petra Bohušová

Zástupca triedneho: PaedDr. Karin Malátová

Trieda: osemročné štúdium

 • Bakus Timotej
 • Borzová Veronika
 • Bugárová Karolína Zara
 • Buzková Tatiana
 • Bystrák Damián
 • Cápa Matúš
 • Cirok Lukáš
 • Dobiš Daniel
 • Dvorská Katarína
 • Grolmus Boris
 • Jalakšová Kiara
 • Jedinák Adam
 • Karaková Hana
 • Kňaze Adam
 • Kupcová Timea
 • Lišková Laura
 • Machalíková Nikol
 • Mrena Filip
 • Műllerová Melisa
 • Nosianová Andrea Klára
 • Orthová Sofia
 • Pauková Amélia
 • Richterová Izabela
 • Rumpliová Lujza
 • Simoníková Daniela
 • Šipošová Louise Andrea
 • Števeková Dominika
 • Vargová Lea
 • Vlk Alexander
 • Záhorský David

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza