EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2010/2011

12. 7. 2011

Ukončenie školského roku 2010/2011

Fotky

30. 6. 2011

Pátranie po predkoch

Do 10. ročníka medzinárodného projektu Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch sa zapojilo viac ako 1600 žiakov z 237 škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách: Základné školy, Stredné školy a Zahraničné školy. V kategórii Stredné školy sa na 1. mieste umiestnila práca našej žiačky Patrícii Morávikovej. Diplomy a knižné odmeny boli odovzdané víťazke a jej konzultantke PhDr. M. Daubnerovej dňa 28. 06. 2011 na našej škole osobne predsedom poroty PhDr. Ľubomírom Pajtinkom.

27. 6. 2011

Garden party

Fotky z akcie konanej 22. 6. 2011.

17. 6. 2011

AEROBIK MARATÓN

Dňa 14.6.2011 sa uskutočnilo školské kolo aerobik maratónu. Zúčastnilo sa ho 40 študentiek štvorročného gymnázia a 20 žiačok v kategórii mini - aerobik z nižších tried osemročného gymnázia.
Cvičiteľky Lenka Gergelyová, Inka Sombatyová a Lenka Janesová viedli hodiny aerobiku, Tae bo a zumby a dokázali vytvoriť úžasnú atmosféru. Súťažiace vydržali cvičiť všetkých päť kôl vo výbornej forme a nálade. Všetky boli skvelé, no najlepšie z najlepších sú tieto:
Štvorročné gymnázium:
1.miesto - Monika Tužinská IV
2.miesto - Patrícia Tomastová 2.B
3.miesto – Zuzana Bušíková 2.B
Osemročné gymnázium:
1.miesto – Svetlena Štangová I.
2. miesto – Martina Bednárová I.
3.miesto – Ľudmila Peterková II.

Mgr. Marta Lančaričová

16. 6. 2011

Mladí vedci

Fotky z akcie konanej 14. 6. 2011.

16. 6. 2011

Exkurzia Olomouc, Brno

Fotky z akcie konanej 8. - 9. 6. 2011.

19. 5. 2011

Súťaž mladých zdravotníkov

Dňa 11.5.2011 sa uskutočnila okresná súťaž družstiev PRVEJ POMOCI mládeže. Naše družstvo súťažilo v zložení: kapitánka - Petra Lőrincziová (3.C), členovia - Ivana Kmeťová (2.D), Júlia Francová (2.E), Tamara Bačiaková (2.B), Andrej Minich (2.B) a Karina Masaryková(3.G).
Svoje vynikajúce teoretické vedomosti a praktické zručnosti prezentovali mladí záchranári pri ošetrení figurantov s rôznymi poraneniami na 4 stanoviskách a na stanovisku kardiopulmonálnej resuscitácie. So stratou len jedného bodu obhájili prvé miesto. Srdečne gratulujeme.
Ďakujeme za pomoc 12 figurantom, žiakom 2.B, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaže.

Mgr. Marta Lačaričová

19. 5. 2011

Májová kvapka krvi

Máj je podľa klasikov lásky čas. Láska má mnoho podôb. Jednu z nich, lásku k ľudom preukázalo 69 odvážlivcov, ktorí sa rozhodli bezpríspevkovo darovať krv pre záchranu iných ľudí.
Dňa 3.5.2011 navštívila našu školu Mobilná odberová jednotka z Národnej transfúznej služby v Martine. Po vyšetrení zdravotného stavu záujemcov, zdravotnícky personál uskutočnil 64 odberov a z toho 34 od prvodarcov. Všetkým študentom za ich láskavosť a ľudskosť patrí veľké ĎAKUJEM.
Kto má záujem darovať krv môže prísť dňa 3.6.2011 na letisko v Prievidzi, kde sa uskutoční ďalší výjazd Mobilnej odberovej jednotky počas akcie „Deň polície“. Krv môže darovať každý zdravý človek nad 18 rokov. K odberu je potrebný občiansky preukaz a preukaz poistenca.

Mgr. Marta Lačaričová
Zoznam darcov

10. 5. 2011

Rozlúčka so štvrtákmi

Fotky zo slávnostnej rozlúčky so štvrtákmi konanej v piatok 6. 5. 2011.

2. 5. 2011

Národné finále EUCYS 2011

Študenti nášho gymnázia sa zúčastnili Finále Slovenského národného kola 23. ročníka súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov (EUCYS). Podujatie sa konalo 16. – 18. apríla 2011 v Kongresovom centre Univerzity Komenského v Bratislave. V kategórii Biologické vedy, vedy o Zemi a environmentálne vedy súťažilo celkovo 20 odborných prác, z ktorých 4 boli ocenené na postupové medzinárodné súťaže; 5 získalo čestné uznania za vysoko kvalitnú prácu.
Petra Lörincziová (III.C) s prácou „Determinácia rodového zastúpenia komárov a možnosti prevencie proti ich premnoženiu" získala 1. cenu a nomináciu na európske finále 23. ročníka súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov (EUCYS 2011), ktoré sa bude konať 23. – 28. septembra 2011 v Helsinkách (Fínsko).
Lucia Lacková (III.A) a Mário Krajči (II.F) s prácou „Poznávanie prehistorickej minulosti nášho regiónu zo skamenených pozostatkov života" získali čestné uznanie za vysoko kvalitnú prácu.

RNDr. Michal Struhár

13. 4. 2011

Návšteva veľvyslanca SRN na Slovensku

V stredu, 6.4. 2011 navštívil našu školu veľvyslanec SRN na Slovensku DR. Axel Hartmann v sprievode hlavnej koordinátorky a odbornej poradkyne pre nemecký jazyk na Slovensku pani Gudrun Telge a odbornej poradkyne pani A. Hielscher. Pán veľvyslanec prednášal na stretnutí so žiakmi o období pádu železnej opony v Európe. Na neformálnom stretnutí s vedením školy a vyučujúcimi nemeckého jazyka vyjadril škole svoju podporu pri ďalšom rozvíjaní prípravy žiakov na jazykový certifikát DSD Stufe II, v ktorom naša škola už dlhé roky dosahuje výborné výsledky.

8. 4. 2011

Beseda s ministrom financií

Dňa 24.3.2011 našu školu navštívil minister financií Ing. Ivan Mikloš. Na tému Eurokríza diskutoval so študentmi 4. ročníka. Za sedem mesiacov školského roka, našu školu navštívili už traja významní ministri.

8. 4. 2011

Beseda s ministrom vnútra Slovenskej republiky

Dňa 18.3.2011 našu školu navštívil vzácny hosť, minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. D. Lipšic. So študentmi 3. ročníka besedoval na tému korupcia.

15. 3. 2011

Deň otvorených dverí

Dňa 18.3.2011 našu školu navštívil vzácny hosť, minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. D. Lipšic. So študentmi 3. ročníka besedoval na tému korupcia.

7. 2. 2011

Certifikát

Sme certifikovaná Vzorová škola Planéta vedomostí. Čo to znamená? Na základe výbornej spolupráce našej školy s firmou AGEMSOFT a.s. sme aj na tento kalendárny rok získali možnosť využívať Planétu vedomostí. Je to rozsiahly a flexibilný elektronický vzdelávací systém pre základné a stredné školy. Digitálny obsah tvoria multimediálne spracované všeobecne platné poznatky z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Vyučujúci s danými materiálmi pracujú na hodine prostredníctvom portálu naučteviac.sk. Študentom je k dispozícii portál naučsaviac.sk, ktorý im prináša moderný spôsob vypracovávania úloh zadaných učiteľom. Práca s úlohami sa pre nich stáva zábavnou a motivujúcou k dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

25. 1. 2011

PLES

Fotky

10. 1. 2011

Vianočný bazár

Dňa 22. decembra 2010 sa už po siedmykrát konal vianočný bazár v priestoroch telocvične a v učebniach na 1. poschodí, kde boli stánky s vianočnými koláčmi, obloženými chlebíčkami, nápojmi a milými drobnosťami. Zaujímavá bola aj čajovňa a tvorivá dieľna, kde sa zhotovovali vianočné ozdoby, alebo dokonca piekli vianočné oblátky a palacinky. Vianočnú atmosféru doplnil bohatý kultúrny program s vianočnými koledami a vystúpením hudobnej skupiny Mária Šmýkala. Vianočného bazára sa zúčastnili aj pedagógovia a deti z centra sociálnej pomoci Domino.

Organizátorky vianočného bazára
Borková, Hajnovičová

28. 1. 2011

Imatrikulácie 2010

Fotky z akcie.

22. 12. 2010

Las Vegas

Fotky z akcie.

22. 12. 2010

Francúzski učitelia z GREF opäť na našom gymnáziu

Vďaka finančnej podpore regiónu Pays de la Loire mohli s nami spolupracovať Marie-Andrée Hocherau (pôsobila ako riaditeľka na viacerých stredných školách, na dôchodku študovala na filozofickej fakulte a obdržala diplom z FLE, pôsobila v Libanone, v Brazílii a minulý rok v Sudáne) a Madeleine Bogrand (počas jej profesionálnej kariéry vyučovala históriu a geografiu, neskôr študovala francúzštinu ako cudzí jazyk, pôsobila ako pedagogický poradca pre profesorov na Ukrajine, v Rumunsku, v Arménsku a jej posledná misia bola na Slovensku). Madeleine Bogrand žije na severe Francúzska v dedinke Grand Fayt - región Nord-Pas-de-Calais a Marie-Andrée Hocherau žije v mestečku Tournefeuille pri Toulouse -región Midi-Pyrenées. Obe pôsobia v asociácii GREF (groupement des retraités éducateurs sans frontieres) už niekoľko rokov. GREF je organizácia učiteľov bez hraníc. Jej členovia pomáhajú učiteľom francúzskeho jazyka na celom svete.
Študenti Gymnázia V. B. Nedožerského sa stretávali s Marie-Andrée a Madeleine počas dvoch mesiacov. Za ten čas sa s nimi lepšie spoznali a vymenili si množstvo informácií. Madeleine spolupracovala s Mgr. Erikou Nádošovou a Marie-Andrée s Mgr. Ľudmilou Zaujecovou a Mgr. Petrou Pekárovou. Týmto spôsobom boli hodiny francúzskeho jazyka zaujímavejšie a nezvyčajné. Marie-Andrée a Madeleine nám interaktívne priblížili francúzsku kultúru, zvyky, a tiež nám pomohli zlepšiť našu výslovnosť vo francúzštine. Dozvedeli sme sa množstvo vecí o rozmanitej francúzskej kuchyni, klimatických podmienkach Francúzska, o francúzskom školskom systéme a bežnom živote Francúzov.
III.A, GVBN

17. 12. 2010

Červené stužky

Naša škola sa už po tretíkrát zapojila do celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky. Žiaci tried sekunda, 2.A, 2. F na hodinách etickej a náboženskej výchovy vyrobili červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti chorobe AIDS a vytvorili nástenku k tejto tématike.
Dňa 1. decembra, „Svetový deň boja proti AIDS“, ich potom rozdávali spolužiakom a profesorom na škole. Cieľom akcie nebolo si len pripomenúť tento deň ale aj poukázať na to, že to nie je problém jednotlivca, ale celej spoločnosti a týka sa každého z nás. Je nutné zvýšiť už vedomosti žiakov o nutnosti ochrany svojho zdravia a zodpovedného správania. Ako sa nám darilo si môžete pozrieť vo fotogalérii. Nech sa medzi ľuďmi šíri láska a nie choroby.
Mario Krajči 2.F

1. 12. 2010

HALLOWEEN PARTY

Vo štvrtok, 28. októbra 2010 sa na našej škole uskutočnila Halloween party.

1. 12. 2010

Londýn, Luxemburg, Brusel, Amsterdam

V októbri sme ako študenti nášho gymnázia navštívili niektoré európske metropoly. Počas týždenného výletu sme sa oboznámili s históriou, kultúrou a architektúrou jednotlivých miest.

26. 11. 2010

Nenápadní hrdinovia nápadnými

Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 - 1967, ktorý sa zameriava na oboznámenie žiakov stredných a základných škôl o ľuďoch perzekvovaných počas obdobia komunizmu ...

25. 11. 2010

Adrenalínový zážitok

Dňa 16. novembra uskutočnilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou Bojnice a Slovenským červeným krížom Prievidza taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru výškovej stavby. Cvičenie sa uskutočnilo v priestoroch a okolí hotela Damona Regia v Bojniciach.
V priestoroch tretieho poschodia hotelového zariadenia vznikol „požiar“, ktorý sa postupne rozšíril do štvrtého poschodia. Situáciu na mieste udalosti komplikovala skutočnosť, že na šiestom poschodí sa nachádzala skupina osôb- študentov 4.A a dievčat zo zdravotníckeho krúžku.
Naši študenti mali zvláštne poslanie, robili figurantov, boli špeciálne zamaskovaní. Každý mal iný typ poranenia a ich úlohou bolo hrať zranené osoby. V „ horiacom hoteli“ čakali na záchranu. Po vyhlásení akcie postupne prichádzali hasičské autá z celého kraja a sanitky záchrannej služby z bojnickej nemocnice.
Úlohou hasičov bolo uhasiť požiar, nájsť v objekte zranené osoby, diagnostikovať zranenie, poskytnúť predlekársku prvú pomoc a zabezpečiť bezpečnú evakuáciu osôb z objektu a odovzdať ich do rúk lekárov- záchranárov.
Celá akcia mala hladký a zdarný priebeh. Záchranné zložky si precvičili svoje fyzické schopnosti , taktiku a koordináciu činností a pre našich študentov znamenala nezabudnuteľné zážitky.

>Mgr. Marta Lančaričová

5. 11. 2010

Študentská kvapka krvi

Dňa 22.10.2010 navštívila našu školu mobilná odberová jednotka z Národnej Transfúznej Služby v Martine. Darovať krv sa rozhodlo 64 ľudí (6 pedagógov, 2 nepedagogickí zamestnanci a 56 študentov). Z celkového počtu bolo 38 prvodarcov. Najviac študentov sa zúčastnilo zo IV.A triedy - 16 žiakov.
Ako takýto odber prebieha? Iste ste si všimli v tento deň pred školou sanitku. Z nej lekárky a sestričky prinesú odberové lôžka a všetku techniku potrebnú k odberu. Darca najskôr vyplní dotazník o svojom zdravotnom stave, potom mu sestričky odoberú kvapku krvi z prsta a určia hodnotu hemoglobínu. Ďalej nasleduje meranie krvného tlaku a krátky pohovor s lekárkou a vo finále samotný odber. Sestričky dôkladne vydezinfikujú lakťovú jamku, zavedú ihlu a odoberú 400ml krvi. Počas celého odberu darcu neustále sledujú, či sa cíti v poriadku. Na záver každý darca dostane balíček vitamínov, malé občerstvenie a stravný lístok. A v srdci zostáva hrejivý pocit, že urobil niečo ušľachtilé. Daroval dar, ktorý sa nedá kúpiť za žiadne peniaze. Všetkým účastníkom zo srdca ďakujem.
.
Mgr. Marta Lančaričová – organizátorka akcie

5. 11. 2010

Župná kalokagatia

Dňa 22.09.2010 sa v prievidzskom Lesnom parku konalo krajské kolo branno-bezpečnostnej súťaže Kalogatia- Mladý záchranár.
Súťažiaci okrem kondičnej, bežeckej pripravenosti a streľby museli na jednotlivých stanovištiach na trati preukázať vedomosti z prvej pomoci, topografie a práce s mapou, civilnej ochrany a práva. Naše družstvo preukázalo výborné bežecké schopnosti, mali sme najlepší bežecký čas, ale nevydarená streľba nás posunula celkove na 2. miesto v kraji.
Družstvo štartovalo v zložení: Hostačná Martina II.B, Bačiaková Tamara II.B, Gažo Ivan III.A, Vetrák Roman II.E, Valach Tomáš II.E.

Mgr. Marta Lančaričová - vedúca družstva

15. 10. 2010

„Paríž a fyzika“

V dňoch od 5. do 9. októbra sme sa my, študenti Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, zúčastnili exkurzie do Paríža. Hlavným cieľom bola návšteva interaktívneho fyzikálno – technického múzea La Villette v Paríži. V jednotlivých expozíciách zameraných napríklad na zvuk, svetlo, energie, matematiku, vesmír či ľudské telo, sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z oblasti vedy a techniky. Okrem fyzikálneho múzea sme absolvovali aj prehliadku Paríža, počas ktorej sme navštívili múzeum Louvre, katedrálu Sacre – Coeur či zámok Versailles, ležiaci neďaleko Paríža. Pozreli sme si aj modernú štvrť mrakodrapov La Defense . Počas večernej plavby po rieke Seine sme si mohli vychutnať atmosféru nočného mesta a obdivovať nádherne vysvietené budovy. Samozrejme, že sme si nemohli nechať ujsť výstup na Eiffelovu vežu, kde sme si mohli v jasný slnečný deň užiť krásny výhľad na celý Paríž, niektorí až z úplného vrchu tejto oceľovej stavby.

1. 10. 2010

„Poznaj iných, spoznáš sám seba"

Dňa 24. 9. 2010 sa na Námestí slobody v Prievidzi konal Deň mládeže – II. ročník podujatia s názvom „Poznaj iných, spoznáš sám seba “, na ktorom sa prezentovali stredné školy okresu Prievidza. Informačný stánok našej školy patril k najpútavejším a priťahoval pozornosť všetkých okoloidúcich bohatou zbierkou víťazných pohárov a diplomov získaných našimi študentmi v minulom školskom roku. Stánok pripravili študentky III.C – Alica Sapárová a Kateřina Zádrapová pod vedením Mgr. Marcely Farárikovej a Mgr. Marty Lančaričovej. Prácu a aktivity študentskej rady propagovali študentky z II.B – Patrícia Tomastová a Barbora Leitmanová spolu so zastupujúcim predsedom študentskej rady Matúšom Divékym z II. F. Súčasťou akcie bol aj kultúrny program, v ktorom na pódiu vystúpili: Jana Krištofová (IV.C ) so spevom, dievčatá z II.G s tancom a so scénkou žiaci 2.ročníka osemročného štúdia z divadielka Thália. Spoločne sa nám podarilo nielen zviditeľniť úspechy našich študentov, ale aj oboznámiť prievidzskú mládež a širokú verejnosť s aktívnym životom v našej škole a informovať žiakov ZŠ a ich rodičov o možnostiach štúdia v našom gymnáziu. Celé podujatie sa vydarilo aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu.

Mgr. Marcela Faráriková

3. 9. 2010

Nový školský rok

2. septembra sa začal 91. školský rok nášho gymnázia. Tí, ktorí jeho brány prekračujú už dlhšie, vedia, že je to významná vzdelávacia inštitúcia nielen v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. No a tí, čo ste ňou prešli prvý raz, zistíte, že povesť, čo užívame, nie je len znôškou prázdnych slov. Otvorenie tohto školského roka bolo svojím spôsobom jedinečné. Začal sa svätou omšou vo veľkej klubovni pre záujemcov z radov žiakov, ktorí navštevujú náboženskú výchovu a následne pokračoval na školskom dvore, kde pani riaditeľka privítala vzácnych hostí – ministra školstva Eugena Jurzycu, predsedu TSK Pavla Sedláčka, poslancov TSK Vojtecha Čičmanca a Milana Dérera a riaditeľku Školského inšpekčného centra v Trenčíne Annu Pechovú. Študentom sa prihovoril aj predseda študentskej rady Matúš Divéky. Okrem príhovorov sa aj odmeňovalo. Za najlepší prospech v minulom školskom roku získali sladkú odmenu triedy II.G a III.A. Po skončení programu na školskom dvore sa členovia pedagogického zboru stretli v zborovni s ministrom školstva. Tam bola aj Dagmar Snohová, certifikačná manažérka spoločnosti 3EC International a. s. Bratislava. Do rúk riaditeľky školy odovzdala certifikát, ktorý potvrdzuje, že systém manažérstva kvality našej školy spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008 pre úplné stredoškolské všeobecné vzdelanie.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza