EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Študenti

Trieda príma

Počet žiakov: 24

Triedny učiteľ: PaedDr. Miroslava Šutová

Zástupca triedneho: RNDr. Denisa Tužinská

Trieda: osemročné štúdium

 • Badáň Matúš
 • Bakošová Adela
 • Gajdošíková Sára
 • Gombarčík Eduard
 • Hilkovičová Júlia
 • Holenda Jakub
 • Juriš Nelio
 • Kiabová Zuzana
 • Kolibková Lorraine Amie
 • Krško Samuel
 • Mátychová Lea
 • Mikulec Martin
 • Oleárniková Eva
 • Peniašková Dorota
 • Petráš Isabella
 • Poliaková Petra
 • Psotová Nina
 • Radosová Tereza
 • Suchoň Richard
 • Šandrik Peter
 • Šemrinec Noel Adam
 • Vajda Lukáš
 • Vidová Chantal
 • Wahid Ismael

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza