EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2011/2012

7. 6. 2012

Spartakiáda

Fotky z akcie z 25. mája 2012.

7. 6. 2012

Sledovanie hokeja

Fotky z akcie zo 17. mája 2012.

6. 6. 2012

Tá dnešná mládež ... je skvelá!

Študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského sa rozhodli, že počas účelového cvičenia 29. 5 .2012 budú zbierať odpadky. V škole dostali vrecia a rukavice a vybrali sa štyrmi smermi do okrajových častí mesta. Jedna skupina išla popod Mariánsky vŕšok proti smeru rieky Handlovky, až k malej vodnej elektrárni. Ďalšia skupina zbierala odpad od Kútov popri rieke Nitre až po Mestský park a posledná skupina v prírode nad Bojnicami. Vznikli tak dve skládky odpadu, ktoré boli vďaka spolupráce s mestským úradom ihneď odstránené. Do akcie sa dobrovoľne zapojilo 82% tretiakov. Aj takáto je dnešná mládež. Mnohí mladí ľudia majú vzorný vzťah k životnému prostrediu. Sú nielen vzdelaní, ale aj zodpovední, uvedomelí, citliví a ochotní pre dobrú vec niečo urobiť. Snáď sa tento prístup stane inšpiráciou aj pre ostatných. Takéto deti robia radosť svojim rodičom, učiteľom a iste aj obyvateľom svojho mesta, ktoré takto skrášľujú.

25. 5. 2012

Rozlúčka so štvrtákmi

Fotky z akcie konanej 18. mája 2012.

22. 5. 2012

Odovzdávanie diplomov

Dňa 10. mája 2012 sa na našej škole konalo slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov DSD II za prítomnosti kultúrneho atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko pána R. M. Westebbe a hlavnej koordinátorky Centrály pre zahraničné školstvo pani G. Telge.
Na slávnosti sa zúčastnili aj študenti, riaditeľky škôl, nemeckí lektori a vyučujúci nemeckého jazyka z Dubnice n/Váhom a Žiliny. V kultúrnom programe vystúpil s vysoko oceneným programom aj školský zbor Vavrinec. Náš študent William Richter zo 4.C triedy dosiahol na Certifikáte najvyšší počet bodov ako jediný na Slovensku. Odmenené boli aj študentky N. Mjartanová a K. Dzianová. Všetkým držiteľom jazykového diplomu srdečne blahoželáme.

2. 5. 2012

Deň narcisov

Dňa 13. 4. 2012 sa uskutočnil Deň narcisov. Naša škola sa každý rok zapája do tejto charitatívnej činnosti a výnimkou nebol ani tento rok. Skupiny, ktoré tvorili štyria študenti boli rozmiestnené po celej Prievidzi.
Ľudia chápu myšlienku Dňa narcisov a do tejto zbierky prispievali veľmi ochotne. Často krát sa sami pristavovali aj bez vyzvania a prispeli rôznymi čiastkami. Každému darcovi sme venovali narcis.
Naša škola vyzbierala v tejto zbierke okolo 1500€.
Touto cestou ešte raz Ďakujeme všetkým darcom za ich finančný príspevok.
Lucia Pastieriková II.G

30. 4. 2012

Astronomické pozorovanie

V piatok 27. 4. 2012 o 19,30 sa netradične otvorila budova našej školy pre hŕstku nadšencov. Chvíľu trvalo, pokiaľ vyšliapali 77 schodov a potom ešte 3, aby sa dostali na strechu gymnázia. Tam s pomocou p. profesora Škrinára, ktorý dlhé roky viedol astronomický krúžok, postavili prvý ďalekohľad. Nasmerovali ho na Venušu. Bolo ešte svetlo, ale to nebránilo nikomu vo výhľade. So záujmom si vypočuli pútavé rozprávanie o znameniach zverokruhu, o zostavovaní kalendára... Pokiaľ sa všetci vystriedali pri ďalekohľade, Venuša neúnavne odchádzala z objektívu. Ten bolo treba stále prestavovať. Stmievalo sa. Na oblohe sa objavovali „hviezdy“. Vybrali sme väčší ďalekohľad. Mali sme možnosť vidieť Mars a Saturn s jeho prstencom. Najviac nás zaujala hviezda Sírius, najjasnejšia hviezda našej nočnej oblohy. Hoci sme na streche stáli tri hodiny, boli by sme vydržali aj viac. Všetci zúčastnení sa zhodli na jednom, že to ešte niekedy zopakujeme.
Mgr. Ľubomíra Šimurková

24. 4. 2012

Orion Florbal Cup

Dňa 19. 4. 2012 žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jána Opáleného získali krásne druhé miesto a teda strieborné medaily v Krajskom kole celoštátnej súťaže škôl vo florbale v kategórii starších žiakov v Dubnici nad Váhom. Gratulujeme!

2. 4. 2012

Súťaž vo frankofónnej piesni

Finále súťaže vo frankofónnej piesni 23. marca 2012 v Banskej Bystrici
Jedným z vrcholných podujatí počas festivalu Mesiaca frankofónie bolo aj finále vo frankofónnej piesni organizované Francúzskou alianciou v Banskej Bystrici na Konzervatóriu Jána Levoslavu Bellu. Po prvýkrát sa na tejto súťaži predstavili aj žiaci našej školy: Silvia Divekyová (2.G) v sprievode Matúša Kmeťa (3.A) na gitare a Miroslava Rosáková (1.F), ktorá vo veľmi silnej konkurencii získala špeciálnu cenu - „zájazd do Paríža". Cenu jej osobne odovzdal veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, Jean-Marie Bruno.
Srdečne gratulujeme a veríme, že to bude motivácia pre ďalších študentov, milujúcich francúzsky jazyk, aby sa zapojili do spomínanej súťaže aj na budúci rok.

19. 3. 2012

Deň otvorených dverí

Fotky z akcie Deň otvorených dverí zo dňa 17. marca 2012.

27. 2. 2012

Beseda s Ľubomírom Jančokom

Pútavé rozprávanie o Paríži, o francúzskej spoločnosti, o možnostiach vysokoškolského štúdia vo Francúzsku, si vypočuli študenti francúzskeho jazyka počas besedy so spisovateľom a doktorantom na univerzite Sorbonne, Ľubomírom Jančokom, zakladateľom asociácie študentov francúzskeho jazyka na Slovensku "Pont francophone".

24. 2. 2012

Valentínska kvapka 2012

Dňa 21.2.2012 sa v rámci celoslovenskej akcie Valentínska kvapka uskutočnil odber krvi v našom gymnáziu. Na akcii darovalo svoju krv 65 študentov a z toho bolo 23 prvodarcov, 3 zamestnanci školy.
Všetkým srdečne ďakujeme za ich ľudskosť a vzácny dar.
Zoznam darcov

6. 2. 2012

Majstrovstvá Slovenska v Aerobik maratóne

Majstrovstvá Slovenska v Aerobik maratóne sa uskutočnili v januári 2012, v športovej hale FTVŠ - UK v Bratislave. Našu školu reprezentovali Lenka Janesová (3.B), Patrícia Tomastová (3.B) a Monika Tužinská (IV.). Súťaž pozostávala zo štyroch kôl, každé v trvaní 50 minút a medzi kolami bola 10 - minútová prestávka. Súťaž je mimoriadne kondične a technicky náročná. Každé kolo precvičuje iný cvičiteľ v inom štýle (dance aerobik, tae-bo, streat dance a zumba). Nezávislá odborná porota hodnotila osvojenie si choreografie, techniku prevedenia, dodržanie rytmu, držanie tela a showmanship (nadšený výraz a komunikácia s divákom).
Lenka Janesová svojím cvičením a výrazom patrila od prvého kola k favoritkám súťaže. Jej obľúbená zumba bola poslednou finálnou hodinou, kde potvdrila svoje tanečné schopnosti. Lenka zaujala porotu, zvíťazila a získala titul Majsterky Slovenska. Gratulujeme!
Mgr. Marta Lančaričová

23. 1. 2012

Ples

15. reprezentačný ples Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského sa niesol v znamení výbornej nálady...

10. 1. 2012

Vianočný bazár

Dňa 22. decembra 2011 sa po ôsmy krát konal Vianočný bazár. V telocvični sme si v stánkoch mohli zakúpiť vianočné pečivo, oplátky, nealko nápoje, rôzne predmety vyrobené doma a hračky alebo knižky. V druhej telocvični sme si mohli vypočuť koncert študentskej kapely. V učebniach na prvom poschodí bola čajovňa, slovenská kuchyňa, čokoládovňa s filmovou projekciou a pochutnať sme si mohli aj na palacinkách a vianočnom punči. V klubovni zneli vianočné koledy. Finančný výťažok bazára je určený na charitu a časť bude použitá aj na študentské akcie.

14. 12. 2011

Aerobik

V novembri sa uskutočnili Majstrovstvá kraja v aerobik maratóne stredných škôl, ktoré organizovalo CVC - Myjava. Našu školu reprezentovali dievčatá, ktoré sa nominovali z okresného kola. V konkurencii 70 pretekárok výrazne excelovali
Lenka Janesová (3.B) vybojovala titul majsterky kraja,
Monika Tužinská (V) získala 3. miesto,
Patrícia Tomastová (3.B) 5. miesto.
Všetky pretekárky postupujú na majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme.
Mgr. Marta Lančaričová

5. 12. 2011

Francúzsky lektor

"Il fallait que ça cesse pour que ça puisse continuer" s touto vetou sa lúčil André-François Maurin z francúzskej asociácie Gref (francúzski učitelia na dôchodku), keď odchádzal po dvoch mesiacoch intenzívnej spolupráce z našej školy do mesta Toulouse na juhu Francúzska. Už zo samotných fotografií je vidieť, ako sa cítili naši žiaci a zároveň on sám na hodinách francúzskeho jazyka.

5. 12. 2011

Červené stužky

Pravidelne každý rok, dňa 1.decembra-Svetový deň boja proti AIDS, sa naša škola zapája do celoslovenskej kampane s názvom "Červené stužky". Tento deň, žiaci II.E triedy rozdávali červené stužky ako symbol boja proti AIDS, svojím spolužiakom na celej škole. Ďakujeme žiakom, aj pani profesorke Klačanskej a Belisovej za pomoc pri ich výrobe.

2. 12. 2011

Študentská formula

Vo štvrtok 24. 11. 2011 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili podujatia nazvaného Študentská formula po Slovensku, ktoré zorganizovala Strojnícka fakulta STU v Bratislave. V rámci neho sa uskutočnila aj súťaž štvorčlenných družstiev stredoškolákov. Našu školu reprezentovali Matej Gergely (IV. D), Tomáš Farkaš (IV. D), Denis Kodaj (IV. C) a Patrik Pavlíček (IV. C). Svojimi teoretickými vedomosťami, praktickými zručnosťami a vzájomnou spoluprácou patrili k najlepším a zvíťazili.

28. 11. 2011

Latino večer

V piatok 25. 11. 2011 sa z iniciatívy žiackej školskej rady vedenej Michalom Karcolom (IV. C) a pod záštitou Mgr. Tatiany Helbichovej uskutočnil v celkovom poradí 5. študentský ples. Po dvoch valentínskych plesoch, Španielskom večeri a minuloročnom LAS VEGAS sa tentoraz konal LATINO VEČER. Program bol bohatý – spev, vystúpenia tanečných skupín, módna prehliadka, tombola... Atmosféra bola výborná. Veď posúďte sami. Priložené fotografie sú toho jasným dôkazom.

22. 11. 2011

Apponyiovská knižnica

Jedinečná Apponyiovská knižnica v kaštieli v Oponiciach po rokoch znova ožila. Pre verejnosť ju otvorili 30. septembra 2011 spolu s kaštieľom, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Knižnica mala v čase svojej najväčšej slávy 30 000 zväzkov a bola známa od Londýna až po Petrohrad. Dnes má 9 000 titulov a 12 000 zväzkov, ktoré sú napísané v desiatich jazykoch. Mnohých poteší i to, že zrekonštruovaný priestor knižnice bude slúžiť záujemcom aj ako čitáreň, kde budú môcť siahnuť po knihách a bezplatne v nich listovať, prípadne z nich i študovať. Nádherne vynovené priestory kaštieľa už privítali prvých návštevníkov. Teší nás, že vďaka PaedDr. Miroslave Šutovej boli medzi nimi i desiatky našich študentov. Chýr o navrátení slávnej knižnice do Oponíc už prekročil naše hranice. Presne tak, ako to bolo kedysi...

22. 11. 2011

Výročie Novembra 1989

V piatok 18. 11. 2011 sa v Kine Baník Prievidza uskutočnila pri príležitosti výročia nežnej revolúcia akcia pre študentov 3. a 4. ročníka. V rámci nej im boli premietnuté tri dokumentárne filmy, približujúce udalosti a osobnosti tých čias. Po nich nasledovala moderovaná diskusia a beseda s jedným z lídrov Novembra 1989 Ladislavom Snopkom.

22. 11. 2011

Výchovný koncert

Problémové spoločenské obdobia a osobitne porevolučné udalosti (1989) priniesli so sebou popri pozitívnych zmenách aj negatívne sociálno-patologické javy. Prudko sa zvýšila kriminalita, veľké rozmery naberá organizovaný zločin, rastie toxikománia, rôzne formy sociálneho parazitizmu, nezamestnanosť, bezdomovstvo a iné javy, ktoré predtým naša spoločnosť nepoznala. Alarmujúca je najmä skutočnosť, že stúpla nielen kriminalita dospelých, ale aj delikvencia mladistvých a maloletých detí. I o tom bol výchovný koncert Zábrany bez zábran realizovaný formou živého hudobného koncertu Petra Bažíka s prelínaním hovoreného slova, na ktorom sa zúčastnili naši študenti v utorok 16. 11. 2011.

16. 11. 2011

Beseda so severoírskym hosťom

Dňa 10.11.2011 naši študenti medzi sebou privítali obyvateľa Severného Írska - pána Roberta Pinkertona. Počas hodín anglického jazyka im ochotne odpovedal na všetky zvedavé otázky a prakticky predviedol niektoré zo svojich zručností.
Mgr. Erika Hoppanová

10. 11. 2011

Imatrikulácie

Imatrikulácia (z lat. in-matriculo, zapisujem do zoznamu) oficiálne znamená zápis do úradného zoznamu. Najčastejšie sa tento termín používa na označenie slávnostného prijatia študenta do akademickej obce vysokej školy. Už dlhé roky je však imatrikulácia súčasťou tradícií i našej školy, keď tretiaci prijímajú do „študentského cechu“ prvákov, sprevádzajúc tento ceremoniál bohatým kultúrnym programom. O tom, že takým bol, svedčí aj priložená fotodokumentácia. Veď posúďte sami...

10. 11. 2011

Geografická exkurzia Krakov

K tradičným exkurziám organizovaných pod hlavičkou predmetovej komisie geografie patrí exkurzia do Poľska. Máva vytýčených niekoľko cieľov. Neďaleko našich severných hraníc sa nachádza významný pamätník ľudských dejín Osvienčim. Návšteva koncentračného tábora z druhej svetovej vojny pomôže návštevníkom získať neopakovateľný vnem o hrôzach, ktoré sa odohrávali za jeho múrmi len pred niekoľkými desaťročiami. Ďalšou zastávkou bolo starobylé poľské mesto Krakov. Historické centrum ponúka množstvo zaujímavostí. Je tu druhé najväčšie námestie v Európe, Múzeum Czartoryskich, hrad Wawel, dom s múzeom Mikuláša Kopernika, Foucaultovo kyvadlo, Sukiennica... Treťou dôležitou zastávkou býva snáď najväčší prírodno-technický skvost v Poľsku, soľná baňa vo Wieliczke. Je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

10. 11. 2011

Deň jabĺk

Ide o tradičnú akciu, ktorú organizuje PhDr. Zuzana Klačanská na pôde našej školy pravidelne pri príležitosti Dňa zdravej výživy. V dňoch 18. a 19. októbra 2011 sa zo zozbieraných jabĺčok urobila výstava vo vestibule školy a súťaž o najkrajšie z nich.

10. 11. 2011

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž vyhlásil 17. októbra 2011 v celkovom poradí 17. ročník Študentskej kvapky krvi. Kampaň bola zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov študentov a mladých ľudí a niesla sa v znamení hesla Čas na život! Na našej škole sa konala 27. októbra „pod taktovkou“ Mgr. Marty Lančaričovej. Už tradične k nám zavítali pracovníčky Národnej transfúznej služby z Martina so svojou mobilnou odberovou jednotkou. V tento deň svoju krv darovalo 58 darcov z radov našich študentov a učiteľov, z toho bolo 23 takých, čo tak urobili po prvý raz. Ďakujeme.

4. 10. 2011

Geografická exkurzia Praha, Plzeň, ...

Fotky z akcie konanej v dňoch 27. - 29. 9. 2011

7. 9. 2011

Začiatok školského roku 2011/2012

Foto

4. 9. 2011

Francúzi

Dňa 24. júna prišli žiaci z École francaise de Bratislava / z Francúzskej školy v Bratislave / na našu školu s krátkym divadelným predstavením. Scenáre žiakmi napísaných divadelných hier nám poslali ešte vo februári. Na hodinách francúzskeho jazyka sme ich čítali, hodnotlili a vybrali sme najlepšiu divadelnú hru, ktorú francúzski žiaci nacvičili. Po predstavení, učiteľ tejto triedy Christian Yves Michelon porozprával našim žiakom o francúzskom školskom systéme, samotnej Francúzskej škole v Bratislave a o súčasnej pozícii francúzštiny vo svete. V spolupráci s Francúzskou školou chceme pokračovať, lebo takéto projekty motivujú našich žiakov k štúdiu cudzích jazykov a vyučovacie hodiny sú zaujímavejšie.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza