EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2013/2014

26. 6. 2014

Zelený komprax

Študenti Miroslav Chlpek a Marek Vavro sa rozhodli skrášliť školský areál. Za výdatnej pomoci svojich spolužiakov z 2.B očistili priestor od kríkov, presvetlili dvor a pripravili miesto pre výsadbu okrasných rastlín pod stromami. Rastliny sadili študenti 2.A podľa návrhu a pod odborným vedením pani Patrície Richterovej, ktorej srdečne ďakujeme za pomoc. ​

Mgr. Marta Lančaričová ​

25. 6. 2014

Spievam po francúzsky 2014

Spievam po francúzsky 2014 - súťaž vo francúzskej piesni má dlhoročnú tradíciu na Slovensku. Organizátorom uvedenej súťaže je Francúzsky inštitút v Bratislave, Francúzska aliancia v Banskej Bystrici a Francúzska aliancia v Košiciach. Táto súťaž ponúka amatérskym spevákom zamilovať si francúzsky jazyk a zároveň spoznať veľkých francúzskych chansoniérov i tých súčasných interprétov ako napr. Zaz, Stromae. Každý rok sa organizujú tri výberové predkolá, z ktorých finalisti postupujú na veľké finále do Banskej Bystrice. Z našej školy Gymnázia V. B. Nedožerského sa na semifinálovom kole v Bratislave predstavili dievčatá zo speváckeho zboru „ Vavrinec“ a sólistka Miroslava Rosáková z 3.F triedy s gitarovým sprievodom, ktorý zabezpečila Barbora Mikulová zo 4.G triedy. Zaspievala pesničku „Papa où t´es?“ v preklade Otec, kde si? od belgického speváka Stromae. Miroslava Rosáková nielenže vyhrala toto postupové kolo vo svojej kategórii, ale na veľkom finále, ktoré sa konalo 20.júna na Námestí SNP v Banskej Bystrici, Mirka vyhrala 1.miesto a odniesla si aj cenu absolútneho víťaza súťaže, a to zájazd do Paríža. Cenu jej odovzdával veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, pán Didier Lopinot. Srdečne gratulujeme. ​

Mgr. Ľudmila Zaujecová ​

25. 6. 2014

Beseda s pánom Františkom Neupauerom o Nenápadných hrdinoch

Vybraní žiaci prvých troch ročníkov štvorročného štúdia sa dňa 20. júna 2014 zúčastnili besedy v rámci hodiny dejepisu, na ktorú bol pozvaný vzácny hosť, pán Mgr. František Neupauer, PhD. z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. Beseda začala premietnutím filmu o živote blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej a pokračovala v duchu pripomenutia si udalostí z čias komunistickej totality v Československu. Pán Neupauer žiakov uviedol do danej doby, diskutoval s nimi o význame slova totalita, o iných totalitných systémoch v Európe v 20. storočí, oboznámil ich s obsahom internetovej stránky www.november89.eu, na ktorej sú k dispozícii informácie o súdených, o projektoch i akciách občianskeho združenia. Žiaci boli vyzvaní zapojiť sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorého ďalší ročník prebieha a do ktorého je naša škola už viac rokov úspešne zapojená vďaka pani profesorke Mgr. Eve Juríčkovej. Veríme, že beseda bola pre prítomných spestrením dňa, poučením, obohatením, ale i výstrahou pred zločinmi, ktorých je, žiaľ, ľudstvo neraz schopné. ​

Mgr. Monika Siváková ​

23. 6. 2014

KomPrax

Sme aj v médiach... ​

19. 6. 2014

Realizácia KomPraxu

Dňa 12.6. 2014 sme zorganizovali Floorball Cup pre žiakov 2. ročníka. Na turnaji sa zúčastnili štyri triedy našej školy. V neskutočnej horúčave nakoniec vybojovali zlato žiaci 2.C, ktorí porazili 2.A až po predĺžení. 3. miesto obsadila 2.D. ​

Za pomoc pekne ďakujeme p. p. Mgr. M. Lančaričovej, rozhodcovi M. Bednárikovi (VII) a fotografke B. Goruškovej (2.A). ​

T. Čavojský (2.A), J. Gebrlín (2.A) ​

19. 6. 2014

Konferencia PROJEKT 2014

Dňa 6. júna sa na našej škole uskutočnila vedecká konferencia študentských prác, ktoré žiaci vypracovali počas hodín Tvorba a prezentácia projektov. Predstavilo sa 9 študentov, ktorí výsledky svojich prác prezentovali pred odbornou porotou. Odborná porota pozostávala z troch členov. Aj tento školský rok bol predsedom poroty RNDr. Ján Sedlák DrSc., riaditeľ ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, Mrr. Darina Krčíková, zástupkyňa SOŠ obchodu a služieb Prievidza, Mgr. Dagmar Strmeňová, riaditeľka Gymnázia v Handlovej. Naša veľká vďaka patrí porote za ochotu a čas, ktorí strávili pri posudzovaní a vyhodnotení prác. Víťazom konferencie sa stal Tomáš Šramek (2.B) s prácou Počítačová animácia. Druhé miesto získal Maroš Krchňák ( 2.A) s prácou Kapsaicín a tretie miesto obsadil Filip Loja ( 2.C) s prácou Úprava fotografií. Zvláštnu cenu poroty získal Tomáš Mazáň (2.D), ktorý nám predstavil veľmi zaujímavú tému Čo ohrozuje človeka dnes. Ostatným účastníkom , ktorý sa neumiestnili ďakujeme za odvahu, ktorú predviedli a za ochotu predstaviť svoju prácu svojim spolužiakom. Na konferencií sa striedali triedy prvého ročníka, ktoré predmet tvorby prezentácií a projektov ešte len čaká. Študentská konferencia bola financovaná cez malý projekt v projekte Komprax ( Vzdelávanie mladých vedúcich ). Projekt bol financovaný zo zdrojov EÚ. ​

2. 6. 2014

Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých

Dňa 21. 5. 2014 sa na našom Gymnáziu V. B. N. v Prievidzi uskutočnila súťaž Družstiev prvej pomoci mladých. Našu školu reprezentoval 6-členný tím študentov 2. a 3. ročníka, Barbora Francová (kapitánka, 3.A), Jana Šlenkerová (3.D), Adriána Černáková (3.D), Matúš Drexler (2.A), Jakub Gebrlín (2.A), Branislav Šlenker (2.A). Na 5 stanovištiach boli preverované naše schopnosti v poskytovaní prvej pomoci pri ošetrovaní popálenín, otvorenej zlomeniny, podvrtnutého členka, šoku, zranenia s cudzím telesom v dlani, hysterického záchvatu a vykonania resuscitácie na modeli dospelého človeka a juniora. Boli testované naše vedomosti o Slovenskom Červenom kríži a darcovstve krvi. A ako to dopadlo? Bez najmenšieho zaváhania sme všetky životy zachránili a s plným počtom bodov sme sa umiestnili na priečke víťazov. ​

Náš zdravotnícky tím reprezentoval našu školu a mládež Slovenského Červeného kríža 30. 5. 2014 počas akcie Deň polície a armádnych zložiek. Pre deti prievidzských základných škôl sme predvádzali ukážky resuscitácie na dospelom modeli. ​

Adriána Černáková, 3.D ​

26. 5. 2014

Dejepisná exkurzia do Poľska

V dňoch 14. – 15. mája 2014 uskutočnili žiaci nášho gymnázia dejepisnú exkurziu do Poľska, ktorá mala zastávky na viacerých významných historických miestach. Prvou zastávkou bol koncentračný tábor Osvienčim, v ktorom sme spoznali množstvo príbehov ľudí, ktorí sa v ňom nachádzali. Tieto dojmy zosilňovalo počasie, ktoré nás avšak neodradilo od našej exkurzie. Ďalšou zastávkou bolo mesto Krakow, ktorého vznik sa spája s legendou o drakovi, ktorý sídlil v skale, na ktorej neskôr bola vybudovaná dominanta mesta Krakowa – kráľovský hrad Wawel. Nasledujúci deň sme zostúpili do útrob soľnej bane Wielička, ktorá tvorila jeden z hlavných príjmov panovníkov. Medzi posledné body našej exkurzie patrila návšteva židovského mesta Kazimierz, kde sme bližšie spoznali kultúru židovského náboženstva. Na záver našej exkurzie sa uskutočnila prehliadka Starého mesta, kde sme mohli vidieť množstvo stavieb z obdobia prosperity Krakowa alebo samotné hlavné námestie Rynek Glowny, ktoré nás ohromilo svojou dlhodobou históriou. ​

Na záver by sme chceli poďakovať našim sprievodcom, a hlavne pani profesorkám Mgr. Monike Sivákovej a Mgr. Eve Juríčkovej, ktoré usporiadali túto exkurziu a pomohli nám spoznať kus histórie, ktorá sa týka nás všetkých. V neposlednom rade vďaka aj nášmu gitaristovi Jakubovi Gebrlínovi, ktorý nás vždy naladil na tú správnu strunu dobrej nálady. ​

Dúfam, že podobnú exkurziu sa podarí uskutočniť aj na budúci rok, pretože spoznávanie je jednou z vlastností človeka. ​

Marek Urban, II.A ​

20. 5. 2014

Exkurzia do Španielska

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 20. - 28. 4. 2014 vydali autobusom na exkurziu za poznávaním nových miest, kultúr, histórie a pamiatok na trase Monako, Madrid, Toledo, Aranjuez, Barcelona a Verona. Plní očakávania sme ako prvé navštívili Monte Carlo a jeho katedrálu, v ktorej sú pochované monacké kniežatá aj slávna hollywoodska herečka monacká kňažná Grace Kellyová, a Oceánografické múzeum, kde sme mohli pohladkať malé žraloky. Boli sme svedkami ... ​

12. 5. 2014

Celoštátne kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády

V dňoch 2. – 4. mája 2014 som sa spolu so spolužiakom Jozefom Máriom Matiaškom zúčastnil celoštátneho kola 6. ročníka Dejepisnej olympiády v Bratislave. Súťažilo sa v dvoch stredoškolských kategoriách podľa tematického okruhu práce, ktorú študenti museli vypracovať, mladší žiaci súťažili podľa vekových kategórií v kategórii C a D. Ja som súťažil v kategórii B, ktorej téma znela: Vojnové konflikty v dejinách strednej Európy v 15. – 20. storočí. Jozef súťažil v kategórii A, v ktorej boli hlavnou oblasťou práce regionálne dejiny. Obidvom sa nám podarilo dosiahnuť veľký úspech. Ja som sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste a Jozef na 3. mieste. ​

Súťaž prebiehala od piatku do nedele. Súčasťou programu pre súťažiacich bola návšteva Bratislavského hradu aj nočná prehliadka Bratislavy s odborným výkladom. Slávnostné vyhodnotenie sa tento rok výnimočne konalo v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde bol podpísaný aj významný Bratislavský mier v roku 1805 počas napoleonských vojen, ale aj mnoho iných významných zmlúv. ​

Osobne si myslím, že sme dôstojne reprezentovali našu školu i kraj, za čo môžeme poďakovať najmä našej konzultantke Mgr. Monike Sivákovej, ktorá nás na súťaž intenzívne pripravovala. ​

Anton Svitok, III.F ​

12. 5. 2014

Certifikát DSD II

Dňa 30. 4. 2014 sa naši žiaci, ktorí úspešne získali jazykový certifikát DSD II, zúčastnili v sprievode Mgr. W. Pavličkovej a PhDr. T. Šteiningerovej na slávnostnom odovzdávani certifikátov v Dubnici n/Váhom. Certifikáty žiakom odovzdával kultúrny atašé Veľvyslanectva SRN na Slovensku p. Österle a odborná poradkyňa Zentrály pre zahraničné školstvo p. G. Telge. Na slávnosti sa zúčastnili žiaci Gymnázia Hlinská zo Žiliny, Gymnázia V. B. Nedožerského z Prievidze a Gymnázia z Dubnice n/Váhom. Všetkým žiakom, ktorí získali jazykové certifikáty na úrovni C1/B2 SERR srdečne blahoželáme. ​

7. 5. 2014

Exkurzia Brusel – Londýn – Paríž

Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku sa nám podarilo pre študentov zorganizovať exkurziu do Londýna, s celodennými zastávkami v Bruseli a Paríži.

Keďže našim hlavným cieľom bol Londýn, strávili sme v ňom štyri krásne dni, plné zaujímavého programu. Mali sme možnosť vidieť svetoznáme pamiatky, ako napríklad Buckinghamský palác, Big Ben, Parlament, Westminsterskú katedrálu, Katedrálu sv. Pavla a mnohé ďalšie. Navštívili sme tiež päť veľkých múzeí a Národnú galériu. Z Londýnskeho oka sa nám ponúkol nádherný výhľad na rozľahlý Londýn s viditeľnosťou 40 kilometrov. Okrem Londýna sme navštívili prekrásny Windsor a Oxford.

Na spiatočnej ceste, i keď unavení, sme absolvovali celodennú prehliadku Paríža. Navštívili sme chrám Notre Dame, Louvre, Námestie Concorde a Víťazný oblúk. Určite k nezabudnuteľným zážitkom patril výstup na Eiffelovku a hodinová plavba po Seine.

Dúfame, že i v budúcom školskom roku sa nám podarí zrealizovať podobnú exkurziu s bohatým a zaujímavým programom, ktorý pritiahne študentov a zároveň obohatí ich vedomosti.

Mgr. Mária Čilek
PaedDr. Ľubica Divékyová

3. 4. 2014

Kongres

Zástupcovia jednotlivých predmetových komisií sa na začiatku apríla spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Eleonórou Porubcovou zúčastnili dvojdňového kongresu pre učiteľov a riaditeľov škôl „ Komenium fórum 2014“. Cieľom kongresu bolo prezentovať a diskutovať o rôznych aktuálnych témach, ktoré sú úzko späté s problematikou školstva. Jednalo sa o jednotlivé tematické okruhy: Kvalita vzdelávania, kvalita školstva, Vzdelávanie pre povolanie, povolanie pre vzdelávanie, Hovorme spolu ... alebo Česko mluví, Problémoví žiaci. S príkladmi z bežnej praxe vystúpila so svojím príspevkom pani Kurbelová v téme: Skutočnosti rozhodujúce pre rozvoj školstva. Pani riaditeľka so svojím príspevkom vystúpila v diskusii o problémových žiakoch. Na kongrese v jednotlivých témach vystúpili mnohé významné osobnosti: Romana Kanovská – NUCEM, Ondrej Kaščák – z Trnavskej univerzity, Jozef Ihnačík – psychológ, Tatiana Majerníková – špeciálny pedagóg a ďalší.

3. 4. 2014

Spievam po francúzsky

Posledný marcový deň sme sa ako speváčky školského dievčenského zboru a ja ako sólistka zúčastnili regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky 2014 v KC Dunaj, Bratislava. Túto súťaž každoročne organizuje FRANCÚZSKY INŠTITÚT v Bratislave a FRANCÚZSKA ALIANCIA v Banskej Bystrici a Košiciach. Regionálne kolá - semifinále sa konajú v Žiline, Košiciach a Bratislave. Tento rok sme sa predstavili najprv v kategórii 14-17 rokov s piesňou od Les Enfoirés - Attention au Départ, sólistkami boli Karin Černickaja (II.F) a Simona Neupauerová (II.E), doprevádzal ich zbor v zložení Regina Černickaja (II.F), Dominika Cabajová, Laura Kršková, Miroslava Rosáková (III.F) a gitaristka Barbora Mikulová (IV.G). Žiaľ, neumiestnili sme sa na prvých troch miestach, no myslíme, že s výkonom môžeme byť spokojné. Potom som sa predstavila v kategórii 18 a viac ročných ja (Miroslava Rosáková, III.F) s akustickou verziou Stromae – Papaoutai, doprevádzala ma opäť Baška Mikulová. Podarilo sa mi získať prvé miesto a postupujem na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v júni v Banskej Bystrici. Ďakujeme pani profesorkám Zaujecovej a Sivákovej za prípravu a všetkým za podporu!

Miroslava Rosáková 3.F

25. 3. 2014

Noc v znamení hviezd

„Z hviezd pochádza múdrosť,“ hovorí jeden starý latinský výrok. V každom z nás je túžba po poznaní. A čo tak skúsiť trochu spoznať niečo také tajomné, veľké a neprebádané, ako je vesmír? Skúsiť spoznať niečo, čoho je každý z nás súčasťou. Spoznať veľký priestor, v ktorom si aj ľudia, ktorí sa robia veľkými, môžu uvedomiť, akí sú v skutočnosti malí. Na pozorovaní oblohy je zaujímavé, ...

25. 3. 2014

Týždeň anglickej konverzácie

V dňoch 3.- 7. marca 2014 sa na našej škole uskutočnil intenzívny týždenný kurz anglickej konverzácie, ktorý viedli skúsení anglickí lektori Mary a Keith Dullimore. Kurzu sa zúčastnilo 36 študentov našej školy, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín.

Kurz pozostával z 30 vyučovacích hodín, na ktorých si študenti mali možnosť otestovať svoju úroveň angličtiny v praxi. Konverzačné témy neboli len o veciach, ktoré sú pre študentov zaujímavé, ale na rad prišli i témy k ústnej maturitnej skúške z angličtiny.

Posledný deň boli študenti rozdelení do štyroch skupín, pričom každá skupina sa prezentovala vlastnou piesňou. Každý účastník kurzu dostal certifikát o absolvovaní.

Mgr. Mária Čilek

19. 3. 2014

Beseda s venezuelským volejbalistom

Vo štvrtok 6. 3. 2014 sme mali možnosť privítať v našej škole venezuelského volejbalistu Kervina Piñeruu, ktorý je od októbra 2013 hráčom prievidzského volejbalového tímu VK Prievidza.

Po prezentácii o Venezuele, ktorú si pripravili a zúčastneným predstavili študenti 3.B triedy, pokračovala beseda rozhovorom na témy a otázky, ktoré študentov najviac zaujímali . Kervin, ktorý sa narodil v Caracase, je juniorským majstrom Pan-Amerických majstrovstiev z Panama-City. Na majstrovstvách Južnej Ameriky získal s národným tímom bronz a bol ocenený za najlepšie podávajúceho hráča šampionátu. Mladý reprezentant sa k volejbalu dostal od bejzbalu cez atletiku, začal v Argentíne, hral i v Turecku a do Prievidze prestúpil z Talianska. Na študentov španielčiny nášho gymnázia, ktorým bola beseda určená, urobil výborný dojem vďaka svojej bezprostrednosti, úsmevu aj pozitívnej energii. Priblížil im život vo Venezuele, opísal najväčšie rozdiely medzi našimi dvoma krajinami, porozprával o svojich obľúbených venezuelských jedlách, aj o tom, aké má komunikačné problémy, keďže hovorí iba španielsky a trochu taliansky. Po slovensky by sa rád naučil, no zatiaľ používa najmä výrazy "presne tak" a "ako sa máš". Prezradil nám, že v budúcnosti, po ukončení profesionálnej kariéry, sa pravdepodobne bude venovať informatike, ktorú aj študoval. Volejbalových fanúšikov potešil informáciou o zlepšenom stave svojho zraneného lýtka, vďaka čomu mohol opäť posilniť naše mužstvo v ďalšom zápase proti Nitre. V závere besedy mu študenti zaspievali k nedávnym 23. narodeninám a odovzdali darčeky na pamiatku.

Po skončení besedy bol mladý Venezuelčan hosťom na hodine španielčiny v 2.B a 3.E triede, kde nám predviedol zopár latinsko-amerických tancov, ktoré u nich mladí ľudia bežne tancujú a študentky naučil aj niekoľko obľúbených krokov z tancov "merengue" a "bachata".

PhDr. Ľudmila Kupková

19. 3. 2014

Prednáškový cyklus - Uhorsko

Dňa 13. marca 2014 zavítal do našej školy vzácny hosť, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ponúkol študentom prvého a tretieho ročníka spoločenskovednej triedy zaujímavé prednášky na tému novovekých dejín Uhorska a jeho multikultúrneho charakteru. Prvá prednáška sa týkala spolužitia etník v Uhorsku v 18. a 19. storočí, druhá prednáška sa niesla v duchu dejín sťahovania Slovákov na Dolnú zem a ďalších osudov Slovákov na juhu Uhorska v 19. – 20. storočí. Prednáška bola spojená aj s diskusiou a prezentáciou dobovej tlače, odborných publikácií a súčasných periodík zahraničných Slovákov. Prednášajúcemu ďakujeme za zaujímavé spestrenie hodín a za obohatenie pohľadu na spolužitie národov a národností v Uhorsku v uplynulých storočiach.

Mgr. Monika Siváková, PK dejepisu

10. 3. 2014

Deň otvorených dverí

Fotogaléria z akcie Deň otvorených dverí konanej 8. 3. 2014.

7. 3. 2014

Celoštátne kolo Chemickej olympiády – 50. ročník

V dňoch 23.-26.2.2014 sa v Bratislave konalo Celoštátne kolo chemickej olympiády v kategóriách A , EF. Do celoštátneho finále v kategórii A (pre žiakov gymnázií) postupovalo 24 najlepších chemikov z celého Slovenska. Z našej školy si postup z krajského kola vybojovali až štyria žiaci. Súťažilo sa v praktickej a teoretickej časti. Najprv sa uskutočnila 5 hodinová praktická časť v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Na druhý deň súťažiaci pokračovali tiež 5 hodinovou teoretickou časťou v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu. Úlohy prekvapili svojou náročnosťou hlavne v organickej chémii, biochémii a v organickej syntéze. V stredu 26.2. sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho jubilejného 50. ročníka Chemickej olympiády v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca za účasti p. Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalších hostí. Okrem iného prítomní mohli zhliadnuť prezentáciu z „Histórie Chemickej olympiády“. Pri príležitosti uvedeného jubilea Chemickej olympiády sa uskutočnilo aj oceňovanie učiteľov, pri ktorom PaedDr. Miroslavovi Kozákovi bol udelený „Ďakovný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ za dlhodobý mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olympiády. Potom už nasledovalo dlho očakávané vyhodnotenie súťaži chemickej olympiády celoštátneho kola v kategóriách A a EF. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi Celoštátneho kola kat. A, pričom skončili v poradí:
2. miesto Miroslava Palacková (III.A)
8. miesto Samuel Michalec (IV.F)
9. miesto Adam Svítok (II.A)
15. miesto Matúš Drexler (II.A)
M. Palackovej bola udelená aj Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za najlepšiu teoretickú časť.

Prvých 10 najúspešnejších riešiteľov Celoštátneho kola bude mať možnosť cez 3 vyraďovacie prípravné sústredenia vybojovať si účasť v slovenskej reprezentácii (4 najlepší) v celosvetovom finále na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 29. 7. 2014 vo Vietname (Hanoi).

Všetkým našim žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom napredovaní.

PaedDr. Miroslav Kozák, vedúci PK chémie

27. 2. 2014

Vedecké dielne

Dňa 26. februára 2014 sa na pôde našej školy uskutočnil ďalší ročník Vedeckých dielní onkológia s témou „Výskum rakoviny – v čom sme pokročili?“. Organizátormi dielní boli Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava a Nadácia Výskum rakoviny. Na úvod predstavil činnosť a zameranie tejto vedecko – výskumnej inštitúcie jej predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc. a zároveň odprezentoval príspevok „Výskum rakoviny, v čom sme pokročili“. Ďalej nasledovali prednášky dvoch doktorandiek – Mgr. Barbory Buliakovej s témou „Cielená liečba rakoviny“ a Mgr. Martiny Zdurienčíkovej s témou „Exozómy, sprostredkovatelia medzibunkovej komunikácie“. Prednášok sa zúčastnili študenti III. C a seminaristi 4. ročníka z biológie. Ďakujeme lektorom za zaujímavé prednášky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Vlasta Dobrotková

26. 2. 2014

Valentínsky ples

Fotky z akcie.

24. 2. 2014

Školské kolo v SOČ – história a umenie

Dňa 13. februára 2014 sa na našej škole uskutočnila ďalšia z aktivít pre talentovaných študentov. Išlo o prezentáciu prác v Stredoškolskej odbornej činnosti z odborov 13 a 16: história, filozofia a právne vedy a teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba. Súťaže sa zúčastnili štyria žiaci, z ktorých do obvodného kola postupujú títo súťažiaci:

Odbor 13 – história, filozofia, právne vedy
1. Anton Svitok, III.F (s prácou Partizánsky oddiel Major v Cigli)
2. Anastastia Sevastyanova, III.F (s prácou Černošská hudba v 20. storočí a jej dopad vo svete)

Odbor 16 – teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
1. Miroslava Rosáková, III.F (s prácou Ľudové odievanie na hornej Nitre v 19. a 20. storočí – výzvy pre 21. storočie)

Predmetová komisia dejepisu

10. 2. 2014

Španielčinári opäť úspešne reprezentovali!

Dňa 4. februára 2014 sa v Novom Meste nad Váhom konalo Krajské kolo olympiády zo španielskeho jazyka. Našu školu reprezentovali piati žiaci v troch kategóriách a ako sa už stalo dobrým zvykom, opäť získali všetky zlaté a strieborné miesta vo svojich kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 1. miesto - Lucia Hromadová (2.F), 2. miesto - Alexandra Kelemenová (2.E)
Kategória B - 1. miesto - Róbert Čičmanec (3.B), 2. miesto - Lenka Vrecková (3.E)
Kategória C - 1. miesto - Laura Obžerová (4.D)
Všetkým srdečne gratulujeme! Traja víťazi zároveň postupujú na celoslovenské kolo olympiády do Bratislavy, kde budú našu školu reprezentovať dňa 12.3.2014. Držme im spoločne palce!

PK ROMJ

27. 1. 2014

Školské kolo biologickej olympiády

Dňa 15. januára 2014 sa uskutočnilo školské kolo 48. ročníka biologickej olympiády v kategórii A a B. V teoreticko – praktickej časti do krajského kola postúpili Adam Leitmann (III.A) a Linda Mendelová (III.E) v kategórii A; Marek Adámik (II.C) a Dáša Šnircová (II.C) v kategórii B. V projektovej časti do krajského kola postúpili Ivan Kadlečík (II.C) s prácou „Bioluminiscencia okolo nás“ v kategórii B a Róbert Harinek (III.F) s prácou „Budúcnosť košického vysokoletúna“ v kategórii A.

Krajské kolo sa uskutoční v dňoch 11. – 12. februára 2014 v Považskej Bystrici.

24. 1. 2014

Chill out zóna

Vďaka programu KomPrax, ktorý zastrešuje IUVENTA-inštitút mládeže, som sa rozhodla realizovať malý projekt EU. Mojím cieľom bolo vybudovať v našej škole oddychovú zónu, kde môžeme v príjemnom prostredí a s troškou súkromia tráviť prestávky. Zúčastnila som sa školení, na ktorých som prezentovala môj projektový zámer. Projekt bol schválený a získala som finančný príspevok vo výške 200€. Dňa 17. 1. 2014 nastal deň D, kedy sme začali spolu s mojimi spolužiakmi z 1.E zveľaďovať chodbu a sprejovať stenu. Tiež sme zakúpili koberec a vyrobili vaky na sedenie. Predovšetkým sa chcem poďakovať pani riaditeľke, že nám dovolila sa realizovať, mojím spolužiakom za nezištnú pomoc. A taktiež chalanom z 2.A za prenesenie skriniek. Vás ostatných pozývam do tejto časti chodby, kde sa stačí len usadiť a relaxovať druhé poschodie, neďaleko klubovne).

Jánošková Ivana, 1.E

20. 12. 2013

Vianočný bazár

Fotky z akcie.

17. 12. 2013

Geografická exkurzia

Geografická exkurzia 11. - 12. 12. 2013 Oswiečim - Krakow - Wielička

12. 12. 2013

Aerobik maratón - krajské kolo

Dňa 9. 12. 2013 Monika Tužinská (VII) získala na majstrovstvách kraja v aerobiku bronzovú medailu vo veľkej konkurencii ďalších 60 súťažiacich. Súťaž pozostávala zo 4 hodín: kondičný aerobik, taibo, power joga a zumba. Účasť v celoslovenskom kole si vybojovali: Timea Taschová (3.B) – 7. miesto a Michaela Jurenková (3.E)- 10. miesto. Gratulujeme.

Mgr. Marta Lančaričová

26. 11. 2013

5. ročník projektu Nenápadní hrdinovia

14. novembra sa začalo naše trojdňové historické dobrodružstvo. Organizátori projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 – 1989 nás pozvali na slávnostnú konferenciu, ktorá bola vyvrcholením našej práce o nenápadnom hrdinovi - iniciátorovi sviečkovej manifestácie - Mariánovi Šťastnom.

V piatok doobeda sme spolu s ďalšími 11 tímami odprezentovali osudy našich nenápadných hrdinov a podarilo sa nám zabodovať medzi tromi najlepšími. Umiestnili sme sa v zlatom pásme, čomu sa veľmi tešíme.

Organizátori pre nás pripravili aj bohatý program. Po konferencii sme navštívili Španiu dolinu, kde sme mohli vidieť kostol, banskú klopačku a vystúpili sme na haldu, ktorá tu vznikla po ťažbe striebra a medi. Večer sme sa prešli po nočnej Banskej Bystrici a uctili sme si 1. predsedu ÚPN Jána Langoša - a navštívili sme hrob evanjelického farára a básnika Martina Rázusa.

V sobotu sme si prehliadli budapeštianske Námestie hrdinov. Hlavným cieľom však bol Dom teroru. Jeho expozícia je venovaná dobe fašizmu a komunizmu v Maďarsku. Ukrýva množstvo dokumentov zachovaných z obdobia dvoch totalitných režimov a slúži aj ako pamätník obetiam tohto teroru.

V niektorých miestnostiach nám chodil mráz po chrbte, napríklad v samotke alebo vo vyšetrovni. Najviac nám utkvela v pamäti väzniaca miestnosť, kde sa dalo ledva stáť, či prístroje na popálenie tiel. Po takomto zážitku sme si uvedomili, aké veľké šťastie máme, že žijeme v demokratickej krajine.

Konferencia nám nedala len nové kamarátstva a zážitky, ale spoznali sme aj iných nenápadných hrdinov. Na skutočných životných príbehoch sme pochopili, aký bol život v tej dobe ťažký.

Rady by sme poslali veľké a srdečné poďakovanie do Kanady nášmu hrdinovi Mariánovi Šťastnému, ktorý bol ochotný s nami komunikovať aj napriek tomu, že bol často zaneprázdnený.

Naša vďaka patrí aj Občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, Konfederácii politických väzňov Slovenska, Nadácii Konráda Adenauera a najmä gestorovi projektu pánovi Františkovi Neupauerovi.

Ďakujeme pani profesorke Mgr. Juríčkovej, ktorá sa nám počas siedmich mesiacov venovala na úkor svojho voľného času a pomohla nám vytvoriť niečo, na čo sme teraz právom hrdé.

V neposlednom rade sme veľmi vďačné všetkým tým, ktorí nás podporili a povzbudili.

Jana Beňadiková, Kristína Kmeťová a Lenka Vrecková z 3.E

26. 11. 2013

Vedecká súťaž

V pondelok 11. 11. 2013 bol v Bratislave slávnostne otvorený Týždeň vedy a techniky Ing. Štefanom Chudobom, PhD., štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a ďalšími čestnými hosťami v priestoroc Centra vedecko-technických informácií SR. Po úvodnom prejave štátneho tajomníka si pozvaní hostia prezreli študenské vedecké práce, ktoré súťažili o cenu Scientia Pro Futuro. V tomto školskom roku sa do národného finále prebojovali aj tri práce z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského: Pavel Madaj (III.A) – Umelá inteligencia, Ján Kozák (III.B) - Vplyv globálnych klimatických zmien na zmenu klímy a vývoj počasia na Slovensku, Karolína Gelatičová (III.D) - Lykožrút smrekový ako prirodzená súčasť lesných ekosystémov.

Práca Jána Kozáka s názvom Vplyv globálnych klimatických zmien na zmenu klímy a vývoj počasia na Slovensku zaujala odbornú porotu natoľko, že mu udelila Čestné uznanie Americkej meteorologickej asociácie – American Meteorological Society Award.

Odborná porota, ktorej členmi boli zamestnanci univerzít, Slovenskej akadémie vied, organizácií výskumu a vývoja pod vedením Dr. Ing. Jaroslava Jerza, ocenila aj prácu Pavla Madaja s názvom Umelá inteligencia. Udelila mu cenu Scientia Pro Futuro 2013, ktorá je zároveň nomináciou na Medzinárodnú súťaž vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl, ktorá sa uskutoční v máji 2014 v Los Angeles v Californii.

Na záver bola udelená hlavná cena Scientia Pro Futuro – cena ministra školstva, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt 2013, ktorú získal Pavel Madaj a aj jeho profesorka. Práce, ktoré prezentovali naši žiaci, vznikli pod vedením PaedDr. Oľgy Kurbelovej na hodinách predmetu Tvorba a prezentácia projektov.

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme.

PaedDr. Oľga Kurbelová

21. 11. 2013

Aerobik maratón

Dňa 14.11.2013 sa uskutočnilo okresné kolo aerobik maratónu. Súťaže sa zúčastnilo 55 dievčat a dvaja chlapci zo všetkých stredných škôl nášho okresu. Súťažiaci cvičili štyri kolá, každé po 40 minút. V prvom kole cvičili aerobik s overbalmi, v druhom kole Taibo, v treťom kole aerobik - body work a vo finále tancovali Zumbu. Táto súťaž je fyzicky aj technicky veľmi náročná. Všetky naše dievčatá predviedli skvelý výkon.
1. miesto – Monika Tužinská VII,
2. miesto – Miriama Štorcelová III.B,
3. miesto – Michaela Jurenková III.E.
Do krajského kola okrem víťaziek postupujú:
Timea Taschová III.B,
Evamária Budáčová III.B,
Andrey Skok I.F,
Lucka Žiaková I.C.
Gratulujeme.

Mgr. Marta Lančaričová

8. 11. 2013

Výstava - Energia a trvalo udržateľný rozvoj

V dňoch od 21. do 29. októbra 2013 sa v priestoroch Regionálneho a kultúrneho centra v Prievidzi konala výstava francúzskeho fotografa, režiséra a ekológa Yanna- Arthusa Bertranda. Túto výstavu zorganizovali vyučujúce francúzskeho jazyka Ľudmila Zaujecová a Erika Vargová a vyučujúca fyziky Ľubomíra Šimurková z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi v spolupráci s RKC a Trenčianskym samosprávnym krajom. Gestorom výstavy bola Francúzska ambasáda. Cieľom tejto expozície bolo upozorniť mladých ľudí na zvyšujúcu sa spotrebu energii bohatých krajín, ubúdanie prírodných zdrojov, čoraz väčšie znečistenie vzduchu a produkciu väčšieho množstva odpadov a ďalšie vážne ekologické problémy.

V utorok, 5.11.2013, pri príležitosti slávnostného ukončenia výstavy bol pozvaný do RKC pán Alexander Geraut z Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorý má na starosti jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu a pani Silvia Maliariková, vedúca oddelenia cestovného ruchu na Úrade TSK. Na úvod tejto peknej akcie zaspievala dve francúzske piesne študentka Miroslava Rosáková z nášho gymnázia. Po príhovore pani profesorky Zaujecovej mali študenti francúzskeho jazyka možnosť diskutovať s pánom Alexandrom Gerautom na rôzne témy z oblasti ekológie, kultúry a školstva. Pán Geraut nás príjemne prekvapil svojím kladným vzťahom k Slovensku a pozitívnej atmosfére, ktorá podľa neho v našej krajine vládne. Pani riaditeľka gymnázia Eleonóra Porubcová na záver stretnutia povzbudila žiakov do ďalšieho štúdia francúzskeho jazyka, ktorý je nie len pekný, ale aj užitočný pri hľadaní si možností práce v Európe.

Myslíme si, že táto výstava mnohým študentom pomohla uvedomiť si jedinečnosť našej planéty, ktorú si musíme chrániť a zároveň prehĺbila naše znalosti francúzštiny a francúzskej kultúry.

Iveta Homolová a Nikola Sányová, študentky Gymnázia VBN v Prievidzi

25. 10. 2013

Kalokagatia

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského získalo v krajskom kole súťaže KALOKAGATIA krásne 2. miesto. V našom päťčlennom družstve pod vedením pani profesorky Mgr. M. Lančaričovej súťažili: Dávid Gross, Branislav Smetana, Jakub Gaži, Barbora Francová a Lenka Blahová. Súťažiaci sa popasovali so športovo branným behom v teréne dlhom 3 km. Na vytýčenej trati bolo 6 kontrolných stanovíšť, na ktorých boli pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti: zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej ochrany, BOZP a takisto museli ukázať aj ich schopnosti v streľbe zo vzduchovky a v hádzaní granátu. Naši študenti ukázali všestrannosť, splnili všetky disciplíny a získali krásne strieborne miesto. Gratulujeme.

Lenka Blahová z III.B

25. 10. 2013

Študentská kvapka krvi – 14.10.2013

V tento deň som darovala krv prvýkrát a bolo to pre mňa veľmi výnimočné. Mala som práve osemnáste narodeniny. Dlho som rozmýšľala, že keď budem plnoletá, dám si piercing alebo tetovanie. Potom som sa zamyslela, že chcem urobiť niečo dôležitejšie. Niečo, čo mám poriadne premyslené, ale hlavne dospelé, keďže sa to už odo mňa očakáva. Vďaka akcii Študentská kvapka krvi mi došlo, že darovanie krvi je to, čo som ešte neskúsila a pritom by to mohlo pomôcť iným ľuďom. Ráno pred odberom som bola trochu vystresovaná, ale postupne nervozita zo mňa opadla. Sestričky a doktor pri odbere boli veľmi milí. Darovala som 500 ml krvi.

Pre mňa malá kvapka, pre iného ŽIVOT! Pre ten skvelý pocit sa určite sa zúčastním aj nabudúce.

Romana Zmeková z III.E

4. 9. 2013

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza